<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  G 

Rasta asmenų: 391


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (1220)   GABALAS, Jonas  * - 1930  Daraktorius  Stalius, dailidė  >>> 
2 (1221)    GABALIS, Simonas, Antano   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
3 (1222)   GABIETAITĖ, Serafima  * - *  Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>> 
4 (1223)    GABRĖNAS, Jokūbas, Ambraziejaus   *1855 - *     Valstietis  >>>  
5 (1224)   GABRĖNAS, Juozas  * - *  Daraktorius    >>> 
6 (1225)    GABRĖNAS, Konstantinas   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
7 (1226)   GABRILAITIS, Jonas, Kazio  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
8 (1227)    GABRILAVIČIUS, Konstantinas, Kazio   1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
9 (1228)   GABRILEVIČIUS  * - *  Knygnešys    >>> 
10 (1229)    GABRYS, Jokūbas, Antano   *1870 - *       >>>  
11 (1230)   GABRIŪNAS, Kazys  * - *  Knygnešys    >>> 
12 (1231)    GADEIKIENĖ, Marijona, Jono   *1878 - *       >>>  
13 (1232)   GADEIKIS, Jonas, Leono  1874 - 1914  Knygnešys; Knygrišys  Kunigas  >>> 
14 (1233)    GADEIKIS, Leonas, Leono   *1864 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
15 (1234)   GADEIKIS, Petras, Jono  * - *      >>> 
16 (1235)    GADIŠAUSKAS, Jokūbas, Anastazijaus   1872 - *   Knygnešys  Valstietis; Juodadarbis  >>>  
17 (1236)   GADLIAUSKIS (Godliauskis), Mikalojus  * - *      >>> 
18 (1237)    GADLIAUSKIS (Godliauskis), Napoleonas   * - *       >>>  
19 (1238)   GAIDAMAVIČIUS (Gaidys), Jonas, Kasparo  1860 - 1911  Platintojas  Gydytojas; Rašytojas, literatas  >>> 
20 (1239)    GAIDELIONIS, Antanas, Antano   *1872 - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
21 (1240)   GAIDELIONIS, Povilas  1870 - 1935  Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>> 
22 (1241)    GAIDELIS, Pranas, Stasio   *1852 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
23 (1242)   GAIDYTĖ, Agnietė  * - *  Daraktorius    >>> 
24 (1243)    GAIDUKYTĖ, Gertrūda   * - *   Daraktorius    >>>  
25 (1244)   GAIDUKONIS, Juozas, Juozo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
26 (1245)    GAIGALAITĖ, Petronėlė, Aloyzo   1875 - *   Knygnešys    >>>  
27 (1246)   GAIGALAS (Gagilas), Jonas  1870 - 1900  Knygnešys  Valstietis  >>> 
28 (1247)    GAIGALAS, Jurgis, Brunono   1842 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
29 (1248)   GAIGALAS, Juozas, Jurgio  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
30 (1249)    GAILIENĖ, Ona, Prano   *1838 - *   Knygnešys  Padienininkas; Valstietis  >>>  
31 (1250)   GAILIŪNAS, Benediktas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
32 (1251)    GAILIŪNAS, Jonas   1886 - 1922   Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>>  
33 (1252)   GAILIUS, Kazys, Jono  1875 - *  Knygnešys  Juodadarbis  >>> 
34 (1253)    GAILIUS, Petras, Igno   *1862 - *   Knygnešys; Daraktorius  Siuvėjas  >>>  
35 (1254)   GAILIŪTĖ (Gailalė, Gailienė), Barbora, Jono  1864 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
36 (1255)    GAIŽAUSKAS   * - *   Daraktorius    >>>  
37 (1256)   GAIŽAUSKAS, Jonas, Stasio  1832 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
38 (1257)    GAIŽAUSKAS, Petras   * - *   Platintojas  Tarnautojas  >>>  
39 (1258)   GAJAUSKAS, Antanas, Petro  1864 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
40 (1259)    GAJAUSKAS, Jurgis   * - 1932   Knygnešys    >>>  
41 (1260)   GAJAUSKAS, Vincas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
42 (1261)    GALDIKAS, A.   * - *   Knygnešys    >>>  
43 (1262)   GALDIKAS, Leonas, Juozapo  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
44 (1263)    GALDIKAS, Antanas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
45 (1264)   GALDIKAS, Pranas, Prano  1880 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
46 (1265)    GALDIKIENĖ, Ona   * - *   Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>>  
