461.  BENDIKAS Kazys, Kazio, *1853, gyv. Barkeliai ◊ Darbėnai ◊ Kretinga. Vlst., knygnešys.
Muitininkai D sulaikė 1895.XII.12 Kretingos sienos perėjimo punkte ir batuose rado liet. 1896 metų kalendorių. Dėl 1896.V.14 caro manifesto byla nutraukta.
L: BLG, p. 116; Merkys V. DLSK.