<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  P 

Rasta asmenų: 467


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (3553)   PABARČIUS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
2 (3554)    PABERALIS, Jonas, Ambroziejaus   1843 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
3 (3555)   PABRĖŽA, Jonas  * - *      >>> 
4 (3556)    PABRĖŽA, Jurgis   * - *   Knygnešys  Ūkininkas  >>>  
5 (3557)   PACENTA  * - *  Knygnešys    >>> 
6 (3558)    PACEVIČIENĖ (Pocevičiūtė), Domicėlė, Juozo   * - *   Rėmėjas    >>>  
7 (3559)   PACEVIČIUS, Antanas, Urbono  1869 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
8 (3560)    PACEVIČIUS, Juozas, Mykolo   1835 - *   Knygnešys  Elgeta  >>>  
9 (3561)   PACEVIČIUS, Kazys  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
10 (3562)    PACEVIČIUS (Pocius), Rapolas   1879 - *   Knygnešys  Mokinys  >>>  
11 (3563)   PACEVIČIUS, Silvestras  * - *      >>> 
12 (3564)    PACEVIČIŪTĖ (LIUTKAUSKIENĖ)   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
13 (3565)   PACEVIČIŪTĖ (ZALECKIENĖ), Karolina  1875 - 1940  Knygnešys  Pauparis  >>> 
14 (3566)    PACKEVIČIUS, Vincas, Mato   1856 - *   Knygnešys  Valstietis; Stalius, dailidė  >>>  
15 (3567)   PAČEKONIS (Pačekajonis), Stanislovas  1866 - 1931  Knygnešys    >>> 
16 (3568)    PADEGIMAS, Juozas   * - *   Daraktorius    >>>  
17 (3569)   PADEGIMAS, Juozas  * - *  Daraktorius    >>> 
18 (3570)    PADLECKIS (Padleckas), Adomas, Gabrieliaus   1864 - 1912   Knygnešys; Knygrišys  Valstietis  >>>  
19 (3571)   PADLEŠAITIS (Padlešius), Vincas  1873 - *  Knygnešys  Batsiuvys  >>> 
20 (3572)    PAGARIELSKAS, Simonas, Simono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
21 (3573)   PAGRAMANTSKIS, Mauša, Mendelio  1843 - *  Rėmėjas    >>> 
22 (3574)    Pajada, Kazys   * - *   Daraktorius    >>>  
23 (3575)   PAJAUJIS, Andrius  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
24 (3576)    PAJAUJIS, Pijus   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
25 (3577)   PAJUODIS, Antanas  1883 - *  Daraktorius    >>> 
26 (3578)    PAJUODIS, Juozapas   * - *   Daraktorius    >>>  
27 (3579)   PAKALNIS, Petras  * - *  Daraktorius    >>> 
28 (3580)    PAKALNIŠKIAI   * - *   Knygnešys  Prekybininkas  >>>  
29 (3581)   PAKALNIŠKIS  1850 - 1910  Knygnešys  Liaudies meistras  >>> 
30 (3582)    PAKALNIŠKIS, Ansas, Jurgio   1863 - *   Knygnešys    >>>  
31 (3583)   PAKALNIŠKIS, Ignas, Jurgio  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
32 (3584)    PAKALNIŠKIS, Ipolitas, Juozo   1876 - *       >>>  
33 (3585)   PAKALNIŠKIS, Kazimieras, Antano  1866 - 1933    Kunigas; Rašytojas, literatas  >>> 
34 (3586)    PAKALNIŠKIS, Kazys, Prano   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
35 (3587)   PAKALNIŠKIS, Kazys  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
36 (3588)    PAKALNIŠKYTĖ, Marija   * - *     Tarnas  >>>  
37 (3589)   PAKAMORIS, Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
38 (3590)    PAKAMORIS, Juozas, Nikodemo   1858 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
39 (3591)   PAKARKLIS, Zigmantas  * - *  Knygnešys    >>> 
40 (3592)    PAKARNA, Juozas   * - *   Daraktorius    >>>  
41 (3593)   PAKATINSKAS (Pakatiliukas), Jonas  1874 - 1936  Knygnešys  Pauparis  >>> 
42 (3594)    PAKATINSKAS (Pakutinskas), Kazys, Kazimiero   1867 - *   Knygnešys    >>>  
43 (3595)   PAKĖNAS, Jonas  1877 - 1957  Knygnešys    >>> 
44 (3596)    PAKINKIS, Juozas, Simono   *1861 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
45 (3597)   PAKNYS, Juozas  1883 - 1948  Platintojas  Visuomenės veikėjas; Tarnautojas  >>> 
46 (3598)    PAKŠTYS, Antanas   1870 - 1937   Knygnešys  Kunigas  >>>  
47 (3599)   PAKUTINSKAITĖ, Marija  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
48 (3600)    PAKUTINSKAS, Antanas   *1876 - 1941       >>>  
49 (3601)   PAKUTINSKAS (Pakutickas), Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
50 (3602)    PALAVINSKAS   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
51 (3603)   PALECKIENĖ (SONDAITĖ), Paulina, Teofilio  1846 - *      >>> 
52 (3604)    PALECKIS, Pranas, Teofilio   *1884 - *       >>>  
53 (3605)   PALIJAUSKAS  * - *  Rėmėjas    >>> 
54 (3606)    PALIOKAS, Pranas   * - *   Knygnešys    >>>  
55 (3607)   PALIUKAITIS, Juozas, Vinco  * - *  Knygnešys; Rėmėjas  Tarnautojas  >>> 
56 (3608)    PALIUKAS, Julijonas   1872 - 1941   Platintojas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>>  
57 (3609)   PALIULIS, Mykolas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
58 (3610)    PALIULIS, Tomas, Juozapo   1846 - 1922   Knygnešys    >>>  
59 (3611)   PALIUTIS, Petras, Martyno  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
60 (3612)    PALKAUSKAS, Juozas   1866 - *   Knygnešys    >>>  
61 (3613)   PALKEVIČIUS, Pranas, petro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