47 (1266)   GALDIKIENĖ, Petronėlė, Juozo  1836 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
48 (1267)    GALECKAS, Juozapas   1871 - 1922   Platintojas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
49 (1268)   GALENAS, Antanas  * - *    Valstietis  >>> 
50 (1269)    GALIEJUS, Jonas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
51 (1270)   GALINAITIS (Galinevičius), Benediktas  1850 - *  Knygnešys    >>> 
52 (1271)    GALINAITIS, Jonas, Jono   1866 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
53 (1272)   GALINAITIS, Kazys  1835 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
54 (1273)    GALINAUSKAS, Antanas   1843 - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
55 (1274)   GALINEVIČIUS, Benediktas  1850 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
56 (1275)    Galinis, Andrius   * - *   Knygnešys    >>>  
57 (1276)   GALINIS, Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
58 (1277)    GALINIS, Benadas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
59 (1278)   GALINIS, Jonas  * - *  Daraktorius    >>> 
60 (1279)    GALMINAS, Feliksas   1862 - 1935   Knygnešys  Siuvėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
61 (1280)   GALMINAS (Gelminas), Juozas, Antano  * - *      >>> 
62 (1281)    GALMINIENĖ (Kymantaitė), Uršulė   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
63 (1282)   GALVANAUSKAS, Ernestas, Jurgio  1882 - 1967  Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>> 
64 (1283)    GALVANAUSKAS (Gilvonas), Matas, Jurgio   1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
65 (1284)   GANTILA, Pranas  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
66 (1285)    GANUTIS, Vincas   * - *   Knygnešys    >>>  
67 (1286)   GARBAČIAUSKAS, Antanas, Lauryno  * - *  Knygnešys    >>> 
68 (1287)    GARBUKAITĖ-PAŠKEVIČIENĖ, Ona, Motiejaus   1866 - 1952   Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>>  
69 (1288)   GARBUKAS, Motiejus, Juozo  1868 - *    Darbininkas  >>> 
70 (1289)    GARDZIJAUSKAS, Jurgis, Baltramiejaus   * - *   Knygnešys  Sielininkas  >>>  
71 (1290)   GARJONIS, Antanas, Jono  1857 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
72 (1291)    GARJONIS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
73 (1292)   GARLIAUSKAITĖ  * - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
74 (1293)    GARLIAUSKAS, Steponas   * - *   Daraktorius    >>>  
75 (1294)   GARMUS, Antanas  1881 - 1955  Knygnešys  Gydytojas; Rašytojas, literatas  >>> 
76 (1295)    GARMUS, Juozas, Antano   1877 - 1938   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
77 (1296)   GARMUS, Jurgis, Antano  1866 - *  Knygnešys  Stalius, dailidė  >>> 
78 (1297)    GARMUS (Garnius), Kazimieras   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
79 (1298)   GARMUS, Mikalojus  * - 1918  Knygnešys    >>> 
80 (1299)    GARMUS, Mikalojus   * - *   Platintojas  Valstietis  >>>  
81 (1300)   GARMUS, Povilas  1877 - 1943  Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
82 (1301)    GARMUS, Pranas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
83 (1302)   GARMUS, Simanas  1848 - 1926    Sielininkas  >>> 
84 (1303)    GARNEVIČIUS, Aleksandras   1859 - 1931   Rėmėjas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>>  
85 (1304)   GARUOLIS, Juozas, Tado  1865 - *      >>> 
86 (1305)    GASELIS (?), Juozas   * - *       >>>  
87 (1306)   GASILIŪNAS, Petras  * - *  Daraktorius    >>> 
88 (1307)    GASIŪNAS, K.   * - *   Rėmėjas    >>>  
89 (1308)   GASIŪNAS (GASILEVIČIUS), Jonas  * - *  Daraktorius  Mokinys  >>> 
90 (1309)    GASPARAVIČIUS   * - *   Daraktorius; Platintojas  Valstietis  >>>  
91 (1310)   GASPARAVIČIUS (Gasparevičius), Juozas  1863 - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
92 (1311)    GASPERAVIČIUS, Jonas   * - *   Knygnešys; Rėmėjas    >>>  
93 (1312)   GASPERAVIČIUS, Pranas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
94 (1313)    GAŠKA, Jonas   1864 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
95 (1314)   GAUBYS, Antanas  * - *  Rėmėjas    >>> 
96 (1315)    GAUBYS, kazys   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
97 (1316)   GAUBYS, Leonas  * - 1924  Knygnešys  Valstietis  >>> 
98 (1317)    GAUČYS, Petras   *1851 - *   Platintojas    >>>  
99 (1318)   GAUDEŠIENĖ  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
100 (1319)    GAUDEŠIUS, Antas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
101 (1320)   GAUDUŠEVIČIENĖ  * - *  Rėmėjas    >>> 
102 (1321)    GAUDZEVIČIENĖ, Teresė, Jono   1874 - *   Daraktorius    >>>  
103 (1322)   GAURIKAS, Jurgis, Jono  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
104 (1323)    GAUŠTYTĖ, Uršulė   * - *   Knygnešys  Samdinys  >>>  
105 (1324)   GAVELIS, Simonas  1862 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
106 (1325)    GAVĖNAITIS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
107 (1326)   GAVĖNAS, Adolfas, Adomo  * - *  Knygnešys  Samdinys  >>> 
108 (1327)    GAVĖNAS, Adomas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
109 (1328)   GAVĖNAS, Aleksandras  * - 1929  Knygnešys  Tarnas  >>> 
110 (1329)    GAVĖNAS, Juozas, Adomo   1861 - *   Platintojas  Mokinys  >>>  
111 (1330)   GECEVIČIUS, Teofilis  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
112 (1331)    GEČAITĖ, Viktorija, Vinco   1881 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
113 (1332)   GEČAS, Aleksandras, Motiejaus  * - *      >>> 
114 (1333)    GEČAS (Gečius, Gecas), Izidorius, Antano   1863 - 1907   Knygnešys  Valstietis  >>>  
115 (1334)   GEČAS, Jonas, Antano  1860 - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
116 (1335)    GEČAS, Juozas, Mykolo   *1871 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
117 (1336)   GEČAS, Jurgis, Petro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
118 (1337)    GEČAS, Zakarijus   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
119 (1338)   GEČERAVIČIENĖ (Gečerienė), Petronėlė, Kazio  1859 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
120 (1339)    GEDGAUDAS, Julius, Igno   1857 - 1915   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
121 (1340)   GEDGAUDAS, Konstantinas  * - *  Daraktorius    >>> 
122 (1341)    GEDIMINAITĖ   * - *   Knygnešys  Medicinos darbuotojas  >>>  
123 (1342)   GEDIMINAS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
124 (1343)    GEDMINAS, Pranas, Aleksandro   * - *   Platintojas    >>>  
125 (1344)   GEDMINAS, Vincas, Aleksandro  * - *    Valstietis; Veterinaras  >>> 
126 (1345)    GEDVILAITĖ (Gedvilienė), Pulcherija   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
127 (1346)   GEDŽIUS, Jokūbas  * - *  Knygnešys    >>> 
128 (1347)    GEDŽIUS, Jonas, Jono   * - *   Platintojas  Siuvėjas  >>>  
129 (1348)   GEGELEVIČIUS, Ignas  * - *  Knygnešys    >>> 
130 (1349)    GEGUŽIS, Jurgis   1877 - 1943   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
131 (1350)   GEIČIUS, Mykolas  * - *      >>> 
132 (1351)    GEISTERYTĖ, Elena, Izidoriaus   *1880 - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
133 (1352)   GELAŽAUSKAITĖ (Rudzienė), Apolionija, Stasio  1870 - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
134 (1353)    GELAŽAUSKAS, Fliorus   * - 1922   Knygnešys    >>>  
135 (1354)   GELEŽIŪNIENĖ, Elzė  * - *  Knygnešys    >>> 
136 (1355)    GELEŽIUS, Vincas   * - *   Knygnešys    >>>  
137 (1356)   GELGAUDŽIŪTĖ, Ona  * - *  Knygnešys    >>> 
138 (1357)    GELGAUDŽIŪTĖ, Pranė   * - *   Knygnešys    >>>  
139 (1358)   GELVANAUSKAS, Simonas  * - *  Knygnešys  Zakristijonas  >>> 
140 (1359)    Gelžinis, Pranas, Kazio   1859 - *       >>>  
141 (1360)   GENCEVIČIUS, Kazys  1882 - *  Knygnešys  Amatininkas  >>> 
142 (1361)    GENDVILA (Gentvila, Gentvilas), Aloyzas, Martyno   1848 - 1920   Platintojas  Liaudies meistras  >>>  
143 (1362)   GENYS, Andrius, Jono  * - *      >>> 
144 (1363)    GENYS, Baltramiejus, Mikalojaus   1870 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
145 (1364)   GENYS, Juozas  1858 - 1907  Knygnešys  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
146 (1365)    GENIS (Genys), Kazimieras   1866 - 1952   Organizatorius; Platintojas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
147 (1366)   GENYTĖ, Ona  * - *  Daraktorius    >>> 
148 (1367)    GERDENIS, Raimundas, Antano   * - *   Knygnešys    >>>  
149 (1368)   GERLIAKAS, Antanas, Juozo  1848 - *    Ūkininkas  >>> 
150 (1369)    GERMANAUSKAS   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
151 (1370)   GERMANAUSKIENĖ, Petronėlė, Tado  1823 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
152 (1371)    GERMUSIENĖ, Liudvika   * - *       >>>  
153 (1372)   GERULAITIS, Pranas  * - *      >>> 
154 (1373)    GERULAITIS, Vincas, Vinco   *1871 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
155 (1374)   GERULAITYTĖ (RAPOLSKIENĖ), Pranė  * - *  Knygnešys  Tarnas  >>> 
156 (1375)    GERULIS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
157 (1376)   GEŠTAUTAS, Aleksandras  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
158 (1377)    GEZEVIČIUS, Vincas, Kazio   * - *   Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>>  
159 (1378)   GIEDRA, Kazimieras  * - *      >>> 
160 (1379)    GIEDRAITIS, Jonas   1859 - 1910   Platintojas  Kunigas  >>>  
161 (1380)   GIEDRAITIS, Jurgis, Jurgio  1855 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
162 (1381)    GIEDRAITIS, Marcijonas   1854 - 1915   Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>>  
163 (1382)   GIEDRAITIS, Tomas  * - *  Knygnešys    >>> 
164 (1383)    GIEDRELIS, Ignas   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
165 (1384)   GIEDRIKAS (Giedrikys), Adomas  1836 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
166 (1385)    GIGIENĖ, Marijona   * - *   Knygnešys    >>>  
167 (1386)   GIGNIUS (Giknys, Giknius), Viktoras  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
168 (1387)    GIKYS, Ignotas, Mykolo   * - *   Knygnešys    >>>  
169 (1388)   GYLIENĖ, Marija, Juozo  1858 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
170 (1389)    GYLYS, Jonas, Lauryno   * - *       >>>  
171 (1390)   GYLYS, Juozapas, Stasio  * - *  Knygnešys    >>> 
172 (1391)    GYLYS, Justinas, Jono   1852 - *1941   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
173 (1392)   GYLYS (Gilys), Mykolas, Juozo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
174 (1393)    GILVANAUSKAS, Simonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
175 (1394)   GIMŽAUSKAS, Liudvikas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
176 (1395)    GIMŽAUSKAS, Silvestro, Liudviko   1845 - 1897   Knygnešys  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
177 (1396)   GINEITIS, Antanas  1860 - 1936  Rėmėjas  Visuomenės veikėjas  >>> 
178 (1397)    GINEITIS, Jonas   * - *     Valstietis  >>>  
179 (1398)   GINEITIS, Karolis  * - *  Knygnešys    >>> 
180 (1399)    GINIOTA, Antanas, Juozo   * - *   Platintojas  Valstietis  >>>  
181 (1400)   GINKUS, Aleksandras, Juozo  * - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
182 (1401)    GINKUVIENĖ, Zuzana, Liudviko   * - *   Daraktorius    >>>  
183 (1402)   GINTAUTAS, Jonas  1873 - 1928  Platintojas    >>> 
184 (1403)    GINTILA, Juozas, Mykolo   * - *     Valstietis  >>>  
185 (1404)   GIPONIS, Jurgis  * - *    Valstietis  >>> 
186 (1405)    GIRDENYTĖ, Antanina, Prano   1874 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
187 (1406)   GIRDZIJAUSKAS, Izidorius  1866 - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
188 (1407)    GIRDŽIJAUSKIS, K.   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
189 (1408)   GIRDŽIUS, A.  * - *  Knygnešys    >>> 
190 (1409)    GIRIJOTAS, Ignas   * - *   Platintojas  Darbininkas  >>>  
191 (1410)   GIRIJOTAS (Girjotas, Giriotis), Juozas  1867 - 1948  Platintojas  Darbininkas  >>> 
192 (1411)    GIRYS   * - *   Rėmėjas  Ūkvedys  >>>  
