<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  A 

Rasta asmenų: 202


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (1)   ABEIKA, Adomas  1843 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
2 (2)    ABEIKA, Adomas   * - *       >>>  
3 (3)   ABRAITIS, Pranas, Jurgio  * - *  Knygnešys    >>> 
4 (4)    ABRAITIS, Vincas, Jono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
5 (5)   ABRAMAVIČIUS, Ignotas  1873 - *  Knygnešys  Kunigas  >>> 
6 (6)    ABRAMERIS, Mejeris, Leibos   * - *   Knygrišys    >>>  
7 (7)   ABROMAITIS, Nikodemas  * - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
8 (8)    ABROMAVIČIUS (Abromaitis), Antanas   1860 - 1938   Knygnešys  Valstietis  >>>  
9 (9)   ABRUTIS, Kazimieras  * - *  Knygnešys    >>> 
10 (10)    ABRUTIS, Petras   1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
11 (11)   ADAMKAVIČIUS (Adomkavičius), Pranas  1883 - 1944  Knygnešys  Vaistininkas  >>> 
12 (12)    ADAMONIS   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
13 (13)   ADAMONIS, Feliksas  * - *    Valstietis  >>> 
14 (14)    ADAMONYTĖ, Anelė   * - *   Daraktorius    >>>  
15 (15)   ADOMAITIENĖ, Marijona  * - *  Knygnešys    >>> 
16 (16)    ADOMAITIS   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
17 (17)   ADOMAITIS  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
18 (18)    ADOMAITIS, Jonas   * - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
19 (19)   ADOMAITIS, Jonas  * - *    Valstietis  >>> 
20 (20)    ADOMAITIS, Juozas, Antano   *1851 - *     Valstietis; Siuvėjas  >>>  
21 (21)   ADOMAITIS (ŠERNAS), Juozas  1859 - 1922  Knygnešys; Bendradarbis  Visuomenės veikėjas; Publicistas  >>> 
22 (22)    ADOMAITIS, Matas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
23 (23)   ADOMAITIS, Vincas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
24 (30)    AGLINSKAS, Kazimieras, Juozo   1851 - 1924   Knygnešys  Vaistininkas  >>>  
25 (32)   AGURKIS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
26 (33)    AIŽINAS, Antanas, Rapolo   1866 - 1938   Knygnešys  Pauparis  >>>  
27 (34)   AKELAITIS, Juozas  1880 - 1949  Knygnešys  Valstietis; Spaudos bendradarbis  >>> 
28 (35)    AKELAITIS (Akelevičius), Mikalojus, Adomo   1829 - 1887   Bendradarbis  Spaudos bendradarbis; Meno veikėjas  >>>  
29 (36)   AKELIS, Kazys  * - *      >>> 
30 (37)    AKELIS, Motiejus, Andriaus   1856 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
31 (38)   AKMENIUS (AKMENSKIS), Juozas  1882 - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
32 (39)    AKUCEVIČIUS, Motiejus, Vinco   1867 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
33 (40)   ALEKNA  * - *  Knygnešys    >>> 
34 (41)    ALEKNA, Antanas   1872 - 1930   Knygnešys; Platintojas; Bendradarbis  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>>  
35 (42)   ALEKNA, Jurgis, Jono  1873 - 1952  Knygnešys  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>> 
36 (43)    ALEKNA, Kazimieras   * - *   Knygnešys    >>>  
37 (44)   ALEKNAVIČIUS (Alekna), Antanas, Ksavero  1856 - *  Knygnešys  Valstietis; Darbininkas  >>> 
38 (45)    ALEKSA, Julius, Zigmo   1855 - 1891   Rėmėjas  Gydytojas; Spaudos bendradarbis  >>>  
39 (46)   ALEKSA, Juozas  * - *  Bendradarbis  Valstietis  >>> 
40 (47)    ALEKSAITĖ, Juzė   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
41 (48)   ALEKSAITĖ (BALIŪNIENĖ), Domicelė  1864 - 1930  Knygnešys  Valstietis  >>> 
42 (49)    ALEKSAITĖ (Aleksiūtė), Petronėlė, Vinco   1881 - 1939   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
43 (50)   ALEKSAITYTĖ (Aleksaičiūtė), Juzefa, Juozo  1869 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
44 (51)    ALEKSANDRAVIČIUS, Kazimieras, Dominyko   1823 - 1884   Knygnešys; Platintojas  Kunigas; Vertėjas  >>>  
45 (52)   ALEKSANDRAVIČIUS, Vincas  1865 - 1952  Platintojas  Kunigas; Muzikas  >>> 
46 (53)    ALEKSANDRIENĖ   * - *   Knygnešys    >>>  
47 (54)   ALEKSIEJUS (Aleksiūnas, Aleksiejūnas, Aleksius), Juozas, Prano  1856 - *      >>> 
48 (55)    ALELIŪNAS, Motiejus   * - *   Knygnešys    >>>  
49 (56)   ALEKSIENĖ, Petronėlė, Antano  1835 - *    Tarnautojas  >>> 
50 (57)    ALIJOŠIUS, Elijas, Baltramiejus   *1863 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
51 (58)   ALIJOŠIUS, Viktoras  * - 1925  Knygnešys; Knygrišys    >>> 
52 (59)    ALIONIS, Jonas   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
53 (60)   ALIŠAUSKAS, Mykolas  1847 - 1875  Platintojas  Kunigas  >>> 
54 (61)    ALIŠAUSKAS, Adomas, Adomo   1858 - 1939   Knygnešys  Valstietis  >>>  
55 (62)   ALIŠAUSKIENĖ, Elena, Adomo  1864 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
56 (63)    ALKEVIČIUS, Kazys, Motiejaus   *1867 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
57 (64)   ALSEIKA, Albinas, Kazimiero  1860 - 1943  Platintojas  Kunigas  >>> 
58 (65)    ALSEIKA, Danielius   1881 - 1936   Platintojas  Gydytojas  >>>  
59 (66)   ALŠAUSKAITĖ  * - *  Knygnešys    >>> 
60 (67)    ALŠAUSKAS   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
61 (68)   ALŠAUSKAS, Kazys, Motiejaus  * - *    Valstietis  >>> 
62 (69)    ALUŠKA, Andrius   1862 - 1930   Knygnešys    >>>  
63 (70)   AMBATAVIČIUS, Antanas  1870 - 1933  Knygnešys  Valstietis  >>> 
64 (71)    AMBRAZAS, Matas   * - *   Knygnešys  Elgeta  >>>  
65 (72)   AMBRAZAS, Povilas  * - *  Platintojas    >>> 
66 (73)    AMBRAZEVIČIUS   * - *   Rėmėjas  Valstietis; Mokytojas (pedagogas)  >>>  
67 (74)   AMBRAZEVIČIUS, Andrius  1865 - *  Knygnešys  Valstietis; Prekybininkas  >>> 
68 (75)    AMBRAZEVIČIUS, Antanas   * - *   Daraktorius    >>>  
69 (76)   AMBRAZEVIČIUS (Ambrasevičius), Petras  * - *  Knygnešys  Valstietis; Ūkininkas  >>> 
70 (77)    AMBRAZIEJUS (Ambrozevičius), Juozas   1855 - *   Platintojas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>>  
71 (78)   AMBRAZIEJUS, Liudvikas  * - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
72 (79)    AMBRAZIEJUS, Vladas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
73 (80)   AMBROZAITIS, Jonas, Petro  1856 - 1916  Organizatorius  Visuomenės veikėjas  >>> 
74 (81)    AMBROZAITIS, Jonas, Petro   1847 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
75 (82)   AMBROZAITIS, Kazimieras  1859 - 1947  Platintojas  Kunigas  >>> 
76 (83)    AMBROZAITIS, Pranas   1865 - 1945   Knygnešys  Valstietis  >>>  
77 (84)   AMBROZEVIČIUS (Ambraziejus), Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
78 (85)    AMBROZEVIČIUS, Juozas, Petro   1877 - 1959   Knygnešys  Valstietis; Visuomenės veikėjas  >>>  
79 (86)   AMBROZEVIČIUS, Juozas, Juozo  1853 - *  Knygnešys    >>> 
80 (87)    AMBROZEVIČIUS, Silvestras, Vinco   *1850 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
81 (88)   AMBROZEVIČIŪTĖ (BAGDONIENĖ), Juzefa  * - *  Knygnešys    >>> 
82 (89)    ANDRIEJAUSKIS, F.   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
83 (90)   ANDRIJAUSKAITĖ, Benedikta, Liudviko  1871 - *  Daraktorius  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
84 (91)    ANDRIJAUSKAITĖ, Julija, Prano   *1884 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
85 (92)   ANDRIJAUSKAS, Antanas, Juozo  1863 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
86 (93)    ANDRIJAUSKAS, Jonas, Juozo   *1877 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
87 (94)   ANDRIJAUSKAS, Pranas, Mykolo  * - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
88 (95)    ANDRIKAITIS, Kazys   *1870 - *   Platintojas    >>>  
89 (96)   ANDRIUKAITIS, Antanas, Petro  1860 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
90 (97)    ANDRIUKAITIS, Juozapas, Juozapo   1869 - 1933   Knygnešys  Prekybininkas  >>>  
91 (98)   ANDRIUKAITIS (Endriukaitis), Petras  1867 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
92 (99)    ANDRIULIONIS, Augustas, Stasio   1875 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
93 (100)   ANDRIULIS, Antanas, Mikalojaus  1838 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
94 (101)    ANDRIUŠEJEVIČIUS, Andruševičius, Jonas   * - *     Valstietis  >>>  
95 (102)   ANDRIUŠIS, Jurgis  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
96 (103)    ANDRIUŠIS, Motiejus   *1887 - *       >>>  
97 (104)   ANDRIUŠKEVIČIENĖ, Paulina  1870 - *  Knygnešys    >>> 
98 (105)    ANDRIUŠKEVIČIUS, Benediktas, Petro   1866 - 1938   Knygnešys  Mūrininkas  >>>  
99 (106)   ANDZIULAITIS (KALNĖNAS), Juozas  1864 - 1916  Knygnešys  Spaudos bendradarbis; Rašytojas, literatas  >>> 
100 (107)    ANDZIULIS, Pijus   1870 - 1950   Platintojas  Kunigas  >>>  
101 (108)   ANGRABAITIENĖ, Ieva  * - *  Knygnešys    >>> 
102 (109)    ANGRABAITIS (Angrabas), Juozas, Adomo   1859 - 1935   Knygnešys  Spaudos bendradarbis  >>>  
103 (110)   ANGRABAITIS, Jurgis, Adomo  1870 - 1928  Knygnešys; Knygrišys    >>> 
104 (111)    ANGRABAITYTĖ, Veronika   * - *   Knygnešys    >>>  
105 (112)   ANIULIS  * - *  Knygnešys  Liaudies meistras  >>> 
106 (113)    ANIULYTĖ, Ona   * - *   Knygnešys    >>>  
107 (114)   ANTANAITIS, Aleksandras, Kazio  1864 - *  Rėmėjas    >>> 
108 (115)    ANTANAITIS, Jonas, Antano   1880 - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
109 (116)   ANTANAITIS, Pranas  * - *    Valstietis  >>> 
110 (117)    ANTANAITIS, Izidorius   * - *1912   Knygnešys  Valstietis  >>>  
111 (118)   ANTANAVIČIENĖ (BUTURLEVIČIENĖ), Ona, Antano  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
112 (119)    ANTANAVIČIENĖ, Juzefa, Simono   *1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
113 (120)   ANTANAVIČIENĖ, Ona, Augusto  * - *      >>> 
114 (121)    ANTANAVIČIENĖ, Regina   * - *   Knygnešys    >>>  
115 (122)   ANTANAVIČIUS  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
116 (123)    ANTANAVIČIUS, Aleksandras, Juozo   *1861 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
117 (124)   ANTANAVIČIUS, Ignas, Kazio  * - *  Knygnešys    >>> 
118 (125)    ANTANAVIČIUS, Juozas, Jurgio   *1830 - *   Knygnešys  Eigulys; Vertėjas  >>>  
119 (126)   ANTANAVIČIUS, Vladas, Petro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
120 (127)    ANTANĖLIS   * - *   Knygnešys; Knygrišys    >>>  
121 (128)   ANTANĖLIS, Antanas  1863 - 1908  Bendradarbis  Kunigas  >>> 
122 (129)    ANTONIS, Antanas, Kazio   *1882 - *       >>>  
123 (130)   ANTULIENĖ, Marė  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
124 (131)    ANUSAITIS, Kazimieras, Baltramiejaus   1867 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
125 (132)   ANUSAVIČIUS, Julius, Nemezijaus  1858 - 1934  Knygnešys  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>> 
126 (133)    ANUSEVIČIUS   * - *     Vaistininkas  >>>  
127 (134)   ANUSEVIČIUS, Jonas, Jono  1878 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
128 (135)    ANUŽIS, Pranas   *1877 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
129 (136)   APANAVIČIENĖ, Uršulė  * - *      >>> 
130 (137)    APANAVIČIUS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
131 (138)   APANAVIČIUS (PANAVA), Povilas  1860 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
132 (139)    APANAVIČIŪTĖ, Ieva   * - *   Knygnešys    >>>  
133 (140)   APERAVIČIUS, Antanas, Juozo  1853 - *  Knygrišys    >>> 
134 (141)    APRIASKIS, Joselis   * - *   Knygnešys    >>>  
135 (142)   APŠEGA, Antanas, Jurgio  1848 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
136 (143)    ARAMINAS, Kazimieras, Antano   1838 - 1927   Daraktorius  Valstietis  >>>  
137 (144)   ARBUTIS, Petras  * - *  Knygnešys    >>> 
138 (145)    ARCIMAVIČIUS, Benediktas, Igno   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
139 (146)   ARCIŠAUSKAS (Arcišauskis), Juozas, Fortūnato  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
140 (147)    ARDZIJAUSKAS, Jonas   *1836 - *   Knygnešys    >>>  
141 (148)   ARDZIJAUSKAS, Laurynas  * - *  Knygnešys    >>> 
142 (149)    ARLAUSKAS, Benediktas, Tomo   *1863 - *     Valstietis  >>>  
143 (150)   ARLAUSKAS, Petras  * - *  Knygnešys    >>> 
144 (151)    ARLAUSKAS, Pranas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
145 (152)   ARMALIS, Antanas, Kazio  1865 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
146 (153)    ARMANAVIČIUS, Jurgis   1861 - 1941   Knygnešys  Valstietis  >>>  
147 (154)   ARMINAS (TRUPINĖLIS), Petras, Vinco  1853 - 1885  Knygnešys  Mokytojas (pedagogas); Rašytojas, literatas  >>> 
148 (155)    ARMONAITIS, Pranas   * - *   Knygnešys    >>>  
149 (156)   ARMONAITYTĖ, Henrijeta, Simono  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
150 (157)    ARMONAS, Petras, Igno   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
151 (158)   ARNASTAUSKAS, Andrius, Motiejaus  1856 - *    Valstietis  >>> 
152 (159)    ARNASTAUSKAS, Juozapas, Simono   1870 - 1924   Knygnešys  Kunigas  >>>  
153 (160)   ARNAŠIUS, Juozas, Juozo  1871 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
154 (161)    ABEIKA, Adomas   * - *     Elgeta  >>>  
155 (162)   ARONAS, Mauša, Morducho  1882 - 1903    Stalius, dailidė  >>> 
156 (163)    ASANAVIČIENĖ (LIUTKUTĖ), Regina   1842 - 1941   Knygnešys  Valstietis  >>>  
157 (164)   ASANAVIČIUS, Vladas  * - *  Knygnešys  Sielininkas; Stalius, dailidė  >>> 
158 (165)    ASEVIČIUS, Stasys, Miko   1841 - 1886   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
159 (166)   ASTRAUSKAS, Juozas, Felicijono  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
160 (167)    ASTRAUSKAS, Kazys, Stepono   *1843 - *     Valstietis  >>>  
161 (168)   ASTROMSKAS, P.  * - *  Daraktorius  Siuvėjas  >>> 
162 (169)    ASULEVIČIUS, Antanas   * - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
163 (170)   ASULEVIČIUS, Juozas  * - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
164 (171)    ASULEVIČIUS, Sebastijonas   * - *     Pauparis  >>>  
165 (172)   AŠENBERGAS  * - *  Daraktorius    >>> 
166 (173)    AŠOKLIS, S.   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
167 (174)   ATAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
168 (175)    ATMANAVIČIUS, Jonas   * - *   Daraktorius    >>>  
169 (176)   AUDICKAS, Aleksandras  * - *  Knygnešys    >>> 
170 (177)    AUDYNAS (Audinas), Antanas, Juozo   * - *     Valstietis  >>>  
171 (178)   AUGULIS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
172 (179)    AUGULIS (Augulevičius), Juozas   * - *     Darbininkas  >>>  
173 (180)   AUGULIS, Simonas, Juozo  1855 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
174 (181)    AUGŪNAS, Juozapas   1864 - 1919   Knygnešys  Kunigas  >>>  
175 (182)   AUGUSTAITIS, Juozas, Andriaus  1860 - 1938  Knygnešys  Valstietis  >>> 
176 (183)    AUGUSTAITYTĖ (NAUJOKAITIENĖ), Ona   * - *   Knygnešys    >>>  
177 (184)   AUGUSTAUSKAITĖ (Augustauskienė), Antanina  1833 - *  Knygnešys  Elgeta; Pauparis  >>> 
178 (185)    AUGUSTAUSKAS, Dominikas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
179 (186)   AUGUSTAUSKAS, Mykolas  1869 - 1932  Knygnešys  Valstietis  >>> 
180 (187)    AUGUSTINAVIČIŪTĖ (TAMOŠAITIENĖ), Teklė, Stanislovo   1872 - 1971   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
181 (188)   AUGUSTIS, Tomas, Antano  1862 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
182 (189)    AUKSORIENĖ   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
183 (190)   AUKŠČIONIS, Juozas  * - *  Knygnešys  Prekybininkas; Stalius, dailidė  >>> 
184 (191)    AUKŠTIKALNIS, Adomas   * - *   Knygnešys  Valdininkas  >>>  
185 (192)   AUKŠTUOLIS, Justinas  1881 - 1917  Platintojas  Kunigas  >>> 
186 (193)    AUKŠTUOLIS, Motiejus, Kazio   * - *       >>>  
187 (194)   AUKŠTUOLIS, Simonas  1877 - 1947  Knygnešys  Valstietis  >>> 
188 (195)    AUSEKEVIČIUS, Saliamonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
189 (196)   AUSTINAS, Petras, Jurgio  1871 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
190 (197)    AUŠRA, Martynas Martynase, Jono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
191 (198)   AUŠROTA, Jurgis  1860 - 1943  Knygnešys  Valstietis  >>> 
192 (199)    AUŠRŪTA, Pranas, Juozo   *1874 - 1900       >>>  
193 (200)   AUŽBIKAVIČIUS, Julius, Kasparo  1830 - *  Daraktorius    >>> 
194 (201)    AVEIKA (Aveikis), Adomas, Martyno   *1849 - *   Platintojas  Valstietis; Darbininkas  >>>  
195 (202)   AVINAUSKAS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
196 (203)    AVIŽONIS, Antanas, Jono   1877 - 1956   Bendradarbis  Valstietis  >>>  
197 (204)   AVIŽONIS, Jonas, Igno  1848 - 1924  Knygnešys  Valstietis  >>> 
198 (205)    AVIŽONIS, Petras, Jono   1875 - 1939   Knygnešys; Rėmėjas  Spaudos bendradarbis; Gydytojas  >>>  
199 (206)   AZANAUSKAS, Juozas, Motiejaus  1852 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
200 (207)    AŽUBALIS, Kristupas, Jono   *1860 - *   Daraktorius    >>>  
201 (805)   BUTKUS, Jonas  * - 1922  Knygnešys    >>> 
202 (3136)    MEDELIS, Kazys, Kazio   *1855 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute