<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  L 

Rasta asmenų: 249


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (2606)   LABANAUSKAS, Antanas, Tomo  1880 - *  Knygnešys  Samdinys; Pauparis  >>> 
2 (2607)    LABANAUSKAS, Tomas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
3 (2608)   LABANAUSKIENĖ (Labanauskaitė), Morta  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
4 (2609)    LABOKAS, Petras   * - *     Valstietis  >>>  
5 (2610)   LABRENCIS  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
6 (2611)    LABŽENTIS, Simas   * - *   Rėmėjas    >>>  
7 (2612)   LADAUSKAITĖ, Elžbieta, Jono  * - *  Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>> 
8 (2613)    LADAUSKAS, Ignas, Jono   1854 - *   Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>>  
9 (2614)   LADAUSKAS (Ladauskis), Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
10 (2615)    LADUKAITĖ, Ona   1873 - *   Knygnešys    >>>  
11 (2616)   LADUKAS, Adomas, Vinco  1852 - 1930  Knygnešys; Daraktorius  Siuvėjas; Valstietis  >>> 
12 (2617)    LADUKAS, Vincas, Tado   *1821 - *       >>>  
13 (2618)   LAGUNAVIČIUS, Pranas  * - *  Daraktorius    >>> 
14 (2619)    LAIKŪNAS, Liudas   * - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
15 (2620)   LALIS (Lelys), Kazimieras, Vaclovo  1863 - 1892  Knygnešys; Rėmėjas  Siuvėjas  >>> 
16 (2621)    LAMSARDIS, Kazys   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
17 (2622)   LAMSARGYTĖ, Barbora  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
18 (2623)    LANDSBERGIS (ŽEMKALNIS), Gabrielius, Vincento   1852 - 1916   Platintojas  Publicistas; Meno veikėjas  >>>  
19 (2624)   LANDŽIUS, Petras  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
20 (2625)    LANGIENĖ, Uršulė, Silvestro   1854 - *       >>>  
21 (2626)   LANIAUSKAS, Juozas  * - *      >>> 
22 (2627)    LANKIS, Juozas, Julijono   1864 - *   Knygnešys    >>>  
23 (2628)   LANKUTIS, Antanas  * - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
24 (2629)    LAPAITIS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
25 (2630)   LAPIENIS, Juozas  1883 - *  Daraktorius    >>> 
26 (2631)    LAPINAS, Jurgis   1856 - 1932   Rėmėjas  Visuomenės veikėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
27 (2632)   LAPINSKAS, Andrius, Igno  1850 - *  Knygnešys    >>> 
28 (2633)    LAPINSKAS, Andrius   * - *   Knygnešys    >>>  
29 (2634)   LAPINSKAS, Domininkas, Jono  * - 1918  Platintojas  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
30 (2635)    LAPINSKAS, Ignas, Jono   1877 - 1935   Knygnešys  Valstietis  >>>  
31 (2636)   LAPINSKAS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
32 (2637)    LAPINSKAS, Jurgis   1871 - *   Knygnešys    >>>  
33 (2638)   LAPINSKAS, Kazimieras, Petro  1830 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
34 (2639)    LAPINSKAS, Pranas   *1873 - 1957   Knygnešys    >>>  
35 (2640)   LAPKUS, Jonas, Juozo  1859 - *      >>> 
36 (2641)    LASKAUSKAS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
37 (2642)   LASKAUSKAS, Valerijonas  1872 - 1932  Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>> 
38 (2643)    LASTAUSKAS, Adomas   1866 - 1938   Platintojas  Kunigas  >>>  
39 (2644)   LAŠKEVIČIENĖ, Pranciška  * - *  Rėmėjas    >>> 
40 (2645)    LATVELIS, Petras   * - *   Knygnešys    >>>  
41 (2646)   LATVELIS, Povilas  * - *  Knygnešys    >>> 
42 (2647)    LATVĖNAS, Kazys, Povilo   1883 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
