<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  T 

Rasta asmenų: 110


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (5085)   TACILAUSKAS, J.  * - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
2 (5086)    TALAČKA, Dionizas   * - *   Daraktorius    >>>  
3 (5087)   TAMAŠAUSKAITĖ (VAITKIENĖ), Elžbieta  * - *  Daraktorius    >>> 
4 (5088)    TAMAŠAUSKAITĖ (VAITKIENĖ), Elžbieta   * - *   Daraktorius    >>>  
5 (5089)   TAMAŠAUSKAS, Motiejus  * - *  Daraktorius    >>> 
6 (5090)    TAMAŠAUSKAS, Petras   1867 - 1930   Daraktorius; Platintojas    >>>  
7 (5091)   TAMAŠAUSKIENĖ, Agnietė  * - *  Daraktorius    >>> 
8 (5092)    TAMAŠAUSKIENĖ (ODMINYTĖ), Rozalija   * - *   Daraktorius    >>>  
9 (5093)   TAMAŠEVIČIŪTĖ, Elena  * - *  Platintojas    >>> 
10 (5094)    TAMOŠAITIENĖ, Marijona, Juozo   *1865 - *       >>>  
11 (5095)   TAMOŠAITIS, Jonas, Motiejaus  1864 - 1951  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
12 (5096)    TAMOŠAITIS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
13 (5097)   TAMOŠAITIS, Juozas  * - 1910  Knygnešys  Valstietis  >>> 
14 (5098)    TAMOŠAITIS, Kazimieras, Juozo   1871 - 1944   Knygnešys  Valstietis  >>>  
15 (5099)   TAMOŠAITIS, Tadas  1842 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
16 (5100)    TAMOŠAUSKAS, Julijonas, Pilypo   1828 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
17 (5101)   TAMOŠAUSKAS, Kazimieras, Jono  1858 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
18 (5102)    TAMOŠĖTIS   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
19 (5103)   TAMOŠIŪNAITĖ, Uršulė  1847 - 1906  Knygnešys; Daraktorius  Rašytojas, literatas  >>> 
20 (5104)    TAMOŠIŪNAITĖ, Veronika   1879 - *   Knygnešys    >>>  
21 (5105)   TAMOŠIŪNAS, Antanas  1832 - 1910  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
22 (5106)    TAMOŠIŪNAS, Dominykas   * - *   Daraktorius    >>>  
23 (5107)   TAMOŠIŪNAS, Klemensas, Vinco  1833 - *  Knygnešys  Pauparis; Darbininkas  >>> 
24 (5108)    TAMOŠIŪNIENĖ, Konstancija   * - *   Rėmėjas    >>>  
25 (5109)   TAMULAITIS (Barzdukas), Vincas  1875 - 1968  Knygnešys    >>> 
26 (5110)    TAMULEVIČIUS, Juozas   1873 - *   Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>>  
27 (5111)   TAMULIS, Ignas  * - *    Valstietis  >>> 
28 (5112)    TAMULIS, Pilypas   * - *   Knygnešys    >>>  
29 (5113)   TAMULIŪNAS, Antanas, Mykolo  1889 - *  Rėmėjas    >>> 
30 (5114)    TAMULIŪNAS, Petras, petro   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
31 (5115)   TAMULIŪNIENĖ, Magdalena  * - *  Knygnešys    >>> 
32 (5116)    TARAŠKEVIČIENĖ, Marija, Adomo   *1876 - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
33 (5117)   TAREILA, Jokūbas, Jokūbas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
34 (5118)    TAROZA, Mykolas, Antano   *1862 - *       >>>  
35 (5119)   TARULIS, Kazimieras, Vinco  * - *      >>> 
36 (5120)    TARVYDAS, Leonardas   1835 - 1907   Rėmėjas  Kunigas  >>>  
37 (5121)   TARVYDAS, Zigmantas  1876 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
38 (5122)    TAURYS, Juozas, Ksavero   *1861 - *   Daraktorius    >>>  
39 (5123)   TAUSKUS, Tomas  * - *      >>> 
40 (5124)    TAUTAVIČIUS, Feliksas, Konstantino   1859 - 1944   Knygnešys  Valstietis  >>>  
41 (5125)   TAUTERYS, Silvestras, Silvestro  1839 - *  Daraktorius    >>> 
42 (5126)    TAUTKUS   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
43 (5127)   TAUTVAIŠAS, Benediktas  * - *  Platintojas  Teisininkas  >>> 
44 (5128)    TEKORAS, Adolfas, Stasio   1860 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
45 (5129)   TELEIŠA  * - *  Daraktorius    >>> 
46 (5130)    TELYČĖNAS, Aleksandras   1871 - 1948   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
47 (5131)   TEPLIUŠIS, Andrius  * - *  Knygnešys  Kunigas  >>> 
48 (5132)    TERCIJONAS, Laurynas   1857 - 1905   Knygnešys  Gydytojas; Spaudos bendradarbis  >>>  
49 (5133)   TĖVEINIS, Jonas  1867 - 1940  Knygnešys  Kunigas  >>> 
50 (5134)    TIJŪNAITIS, Stasys   *1858 - 1928   Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>>  
51 (5135)   TIMINSKIENĖ, Magdalena, Jokūbo  1838 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
52 (5136)    TYRYLIS, Antanas   1858 - 1934   Platintojas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
53 (5137)   TIŠKEVIČIUS, Juozapas  * - *  Daraktorius    >>> 
54 (5138)    TIŠKEVIČIŪTĖ, Kotryna   * - *     Valstietis  >>>  
55 (5139)   TIŠKEVIČIŪTĖ, Marija, Juozapo  1871 - 1943  Rėmėjas  Spaudos bendradarbis  >>> 
56 (5140)    TIŠKUS, Antanas, Motiejaus   *1851 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
57 (5141)   TIŠKUS, Jonas  1851 - 1939  Rėmėjas  Ūkininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
58 (5142)    TITAS, Antanas, Mato   1856 - 1905   Knygnešys  Valstietis  >>>  
59 (5143)   TITAS, Mykolas  * - *      >>> 
60 (5144)    TOLEIKIENĖ (JASINSKAITĖ), Antanina, Kazio   *1862 - *       >>>  
61 (5145)   TOLEIKIS, Juozas, Jurgio  1866 - *  Knygnešys  Tarnautojas  >>> 
62 (5146)    TOLEIKIS, Leonas, Juozo   *1847 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
63 (5147)   TOLEIKIS, Pranas  * - *      >>> 
64 (5148)    TOLEIKIS (Tuleikis), Vincas, Vinco   *1866 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
65 (5149)   TOLEIKYTĖ, Barbora, Juozo  1838 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
66 (5150)    TOLIUŠIS, Tadas, Juozo   *1868 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
67 (5151)   TOMAŠAUSKAITĖ, Ieva, Juozo  1840 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
68 (5152)    TOMAŠAUSKAS, Mykolas   * - *   Daraktorius  Valstietis  >>>  
69 (5153)   TOMAŠAUSKIENĖ  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
70 (5154)    TOMAŠEVIČIUS (Tamoševičius), Jonas, Juozo   1832 - 1908       >>>  
71 (5155)   TOMKEVIČIUS, Boleslovas, Jono  1849 - *    Valstietis  >>> 
72 (5156)    TORNERIS   * - *   Knygnešys; Rėmėjas    >>>  
73 (5157)   TORUNSKIS, Ferdinandas, Ferdinando  * - *      >>> 
74 (5158)    TOŠKUS, Melitanas, Antano   *1873 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
75 (5159)   TOTORAITIS, Antanas  * - *  Daraktorius    >>> 
76 (5160)    TOTORAITIS, Jonas   1872 - 1941   Platintojas  Kunigas  >>>  
77 (5161)   TOTORIUS, Motiejus, Silvestro  1863 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
78 (5162)    TOTORVIČIUKĖ (PUČILIAUSKIENĖ), Pranė   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
79 (5163)   TRAŠELIS (Trakšelis), Pranas, Jurgio  1868 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
80 (5164)    TRAŠKUS   * - *   Daraktorius    >>>  
81 (5165)   TREPKUS, Mykolas, Kazio  1850 - 1910  Knygnešys; Knygrišys  Elgeta  >>> 
82 (5166)    TRUMPAUSKAS (Trunkauskas), Anūpras, Motiejaus   *1850 - *       >>>  
83 (5167)   TRUMPULIENĖ (AMBRAZIŪTĖ), Brigita  1827 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
84 (5168)    TRUMPULIS, Antanas, Dovydo   1876 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
85 (5169)   TRUMPULIS (Trumpalis), Jonas, Dovydo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
86 (5170)    TRUSAS (Trušas)   *1848 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
87 (5171)   TRUŠIS, Aleksandras, Jeronimo  1868 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
88 (5172)    TŪBELIS, Juozas, Juozo   1882 - 1939   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
89 (5173)   TŪBIS, Jurgis  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
90 (5174)    TŪBIUS, Benediktas   * - *   Daraktorius  Amatininkas  >>>  
91 (5175)   TULAS, Matas  * - *  Rėmėjas  Zakristijonas  >>> 
92 (5176)    TUMAS, Jonas, Anūpro   *1856 - 1923   Knygnešys  Valstietis  >>>  
93 (5177)   TUMAS (VAIŽGANTAS), Juozas  1869 - 1933  Knygnešys; Organizatorius  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>> 
94 (5178)    TUMASONIS, Jurgis   1881 - 1947   Knygnešys  Visuomenės veikėjas; Spaudos bendradarbis  >>>  
95 (5179)   TUMASONIS, Karolis  1850 - 1918  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
96 (5180)    TUMASONIS (BRANDUKAS), Petras   1875 - 1947   Knygnešys; Daraktorius  Spaudos bendradarbis; Vertėjas  >>>  
97 (5181)   TUMĖNAS, Domininkas  1860 - 1919  Knygnešys; Organizatorius  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
98 (5182)    TUMĖNAS, Motiejus   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
99 (5183)   TUMOSA, Motiejus  * - *  Daraktorius    >>> 
100 (5184)    TUMOSIENĖ, Marijona   * - *   Knygnešys    >>>  
101 (5185)   TUOMAS, Jonas  1852 - *  Rėmėjas  Kunigas  >>> 
102 (5186)    TUPČIAUSKAS, Juozas   1868 - *   Knygnešys  Vaistininkas; Spaudos bendradarbis  >>>  
103 (5187)   TUPČIAUSKIENĖ, Marijona  * - *  Knygnešys    >>> 
104 (5188)    TURAUSKAS, Edvardas   * - *   Knygnešys  Zakristijonas  >>>  
105 (5189)   TURAUSKAS, Pranciškus  1876 - 1919  Knygnešys  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
106 (5190)    TURČINSKAS, Liudvikas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
107 (5191)   TUSKĖNAS (TUSKEVIČIUS), Domininkas  1872 - 1947  Organizatorius  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
108 (5192)    TUSKENIS, Jonas   *1867 - *   Knygnešys    >>>  
109 (5193)   TUSKENIS, Kazys  * - *  Platintojas  Ūkininkas  >>> 
110 (5194)    TUTINAITĖ, Ona   1878 - *1939   Daraktorius  Siuvėjas  >>>  

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute