<< Lietuviškas žodis        << Atgal    

 

LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904
2004 m. Vilniuje, „Diemedžio“ leidykloje, išleisto to paties pavadinimo katalogo
papildyta ir pataisyta skaitmenizuota versija

Tekstus ir iliustracijas parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius
Elektroninio leidinio projekto autorė ir kūrybinės grupės vadovė Danutė Mukienė


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė
A, Ą, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, Y, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, Ū, V, Z, ŽVietovė:        
Pavardė:         Vardas:         Profesija:
Knygnešys:    Daraktorius:    Platintojas:    Knygrišys:    Rėmėjas:    Bendradarbis:    Organizatorius:   
  


Ieškota: asmenvardžiai, raidė  V 

Rasta asmenų: 364


Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyveno      Kategorija  Profesija          
1 (5286)   VABALAS, Antanas, Augusto  * - *  Knygnešys    >>> 
2 (5287)    VABALAS, Baltramiejus   *1868 - 1914   Rėmėjas  Gydytojas; Spaudos bendradarbis  >>>  
3 (5288)   VACIKAUSKAITĖ (SPRAINAITIENĖ), Rožė  1858 - 1939  Daraktorius    >>> 
4 (5289)    VADAPALAS, Jonas   * - *       >>>  
5 (5290)   VADGARYS (Vagdaris), Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
6 (5291)    VADOPALAS, Antanas   1872 - 1919   Knygnešys; Rėmėjas  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>>  
7 (5292)   VAICEKAUSKAS (Vaiciekauskas), Jonas, Aleksandro  1857 - 1937  Knygnešys  Elgeta  >>> 
8 (5293)    VAICEKAUSKAS (Vaitekauskas), Jonas, Jono   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
9 (5294)   VAICEKAUSKAS, Kazys, Petro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
10 (5295)    VAIČAITIS, Antanas   1885 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
11 (5296)   VAIČAITIS, Jonas, Jurgio  1849 - *    Valstietis  >>> 
12 (5297)    VAIČAITIS, Juozas, Kazimiero   1839 - *     Ūkininkas  >>>  
13 (5298)   VAIČAITIS, Pranas, Juozo  * - *  Platintojas  Rašytojas, literatas; Studentas  >>> 
14 (5299)    VAIČAITIS, Vincas   1869 - *   Knygnešys  Juodadarbis; Spaudos bendradarbis  >>>  
15 (5300)   VAIČAITIS, Vincas  * - *  Knygnešys    >>> 
16 (5301)    VAIČEKAUSKAS, Vaičikauskas, Kazys   * - *   Knygnešys    >>>  
17 (5302)   VAIČIKAUSKAS, Ignas, Juozo  1858 - *  Knygnešys  Valstietis; Kalvis  >>> 
18 (5303)    VAIČIULĖNIENĖ, Elžbieta   1844 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
19 (5304)   VAIČIULIS, Izidorius, Aleksandro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
20 (5305)    VAIČIULIS, Jonas, Antano   1883 - *   Knygnešys  Juodadarbis  >>>  
21 (5306)   VAIČIULIS, Juozas, Stasio  1874 - *      >>> 
22 (5307)    VAIČIULIS, Mykolas, Aleksandro   * - *   Knygnešys  Juodadarbis  >>>  
23 (5308)   VAIČIULIS, Pranas  1880 - 1920  Daraktorius    >>> 
24 (5309)    VAIČIULYTĖ, Anelė   * - *   Daraktorius    >>>  
25 (5310)   VAIČIULYTĖ, Ona  * - 1940  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
26 (5311)    VAIČIŪNAS, Jurgis   * - *   Knygnešys  Miškininkas; Darbininkas  >>>  
27 (5312)   VAIČIUS, Jonas, Martyno  1835 - 1890  Knygnešys    >>> 
28 (5313)    VAIČIUS, Petras, Jono   1872 - 1918   Knygnešys    >>>  
29 (5314)   VAIČKUTĖ, Elena  * - *  Rėmėjas    >>> 
30 (5315)    VAIDELIS, Antanas   1870 - *   Knygnešys    >>>  
31 (5316)   VAIDILAVIČIENĖ, Hiacinta  * - *  Knygnešys    >>> 
32 (5317)    VAIKAS, Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
33 (5318)   VAIKŠNORAITĖ (BIŽIENĖ), Agota  1862 - *  Knygnešys    >>> 
34 (5319)    VAILADA, Juozas   * - *       >>>  
35 (5320)   VAILOKAITIS, Juozapas  1880 - 1953  Organizatorius  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
36 (5321)    VAINAUSKAS, Domininkas   1859 - 1923   Rėmėjas  Kunigas  >>>  
37 (5322)   VAINAUSKAS, Jonas  * - *  Daraktorius    >>> 
38 (5323)    VAINAUSKAS (Vainauskis), Kazimieras, Jurgio   1863 - *1933   Knygnešys  Valstietis  >>>  
39 (5324)   VAINEIKIENĖ (PAULAUSKAITĖ), Stasė, Stanislovo  1884 - 1946  Knygnešys; Daraktorius  Rašytojas, literatas; Visuomenės veikėjas  >>> 
40 (5325)    VAINEIKIS, Liudas, Jurgio   1869 - 1938   Knygnešys  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>>  
41 (5326)   VAINEIKYTĖ (Vaineikė), Valerija, Jurgio  1872 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
42 (5327)    VAINORIS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
43 (5328)   VAINORIS, Pranas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
44 (5329)    VAIŠKŪNAS, Antanas   * - *       >>>  
45 (5330)   VAIŠKŪNAS, Mykolas, Jono  1862 - 1937  Knygnešys  Valstietis; Siuvėjas  >>> 
46 (5331)    VAIŠKŪNAS, Stanislovas   1856 - 1910   Knygnešys  Muzikas  >>>  
47 (5332)   VAIŠNORAS, Pranas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
48 (5333)    VAIŠNORAS, Silva   * - *   Knygnešys    >>>  
49 (5334)   VAIŠTARAS, Petras, Jono  1868 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
50 (5335)    VAIŠVILA, Ignas   1809 - 1894   Knygnešys  Kunigas  >>>  
51 (5336)   VAIŠVILAITĖ, Ona  1867 - *  Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>> 
52 (5337)    VAITELIS, Dominykas, Jono   * - *   Knygnešys    >>>  
53 (5338)   VAITIEKŪNAITĖ, Ona  * - *  Knygnešys  Davatka  >>> 
54 (5339)    VAITIEKŪNAS   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
55 (5340)   VAITIEKŪNAS, Dominykas, Petro  1843 - *  Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>> 
56 (5341)    VAITIEKŪNAS, Petras, Povilo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
57 (5342)   VAITIEKŪNAS, Povilas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
58 (5343)    VAITIEKUS (Vaitkus), Juozapas, Jokūbo   *1848 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
59 (5344)   VAITIEKUS, Vincas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
60 (5345)    VAITKEVIČIENĖ, Julijona   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
61 (5346)   VAITKEVIČIUS  * - *  Daraktorius    >>> 
62 (5347)    VAITKEVIČIUS   * - *   Knygnešys  Ūkininkas  >>>  
63 (5348)   VAITKEVIČIUS (Vaitkus), Antanas  1866 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
64 (5349)    VAITKEVIČIUS, Jurgis, Petro   * - *     Zakristijonas  >>>  
65 (5350)   VAITKEVIČIUS, Mikalojus  * - *  Rėmėjas    >>> 
66 (5351)    VAITKEVIČIUS, Petras, Jeronimo   *1886 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
67 (5352)   VAITKEVIČIUS, Pranas  1882 - *  Daraktorius    >>> 
68 (5353)    VAITKEVIČIUS, Vladas   * - *   Rėmėjas  Mokinys  >>>  
69 (5354)   VAITKŪNAS  * - *  Daraktorius    >>> 
70 (5355)    VAITKUS, Feliksas   * - *   Knygnešys  Juodadarbis  >>>  
71 (5356)   VAITKUS, Jonas, Prano  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
72 (5357)    VAITKUS, Rokas, Konstantino   1846 - 1901   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
73 (5358)   VAIVADA, Vincas  * - *  Knygnešys    >>> 
74 (5359)    VAIVUCKAS (Vaivutskas), Juozas, Antano   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
75 (5360)   VAIŽMUŽYS, Juozapas  1855 - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
76 (5361)    VAJEVODIENĖ, Ona, Juozo   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
77 (5362)   VAKTURAS, Juozas, Adomo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
78 (5363)    VALAITIS, A.   * - *       >>>  
79 (5364)   VALAITIS, Antanas  * - *  Daraktorius    >>> 
80 (5365)    VALAITIS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
81 (5366)   VALAITIS, Pranas  * - 1920  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
82 (5367)    VALAITYTĖ (Gustainiukė), Petronėlė   * - *   Knygnešys    >>>  
83 (5368)   VALANČYTĖ (Valančiūtė), Ona  1862 - *  Knygnešys    >>> 
84 (5369)    VALANČIUS, Kazimieras, Jono   1877 - *   Knygnešys  Elgeta; Pauparis  >>>  
85 (5370)   VALANČIUS, Mykolas, Jono  1839 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
86 (5371)    VALANČIUS, Motiejus   1801 - 1875   Organizatorius  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>>  
87 (5372)   VALANČIUS, Motiejus, Antano  1859 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
88 (5373)    VALANTIEJUS (Bajorinas), Pranas, Jono   *1888 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
89 (5374)   VALANTINIENĖ, Teklė  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
90 (5375)    VALAVIČIUS, Vincentas   1858 - 1939   Knygnešys; Organizatorius; Rėmėjas  Kunigas  >>>  
91 (5376)   VALEIKA, Matas  1878 - 1937  Knygnešys  Vaistininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
92 (5377)    VALEIKA, Motiejus   * - *   Knygnešys    >>>  
93 (5378)   VALENTA  * - *  Rėmėjas    >>> 
94 (5379)    VALENTAS, Jonas, Juozo   *1866 - *   Rėmėjas  Prekybininkas  >>>  
95 (5380)   VALENTINAS (Valantinas), Kazimieras  1859 - 1912  Platintojas  Kunigas  >>> 
96 (5381)    VALENTINAVIČIUS, M.   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
97 (5382)   VALENTUKEVIČIŪTĖ, Ona  * - *  Knygnešys    >>> 
98 (5383)    VALEVIČIUS   * - *   Knygnešys; Knygrišys    >>>  
99 (5384)   VALINSKAS (Valickas), Kristupas, Kristupo  1824 - *      >>> 
100 (5385)    VALIONIS, Jonas, petro   * - *       >>>  
101 (5386)   VALYS (Valius), Juozas, Karolio  1863 - *  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
102 (5387)    VALYS, Kazimieras   * - *   Knygnešys    >>>  
103 (5388)   VALYTĖ, Liudvika, Prano  1880 - *  Knygnešys  Tarnas  >>> 
104 (5389)    VALIUKONIS, Petras   * - *   Daraktorius    >>>  
105 (5390)   VALIULIS, Domininkas  1872 - *  Knygnešys  Siuvėjas; Visuomenės veikėjas  >>> 
106 (5391)    VALIULIS, Jonas   * - *   Knygnešys    >>>  
107 (5392)   VALIULIS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
108 (5393)    VALIULIS, Vladas   * - *   Knygnešys    >>>  
109 (5394)   VALIULYTĖ (ŠVIEŽINSKIENĖ), Julijona  1870 - *  Daraktorius    >>> 
110 (5395)    VALIŪNAITĖ, Morta   1866 - *   Daraktorius    >>>  
111 (5396)   VALIŪNAS (Vilūnas), Kazimieras  1857 - *  Platintojas  Kunigas  >>> 
112 (5397)    VALIŪNAS, Martynas   * - *   Rėmėjas    >>>  
113 (5398)   VALNICKAS, Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
114 (5399)    VALONIS, Pranas   * - *   Knygnešys    >>>  
115 (5400)   VALSKUS, Adolfas, Augustino  * - *  Knygnešys    >>> 
116 (5401)    VALTERIS   * - *       >>>  
117 (5402)   VALTYS, Jonas  1881 - 1943  Rėmėjas  Teisininkas  >>> 
118 (5403)    VALUCKAITĖ (Valuckiūtė), Antanina   * - *   Knygnešys    >>>  
119 (5404)   VALUCKAS, Antanas, Antano  1851 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
120 (5405)    VALUCKAS, Ignas, Antano   *1837 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
121 (5406)   VALUKAITIENĖ (Cecilija)  * - *    Valstietis  >>> 
122 (5407)    VALUNTIS (Valuntas), Justinas, Justino   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
123 (5408)   VALUNTIS (Valuntas), Kazimieras, Justino  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
124 (5409)    VALUNTIS (Valuntas), Mykolas, Justino   *1860 - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
125 (5410)   VALUŠIS, Balys  1867 - 1952  Knygnešys  Vargonininkas  >>> 
126 (5411)    VALUTIS, Antanas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
127 (5412)   VALUTIS, Juozapas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
128 (5413)    VANAGAITĖ, Ieva   * - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
129 (5414)   VANAGAS  * - *  Organizatorius    >>> 
130 (5415)    VANAGAS, Dominykas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
131 (5416)   VANAGAS (VANAGAITIS), Jonas  * - 1931  Knygnešys; Daraktorius  Amatininkas; Liaudies meistras  >>> 
132 (5417)    VARAITIS (Voveriūnas), Jokūbas   1861 - *   Knygnešys    >>>  
133 (5418)   VARANAUSKAS, Anūpras  * - *  Knygnešys  Veterinaras  >>> 
134 (5419)    VARANAVIČIENĖ, Emilija   * - *   Daraktorius    >>>  
135 (5420)   VARANIUS, Kazimieras, Jurgio  1876 - *  Knygnešys  Padienininkas  >>> 
136 (5421)    VAREIKIS, Adomas, petro   *1878 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
137 (5422)   VAREIKIS, Ignas, Petro  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
138 (5423)    VAREIKIS, Justinas   1870 - 1956   Knygnešys  Sielininkas  >>>  
139 (5424)   VAREIKIS, kazimieras  1866 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
140 (5425)    VAREIKIS, Petras   *1835 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
141 (5426)   VAREIKIS, Stanislovas  1869 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
142 (5427)    VARKALA   * - *   Daraktorius    >>>  
143 (5428)   VARKALA, Juozas, Petro  1881 - 1965  Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>> 
144 (5429)    VARKALA, Petras, Povilo   1872 - 1941   Knygnešys  Ūkininkas  >>>  
145 (5430)   VARKALEVIČIUS, Martynas  * - *    Mokinys  >>> 
146 (5431)    VARNA, Dominykas   * - *   Daraktorius    >>>  
147 (5432)   VARNAITĖ, Ieva  * - *    Pauparis; Tarnas  >>> 
148 (5433)    VARNAS (Vargonas), Augustinas, Juozo   1837 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
149 (5434)   VARNAS (Varna), Dominykas  * - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
150 (5435)    VARNAS, Jonas   1876 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
151 (5436)   VARNAS, Stasys, Jurgio  * - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
152 (5437)    VARPULEVIČIUS, Petras, petro   *1863 - 1897   Knygnešys  Pauparis  >>>  
153 (5438)   VARVUOLIS, Pranciškus  1846 - 1913  Daraktorius    >>> 
154 (5439)    VASAUSKAS, Jurgis, Juozo   * - *   Knygnešys    >>>  
155 (5440)   VASERIS, Augustinas  * - *  Knygnešys    >>> 
156 (5441)    VASILIAUSKAITĖ, Barbora   * - *   Knygnešys  Davatka  >>>  
157 (5442)   VASILIAUSKAS, Gustavas  * - *  Knygnešys    >>> 
158 (5443)    VASILIAUSKAS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
159 (5444)   VASILIAUSKAS, Juozas  * - *  Knygnešys; Daraktorius  Valstietis  >>> 
160 (5445)    VASILIAUSKAS, Kazimieras, Juozo   1879 - 1957   Platintojas  Inžinierius  >>>  
161 (5446)   VASILIAUSKAS, Konstantinas  1874 - 1939  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
162 (5447)    VASILIAUSKAS, Mečislovas, Simono   1877 - 1957   Knygnešys  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
163 (5448)   VASILIAUSKAS, Mikas  1870 - *  Knygnešys    >>> 
164 (5449)    VASILIAUSKAS, Pranas   * - *       >>>  
165 (5450)   VASILIAUSKAS, Pranciškus, Juozo  1871 - 1955  Knygnešys  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
166 (5451)    VASILIAUSKAS, V.   *1875 - 1900   Knygnešys  Tarnautojas  >>>  
167 (5452)   VASILIAUSKIENĖ, Antanina, Juozo  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
168 (5453)    VASILIS, Mikėlis, Mikėlio   * - *       >>>  
169 (5454)   VASYLIUS, A.  * - *  Rėmėjas    >>> 
170 (5455)    VASYLIUS, Simonas   * - *   Knygnešys    >>>  
171 (5456)   VASIUKEVIČIUS, Juozas  1830 - 1898  Rėmėjas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
172 (5457)    VAŠKEVIČIUS   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
173 (5458)   VAŠKEVIČIUS  * - *  Daraktorius    >>> 
174 (5459)    VAŠKEVIČIUS   * - *       >>>  
175 (5460)   VAŠKYS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
176 (5461)    VAŠKYS, Petras   *1873 - 1952   Knygnešys  Valstietis  >>>  
177 (5462)   VATKUS (Vaitkus), Kazimieras  * - *    Valstietis  >>> 
178 (5463)    VAZNYS (KAVALIAUSKAS), Antanas, Adomo   *1862 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
179 (5464)   VEČERSKIS, Antanas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
180 (5465)    VEIŠNORAS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
181 (5466)   VEITAS, Motiejus, Motiejaus  * - *  Knygnešys  Veterinaras; Visuomenės veikėjas  >>> 
182 (5467)    VEKTERIS, Augustinas   * - *   Knygnešys    >>>  
183 (5468)   VELAVIČIUS (Veviržaitis), Viktoras, Adomo  1870 - *    Siuvėjas  >>> 
184 (5469)    VELIČKA, Kazimieras   1859 - 1937   Knygnešys  Kunigas  >>>  
185 (5470)   VELIČKA, Pranciškus  * - *  Knygnešys    >>> 
186 (5471)    VELIČKA, Stasys, Vinco   1867 - *     Valstietis  >>>  
187 (5472)   VELYKIS, Adomas, Benedikto  1860 - 1940  Knygnešys    >>> 
188 (5473)    VELUTIS, Juozas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
189 (5474)   VELŽYS, Jonas  * - *      >>> 
190 (5475)    VEMBRĖ (Vembra), Juozapas   1862 - 1915   Rėmėjas  Kunigas  >>>  
191 (5476)   VENCEPALIS, Petras  * - *    Padienininkas; Darbininkas  >>> 
192 (5477)    VENCIUS, Jurgis, Tomo   1855 - 1938   Knygnešys; Daraktorius  Mokytojas (pedagogas); Spaudos bendradarbis  >>>  
193 (5478)   VENCKEVIČIUS (Venckavičius), Jonas  1848 - 1937  Knygnešys  Tarnautojas; Mokytojas (pedagogas)  >>> 
194 (5479)    VENCKEVIČIUS, Justinas   * - *       >>>  
195 (5480)   VENCKUS, Juozas  * - *  Knygnešys  Elgeta  >>> 
196 (5481)    VENCKUS, Jurgis   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
197 (5482)   VENCLAUSKIS (Venclauskas), Kazimieras  1880 - 1940  Platintojas  Teisininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
198 (5483)    VENCLOVIENĖ, Agota   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
199 (5484)   VENCLOVIENĖ, Augustina, Benedikto  1835 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
200 (5485)    VENDZELIS, Juozas, Kazimiero   1852 - 1928   Knygnešys    >>>  
201 (5486)   VENGALIS, Leonas, Prano  1869 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
202 (5487)    VENGERAUSKAS, Ignas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
203 (5488)   VENYS, Pranas  1864 - 1934  Knygnešys    >>> 
204 (5489)    VENSKŪNAS, Juozas   * - *   Rėmėjas    >>>  
205 (5490)   VENSLOVAI  * - *  Rėmėjas    >>> 
206 (5491)    VERBELYTĖ (VISOCKIENĖ), Malvina   1884 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
207 (5492)   VERBYLA, Andrius, Juozo  1879 - 1941  Knygnešys  Valstietis; Kalvis  >>> 
208 (5493)    VERBUTIS   * - *   Knygnešys    >>>  
209 (5494)   VERKELIS, Motiejus  * - *  Knygnešys    >>> 
210 (5495)    VERKELYS (Verkelis), Pranas, Jono   1859 - 1947   Knygnešys  Stalius, dailidė  >>>  
211 (5496)   VERNICKAITĖ (KAZLAUSKIENĖ), Kazimiera  1861 - 1963  Knygnešys; Daraktorius    >>> 
212 (5497)    VERNICKAS   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
213 (5498)   VERNICKAS, Kazimieras  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
214 (5499)    VERSECKAS, Motiejus   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
215 (5500)   VERSECKAITĖ, Marijona  * - *  Daraktorius    >>> 
216 (5501)    VERŠICKAS, Jonas   *1846 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
217 (5502)   VEVERSKIS, Baltrus  * - *  Rėmėjas    >>> 
218 (5503)    VEVERSKIS, Pranas   *1850 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
219 (5504)   VIČAS, Dominykas  1815 - 1917  Knygnešys  Valstietis  >>> 
220 (5505)    VIDGINIS (Verginis), Juozas, Jokūbo   * - 1902       >>>  
221 (5506)   VIDMANTAS, Jonas  1865 - 1934  Knygnešys  Kunigas  >>> 
222 (5507)    VIDUGIRIS, Jurgis   1846 - 1932   Knygnešys  Valstietis  >>>  
223 (5508)   VIDUGIRIS, Povilas  1837 - 1923  Knygnešys; Rėmėjas    >>> 
224 (5509)    VIDUGIRIS, Povilas, Jono   1842 - 1934   Knygnešys  Valstietis  >>>  
225 (5510)   VIDŪNAS, Jurgis  1864 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
226 (5511)    VIDUTIS, Jonas   * - *   Knygnešys  Valdininkas  >>>  
227 (5512)   VIENARANKIS  * - *  Knygnešys    >>> 
228 (5513)    VIENAŽINDYS (Vienožinskis), Antanas   1841 - 1892   Knygnešys; Daraktorius; Organizatorius  Kunigas; Rašytojas, literatas  >>>  
229 (5514)   VIENGALIS, L.  1838 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
230 (5515)    VIENUOLIS (Žukauskas), Antanas   1882 - 1957   Rėmėjas  Rašytojas, literatas; Vaistininkas  >>>  
231 (5516)   VIESULAS, Kazys, Juozo  * - *  Knygnešys    >>> 
232 (5517)    VIKIRAS, Jonas   * - *   Knygnešys  Padienininkas; Pauparis  >>>  
233 (5518)   VIKSVA, Juozapas  1861 - 1920  Knygnešys  Kunigas  >>> 
234 (5519)    VIKSVA, Pranciškus, Pranciškaus   1832 - 1908   Knygnešys  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>>  
235 (5520)   VILČIKAUSKAS (Vaičekauskas), Juozapas  1867 - 1917  Knygnešys  Pauparis  >>> 
236 (5521)    VILČINSKAS, Adomas   * - *   Knygnešys  Samdinys  >>>  
237 (5522)   VILČINSKAS, Jonas, Pranas  1847 - *  Daraktorius  Vargonininkas  >>> 
238 (5523)    VILČINSKAS, Juozas   * - *   Knygnešys    >>>  
239 (5524)   VILDŽIUS, Juozas  * - *  Rėmėjas    >>> 
240 (5525)    VILEIŠIS, Antanas   1856 - 1919   Knygnešys; Rėmėjas  Gydytojas; Visuomenės veikėjas  >>>  
241 (5526)   VILEIŠIS, Jonas, Vinco  1872 - 1942  Knygnešys; Organizatorius; Rėmėjas  Teisininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
242 (5527)    VILEIŠIS, Petras, Vincento   1851 - 1926   Organizatorius; Platintojas; Rėmėjas  Inžinierius; Visuomenės veikėjas  >>>  
243 (5528)   VILEITA, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
244 (5529)    VILIMAS, Izidorius   1870 - *   Knygnešys; Daraktorius  Muzikas  >>>  
245 (5530)   VILIMAVIČIUS, Juozas, Vinco  1859 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
246 (5531)    VILYS, Konstantinas, Simano   1875 - 1955   Knygnešys    >>>  
247 (5532)   VILYTĖ (MALVINIENĖ), Marijona  1855 - 1939  Knygnešys    >>> 
248 (5533)    VILIUKAS, Antanas, Justino   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
249 (5534)   VILIUMIENĖ, Marina  * - *  Knygnešys    >>> 
250 (5535)    VILIUS, Kazys   * - *     Valstietis  >>>  
251 (5536)   VILIUŠIS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
252 (5537)    VILKAITĖ (Vilkiūtė), Ona   * - *   Knygnešys    >>>  
253 (5538)   VILKAS  * - *  Knygnešys    >>> 
254 (5539)    VILKAS   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
255 (5540)   VILKAS, Antanas  * - *  Knygnešys    >>> 
256 (5541)    VILKAS, Jonas   1869 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
257 (5542)   VILKAS, Kazys  1848 - *      >>> 
258 (5543)    VILKAS (Vilkus), Petras, Jono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
259 (5544)   VILKAUSKIENĖ, Marijona  * - *  Knygnešys  Valstietis; Pauparis  >>> 
260 (5545)    VILKAUSKIS   * - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
261 (5546)   VILKIŠIUS, Jonas, Andriaus  * - *  Rėmėjas    >>> 
262 (5547)    VILKYTĖ (BLIŪDŽIUVIENĖ), Marija, Jokūbo   1806 - *       >>>  
263 (5548)   VILKTRAKIS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
264 (5549)    VILKUS, Antanas   * - *   Knygnešys  Samdinys  >>>  
265 (5550)   VILKUTAITIS, Antanas  1864 - 1903  Platintojas  Rašytojas, literatas; Spaudos bendradarbis  >>> 
266 (5551)    VILKUTAITIS, Juozas   1869 - 1948   Rėmėjas  Teisininkas; Rašytojas, literatas  >>>  
267 (5552)   VILNIŠKAITIS, V.  * - *  Knygnešys    >>> 
268 (5553)    VILNIUS   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
269 (5554)   VILNIUS, Juozas, Dominyko  1878 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
270 (5555)    VILTRAKIS, Motiejus   1865 - 1944   Knygnešys  Medicinos darbuotojas  >>>  
271 (5556)   VILTRAKIS, Pranas  1863 - 1912  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
272 (5557)    VILŪNAS, Jonas   * - *   Knygnešys  Samdinys  >>>  
273 (5558)   VILUTIS, Petras, Antano  1840 - 1912  Knygnešys  Darbininkas  >>> 
274 (5559)    VILUTYTĖ, Uršulė   * - *   Daraktorius    >>>  
275 (5560)   VINČERAUSKAS, Ignas, Igno  1854 - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
276 (5561)    VINDIGAS, Niklovas   * - *   Knygnešys    >>>  
277 (5562)   VINGEVIČIUS, Juozas, Kazio  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
278 (5563)    VINGEVIČIUS, Vincas   * - *   Knygnešys    >>>  
279 (5564)   VINKELIS, Jonas  * - *  Rėmėjas    >>> 
280 (5565)    VINKŠNELIS, Petras   1880 - *   Knygnešys  Vargonininkas  >>>  
281 (5566)   VIRAKAS, Pranciškus, Baltraus  1871 - 1966  Daraktorius  Siuvėjas; Spaudos bendradarbis  >>> 
282 (5567)    VIRBALAITĖ (Šarkytė), Malvina   *1883 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
283 (5568)   VIRBICKAS, Mykolas, Justino  1856 - *  Knygnešys  Darbininkas; Valstietis  >>> 
284 (5569)    VIRBICKIENĖ, Domicėlė   * - *       >>>  
285 (5570)   VIRBICKIENĖ, Ona  * - *  Daraktorius  Valstietis  >>> 
286 (5571)    VIRELIŪNAS, Antanas   * - 1925   Knygnešys  Mokytojas (pedagogas); Visuomenės veikėjas  >>>  
287 (5572)   VIRKIETIS, Teodoras  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
288 (5573)    VIRKUTIS, Antanas   * - *   Knygnešys    >>>  
289 (5574)   VIRMAUSKAITĖ, Veronika, Kazio  1833 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
290 (5575)    VIRŠILA, Antanas, Juozo   *1873 - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
291 (5576)   VIRŠILA, Pranas, Dominyko  1843 - *  Knygnešys  Prekybininkas  >>> 
292 (5577)    VIRŠKALNIS   * - *   Knygnešys    >>>  
293 (5578)   VIRVILAS (Virvulis), Juozas  * - *  Rėmėjas  Valstietis  >>> 
294 (5579)    VIRVILAS (Virvulis), Pranas   * - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
295 (5580)   VISKANTAS (Viskundas), Antanas, Jurgio  1862 - *    Valstietis  >>> 
296 (5581)    VISKANTAS (Viskuntas), Baltramiejus, Leono   1870 - *   Knygnešys  Amatininkas  >>>  
297 (5582)   VISKANTAS, Juozas, Jono  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
298 (5583)    VISMANAS, Vilhelmas, Vilhelmo   *1872 - *       >>>  
299 (5584)   VISMANTAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
300 (5585)    VISMANTAS, petras   *1880 - *     Juodadarbis  >>>  
301 (5586)   VISOCKAS, Motiejus, Jonas  * - *    Valstietis  >>> 
302 (5587)    VISOCKAS, Pranas, Jono   *1882 - *     Valstietis  >>>  
303 (5588)   VISOCKIS, Stanislovas  * - *  Knygnešys    >>> 
304 (5589)    VISOCKIENĖ, Petronėlė   * - *   Knygnešys    >>>  
305 (5590)   VISOCKIENĖ, Uršulė  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
306 (5591)    VIŠINSKIS, Benediktas, Antano   *1848 - *   Rėmėjas  Valstietis  >>>  
307 (5592)   VIŠINSKIS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
308 (5593)    VIŠINSKIS, Povilas   1875 - 1906   Knygnešys; Daraktorius; Organizatorius  Visuomenės veikėjas; Publicistas  >>>  
309 (5594)   VYŠNIAUSKAITĖ, Ona, Kazimiero  1876 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
310 (5595)    VYŠNIAUSKAS, Petras, Jono   1886 - *   Knygnešys; Daraktorius    >>>  
311 (5596)   VIŠTELIS (Višteliauskas), Andrius  1837 - 1916  Rėmėjas  Rašytojas, literatas; Publicistas  >>> 
312 (5597)    VITAITIS (Rudzinskas), Stasys, E.   1885 - *   Platintojas  Visuomenės veikėjas; Rašytojas, literatas  >>>  
313 (5598)   VYTARTAS, Antanas  1863 - 1932  Knygnešys  Kunigas; Publicistas  >>> 
314 (5599)    VYTAS (Vitas), Baltramiejus   *1871 - 1953   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
315 (5600)   VYTAS, Juozas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
316 (5601)    VITAS, Stasys   * - *   Knygnešys    >>>  
317 (5602)   VITKAUSKAITĖ, Julija, kazio  1857 - *  Daraktorius    >>> 
318 (5603)    VITKAUSKAITĖ (KRIŪZAITIENĖ), Petronėlė   * - *   Knygnešys  Tarnas  >>>  
319 (5604)   VITKAUSKAITĖ (LEPŠIENĖ), Pranė  * - *  Rėmėjas    >>> 
320 (5605)    VITKAUSKAS   * - *   Daraktorius    >>>  
321 (5606)   VITKAUSKAS (Vinkus), Aleksandras, Juozo  1832 - 1912  Knygnešys  Liaudies meistras; Verslininkas  >>> 
322 (5607)    VITKAUSKAS, Feliksas, Juozo   *1860 - *1938   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
323 (5608)   VITKAUSKAS, Jonas  * - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
324 (5609)    VITKAUSKAS, Petras   1874 - 1924   Knygnešys  Inžinierius; Spaudos bendradarbis  >>>  
325 (5610)   VITKAUSKAS, Pijus, Juozo  1876 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
326 (5611)    VITKAUSKAS, Viktoras   1877 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
327 (5612)   VITKAUSKIAI  * - *  Knygnešys    >>> 
328 (5613)    VITKUS, Jonas, petro   *1877 - *   Knygnešys  Valstietis; Padienininkas  >>>  
329 (5614)   VITKUS, Juozapas  1863 - 1937  Knygnešys  Kunigas; Spaudos bendradarbis  >>> 
330 (5615)    VITKUS, Juozas, Vinco   *1857 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
331 (5616)   VITKUS, Mikalojus, Petro  * - *  Knygnešys  Pauparis  >>> 
332 (5617)    VITKUTĖ (Vitkaitė), Antanina, Liudviko   *1874 - *   Knygnešys  Siuvėjas  >>>  
333 (5618)   VITKUTĖ, Domicėlė, Antano  1873 - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
334 (5619)    VITKUTĖ, Ona   * - *     Valstietis; Darbininkas  >>>  
335 (5620)   VITUKYNAS, Adomas  1877 - *  Knygnešys; Daraktorius  Darbininkas; Mūrininkas  >>> 
336 (5621)    VITUKYNAS, Ignas   * - *   Knygnešys  Darbininkas; Valstietis  >>>  
337 (5622)   VIZBARAS  * - *  Knygnešys    >>> 
338 (5623)    VIZBARAS, Feliksas, Antano   1880 - *   Knygnešys  Inžinierius  >>>  
339 (5624)   VIZBARAS, Jonas, Antano  1869 - 1919  Platintojas  Kunigas; Visuomenės veikėjas  >>> 
340 (5625)    VIZBARAS (Vyzga), Jonas, Jono   *1867 - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
341 (5626)   VIZBARAS, Kazimieras  1872 - 1941  Platintojas  Teisininkas; Visuomenės veikėjas  >>> 
342 (5627)    VIZBARAS, Marijonas, Jono   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  
343 (5628)   VIZBARAS, Pijus  * - *  Knygnešys  Siuvėjas  >>> 
344 (5629)    VIZBARIENĖ, Marijona   * - *   Knygnešys    >>>  
345 (5630)   VIZENBERGIENĖ, Agota  * - *  Knygnešys    >>> 
346 (5631)    VIZENBERGIENĖ, Augustina   * - *   Knygnešys  Padienininkas  >>>  
347 (5632)   VIZGAUDIS, Vaitiekus, Juozo  1882 - *  Knygnešys  Valstietis  >>> 
348 (5633)    VIZGINTAITĖ, Sofija, Vinco   * - *   Knygnešys  Prekybininkas  >>>  
349 (5634)   VIZGIRDAS, Jonas  * - *  Knygnešys    >>> 
350 (5635)    VIŽANSKIS, Jankelis, Boruchas   * - *     Prekybininkas  >>>  
351 (5636)   VOKAS, Baltrus  * - *  Knygnešys    >>> 
352 (5637)    VOKIETAITIS, Juozas   1872 - 1931   Platintojas  Mokytojas (pedagogas)  >>>  
353 (5638)   VOLAS  * - *  Knygnešys    >>> 
354 (5639)    VOLDEMARAS, Pranciškus   * - *   Knygnešys  Visuomenės veikėjas  >>>  
355 (5640)   VOLIKAITĖ (Valikaitė), Liudvika, Jono  1855 - *  Knygnešys; Daraktorius  Darbininkas; Amatininkas  >>> 
356 (5641)    VOLYNCEVIČIUS (SIDORAVIČIUS)   * - *   Rėmėjas  Tarnautojas  >>>  
357 (5642)   VOLOSEVIČIŪTĖ, Anelė  * - *    Elgeta  >>> 
358 (5643)    VONSEVIČIUS, Leonardas   * - *   Knygnešys  Pauparis  >>>  
359 (5644)   VOSGIRDA (Vozgirda), Domininkas  1849 - 1931  Knygnešys  Pauparis  >>> 
360 (5645)    VOSYLIENĖ, Agota   1855 - 1931   Knygnešys    >>>  
361 (5646)   VOSYLIUS, Motiejus  * - *  Rėmėjas    >>> 
362 (5647)    VOSYLIUS, Motiejus   1868 - 1939   Knygnešys  Valstietis; Visuomenės veikėjas  >>>  
363 (5648)   VOSYLIUS, Vincas  * - *  Knygnešys    >>> 
364 (5649)    VOVERAITIS, Juozas   * - *   Knygnešys  Valstietis  >>>  

Programavimas ir priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute