2628.  LANKUTIS Antanas, gyv. Bliūdsukiai ◊ Žalgiris ◊ Kretinga. Ūkio darbininkas, knygnešys.
Tarnavo pas ūkininkus Žebrauskus, nuomojusius Maliauskų ūkį, buvusį prie pat sienos su M.Lietuva. Kretingos vienuolyne įkalintiems kunigams organizavus liet. spaudos gabenimą į vienuolyną, buvo vienas iš pagrindinių, patikimų vežėjų. Ūkio savininkų Maliauskų dukters Onos Maliauskaitės ir jos draugės slaptai iš pasienio parneštą liet. spaudą pakraudavo į vežimą, apdėdavo šienu ir parveždavo į namus. Sekmadieniais savo šeimininkus veždamas į Kretingos bažnyčią, į vienuolyną kunigams nuveždavo ir per savaitę susikaupusią liet. spaudą. Kartais spaudos nuveždavo į Vaiguvą (Kelmės r.), kur kunigavo Maliauskų sūnus Antanas.
L: Dogelis P. Iš mano atsiminimų apie Kretingą 1901–1903 m. // Tiesos kelias. – 1928, nr. 6; Dogelis P. Apie nelegaliąją literatūrą ir spaudos laisvės sukaktį // XX amžius. – 1939, geg. 8, nr. 103; LMAB RS, f. 12–1382, p. 29–31 (Knygnešės Žemaitijos ir Aukštaitijos).