193 (1412)   GIRKUS, Antanas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
194 (1413)    GIRKUTĖ, Uršulė   * - *   Daraktorius    >>>  
195 (1414)   GIRNYS  * - *  Knygnešys    >>> 
196 (1415)    GIRNIUS, Antanas   * - *   Daraktorius    >>>  
197 (1416)   GIRNIUS, Antanas  * - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
198 (1417)    GIRNIUS, Juozas   * - *   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
199 (1418)   GIRUTIS, Martynas  * - *  Platintojas    >>> 
200 (1419)    GIRŽDYS (Grirgždys), Rokas, Jono   1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
201 (1420)   GLADKAUSKAS, Antanas, Prano  1870 - *    Valstietis  >>> 
202 (1421)    GLAMBA, Kazys, Jurgio   * - *     Valstietis  >>>  
203 (1422)   GLEMŽA, Jonas, Mykolo  1887 - 1980  Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>> 
204 (1423)    GLEMŽA, Juozas   * - *   Daraktorius; Platintojas    >>>  
205 (1424)   GLIASAS, Ferdinandas  * - *  Knygnešys  Samdinys  >>> 
206 (1425)    GLIAUBERTAS, Vandalinas   * - *       >>>  
207 (1426)   GLIAZEVIČIENĖ (Glasevičienė), Elzbieta, Kasparo  1855 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
208 (1427)    GLINSKIS, Petras, Justino   * - *   Knygnešys  Batsiuvys  >>>  
209 (1428)   GLINSKIS, Petras  1874 - 1907  Rėmėjas  Kunigas  >>> 
210 (1429)    GLIONARTAS, Osvaldas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
211 (1430)   GLOBIENĖ, Ona, Vinco  1839 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
212 (1431)    GLOBIS (Globys), Antanas, Martyno   * - 1892   Knygnešys  Valstietis  >>>  
213 (1432)   GLODENIS  * - *  Platintojas  Eigulys  >>> 
214 (1433)    GLOŽAITIS, Jonas, Jono   * - *       >>>  
215 (1434)   GLUDRIENĖ (?), M.  * - *      >>> 
216 (1435)    GOBRYDAS, Vincas, Simono   * - *       >>>  
217 (1436)   GOČEIKIS  * - *  Knygnešys    >>> 
218 (1437)    GODLIAUSKAS (Godlevskis), Laurynas, Igno   1836 - *   Daraktorius    >>>  
219 (1438)   GODLIAUSKAS, Napoleonas, Jono  * - *  Daraktorius    >>> 
220 (1439)    GODLIAUSKIS (Godlevskis), Mikalojus   1818 - 1890   Platintojas  Vertėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
221 (1440)   GOESAITĖ (Goesytė), Teresė  1853 - 1911  Knygnešys; Daraktorius  Visuomenės veikėjas  >>> 
222 (1441)    GOESAITĖ (GRAVROGKIENĖ), Viktorija, Juozapo   1863 - 1936   Daraktorius  Visuomenės veikėjas  >>>  
223 (1442)   GOESAS, Stanislovas  1844 - 1916  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
224 (1443)    GOGAS, Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
225 (1444)   GOLUBECKIENĖ, Elzbieta  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
226 (1445)    GOMALSKIS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
227 (1446)   GONTA, Jonas  1861 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
228 (1447)    GONTA, Nikodemas   1811 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
229 (1448)   GOPTAITIS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
230 (1449)    GORDONAS, Chaimas   * - *   Rėmėjas  Prekybininkas  >>>  
231 (1450)   GOSENIAUSKAS, Vladas  * - *  Knygnešys    >>> 
232 (1451)    GOTAUTAS, Dominykas, Karolio   1875 - *   Knygnešys  Juodadarbis  >>>  
233 (1452)   GOZDAVA (GODLIAUSKAS)  * - *      >>> 
234 (1453)    GRABAUSKAITĖ, Pranė, Dovydo   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
235 (1454)   GRABAUSKAITĖ (BURBIENĖ), Petronėlė  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
236 (1455)    GRABAUSKAS, Juozas   1873 - *1941   Daraktorius  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
237 (1456)   GRABAUSKAS, Vincas, Simono  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
238 (1457)    GRABAUSKIENĖ, Elzbieta   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
239 (1458)   GRABAUSKIENĖ, Rozalija  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
240 (1459)    GRABYS, Jackus   1830 - *       >>>  
241 (1460)   GRABYS, Juozas, Jackaus  1860 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
242 (1461)    GRAIČIŪNAS (Greičiūnas), Andrius, Ilioro   1870 - 1952   Knygnešys  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>>  
243 (1462)   GRAJAUSKAS (Grajevskis), Liudvikas  * - *      >>> 
244 (1463)    GRAJAUSKAS, Vincas   * - *   Knygnešys  Sielininkas  >>>  
245 (1464)   GRAKAUSKAS, Juozas, Adomo  * - *    Amatininkas  >>> 
246 (1465)    GRAMALIAUSKAS   * - *   Daraktorius    >>>  
247 (1466)   GRAMALIENĖ  * - *  Knygnešys    >>> 
248 (1467)    GRAŠIS, Vincentas   1870 - 1930   Platintojas  Kunigas; Publicistas  >>>  
249 (1468)   GRAUŽA, Juozas, Teodoro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
250 (1469)    GRAUŽINYTĖ (PALEVIČIENĖ), Domicėlė, Kazio   1883 - 1928   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
251 (1470)   GRAŽINYS  * - *  Daraktorius    >>> 
252 (1471)    GRAŽYTĖ (MATULEVIČIENĖ), Rozalija   * - *   Knygnešys    >>>  
253 (1472)   GREIČIŪNAS, Kazimieras  * - *  Daraktorius    >>> 
254 (1473)    GREIČIUVIENĖ, Apolonija   * - *   Knygnešys    >>>  
255 (1474)   GREIČIUS, Vincas, Juozo  1878 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
256 (1475)    GRIAUZDĖ, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
257 (1476)   GRYBAS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
258 (1477)    GRYBAS (Grybauskas), Juozas, Jono   1883 - *   Knygnešys  Mokinys  >>>  
259 (1478)   GRYBAS, Jurgis  * - 1915  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
260 (1479)    GRYBAUSKAITĖ, A.   * - *   Daraktorius    >>>  
261 (1480)   GRYBAUSKAS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
262 (1481)    GRYBAUSKAS, Motiejus   1857 - 1928   Knygnešys  Valstietis  >>>  
263 (1482)   GRYBAUSKAS (Grybas), Vincas  * - *  Knygnešys  Tarnautojas; Rašytojas, literatas  >>> 
264 (1483)    GRYBINAS, Antanas   1882 - 1978     Mokytojas (pedagogas)  >>>  
265 (1484)   GRYBINAS, Juozas, Jokūbo  1828 - *      >>> 
266 (1485)    GRIBULYTĖ, Marijona   1856 - *   Daraktorius    >>>  
267 (1486)   GRICEVIČIUS, Antanas, Antano  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
268 (1487)    GRICIUS, Antanas, Juozo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
269 (1488)   GRICIUS, Steponas, Izidoriaus  * - *      >>> 
270 (1489)    GRIGAITIS, Jonas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
271 (1490)   GRIGAITIS, Juozas  1881 - 1947  Knygnešys  Teisininkas  >>> 
272 (1491)    GRIGAITIS, Pijus   1883 - 1969   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
273 (1492)   GRIGALAITĖ, Petronėlė  * - *  Knygnešys    >>> 
274 (1493)    GRIGALAUSKAS (Grigalauskis), Petras, Petro   1847 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
275 (1494)   GRIGALAUSKAS, Grigalauskis, Pranas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
276 (1495)    GRIGALAUSKAS (Grigalauskis), Pranas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
277 (1496)   GRIGALIŪNAS (Grigaitis), Adomas  1857 - 1902  Knygnešys; Rėmėjas  Valstietis  >>> 
278 (1497)    GRIGALIŪNAS (Grigaitis), Jonas   1872 - 1966   Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>>  
279 (1498)   GRIGALIŪNAS, Jonas, Mykolo  1850 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
280 (1499)    GRIGALIŪNAS, Petras, Jurgio   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
281 (1500)   GRIGALIŪNAVIČIUS (Grigaliūnas), Pranciškus, Jurgio  * - *  Knygnešys  Kunigas  >>> 
282 (1501)    GRIGANAVIČIUS, Antanas   1867 - 1940   Knygnešys  Valstietis  >>>  
283 (1502)   GRIGANAVIČIUS, Jonas  1873 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
284 (1503)    GRIGARAVIČIENĖ, Viktorija   * - *   Daraktorius    >>>  
285 (1504)   GRIGAS, Kazys  * - *  Knygrišys  Kalvis  >>> 
286 (1505)    GRIGĖNAITĖ, Rozalija, Juozo   * - *   Daraktorius    >>>  
287 (1506)   GRIGĖNAS, Jonas, Jono  * - *  Knygnešys    >>> 
288 (1507)    GRIGIŠKIS, Juozas   * - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
289 (1508)   GRIGIŠKIS, Juozas  1850 - 1920  Platintojas; Rėmėjas  Gydytojas  >>> 
290 (1509)    GRIKIETIS, Vincas   * - *     Valstietis  >>>  
291 (1510)   GRIKINAS, Aleksandras  * - 1917  Daraktorius    >>> 
292 (1511)    GRIKŠAS, Pranas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
293 (1512)   GRIKŠAS, Pranas, Juozo  1857 - *  Knygnešys    >>> 
294 (1513)    GRIKŠAS, Vincas   * - *   Knygnešys    >>>  
295 (1514)   GRIKŠAS, Mikalojus, Igno  * - *  Knygnešys    >>> 
296 (1515)    GRIMAILA, Juozas, Izidoriaus   1870 - *   Knygnešys  Valstietis; Stalius, dailidė  >>>  
297 (1516)   GRIMALAUSKAITĖ (JAKAVIČIENĖ), Honorata  * - *  Platintojas    >>> 
298 (1517)    GRINAVIETIS, Grinaveckis   * - *   Daraktorius  Meno veikėjas  >>>  
299 (1518)   GRINEVIČIUS, Adomas  1845 - 1932  Knygnešys; Organizatorius  Kunigas  >>> 
300 (1519)    GRINEVIČIUS, Juozas   * - *   Daraktorius    >>>  
301 (1520)   GRINIUS (Grinevičius), Jonas, Vinco  1877 - 1954  Knygnešys  Stalius, dailidė; Visuomenės veikėjas  >>> 
302 (1521)    GRINIUS (Grinevičius), Kazys, Vinco   1866 - 1950   Organizatorius  Visuomenės veikėjas; Publicistas  >>>  
303 (1522)   GRINIŪTĖ (BACEVIČIENĖ), Ona  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
304 (1523)    GRINKEVIČIUS, Juozapas   1866 - *1906   Platintojas    >>>  
305 (1524)   GRINKEVIČIUS, Kazimieras  1867 - 1941  Knygnešys  Kunigas  >>> 
306 (1525)    GRINKEVIČIUS, Silvestras   1871 - 1942   Knygnešys  Mokslininkas, tyrinėtojas; Mokytojas (pedagogas)  >>>  
307 (1526)   GRINSKAS, Petras, Vaclovo  1844 - *    Valstietis  >>> 
308 (1527)    GRISAITIS, Augustinas   * - *   Knygnešys    >>>  
309 (1528)   GRIŠAS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
310 (1529)    GRIŠKEVIČIŪTĖ, Julė   1878 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
311 (1530)   GRYTĖ, Kazys  1861 - *    Valstietis  >>> 
312 (1531)    GRITIS, Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
313 (1532)   GRIŽAITĖ, Teresė  * - *  Daraktorius    >>> 
314 (1533)    GRIŽEVIČIUS, Povilas   * - *       >>>  
315 (1534)   GRUBLYS, Baltramiejus, Juozo  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
316 (1535)    GRUČKA   * - *   Knygnešys    >>>  
317 (1536)   GRŪDINIS (Grūžinis), Mykolas, Simono  * - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
318 (1537)    GRUDZINSKAS, Antanas   * - *   Daraktorius  Zakristijonas  >>>  
319 (1538)   GRUMAS  * - *  Knygnešys    >>> 
320 (1539)    GRUNAVYTĖ, Marijonas, Jono   1875 - *   Knygnešys    >>>  
321 (1540)   GRUODIS, Pranas, Jono  1860 - *  Daraktorius    >>> 
322 (1541)    GRUŠIENĖ (GENIOTYTĖ), Ieva   1877 - 1970   Knygnešys  Tarnas  >>>  
323 (1542)   GRUŠYS (Trušys), Jonas, Antano  1869 - *  Knygnešys  Samdinys  >>> 
324 (1543)    GRUŠYS, Jonas, Jurgio   1872 - *   Knygnešys  Juodadarbis; Samdinys  >>>  
325 (1544)   GRUŠYS (Grušas), Juozas, Mykolo  1859 - 1943  Knygnešys  Pauparis  >>> 
326 (1545)    GRUŠNYS, Motiejus   * - *   Rėmėjas    >>>  
327 (1546)   GRUZBARZDIS, Juozas, Mykolo  * - *  Knygnešys  Valstietis; Amatininkas  >>> 
328 (1547)    GRUZDAS, Kazimieras   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
329 (1548)   GRUZDYS  * - *  Knygnešys    >>> 
330 (1549)    GRUZDYS, Jonas   1866 - *   Rėmėjas    >>>  
331 (1550)   GRUZDYS, Stanislovas  1869 - *  Organizatorius; Rėmėjas  Gydytojas  >>> 
332 (1551)    GRUZDYTĖ (AVIŽONIENĖ), Sofija   1872 - 1963   Platintojas  Spaudos bendradarbis; Vertėjas  >>>  
333 (1552)   GRUŽAS (Gružinskas), Petras, Petro  1866 - *      >>> 
334 (1553)    GRŪŽIETIS   * - *   Daraktorius    >>>  
335 (1554)   GRUŽINSKAS, Antanas, Kazio  1885 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
336 (1555)    GRUŽINSKAS, Juozapas, Justino   1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
337 (1556)   GRUŽINSKAS, Kazimieras  * - *  Knygnešys    >>> 
338 (1557)    GUBAVIČIUS   * - *       >>>  
339 (1558)   GUBAVIČIUS, Liudvikas  * - *      >>> 
340 (1559)    GUDAITIS   * - *   Daraktorius    >>>  
341 (1560)   GUDAITIS, Antanas, Jurgio  1872 - 1937  Knygnešys  Tarnautojas; Visuomenės veikėjas  >>> 
342 (1561)    GUDAREVIČUS, Tomas, Vinco   * - *   Knygrišys    >>>  
343 (1562)   GUDAS, Jurgis  1868 - 1941  Knygnešys  Pauparis  >>> 
344 (1563)    GUDAS, Kazimieras   * - *   Knygnešys; Daraktorius  Pauparis  >>>  
345 (1564)   GUDAS (Gudavičius), Klementas, Jono  1850 - *  Knygnešys  Valstietis; Tarnautojas  >>> 
346 (1565)    GUDAS, Stasys, Dominyko   1845 - *   Knygnešys  Valstietis; Padienininkas  >>>  
347 (1566)   GUDAUSKIENĖ, Konstancija, Mikalojaus  1841 - *      >>> 
348 (1567)    GUDAVIČIUS   * - *   Daraktorius    >>>  
349 (1568)   GUDAVIČIUS, Klemensas  * - *  Platintojas  Mokinys  >>> 
350 (1569)    GUDELIS, Jurgis   * - *       >>>  
351 (1570)   GUDELIS, Jurgis  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
352 (1571)    GUDELIS, Mykolas, Jokūbo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
353 (1572)   GUDELIS, Petras  1864 - 1924  Knygnešys  Valstietis  >>> 
354 (1573)    GUDELIS, Pranciškus   * - *   Knygnešys    >>>  
355 (1574)   GUDJONIS, Baltrus  1863 - *  Knygnešys    >>> 
356 (1575)    GUDJONIS, Juozas, Augusto   *1863 - *       >>>  
357 (1576)   GUDLIAUSKAS, J.  * - *  Daraktorius; Rėmėjas    >>> 
358 (1577)    GUDZINSKAS, Juozas   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
359 (1578)   GUDZINSKAS, Povilas  * - *      >>> 
360 (1579)    GUDŽIŪNAS   * - *   Rėmėjas    >>>  
361 (1580)   GUGYS (Gugis), Pranciškus  1867 - 1917  Platintojas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
362 (1581)    GUJIENĖ, Agota   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
363 (1582)   GUJIS, Ksaveras, Karolio  1832 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
364 (1583)    GUJYTĖ (STRUMSKIENĖ), Kotryna   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
365 (1584)   GUMALSKAS (Gumalskis), Jonas, Mikalojaus  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
366 (1585)    GUMBELEVIČIENĖ   * - *       >>>  
367 (1586)   GUMBELEVIČIENĖ (SAMULIONYTĖ), Elžbieta  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
368 (1587)    GUMBELEVIČIUS, Kazys, Povilo   1859 - 1941   Knygnešys; Knygrišys  Valstietis  >>>  
369 (1588)   GUMBELEVIČIUS, Simanas  1837 - 1932  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
370 (1589)    GUMBINAS, Juozas, Benedikto   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
371 (1590)   GUNDERMANAS, Liudvikas  * - *      >>> 
372 (1591)    GUNTYS, Liudvikas   * - *   Knygnešys    >>>  
373 (1592)   GUOBIS (Guobys), Rapolas  * - *  Daraktorius    >>> 
374 (1593)    GUOBYTĖ, Ona   1868 - 1951   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Mokytojas (pedagogas)  >>>  
375 (1594)   GŪRA, Jonas, Kazio  1867 - *  Platintojas  Stalius, dailidė; Darbininkas  >>> 
376 (1595)    GURECKIS, Leonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
377 (1596)   GUREVIČIUS, Antanas  * - *  Platintojas    >>> 
378 (1597)    GURKLYS, Antanas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
379 (1598)   GURKLYS, Jurgis  * - *  Knygnešys  Valstietis; Siuvėjas  >>> 
380 (1599)    GURSKIS   * - *   Knygnešys    >>>  
381 (1600)   GUSTAINYTĖ (Gustainiukė), Petronėlė  * - *  Knygnešys    >>> 
382 (1601)    GUSTAITYTĖ   * - *   Knygnešys    >>>  
383 (1602)   GUSTAITIS, Motiejus  1870 - 1927  Platintojas  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>> 
384 (1603)    GUSTAITIS, Petras   * - *       >>>  
385 (1604)   GUSTAS (Gustaitis), Adomas  1865 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
386 (1605)    GUSTAS, Kazys   * - *   Knygnešys    >>>  
387 (1606)   GUSTIS, Antanas, Leono  * - *    Valstietis  >>> 
388 (1607)    GUTAUSKAS, J.   * - *     Mokinys  >>>  
389 (1608)   GUTAUSKAS, Jonas, Antano  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
390 (1609)    GUTMANAS, Šachna, Joselio   * - *   Rėmėjas  Prekybininkas  >>>  
391 (1610)   GUŽONAS, Juozas, Antano  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute