2941.MALIAUSKAI, gyv. Bliūdsukiai ◊ Žalgiris ◊ Kretinga. Vlst., knygnešiai.
Jų vienkiemis buvo prie pat tuometinės M.Lietuvos sienos, trys varstai nuo Kretingos. Jų miškelis buvo pačiame pasienyje – patogi vieta knygoms per sieną pernešti. Ypač aktyvi knygnešė buvo šeimininkė Kotryna Maliauskienė. Knygnešiai žinojo šią sodybą kaip patikimą prieglobstį. Vaikai Ona ir Antanas taip pat buvo įpratinti gabenti ir platinti liet. spaudą. Duodavo arklius knygoms nuvežti į Kretingą, Vaiguvą ir kt. Dažniausiai veždavo bernas Antanas Lankutis.
L: LMAB RS, f. 12–1382, p. 27 (Knygnešės Žemaitijos ir Aukštaitijos).