43 (2648)   LATVĖNAS, Petras, Povilo  1879 - *  Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>> 
44 (2649)    LATVĖNAS, Povilas, Augusto   *1854 - *   Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>>  
45 (2650)   LATVYS  * - *  Daraktorius    >>> 
46 (2651)    LAUCIŪTĖ, Elena   * - *   Knygnešys  Tarnas  >>>  
47 (2652)   LAUČKA (Laučikas), Jonas, Martyno  1834 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
48 (2653)    LAUKAITIS, Jonas, Motiejaus   *1875 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
49 (2654)   LAUKAITIS, Juozas  * - *  Knygnešys    >>> 
50 (2655)    LAUKAITIS, Juozas   1873 - 1952   Platintojas; Bendradarbis  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
51 (2656)   LAUKYS, Adomas, Igno  1852 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
52 (2657)    LAUKYS, Juozapas   *1860 - 1914   Knygnešys  Valstietis  >>>  
53 (2658)   LAUKŠAS, Dominykas  * - *  Knygnešys    >>> 
54 (2659)    LAUKŠAS, Kazys, Izidoriaus   *1861 - *   Knygnešys    >>>  
55 (2660)   LAUKŽEMIS, Antanas, Benedikto  1871 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
56 (2661)    LAUKŽEMIS, Augustas, Juozo   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
57 (2662)   LAUKŽEMIS, Juozas, Mykolo  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
58 (2663)    LAUKŽEMIS, Jurgis   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
59 (2664)   LAURECKIS, Juozapotas  * - *  Knygnešys  Darbininkas; Kalvis  >>> 
60 (2665)    LAURECKIS (Laureckas), Jokymas   * - *   Rėmėjas    >>>  
61 (2666)   LAURINAITIENĖ, Barbora  * - *  Knygnešys    >>> 
62 (2667)    LAURINAITIS, Eliziejus   1868 - 1927   Platintojas  Kunigas  >>>  
63 (2668)   LAURINAITIS, Antanas, Stasio  1860 - *      >>> 
64 (2669)    LAURINAITIS, Jonas, Antano   * - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
65 (2670)   LAURINAITIS (Raulynaitis), Jonas, Juozo  1884 - *  Knygnešys  Darbininkas; Valstietis  >>> 
66 (2671)    LAURINAITIS (Raulynaitis), Juozas   * - *       >>>  
67 (2672)   LAURINAITIS, Petras, Jono  1882 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
68 (2673)    LAURINAITIS, Vincas, Vinco   *1850 - *   Knygnešys    >>>  
69 (2674)   LAURINAITIS, Vincas  1868 - 1893  Bendradarbis; Rėmėjas  Spaudos bendradarbis  >>> 
70 (2675)    LYGNUGARIS, Petras, Martyno   *1872 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
71 (2676)   LAURINAVIČIUS (Lausikavičius), Adolfas, Adolfo  1870 - *  Knygnešys  Juodadarbis  >>> 
72 (2677)    LAURINAVIČIUS, Jonas   1871 - 1943   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
73 (2678)   LAURINAVIČIUS, Adomas, Adomo  * - 1893  Knygnešys  Pauparis  >>> 
74 (2679)    LAURINAVIČIUS, Julius, Benedikto   * - *       >>>  
75 (2680)   LAURINAVIČIUS, Pranas  * - *  Knygnešys    >>> 
76 (2681)    LAURINAVIČIŪTĖ, Karolina, Jono   *1840 - 1872   Knygnešys  Pauparis  >>>  
77 (2682)   LAURYNINKAS  * - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
78 (2683)    LAURINKUS, Ignas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
79 (2684)   LAUŽIKIENĖ, Antanina  * - *  Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>> 
80 (2685)    LAUŽYS, Ignas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
81 (2686)   LAZAUSKIS (Lazauskas), Leonas  1867 - 1897  Platintojas  Kunigas  >>> 
82 (2687)    LAZDAUSKAS, Antanas, Tado   *1838 - *   Daraktorius  Vargonininkas  >>>  
83 (2688)   LAZDAUSKAS (Lazauskas), P.  * - *    Prekybininkas  >>> 
84 (2689)    LAZINKA (Lozinka), Petras, Mykolo   * - *     Valstietis  >>>  
85 (2690)   LAŽANAUSKAS, Mykolas  * - *  Daraktorius  Elgeta  >>> 
86 (2691)    LEBEDINSKAS, Juozas, Antano   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
87 (2692)   LEBIUŠAS, Ruvelis  * - *      >>> 
88 (2693)    LĖBUS, Petras, Juozo   1872 - *   Knygnešys  Kalvis  >>>  
89 (2694)   LEDRATĖ, Johanas  * - *  Knygnešys  Vargonininkas  >>> 
90 (2695)    LEGECKAS, Petras   1844 - 1934   Platintojas  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>>  
91 (2696)   LEGENIENĖ (Legenytė)  * - *  Daraktorius    >>> 
92 (2697)    LĖGUS, Vincentas   1876 - 1940   Daraktorius  Kunigas  >>>  
93 (2698)   LEIKYS, Juozas, Jono  1870 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
94 (2699)    LEIŠYS, Kazimieras   1854 - *   Daraktorius    >>>  
95 (2700)   LEIZEGANGAS, Frydrichas, Frydricho  * - *      >>> 
96 (2701)    LEKAVIČIUS, Antanas   1856 - *   Daraktorius  Stalius, dailidė  >>>  
97 (2702)   LEKYS, Jonas, Povilo  1861 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
98 (2703)    LEKUTIS, Antanas, Juozo   *1872 - *   Knygnešys  Juodadarbis  >>>  
99 (2704)   LELEIKA (Lileika), Kazys, Juozo  1866 - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
100 (2705)    LELYS (Lalis), Antanas   1873 - 1960   Platintojas  Spaudos bendradarbis; Vertėjas  >>>  
101 (2706)   LELIS (Lialis), Felicijonas  1870 - 1949  Knygnešys; Organizatorius  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
102 (2707)    LELIS, Juozapas   1865 - 1969   Knygnešys  Batsiuvys  >>>  
103 (2708)   LEMEŽIS, Aleksas  * - *  Rėmėjas    >>> 
104 (2709)    LEMINSKAS, Juozas, Mato   * - *   Knygnešys    >>>  
105 (2710)   LEMKĖ  * - *  Rėmėjas    >>> 
106 (2711)    LENGVENIS, Juozas, Prano   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
107 (2712)   LENGVINAS  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
108 (2713)    LENKAUSKAS, Ipolitas   * - *   Daraktorius    >>>  
109 (2714)   LENKTYS, Juozas, Andriaus  1861 - *      >>> 
110 (2715)    LENKTYS, Pranas, Dominyko   * - *   Knygnešys    >>>  
111 (2716)   LENKUTIS, Antanas, Jurgio  1884 - 1928  Knygnešys  Gydytojas  >>> 
112 (2717)    LEONAS, Antanas, Augusto   1873 - 1951   Knygnešys    >>>  
113 (2718)   LEONAS, Augustas  1843 - 1918  Knygnešys    >>> 
114 (2719)    LEONAS, Petras, Silvestro   1864 - 1938   Platintojas  Miškininkas; Spaudos bendradarbis  >>>  
115 (2720)   LEONAVIČIUS, Adomas  * - *    Valstietis  >>> 
116 (2721)    LEONAVIČIUS (Leonas), Jonas, Silvestro   * - 1918   Knygnešys  Valdininkas  >>>  
117 (2722)   LEONAVIČIUS, Jurgis  * - *      >>> 
118 (2723)    LEONAVIČIUS (Leonas), Silvestras   1843 - 1917   Knygnešys  Kunigas  >>>  
119 (2724)   LEONAVIČIUS, Stasys, Silvestro  * - *  Rėmėjas    >>> 
120 (2725)    LEŠČINSKAS, Augustas   * - *1904   Daraktorius  Mūrininkas  >>>  
121 (2726)   LEŠČINSKIS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
122 (2727)    LEŠČIUKAITIS, Antanas   1874 - 1931   Rėmėjas  Gydytojas  >>>  
123 (2728)   LEŠČIUKAITIS, Jonas, Antano  1855 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
124 (2729)    LEŠKAUSKAITĖ, Brigita   *1874 - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
125 (2730)   LEŠKEVIČIUS, Vincas  * - *      >>> 
126 (2731)    LEŠONIENĖ, Ona, Augusto   * - *       >>>  
127 (2732)   LEVANDAUSKAS, Jonas  1861 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
128 (2733)    LEVENAITĖ (GAUČIENĖ), Petronėlė   1863 - 1957   Knygnešys  Pauparis  >>>  
129 (2734)   LEVESKAS, Pranas  * - *    Valstietis  >>> 
130 (2735)    LEVICKAS (Leveckas), Vincas, Prano   *1879 - *   Knygnešys; Knygrišys    >>>  
131 (2736)   LEVICKAS, Vladas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
132 (2737)    LEVICKIENĖ, Domicelė, Mykolo   *1882 - *   Rėmėjas    >>>  
133 (2738)   LEVICKIS, Pranciškus  1832 - 1875  Organizatorius  Kunigas  >>> 
134 (2739)    LEVITAS, Isakas, Jokūbo   *1870 - *   Rėmėjas    >>>  
135 (2740)   LEŽAITIS, Jurgis, Mykolo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
136 (2741)    LIATUKAS, Pranas, Dominyko   1876 - 1945   Platintojas  Visuomenės veikėjas  >>>  
137 (2742)   LIATUKAS, Apolinaras  1863 - *  Knygnešys  Stalius, dailidė  >>> 
138 (2743)    LIATUKIENĖ, Antanina, Adomo   *1865 - *   Knygnešys    >>>  
139 (2744)   LIAUDANSKAS, Ipolitas, Vinco  1835 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
140 (2745)    LIAUDINSKIS, Pijus   *1856 - *     Tarnautojas  >>>  
141 (2746)   LIAUGAUDIENĖ, Pranciška  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
142 (2747)    LIAUGMINAS, Juozas, Juozo   *1863 - 1902   Knygnešys; Rėmėjas  Teisininkas  >>>  
143 (2748)   LIAUGMINIENĖ, Pranciška, Fortūnato  1856 - *  Rėmėjas  Darbininkas  >>> 
144 (2749)    LIAUKEVIČIUS (Levkevičius), Juozas, Simo   1880 - 1921   Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
145 (2750)   LIAUSGINAS (Lionginas)  1801 - 1880  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
146 (2751)    LIBERMAN, Hana   * - *       >>>  
147 (2752)   LIDEIKIS, Jonas, Roko  1861 - 1927  Knygnešys  Valstietis  >>> 
148 (2753)    LIDEIKIS, Juozapas   1858 - 1898   Platintojas  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>>  
149 (2754)   LIDIENĖ (Lydienė), Jadvyga  * - *  Knygnešys    >>> 
150 (2755)    LIEGUS, Antanas, Kazio   *1872 - *   Knygnešys    >>>  
151 (2756)   LIEKIS, Jonas, Povilo  1861 - *  Knygnešys    >>> 
152 (2757)    LIEKIS, Motiejus, Jokimo   * - *   Knygnešys  Pauparis; Valstietis  >>>  
153 (2758)   LIEPONIS, Jurgis  * - *  Rėmėjas    >>> 
154 (2759)    LIESIS, Bronislovas   *1884 - 1942   Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
155 (2760)   LIETUVNINKAS, Jurgis  1855 - 1917  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
156 (2761)    LIETUVNINKAS, Klemensas, Jurgio   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
157 (2762)   LIETUVNINKAS, Petras, Jurgio  1871 - 1945  Knygnešys  Valstietis  >>> 
158 (2763)    LIETUVNINKIENĖ, Petronėlė   1845 - 1934   Knygnešys    >>>  
159 (2764)   LIGNARSKIS (LIGNORAS), Petras, Petro  1867 - 1952  Knygnešys  Samdinys; Tarnautojas  >>> 
160 (2765)    LYGNUGARIS, Petras, Martyno   *1872 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
161 (2766)   LYGUTYTĖ (Ligutytė), Ona, Dominyko  * - *  Daraktorius    >>> 
162 (2767)    LIKAS, Petras   * - *   Daraktorius  Samdinys  >>>  
163 (2768)   LILEIKIS, Jokūbas, Izidoriaus  1857 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
164 (2769)    LILEIKIS, Pranas, Prano   *1851 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
165 (2770)   LILIONIS, Juozas, Lauryno  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
166 (2771)    LINAŽIEDIS, Juozas   * - *   Daraktorius    >>>  