62 (3614)    PALKUS, Antanas, Petro   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
63 (3615)   PALŠINSKAS  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
64 (3616)    PALŠIŪNĖLIS, Povilas   * - *   Daraktorius    >>>  
65 (3617)   PALTANAVIČIUS, Mykolas  1875 - 1936  Knygnešys; Daraktorius  Spaudos bendradarbis  >>> 
66 (3618)    PALTAROKAS, Antanas   * - *   Knygnešys    >>>  
67 (3619)   PALTAROKAS, Kazimieras, Juozapo  1875 - 1958  Platintojas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
68 (3620)    PALTAROKAS, Vincas, Adomo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
69 (3621)   PALUBECKAS, Stasys, Juozo  1863 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
70 (3622)    PALUBENSKAITĖ, Antanina   * - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
71 (3623)   PALUBENSKAITĖ, Elžbieta, Antano  1860 - 1938  Knygnešys; Knygrišys    >>> 
72 (3624)    PALUBENSKAITĖ, Marijona, Antano   1855 - 1945   Knygnešys; Daraktorius  Amatininkas  >>>  
73 (3625)   PALUBENSKAS, Antanas  * - *  Rėmėjas  Eigulys  >>> 
74 (3626)    PALŪDIS (Balūdis), Juozas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
75 (3627)   PALUKAITIS, Jonas, Jurgio  1883 - 1918  Knygnešys  Mokytojas (pedagogas); Rašytojas, literatas  >>> 
76 (3628)    PALUKAITIS, Vincas   1855 - 1932   Knygnešys  Mokytojas (pedagogas); Spaudos bendradarbis  >>>  
77 (3629)   PALUKAITIS, Vladislovas  1852 - 1914  Platintojas  Kunigas  >>> 
78 (3630)    PALUKĖNAS, Juozas, Antano   1881 - 1955   Knygnešys  Valstietis; Spaudos bendradarbis  >>>  
79 (3631)   PALUOBIS (POVILAITIS), Jurgis  1861 - 1937  Knygnešys  Valstietis  >>> 
80 (3632)    PANAVAS   * - *   Daraktorius  Padienininkas  >>>  
81 (3633)   PANCEŽINSKAS (Pancežinskis), Česlovas  1854 - 1908  Rėmėjas    >>> 
82 (3634)    PANEBAŽIS   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
83 (3635)   PANKA, Simas  * - 1918  Knygnešys  Valstietis  >>> 
84 (3636)    PANKEVIČIENĖ, Ona   * - *1914   Daraktorius    >>>  
85 (3637)   PANKUS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
86 (3638)    PAPIKIENĖ (Popikienė), Marija   * - *   Rėmėjas    >>>  
87 (3639)   PAPIRTYTĖ, Cecilija  * - *  Daraktorius    >>> 
88 (3640)    PAPLAUSKAS, Juozas, Aleksandro   1874 - *   Daraktorius    >>>  
89 (3641)   PAPLAUSKAS, Petras  * - *  Knygnešys    >>> 
90 (3642)    PAPRECKAS, Dominykas   * - *   Knygnešys  Eigulys  >>>  
91 (3643)   PAPRECKAS (Ežumbinskis), Pranciškus, Dominyko  1858 - 1952  Knygnešys  Valstietis  >>> 
92 (3644)    PAREIGIS, Petras, Petro   1866 - *   Knygnešys  Valstietis; Mokinys  >>>  
93 (3645)   PARŠAITIS (GABRYS), Juozas, Kazio  1880 - 1951  Knygnešys  Spaudos bendradarbis; Spaustuvininkas  >>> 
94 (3646)    PARŠAITIS (Siūlelis), Pranas   1884 - 1911   Knygnešys  Spaudos bendradarbis; Vertėjas  >>>  
95 (3647)   PARULIS, Jonas  * - *  Daraktorius    >>> 
96 (3648)    PASAUSIS, Juozas   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
97 (3649)   PASERPSKIS  * - *  Daraktorius    >>> 
98 (3650)    PASLAUSKIENĖ   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
99 (3651)   PASLAVIČIUS, Juozapas  1874 - 1916  Knygnešys  Valstietis; Stalius, dailidė  >>> 
100 (3652)    PAŠAKARNIENĖ, Ona   1810 - 1890   Daraktorius    >>>  
101 (3653)   PAŠAKARNIS, Andrius  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
102 (3654)    PAŠAUTIS, Bonifacijus   * - *       >>>  
103 (3655)   PAŠINSKIENĖ, Marijona  * - *  Knygnešys    >>> 
104 (3656)    PAŠKAUSKAS, Jurgis   1850 - 1945   Knygnešys  Valstietis  >>>  
105 (3657)   PAŠKEVIČIUS, Jonas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
106 (3658)    PAŠKEVIČIUS, Jonas, Liudviko   *1868 - *   Knygnešys  Sielininkas  >>>  
107 (3659)   PAŠKEVIČIUS, Jonas, Mato  1845 - *  Rėmėjas  Eigulys  >>> 
108 (3660)    PAŠKEVIČIUS, Juozapas   1872 - 1899   Knygnešys; Organizatorius  Kunigas  >>>  
109 (3661)   PAŠKEVIČIUS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
110 (3662)    PAŠKEVIČIUS, Kazys   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
111 (3663)   PAŠKEVIČIUS, Kazys, Simono  1861 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
112 (3664)    PAŠKEVIČIUS, Vincas, Antano   *1857 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
113 (3665)   PAŠKEVIČIUS, Vincas  1870 - 1962  Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>> 
114 (3666)    PAŠKEVIČIŪTĖ, Vincenta   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
115 (3667)   PAŠKONAITĖ, Teofilija  * - *  Daraktorius    >>> 
116 (3668)    PAŠKONIS, Feliksas   *1870 - 1936   Rėmėjas  Kunigas  >>>  
117 (3669)   PAŠKONIS, P.  * - *  Platintojas  Tarnautojas; Spaudos bendradarbis  >>> 
118 (3670)    PAŠKŪNAITĖ (ANDRIEJŪNIENĖ), Jlijona   * - *   Platintojas    >>>  
119 (3671)   PAŠUKINIS  * - *  Knygnešys    >>> 
120 (3672)    PATALAVIČIUS, Stasys   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
121 (3673)   PATEGA, Martynas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
122 (3674)    PATEGA, Mykolas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
123 (3675)   PATEGIENĖ, Marija  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
124 (3676)    PAUKŠTĖ, Antanas   *1859 - *   Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>>  
125 (3677)   PAUKŠTIENĖ  * - *  Knygnešys    >>> 
126 (3678)    PAUKŠTYS   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
127 (3679)   PAUKŠTYS  * - *  Knygnešys    >>> 
128 (3680)    PAUKŠTYS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
129 (3681)   PAUKŠTIS (Paukštys), Jonas, Motiejaus  1864 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
130 (3682)    PAULAITIS, Ignas   * - *   Knygnešys    >>>  
131 (3683)   PAULAITIS, Jonas, Silvestro  1874 - *  Knygnešys  Valstietis; Juodadarbis  >>> 
132 (3684)    PAULAUSKAITĖS   * - *   Knygnešys    >>>  
133 (3685)   PAULAUSKAS, Antanas, Kasparo  1867 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
134 (3686)    PAULAUSKAS (PAULAUSKIS), Feliksas, Juozo   *1879 - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
135 (3687)   PAULAUSKAS, Ignas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
136 (3688)    PAULAUSKAS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
137 (3689)   PAULAUSKAS, Jonas  * - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
138 (3690)    PAULAUSKAS, Jonas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
139 (3691)   PAULAUSKAS, Jonas, Petro  1874 - *  Knygnešys  Valstietis; Darbininkas  >>> 
140 (3692)    PAULAUSKAS, Juozas, Juozo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
141 (3693)   PAULAUSKAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Liaudies meistras  >>> 
142 (3694)    PAULAUSKAS, Kazys   1879 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
143 (3695)   PAULAUSKAS (PAULAUSKIS), Narcyzas, Dominyko  1841 - *  Knygnešys  Amatininkas  >>> 
144 (3696)    PAULAUSKAS, Nikodemas, Mykolo   *1836 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
145 (3697)   PAULAUSKAS, Povilas, Jeronimo  1854 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
146 (3698)    PAULAUSKIENĖ, Marcijona   * - *       >>>  
147 (3699)   PAULAUSKIENĖ, Pranciška  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
148 (3700)    PAULAUSKIS, Jurgis   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
149 (3701)   PAULAVIČIUS, K.  * - *  Knygnešys    >>> 
150 (3702)    PAULAVIČIŪTĖ, Teklė   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
151 (3703)   PAULIKAITIENĖ (Paulikaitytė), Magdalena  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
152 (3704)    PAULIKAS, Antanas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
153 (3705)   PAULIUKAITIS  * - *  Knygnešys    >>> 
154 (3706)    PAULIUKAS, Pranas, Tado   1867 - *     Juodadarbis  >>>  
155 (3707)   PAULIUKEVIČIUS, Jokūbas  * - *  Platintojas; Knygrišys  Kunigas  >>> 
156 (3708)    PAULIUS, Jonas, Juozo   *1866 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
157 (3709)   PAULIUS, Jonas, Motiejaus  1864 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
158 (3710)    PAUPERIS, Antanas   1868 - 1898   Organizatorius  Kunigas  >>>  
159 (3711)   PAUTIENIUS, Antanas  1862 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
160 (3712)    PAUTIENIUS, Jonas   1860 - *   Knygnešys; Knygrišys  Visuomenės veikėjas  >>>  
161 (3713)   PAUTIENIUS, Kazimieras  1867 - 1937  Rėmėjas  Gydytojas; Spaudos bendradarbis  >>> 
162 (3714)    PAUŽA   * - *   Knygnešys    >>>  
163 (3715)   PAVALKIS, Bronislovas, Juozo  1858 - 1918  Rėmėjas  Gydytojas  >>> 
164 (3716)    PAVALKIS, Juozas   1872 - 1947   Knygnešys  Ūkininkas; Publicistas  >>>  
165 (3717)   PAVALKYTĖ (GRINIUVIENĖ), Joana  1865 - 1918  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
166 (3718)    PAVAROTNIKAS, Juozas   * - *   Knygnešys  Stalius, dailidė; Visuomenės veikėjas  >>>  
167 (3719)   PAVICKAITĖ (OKULIČIENĖ), Juzefa  1875 - 1935  Organizatorius; Rėmėjas  Visuomenės veikėjas  >>> 
168 (3720)    PAVILČIUS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
169 (3721)   PAVILIŪNAS (Paliliūnas), Kazys  * - 1918  Knygnešys  Pauparis  >>> 
170 (3722)    PAVILONIS (Paviliūnas), Kazys   * - *   Knygnešys    >>>  
171 (3723)   PAVILONIS, Kazys  * - *  Knygnešys    >>> 
172 (3724)    PAVILONIS (Povilonis), Pranas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
173 (3725)   PAVILONIS (Pavilionis), Steponas  1862 - 1937  Knygnešys  Valstietis; Darbininkas  >>> 
174 (3726)    PAZARECKAS, Juozas   *1855 - 1925   Knygnešys  Valstietis  >>>  
175 (3727)   PAŽARAUSKAS (Pažarauskis), Stanislovas  * - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
176 (3728)    PAŽERSKIS, Juozas   1885 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
177 (3729)   PECIUKONYTĖ, Agota  * - *  Knygnešys    >>> 
178 (3730)    PEČAITIS (Piežaitis), Jonas, Jurgio   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
179 (3731)   PEČAITIS (Piečaitis), Jurgis  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
180 (3732)    PEČIUKAS, Jurgis, Juozo   *1872 - *   Knygnešys  Juodadarbis  >>>  
181 (3733)   PEČIULIS, Leonardas  * - *  Knygnešys    >>> 
182 (3734)    PEČIULIS, Viktoras   1855 - *1939   Knygnešys    >>>  
183 (3735)   PEČIŪRA, Konstantinas, Antano  1851 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
184 (3736)    PEČIŪRA, petras   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
185 (3737)   PEČKAITIS  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
186 (3738)    PEČKAITIS, Konstantinas   1859 - *   Rėmėjas  Kunigas  >>>  
187 (3739)   PEČKAITIS, Juozas, Jono  1868 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
188 (3740)    PEČKYS, Jonas   *1860 - *1940   Knygnešys  Pauparis  >>>  
189 (3741)   PEČKŪNAS, Petras, Vinco  1854 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
190 (3742)    PEIKERTAS   * - *   Rėmėjas    >>>  
191 (3743)   PEKŠYTĖ, Anastazija  * - *  Daraktorius    >>> 
192 (3744)    PEKŠYTĖ, Veronika   * - *   Daraktorius    >>>  
193 (3745)   PEKŠTYTĖ (Pekšytė), Juozapota  * - *  Daraktorius    >>> 
194 (3746)    PĖKUS, Mykolas, Lauryno   * - *       >>>  
195 (3747)   PENČYLA, Petras  1855 - 1943  Knygnešys  Valstietis  >>> 
196 (3748)    PENČYLA, Pranas, Liudviko   1878 - *   Knygnešys  Stalius, dailidė; Amatininkas  >>>  
197 (3749)   PENČYLA, Vincentas, Liudviko  1859 - 1930  Knygnešys  Verslininkas; Liaudies meistras  >>> 
198 (3750)    PENIKAS, Dominykas, Jono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
199 (3751)   PENIKAS (Penikis), Pranas, Jono  1857 - 1937  Knygnešys  Valstietis  >>> 
200 (3752)    PENKAUSKAITĖ, Gr.   * - *   Knygnešys    >>>  
201 (3753)   PENKAUSKAITĖ, Stanislova  * - *  Knygnešys    >>> 
202 (3754)    PENKAUSKAITĖ, Jonas, Jono   1867 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
203 (3755)   PEREDNIS, Liudvikas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
204 (3756)    PEREDNYTĖ, Kotryna   1878 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
205 (3757)   PEREKŠLIS, Karolis  1863 - 1921  Knygnešys; Organizatorius  Kunigas  >>> 
206 (3758)    PERVENECKAS, Gabrys   * - 1939   Rėmėjas    >>>  
207 (3759)   PESECKIŪTĖ (Peseckytė), Ieva  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
208 (3760)    PESLIAKAS, Konstantinas, Mykolo   *1828 - *   Platintojas  Kunigas  >>>  
209 (3761)   PESLIOKAS (Pesliakas), Stasys, Juozo  1871 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
210 (3762)    PETERAITIS, Jonas, Antano   * - *       >>>  
211 (3763)   PETERAITIS, Simonas, Jono  1838 - *  Knygnešys    >>> 
212 (3764)    PETKAUSKAS, Jonas, Simono   *1844 - *   Daraktorius  Elgeta  >>>  
213 (3765)   PETKELIS, Antanas  * - *  Daraktorius  Valdininkas  >>> 
214 (3766)    PETKELIS, Jonas, Juozo   1875 - 1942   Knygnešys    >>>  
215 (3767)   PETKEVIČAITĖ (BITĖ), Gabrielė, Jono Leono  1861 - 1943  Knygnešys; Daraktorius  Rašytojas, literatas  >>> 
216 (3768)    PETKEVIČIENĖ (Abramavičiūtė), Veronika, Jono   *1882 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
217 (3769)   PETKEVIČIUS, Ignas, Igno  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
218 (3770)    PETKEVIČIUS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
219 (3771)   PETKEVIČIUS, Jonas  1828 - 1909  Rėmėjas  Gydytojas  >>> 
220 (3772)    PETKEVIČIUS, Kazys, Simono   *1862 - *       >>>  
221 (3773)   PETKEVIČIUS, Pranas, Jeronimo  1884 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
222 (3774)    PETKEVIČIŪTĖ, Antanina   * - *   Knygnešys    >>>  
223 (3775)   PETKEVIČIŪTĖ, Emilija  * - *  Rėmėjas    >>> 
224 (3776)    PETKEVIČIŪTĖ, Stefanija   * - *   Rėmėjas    >>>  
225 (3777)   PETKUS, Petras  * - *  Knygnešys  Elgeta  >>> 
226 (3778)    PETKUS, Jonas, Jurgio   *1870 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
227 (3779)   PETRAITIENĖ (Boklerienė)  * - *  Knygnešys    >>> 
228 (3780)    PETRAITIS, Jonas   1856 - 1927   Daraktorius; Rėmėjas    >>>  
229 (3781)   PETRAITIS, Juozas  * - *  Knygnešys    >>> 
230 (3782)    PETRAITIS, Mikas   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
231 (3783)   PETRAITIS, Petras  * - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
232 (3784)    PETRAITIS, Petras   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
233 (3785)   PETRAITIS, Pranas, Prano  1860 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
234 (3786)    PETRAITIS, Simas   * - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
235 (3787)   PETRAITIS, Simonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
236 (3788)    PETRAITIS, Vincas   1853 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
237 (3789)   PETRAITYTĖ (Petraičiukė), Ona, Juozo  1840 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
238 (3790)    PETRAS   * - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
239 (3791)   PETRAŠKA, Martynas, Kristupo  1878 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
240 (3792)    PETRAŠKEVIČIUS, Česlovas   1886 - 1941   Platintojas  Teisininkas; Visuomenės veikėjas  >>>  
241 (3793)   PETRAUSKAITĖ, Marcijona  1870 - *  Knygnešys  Juodadarbis  >>> 
242 (3794)    PETRAUSKAITĖ, Uršulė   * - *   Daraktorius    >>>  
243 (3795)   PETRAUSKAS  * - *  Rėmėjas    >>> 
244 (3796)    PETRAUSKAS, Aleksandras   * - *1892   Daraktorius    >>>  
245 (3797)   PETRAUSKAS, Antanas  * - *  Daraktorius    >>> 
246 (3798)    PETRAUSKAS, Jonas   *1839 - 1919     Stalius, dailidė; Vargonininkas  >>>  
247 (3799)   PETRAUSKAS, Jonas, Igno  1858 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
248 (3800)    PETRAUSKAS, Jonas, Juozo   *1829 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
249 (3801)   PETRAUSKAS, Juozas, Jono  1868 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
250 (3802)    PETRAUSKAS, K.   1848 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
251 (3803)   PETRAUSKAS, Kajetonas, Kajetono  1861 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
252 (3804)    PETRAUSKAS, Mykolas   *1857 - 1933   Knygnešys  Kunigas  >>>  
253 (3805)   PETRAUSKAS, Mykolas  * - *    Valstietis  >>> 
254 (3806)    PETRAUSKAS, Mykolas   *1868 - *1938   Knygnešys  Valstietis; Zakristijonas  >>>  
255 (3807)   PETRAUSKAS (Cėleris), petras  1861 - 1945  Knygnešys  Amatininkas; Stalius, dailidė  >>> 
256 (3808)    PETRAUSKAS, Pranas, Stasio   *1868 - *       >>>  
257 (3809)   PETRAUSKAS, Pranas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
258 (3810)    PETRAUSKIENĖ (MIKALAUSKAITĖ), Kotryna, Juozo   *1867 - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
259 (3811)   PETRAVIČIENĖ, Barbora  * - *  Knygnešys    >>> 
260 (3812)    PETRAVIČIUS   * - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
261 (3813)   PETRAVIČIUS  * - *      >>> 
262 (3814)    PETRAVIČIUS, Antanas   1821 - 1905   Platintojas  Kunigas  >>>  
263 (3815)   PETRAVIČIUS, Feliksas, Felikso  1858 - 1932  Knygnešys  Pauparis  >>> 
264 (3816)    PETRAVIČIUS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
265 (3817)   PETRAVIČIUS (Pratapas), Mykolas  * - *  Knygnešys    >>> 
266 (3818)    PETRAVIČIUS, Simas   * - *   Knygnešys    >>>  
267 (3819)   PETRAVIČIUS, Vincas  * - *  Knygnešys    >>> 
268 (3820)    PETRAVIČIŪTĖ (RAMANAUSKIENĖ), Agota   * - 1942   Knygnešys  Valstietis  >>>  
269 (3821)   PETREIKIS, Antanas, Vinco  1870 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
270 (3822)    PETREIKIS, Jonas, Tado   * - *   Knygnešys    >>>  
271 (3823)   PETREIKIS, Kazimieras  1866 - 1925  Knygnešys  Kunigas  >>> 
272 (3824)    PETRIKA, J.   * - *   Knygnešys    >>>  
273 (3825)   PETRIKA, Silvestras  1849 - 1896  Knygnešys  Kunigas  >>> 
274 (3826)    PETRIKAITĖ, Amelija, Pranas   *1848 - *   Knygnešys  Amatininkas  >>>  
275 (3827)   PETRIKAITĖ, Ona  * - *  Knygnešys    >>> 
276 (3828)    PETRIKAUSKAS, Simonas, Prano   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
277 (3829)   PETRONIS, Mykolas, Jurgio  1867 - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
278 (3830)    PETRONIS, Povilas   * - *   Knygnešys    >>>  
279 (3831)   PETROŠIŪTĖ, Magdalena  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
280 (3832)    PETROŠKA   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
281 (3833)   PETRUKAITIS (Petriukaitis), Pijus  1877 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
282 (3834)    PETRULEVIČIUS, P.   * - *   Rėmėjas    >>>  
283 (3835)   PETRULIENĖ, Veronika  1867 - 1953  Rėmėjas    >>> 
284 (3836)    PETRULIONIS, Rapolas, Juozo   1877 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
285 (3837)   PETRULIONYTĖ (PUPEIKIENĖ), Elžbieta, Juozo  1878 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
286 (3838)    PETRULIS   * - *   Daraktorius    >>>  
287 (3839)   PETRULIS, Juozas  1876 - 1958  Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>> 
288 (3840)    PETRULIS, Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
289 (3841)   PETRULIS, Jurgis  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
290 (3842)    PETRULIS, Kazimieras, benedikto   1844 - 1901   Knygnešys; Daraktorius  Pauparis; Elgeta  >>>  
291 (3843)   PETRULIS, Petras, Felikso  * - *  Knygnešys  Darbininkas; Kalvis  >>> 
292 (3844)    PETRULIS, Pranas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
293 (3845)   PETRULIS, Stasys  1875 - 1908    Tarnautojas; Rašytojas, literatas  >>> 
294 (3846)    PETRULYTĖ, Petronėlė, Juozo   *1886 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
295 (3847)   PETRUŠKEVIČIUS, Jokūbas  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
296 (3848)    PETRUŠKEVIČIUS, Karolis, Jono   1858 - 1934   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
297 (3849)   PĖŽIUS, Jurgis, Jurgio  * - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
298 (3850)    PFICNERIS   * - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
299 (3851)   PIASECKAITĖ (ŠLAPELIENĖ), Marija, Dominyko  1880 - 1977  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
300 (3852)    PIEŠINA, Povilas   * - *   Knygnešys  Zakristijonas  >>>  
301 (3853)   PIEŠINA, Vladas  1888 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
302 (3854)    PIETARIS (Pieteris), Kazimieras, Kazimiero   1880 - 1916   Platintojas  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>>  
303 (3855)   PIEŽAITIS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
304 (3856)    PIKČILINGIS, Jonas   * - *   Daraktorius    >>>  
305 (3857)   PIKČILINGIS, Pranas  * - *  Rėmėjas  Zakristijonas  >>> 
306 (3858)    PIKČILINGIS, Petras, Vinco   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
307 (3859)   PIKELIENĖ, Morta  * - 1929      >>> 
308 (3860)    PIKERAITIS (BENŽAS), Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
309 (3861)   PILIBAITYTĖ, Marija, Antano  * - *  Knygnešys    >>> 
310 (3862)    PILYPAS, Jurgis   * - *   Knygnešys    >>>  
311 (3863)   PILIPAVIČIUS, Jonas  * - *      >>> 
312 (3864)    PILYPONIS   * - *   Knygnešys  Zakristijonas  >>>  
313 (3865)   PILIUS, Juozas, Vinco  1876 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
314 (3866)    PINELIS, Jurgis, Jurgio   *1874 - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
315 (3867)   PINIKIENĖ, Filomena, Juozo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
316 (3868)    PIPIRAS   * - *   Knygnešys    >>>  
317 (3869)   PIPIRAS, Jonas  1833 - 1912  Platintojas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
318 (3870)    PIVORAITĖ, Marijona   * - *   Knygnešys    >>>  
319 (3871)   PLAČEKIS (Plačiakis), Eduardas  * - 1914  Daraktorius    >>> 
320 (3872)    PLAČELIS, Juozas   * - *       >>>  
321 (3873)   PLAUŠINAITIS, Pranciškus  1875 - 1943  Knygnešys; Knygrišys  Valstietis  >>> 
322 (3874)    PLAUŠINAITĖ, Ona   * - *   Knygnešys    >>>  
323 (3875)   PLEČKAITIS, Motiejus  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
324 (3876)    PLEIKIENĖ, Barbora, Andriaus   *1834 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
325 (3877)   PLEIKYS, Antanas, Klemento  1862 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
326 (3878)    PLEIKYS, Ignas, Juozo   *1849 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
327 (3879)   PLEIRYTĖ (Puidienė), Ona, Juozo  1882 - 1936  Knygnešys  Rašytojas, literatas  >>> 
328 (3880)    PLEKŠYTĖ, Juozapota   * - *   Daraktorius    >>>  
329 (3881)   PLESNEVIČIUS (Pliaunevičius), Antanas, Leopoldo  1836 - *  Daraktorius  Amatininkas  >>> 
330 (3882)    PLEŠKAITĖ (Pleškalė), Ona   * - *       >>>  
331 (3883)   PLIŪDRIKIS, Kazys, Juozo  * - *  Knygnešys    >>> 
332 (3884)    PLUKAUSKAS, Jonas, Martyno   *1869 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
333 (3885)   PLUNGĖ,  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
334 (3886)    POCEVIČIŪTĖ (Pocevičaitė), Domicelė   1860 - 1933   Knygnešys    >>>  
335 (3887)   POCIENĖ (Pociuvienė), Felicija, Prano  1873 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
336 (3888)    POCIENĖ, Ona   * - *   Knygnešys    >>>  
337 (3889)   POCIULIS, Pranas  * - *      >>> 
338 (3890)    POCIUS   * - *   Daraktorius    >>>  
339 (3891)   POCIUS  * - *  Knygnešys    >>> 
340 (3892)    POCIUS, Domininkas   1866 - 1917   Knygnešys; Rėmėjas  Kunigas; Publicistas  >>>  
341 (3893)   POCIUS, Ignas  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
342 (3894)    POCIUS, Izidorius, Antano   1860 - *1935   Knygnešys  Pauparis  >>>  
343 (3895)   POCIUS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
344 (3896)    POCIUS, Juozas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
345 (3897)   POCIUS, Kazys  * - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
346 (3898)    POCIUS, Kazys, Kazio   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
347 (3899)   POCIUS, Tomas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
348 (3900)    POCIUS, Vincas   1853 - 1925   Knygnešys  Valstietis  >>>  
349 (3901)   POCIUS (POCEVIČIUS), Vladas  1872 - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
350 (3902)    POCIŪTĖ (Pocaitė), Emilija, Vinco   1860 - 1932   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
351 (3903)   PODELSKAS, Juozas, Vinco  * - *  Knygnešys    >>> 
352 (3904)    PODERYS, Antanas   1864 - 1941   Rėmėjas  Mokytojas (pedagogas); Spaudos bendradarbis  >>>  
353 (3905)   PODOLECKAS  * - *  Knygnešys    >>> 
354 (3906)    PODOLECKAS (Padolskas), Juozas, Vinco   *1862 - *   Knygnešys    >>>  
355 (3907)   PODOLSKAS (Padolskas), Tomas, Tomo  1850 - *  Knygnešys  Amatininkas  >>> 
356 (3908)    PODUMANSKAS (LOKYS), Antanas, Vinco   *1869 - *   Rėmėjas  Valstietis; Tarnautojas  >>>  
357 (3909)   POIDĖNAS, Vosylius  1857 - 1931  Rėmėjas  Policininkas  >>> 
358 (3910)    POMAITIS, Tomas   * - *   Daraktorius    >>>  
359 (3911)   PONAS  * - *  Knygnešys    >>> 
360 (3912)    POPOVAS, Gervazas   * - *   Knygnešys    >>>  
361 (3913)   PORUTIS, Juozas, Jono  1874 - *  Platintojas  Darbininkas  >>> 
362 (3914)    POSKA, Feliksas   * - *   Daraktorius    >>>  
363 (3915)   POSLAUSKAITĖ (VISOCKIENĖ)  * - *  Rėmėjas    >>> 
364 (3916)    POSMUS, Baltramiejus   * - *   Knygnešys    >>>  
365 (3917)   POSMUS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
366 (3918)    POSMUVIENĖ (Puslauskienė), Barbora, Mato   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
367 (3919)   POŠKA, D.  * - *  Daraktorius    >>> 
368 (3920)    POŠKA, Feliksas   * - *   Daraktorius    >>>  
369 (3921)   POŠKEVIČIUS, Jonas  1873 - 1947  Knygnešys  Amatininkas; Darbininkas  >>> 
370 (3922)    POŠKUS, Melitonas   * - *   Knygnešys    >>>  
371 (3923)   POŠKUS, Pranas, Benedikto  1851 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
372 (3924)    POTOCKIS (Norkus), Augustinas   1844 - 1945   Knygnešys  Liaudies meistras; Kalvis  >>>  
373 (3925)   POTOCKIS, Jonas  * - *  Daraktorius    >>> 
374 (3926)    POVILAIKA, Antanas   *1874 - 1924   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
375 (3927)   POVILAIKA, Motiejus, Petro  * - *  Knygnešys    >>> 
376 (3928)    POVILAITIENĖ, Marija   * - *   Knygnešys    >>>  
377 (3929)   POVILAITIS (Antanėlis), Antanas  * - 1920  Knygnešys  Valstietis  >>> 
378 (3930)    POVILAITIS, Antanas   * - *   Knygnešys    >>>  
379 (3931)   POVILAITIS, Ignas  * - *  Knygnešys    >>> 
380 (3932)    POVILAITIS, Jonas   1855 - 1910   Knygnešys  Valstietis  >>>  
381 (3933)   POVILAITIS, Jonas, Silvestro  1875 - *  Knygnešys  Darbininkas; Sielininkas  >>> 
382 (3934)    POVILAITIS, Pranas, Antano   1880 - 1940   Knygnešys    >>>  
383 (3935)   POVILAITYTĖ (IVANAUSKIENĖ), Ieva  1873 - 1948  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
384 (3936)    POVILAITYTĖ (MACEVIČIENĖ), Pranciška, Petro   1870 - 1953   Knygnešys    >>>  
385 (3937)   POVYLIENĖ, Agota  * - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
386 (3938)    POVILIŪNAS (Paliliūnas), Kazimieras   *1840 - *1931   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
387 (3939)   POVYLIUS, Antanas  1871 - 1961  Knygnešys  Valstietis; Visuomenės veikėjas  >>> 
388 (3940)    POVILONIENĖ, Veronika   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
389 (3941)   POVILONIS (Pavilonis), Antanas  1874 - 1918  Platintojas; Bendradarbis; Rėmėjas  Kunigas  >>> 
390 (3942)    POZNAKAITIS   * - *       >>>  
391 (3943)   POŽĖLA, Aleksandras  1864 - 1954  Daraktorius; Platintojas  Kunigas  >>> 
392 (3944)    POŽELA, Antanas, Antano   1881 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
393 (3945)   POŽELA, Antanas, Juozo  1846 - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
394 (3946)    POŽĖLA, Ignotas   1879 - *   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
395 (3947)   POŽELA, Juozas  1856 - 1937  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
396 (3948)    POŽĖLA (Požela), Leonas   * - *   Knygnešys    >>>  
397 (3949)   POŽĖLA (Požela), Vladas, Jono  1879 - 1960  Knygnešys  Teisininkas  >>> 
398 (3950)    POŽĖRIS, Andrius, Jurgio   1823 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
399 (3951)   PRAKAITAS, Stasys  * - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
400 (3952)    PRAKAPAS, Jonas, Jurgio   1872 - 1956   Knygnešys    >>>  
401 (3953)   PRAKAPAS, Juozas, Izidoriaus  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
402 (3954)    PRAKULEVIČIUS, Stasys, Tomo   *1852 - *     Valstietis  >>>  
403 (3955)   PRANAITIS, Jurgis, Motiejaus  1836 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
404 (3956)    PRANCIŠIS (Proncišius), Pranas   * - *   Knygnešys    >>>  
405 (3957)   PRANCKAITIS (Pranckūnaitis), Antanas, Simono  1870 - *      >>> 
406 (3958)    PRANCKEVIČIUS, Juozas   *1870 - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
407 (3959)   PRANCKEVIČIUS (Pranevičius), Karolis  * - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
408 (3960)    PRANCKEVIČIUS, Matas   * - *   Rėmėjas    >>>  
409 (3961)   PRANCKEVIČIŪTĖ, Pranciška  1889 - *  Daraktorius    >>> 
410 (3962)    PRANCKŪNAS (Pronckūnas), Adomas   1872 - 1904   Knygnešys  Kunigas  >>>  
411 (3963)   PRANCKŪNAS (Pranckus), Mykolas  * - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
412 (3964)    PRANCKUS, Motiejus   * - *   Knygnešys  Samdinys  >>>  
413 (3965)   PRANEVIČIUS, Petras, Vinco  * - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
414 (3966)    PRANYS, Juozas, Adomo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
415 (3967)   Pranys, Kazimieras  1840 - 1913  Knygnešys    >>> 
416 (3968)    PRAPUOLENIS, Bronius   1878 - 1965   Platintojas  Visuomenės veikėjas; Inžinierius  >>>  
417 (3969)   PRAPUOLENIS, Kazimieras  1858 - 1933  Rėmėjas  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
418 (3970)    PRAŠKEVIČIUS, Jurgis   * - *   Knygnešys    >>>  
419 (3971)   PRATAPAS, Ciprijonas  * - *  Knygnešys    >>> 
420 (3972)    PREČAITIENĖ, Ieva   * - *   Knygnešys    >>>  
421 (3973)   PRIALGAUSKAS, Bonifacas, leono  1830 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
422 (3974)    PRIALGAUSKAS (Prielgauskas), Kazimieras, Jurgio   *1873 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
423 (3975)   PRIJALGAUSKAS, Mykolas, Zenono  1866 - 1925  Rėmėjas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
424 (3976)    PRIJALKAUSKAS, Julius   *1851 - *   Daraktorius    >>>  
425 (3977)   PROCHOŽOVAS  * - *      >>> 
426 (3978)    PROKUROTAS (Prakurotas), Povilas   * - *   Knygnešys    >>>  
427 (3979)   PRONCKIETYTĖ, Elžbieta, Juozapo  1867 - *  Daraktorius    >>> 
428 (3980)    PRONCKŪNAS, Baltrus   * - *   Rėmėjas    >>>  
429 (3981)   PRONCKUS, Aleksandras, Kazio  1858 - *  Knygnešys  Juodadarbis  >>> 
430 (3982)    PRONSKIETIS (Pronckietis), Kazimieras   1869 - 1955   Knygnešys  Kunigas  >>>  
431 (3983)   PROŠKUS (Proškevičius), Aleksandras  1875 - 1942  Knygnešys  Valstietis  >>> 
432 (3984)    PRUNSKIS, Petras   1872 - 1942   Platintojas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
433 (3985)   PUČILIAUSKAS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
434 (3986)    PUČILIAUSKAS (Pučuliauskas), Pranas, Jono   1857 - 1909   Knygnešys  Tarnas; Darbininkas  >>>  
435 (3987)   PUIDOKAS, Jonas  1872 - 1919  Knygnešys  Kunigas  >>> 
436 (3988)    PUIŠYS, Jurgis   1867 - 1891   Platintojas  Studentas; Spaudos bendradarbis  >>>  
437 (3989)   PUIŠYS, Motiejus  1864 - 1886  Knygnešys  Spaudos bendradarbis; Vertėjas  >>> 
438 (3990)    PŪKAS, Jurgis   * - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
439 (3991)   PUKELIS, Julijonas  1838 - 1921  Rėmėjas  Kunigas  >>> 
440 (3992)    PUKELIS, Pranas, Stasio   *1865 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
441 (3993)   PUKYS, Povilas  1883 - 1964  Knygnešys  Kunigas  >>> 
442 (3994)    PŪKYS, Vincas, Kazimiero   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
443 (3995)   PUKŠTIS, Kazimieras  1857 - 1933  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
444 (3996)    PUMERIS, Simonas, Silvestro   *1857 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
445 (3997)   PUNDELIS, Pranas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
446 (3998)    PUPELIS, Feliksas   * - *   Knygnešys    >>>  
447 (3999)   PUPŠAITĖ (Pupčaitė), Marijona, Jono  1838 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
448 (4000)    PUPŠYS, Julius   * - *   Knygnešys    >>>  
449 (4001)   PŪRAS (Matelis), Motiejus  1861 - *  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
450 (4002)    PURAS, Vaclovas   * - *   Daraktorius    >>>  
451 (4003)   PURĖNAS, Antanas  1881 - 1962  Daraktorius  Mokslininkas, tyrinėtojas  >>> 
452 (4004)    Purinienė, Anrata   * - *     Valstietis  >>>  
453 (4005)   PURONAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
454 (4006)    PURTOKAS, Adolfas, Jono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
455 (4007)   PURVĖNAS  * - *  Daraktorius    >>> 
456 (4008)    PUSDEŠRIS, Aleksandras   * - *   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
457 (4009)   PUSDEŠRIS, Jurgis  1873 - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
458 (4010)    PUSVAŠKIS, J.   * - *   Knygnešys    >>>  
459 (4011)   PUSVAŠKYTĖ, Marijona  1872 - 1935  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
460 (4012)    PUTEIKIS, M.   * - *   Rėmėjas  Valstietis; Amatininkas  >>>  
461 (4013)   PUTRYS, Benediktas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
462 (4014)    PUTVINSKAITĖ (ŽMUIDZINAVIČIENĖ), Marija, Rapolo   1877 - 1959   Knygnešys  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>>  
463 (4015)   PUTVINSKIENĖ (GRUZDYTĖ), Emilija, Vitoldo  1875 - 1942  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
464 (4016)    PUTVINSKIS, Vladas, Rapolo   1873 - 1926   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Rašytojas, literatas  >>>  
465 (4017)   PUZARAS, Jonas, Povilo  1864 - *  Rėmėjas    >>> 
466 (4018)    PUŽAUSKAS, Benediktas   * - *   Knygnešys  Darbininkas  >>>  
467 (4019)   PUŽAUSKAS, Jurgis  * - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute