1493.  GRIGALAUSKAS, Grigalauskis Petras, Petro, *1847, gyv. Pakutuvėnai ◊ Šateikiai ◊ Plungė. Vlst., knygnešys.
Akcizininkai 1899 kratė jo namus. Klojime ir šalimais žabuose rado 28 pavadinimų 1581 egz. liet. leidinių. 1900.I.12 nuteistas 2 m. tremties. Bausmę atliko Oriolo gub. (Rusija).
L: LE(B). t. 9; LE(K), t. 9; Merkys V. DLSK.