167 (2772)   LINGEVIČIUS, Ignas, Adomo  * - *  Daraktorius    >>> 
168 (2773)    LINGIS (Lingys), Antanas   1869 - 1900   Rėmėjas  Gydytojas; Spaudos bendradarbis  >>>  
169 (2774)   LINGIS (Lingys), Pranas  1881 - 1953  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
170 (2775)    LINGVEVIČIUS, Vincentas, Kazimiero   1854 - *   Knygnešys; Rėmėjas  Valstietis  >>>  
171 (2776)   LYNIUS, Antanas  * - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
172 (2777)    LINKEVIČIUS, Jonas   * - *     Valstietis  >>>  
173 (2778)   LINKEVIČIUS, Juozas, Povilo  1872 - 1936  Knygnešys  Stalius, dailidė  >>> 
174 (2779)    LINKEVIČIENĖ, Ieva   * - *   Knygnešys    >>>  
175 (2780)   LINKUTYTĖ (Linkuckienė), Emilija  1881 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
176 (2781)    LINKUTIS (Lenkutis), Kazys, Juozo   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
177 (2782)   LIORENČAITIS, Jurgis, Kristupo  1872 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
178 (2783)    LIPAVIČIUS, Mykolas, Motiejaus   *1869 - *   Knygnešys    >>>  
179 (2784)   LIPNEVIČIUS  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
180 (2785)    LIPSKAS   * - *   Knygnešys    >>>  
181 (2786)   LIPŠTAS (Lipštavičius), Pranciškus  1841 - 1900  Rėmėjas  Spaudos bendradarbis  >>> 
182 (2787)    LISAJEVIČIUS   * - *   Rėmėjas  Vargonininkas  >>>  
183 (2788)   LISAJIENĖ, Magdalena  * - *    Valstietis  >>> 
184 (2789)    LISAS, Ignas   * - *   Rėmėjas  Batsiuvys  >>>  
185 (2790)   LISAUSKAITĖ, Ona, Jurgio  1884 - 1954  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
186 (2791)    LISAUSKIENĖ, Henrieta, Juozo   * - *   Knygnešys    >>>  
187 (2792)   LIUBŠYS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
188 (2793)    LIUDVINAITYTĖ, Viktorija   1854 - *   Daraktorius    >>>  
189 (2794)   LIUDŽIUS, Juozas, Kazio  1866 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
190 (2795)    LIUKAMAS, Jonas   * - *   Daraktorius  Stalius, dailidė  >>>  
191 (2796)   LIULYS, Jonas, Augusto  1837 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
192 (2797)    LIUTIKA, Leonas   * - *   Knygnešys    >>>  
193 (2798)   LIUTIKIENĖ, Ieva  * - *      >>> 
194 (2799)    LIUTINSKAITĖ, Veronika, Prano   *1860 - *   Daraktorius    >>>  
195 (2800)   LIUTKAUSKIENĖ  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
196 (2801)    LIUTKEVIČIUS, Steponas, Andriaus   *1831 - *     Tarnautojas  >>>  
197 (2802)   LIUTKEVIČIŪTĖ (Liutkevyčalė)  * - *  Knygnešys    >>> 
198 (2803)    LIUTKUS   * - *   Daraktorius    >>>  
199 (2804)   LIUTKUS, Juozas, Jono  1820 - *  Daraktorius  Juodadarbis; Stalius, dailidė  >>> 
200 (2805)    LIUTKUS, Kazys   1866 - 1926   Platintojas; Rėmėjas  Valstietis  >>>  
201 (2806)   LIUTKUS, Stasys  * - *  Platintojas  Mokinys  >>> 
202 (2807)    LIUTKUS, Stasys, Antano   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
203 (2808)   LOLA (PETKUS), Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
204 (2809)    LOMSARGIS, Tadas, Tadeušo   1873 - 1947   Knygnešys  Valstietis  >>>  
205 (2810)   LONKUTIS, Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
206 (2811)    LOPATA, Simonas, Simono   *1859 - *   Rėmėjas    >>>  
207 (2812)   LOPATA, Jonas, Simono  * - *  Knygnešys    >>> 
208 (2813)    LOPŠYS   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
209 (2814)   LOŠYS, Povilas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
210 (2815)    LOTOVAS, Robertas, Juliaus   *1866 - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
211 (2816)   LOZORAITIS, Jonas  1868 - 1924  Knygnešys; Rėmėjas  Valstietis; Prekybininkas  >>> 
212 (2817)    LOZORAITIS, Jonas, Andriaus   *1872 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
213 (2818)   LOZORAITIS, Juozas, Andriaus  1871 - 1920  Knygnešys; Rėmėjas  Spaudos bendradarbis; Rašytojas, literatas  >>> 
214 (2819)    LOZORAITIS, Justinas   * - *   Rėmėjas    >>>  
215 (2820)   LOZORAITIS, Motiejus  1866 - 1907  Rėmėjas  Teisininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
216 (2821)    LOŽINSKIS, Juozas   1858 - 1909   Knygnešys  Valstietis  >>>  
217 (2822)   LUBYTĖ, Grasilda, Jono  1868 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
218 (2823)    LUCKUS, Antanas, Baltramiejaus   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
219 (2824)   LUCKUS, Kazys  * - *  Rėmėjas    >>> 
220 (2825)    LUČKIENĖ, Viktorija, Stepono   *1880 - *   Rėmėjas    >>>  
221 (2826)   LUKAITIS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
222 (2827)    LUKAMSKIENĖ, Marija, Petro   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
223 (2828)   LUKAS, Antanas, Mikalojaus  * - *  Knygnešys    >>> 
224 (2829)    LUKAŠEVIČIENĖ (Sereikaitė), Elzbieta   *1849 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
225 (2830)   LUKAŠEVIČIUS, Juozas  1855 - 1938  Knygnešys    >>> 
226 (2831)    LUKAŠEVIČIUS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
227 (2832)   LUKAUSKAITĖ, Ona, Jono  * - *  Knygnešys  Tarnas  >>> 
228 (2833)    LUKAUSKAS, Aleksandras, Kajetono   *1847 - *     Darbininkas; Valstietis  >>>  
229 (2834)   LUKAUSKAS (Lukauskis), Stanislovas, Jono  1869 - 1925  Platintojas  Visuomenės veikėjas; Teisininkas  >>> 
230 (2835)    LUKIJANOVAS, Juozas, Motiejaus   *1866 - *   Daraktorius    >>>  
231 (2836)   LUKOČIUS, Antanas, Jono  1873 - 1898  Knygnešys  Samdinys  >>> 
232 (2837)    LUKOČIUS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
233 (2838)   LUKOŠAITIS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
234 (2839)    LUKOŠEVIČIUS, Ambroziejus   1826 - 1893   Rėmėjas  Kunigas  >>>  
235 (2840)   LUKOŠEVIČIUS (Lukošius), P.  * - *  Knygnešys    >>> 
236 (2841)    LUKOŠEVIČIUS (LUŠAS), Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
237 (2842)   LUKOŠEVIČIUS, Mykolas  1861 - 1948  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
238 (2843)    LUKOŠEVIČIUS, Raulas   * - *   Daraktorius    >>>  
239 (2844)   LUKOŠYTĖ (Lukoševičiūtė), Rozalija, Juozo  1865 - 1934  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
240 (2845)    LUKOŠIŪNAS, Pranas   *1832 - *     Padienininkas; Siuvėjas  >>>  
241 (2846)   LUKOŠIUS (Lukošiūnas), Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
242 (2847)    LUKOŠIŪTĖ, Julijona   * - *   Daraktorius  Siuvėjas  >>>  
243 (2848)   Juozapas, Juozapas  1857 - 1897  Knygnešys; Organizatorius    >>> 
244 (2849)    LUKŠA, Stasys   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
245 (2850)   LUKŠĖNAITĖ, Petronėlė, Vlado  * - *  Daraktorius    >>> 
246 (2851)    LUOBIKIS (Luobikas), Jonas, Kazimiero   1864 - 1941   Knygnešys; Daraktorius  Prekybininkas  >>>  
247 (2852)   LŪŽA, Juozas  * - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
248 (2853)    LŪŽAITĖ, Konstancija   * - *   Daraktorius    >>>  
249 (2854)   LUŽIENĖ (Stropienė), Ona, Igno  1872 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute