<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Asmenvardžių rodyklė. I dalis 

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge

  B

A
 
Abartis Rokas 1
Abdonas 278
Abeika Adomas 2
Abraitis Jurgis 4
Abraitis Pranas 3, 1156
Abraitis Vincas 4
Abramavičius Ignotas 5
Abrameris Mejeris 6
Abrolaitis 5145
Abromaitis Nikodemas 7, 769
Abromavičius Ignas 4787
Abromavičius Petras 1294
Abromavičius, Abromaitis Antanas 8, 881, 1854, 2784, 3593, 3594, 3643, 4645, 5038, 5213, 5730, 5828,
Abrutis Kazimieras 9
Abrutis Petras 10, 732, 1494, 2196, 2657, 2757, 3372, 3049, 3974, 4305,
Adamkavičius, Adomkavičius Pranas 11
Adamonis 12
Adamonis Feliksas 13
Adamonytė Anelė 14
Adomaitienė Marijona 15
Adomaitis (Klaipėda, M. Lietuva) 471
Adomaitis (Marijampolė) 16, 740, 4618
Adomaitis, kun. (Vilkaviškis) 286
Adomaitis (Radviliškis) 17, 286, 471, 4400
Adomaitis Jonas (Kelmė) 18, 4164, 4951
Adomaitis Jonas (Vilkaviškis) 19
Adomaitis J. (Marijampolė) 2019
Adomaitis Juozas 20
Adomaitis Matas 22, 4927, 4928
Adomaitis Vincas 23, 5295, 4400
Adomaitis Vladas 4787
Adomaitis-Šernas Juozas 21, 340, 1238, 1562, 3290
Adomaitytė Katrė 24, 1820
Adomavičius Andrius 25
Adomavičius Juozas 26
Adomavičius Jurgis 1070
Adomavičius Vincas 1643
Adomonis Antanas 27
Adomonis Juozas 28
Adomonytė Anelė 29
Aglinskas Kazimieras 30, 31, 106, 1417, 1819, 2894, 2984, 3645, 5429
Aglinskas Zigmas 3074
Aglinskienė-Matulaitytė Ona 31
Agurkis Jonas 32
Ainbinderis Elijus 1241, 4121
Aižinas Antanas 33, 4535
Akelaitis Juozas 34, 61, 62, 3060, 3065, 3070, 3075,
Akelaitis, Akelevičius Mikalojus 35, 454, 682, 1462, 2166, 3356, 4515
Akelis Juozas 2508
Akelis Kazys 36
Akelis Motiejus 37, 87, 3236, 4117, 5073
Akmenius-Akmenskis Juozas 38
Akucevičius Motiejus 39
Albrechtas 1385, 2176, 4943
Albreghsas Karlas 4698, 5652
Alekna 40
Alekna Antanas 41, 1807
Alekna Jurgis 42
Alekna Kazimieras 43
Aleknavičius, Alekna Antanas 44
Aleknavičius K. 1654, 2523
Aleksa Julius 45
Aleksa Juozas 46, 49
Aleksa-Angarietis Z. 2774, 4619
Aleksaitė Juzė 47, 697
Aleksaitė, Aleksiūtė Petronėlė 46, 49, 295, 3041
Aleksaitė-Baliūnienė Domicelė 48, 49
Aleksaitytė, Aleksaičiūtė Juzefa, Juozapota 50
Aleksandras 3402
Aleksandras III 306, 5291
Aleksandravičius Kazimieras 51
Aleksandravičius Vincas 52
Aleksandrienė 53
Aleksandrovas A. 1560
Aleksiejus, Aleksiūnas, Aleksiejūnas, Aleksius Juozas 54
Aleksienė Petronėlė 56
Aleliūnas Jonas 1997
Aleliūnas L. 2891
Aleliūnas Motiejus 55
Aleskienė Petronėlė 5852
Alijošius Elijas Baltramiejus 57, 2155, 4933
Alijošius Viktoras 58, 3894, 5076
Alionis Jonas 59
Ališauskaitė 66
Ališauskas Adomas 49, 61, 62, 1627, 2778, 2779
Ališauskas Kazys 68
Ališauskas Mykolas 60
Ališauskienė Elena 62
Alkevičius Kazys 63
Alseika Albinas 64, 1658, 4294, 5391
Alseika Danielius 64, 65
Alšauskas 67, 4493
Aluška Andrius 69, 3000
Ambatavičius Antanas 70
Ambrazas [?] Povilas 72
Ambrazas Matas 71
Ambrazevičius 73
Ambrazevičius Andrius 74
Ambrazevičius Antanas 75
Ambrazevičius, Ambrasevičius Petras 76
Ambraziejus, Ambrozevičius, Ambrazevičius Juozapas 73, 77, 648, 1121, 2945, 2948, 3302, 3320, 3321, 3851, 4036, 4209, 4580, 5030, 5231, 5276
Ambraziejus Liudvikas 78, 2774
Ambraziejus Vladas 79
Ambrozaitis Jonas 80, 81, 729, 985, 1206, 2015, 2039, 2747, 2834, 3939, 3944, 4911, 5324, 5466, 3314, 3344, 5370, 5839,
Ambrozaitis Kazimieras 82
Ambrozaitis Pranas 83, 501, 1260, 1325, 4478
Ambrozevičius, Ambraziejus Jonas 84
Ambrozevičius, Ambraziejus Juozas 85, 2324, 2476, 3065
Ambrozevičius Juozas Jurgis 86
Ambrozevičius Silvestras 87
Ambrozevičiūtė-Bagdonienė, Ambraziejūtė Juzefa 88
Andriejauskis F. 89
Andrijauskaitė Benedikta 90
Andrijauskaitė Julija 91
Andrijauskas Antanas 92
Andrijauskas Jonas 93
Andrijauskas Pranas 94, 3427
Andrikaitis Kazys 95
Andriukaitis Antanas 96
Andriukaitis Juozapas 97
Andriukaitis, Endriukaitis Petras 98, 2054, 3825, 3932, 5295
Andriukaitis Pranciškus 3986
Andriulionis Augustas 99
Andriulis Antanas 100
Andriušejevičius, Andruševičius Jonas 101
Andriušis Jurgis 102
Andriušis Motiejus 103
Andriuškevičienė Paulina 104, 105
Andriuškevičius Benediktas 104, 105
Andziulaitis-Kalnėnas Juozas 30, 106, 2894, 4648, 5809
Andziulis Pijus 107, 2445
Angrabaičiai 752, 1082
Angrabaitienė Ieva 108, 111
Angrabaitis, Angrabas Juozas 109, 110, 125, 323, 697, 1081, 1083, 1160, 1427, 1672, 1825, 1996, 2296, 2448, 3585, 4179, 4657, 5228, 5255, 5703,
Angrabaitis Jurgis 110, 1081, 1083
Angrabaitytė Veronika 111
Aniulis 112, 126, 3624
Aniulytė Ona 113
Antanaitis Aleksandras 114
Antanaitis Izidorius 117, 1407, 5076
Antanaitis Jonas 7, 115, 769,
Antanaitis Pranas 116
Antanavičienė Juzefa 119, 123
Antanavičienė Ona 120
Antanavičienė Regina 121
Antanavičienė-Buturlevičienė Ona 118
Antanavičius 112, 122, 2279
Antanavičius Aleksandras 119, 123
Antanavičius Ignas 124
Antanavičius J., kun. 4607
Antanavičius Juozas 109, 119, 123, 125, 856, 2445, 2448, 2536, 3279, 3429, 4051, 4389, 4607, 5028
Antanavičius Vladas 126
Antanėlis 127
Antanėlis Antanas 128, 129
Antulienė Marė 130, 5276
Anusaitis Kazimieras 131
Anusavičius Julius Justinas 132
Anusevičius 133
Anusevičius Jonas 134
Anužis Pranas 135
Apanavičienė Uršulė 136, 137
Apanavičius Juozas 136, 137, 139, 1707, 3040, 3712
Apanavičius-Panava Povilas 138
Apanavičiūtė Ieva 139
Aperavičius Antanas 140
Apriaskis Joselis 141
Apšega Antanas 142, 3393, 4994
Araminas Kazimieras 143
Arbutis Petras 144, 282
Arcimavičius Benediktas 145
Arcišauskas, Arcišauskis Juozas 146
Ardzijauskas Jonas 147
Ardzijauskas Laurynas 148
Arlauskas Benediktas 149
Arlauskas Petras 150, 2842
Arlauskas Pranas 151
Armalis (Plungė) 1487
Armalis (Žemaičių Kalvarija) 4168, 4170
Armalis Antanas 152, 1800, 4253, 5332
Armanavičius Jurgis 153
Arminas-Trupinėlis Petras 106, 154, 752, 1197, 1521, 1688, 2456, 2894, 2895, 3065, 3067, 4326, 5001, 5669
Armonaitis Pranas 155
Armonaitytė Henrijeta 156
Armonas Petras 157
Arnastauskas Andrius 158, 159
Arnastauskas Juozapas 158, 159
Arnašius Juozas 160
Arnauskas 161
Arnoldtas L. 2584
Aronas Mauda 162
Asanavičiai 112, 3783, 3786, 5731
Asanavičienė-Liutkutė Regina 163, 164, 2805, 3781
Asanavičius Vladas 164, 4353
Asevičius Stasys 165
Astrauskas Juozas 166
Astrauskas Kazys 167
Astromskas P. 168, 3499
Asulevičius Antanas 169
Asulevičius Juozas 170
Asulevičius Sebastijonas 171
Ašenbergas 172
Ašoklis S. 173, 715, 3556
Atas Juozas 174
Atmanavičius Jonas 175
Audickas Aleksandras 176
Audynas, Audinas Antanas 177
Audzijonis A. 1661
Augaitis 2353
Augulis Antanas 178
Augulis I. 538
Augulis Kazimieras 180
Augulis Simonas 180
Augulis, Augulevičius Juozas 179
Augūnas Juozapas 181
Augustaitis Juozas 182
Augustaitytė-Naujokaitienė Ona 183
Augustauskaitė Antanina 184
Augustauskas Dominikas 185, 186, 1315, 1595, 1629, 2184
Augustinavičiūtė-Tamošaitienė Teklė 187, 2084, 2238
Augustis Tomas 188, 897
Auksorienė 189
Aukščionis Juozas 190
Aukštikalnis Adomas 191, 3438, 5495
Aukštuolis Justinas 192, 4630
Aukštuolis Motiejus 193
Aukštuolis Simonas 194, 2223, 2842, 2999, 5276, 5499
Ausekevičius Saliamonas 195, 341
Austinas Petras 196
Auškalnis 536
Aušra Martynas 197
Aušrota Jurgis 198
Aušrūta Pranas 199, 2336, 5714
Auštrai 464
Aužbikavičius Julius 200, 1110
Aveika, Aveikis Adomas 201
Avinauskas Jonas 202
Avižonis Antanas 203
Avižonis Jonas 204
Avižonis Petras 205, 1551, 1739, 3059, 3426, 3494, 3767, 4545
Azanauskas Juozas 206
Ažubalis Kristupas 207
 
B
 
Baba, Bobas, Kedys Jurgis 208, 2518, 3686, 4274, 5325
Babaniauskienė Agota 209
Babinaitė Antanina 210
Babinas Laurynas 211
Babonas Jonas 212
Babonas Martynas 212, 213
Babravičienė Marija 214, 3493
Babravičius Jurgis 215
Bacevičius J. 1195
Bacevičius Antanas 216
Bacevičius Feliksas 217
Bacevičius Pranas 218, 1754
Bacys Pranas 219
Bacvinkienė Uršulė 220
Bačanskis-Bačėnas Petras 221
Bačėnas Simanas 222
Bačevičiūtė Barbora 223
Bačevičiūtė Marija 224
Bačinskienė Magdalena 225
Bačytė 226
Bačiulis Petras 227
Bačkauskas D. T. 216
Badauka Kazimieras 228, 3333
Bagdonaitė Marija 230
Bagdonaitė-Gedgaudienė Ona 229
Bagdonas Jonas, Augusto 231, 1819
Bagdonas Jonas, Jono 232
Bagdonas, Bagdonavičius Juozas, Juozo 88, 233, 238, 240, 243, 913, 914, 1020, 1091, 1292, 1521, 1782, 2261, 2313, 2465, 2481, 2760, 2818, 3070, 3628, 3717, 4031, 4180, 4205, 4574, 4714, 4792, 4873, 5186, 5228, 5603, 5686
Bagdonas, Bagdonavičius Jurgis, Martyno (Tauragė) 234
Bagdonas Pranas 3593, 3594
Bagdonas, Bogdanas, Bagdonavičius Pranas 235
Bagdonauskas Vincas 236
Bagdonavičienė 237
Bagdonavičienė-Prapuolenienė Marcijona 238
Bagdonavičius Juozas 239
Bagdonavičius, Bagdonas Jurgis, Juozo (Vilkaviškis) 233, 240, 243, 1003, 1782, 2211, 3206, 3454, 4792
Bagdonavičius, Bogdanavičius Leonas 241
Bagdonavičiūtė Petronė 242
Bagdonavičiūtė-Raulinaitienė Agota 243
Baguslauskienė, Boguslauskienė Rozalija 244, 4650
Baika Kazys 245
Baikauskas Juozas 26
Baikauskienė Ona 246
Baikštys Steponas 247
Bairiūnas A. 248
Bajoraitis Antanas 249, 697, 1131, 1174, 1294, 1295, 5022
Bajorinas A. 1245
Bajorinas Antanas 250
Bajoriūnas Jurgis 251, 3725
Bajoriūnas Lionginas 252
Bakanauskas Simanas (Kaunas, r.) 254, 5257
Bakanauskas Simonas (Anykščiai) 253, 402, 691, 895, 1259, 1260, 1390, 1501, 1604, 2402, 4010, 4525, 4657
Bakas Feliksas 255
Baklerytė Ona 256
Bakutis Vincentas 257
Balaiša Antanas 258, 2790
Balaišis, Baleišis Jurgis 259
Balandis Kazys 260
Balasevičius Vincas 261, 572, 1214, 2453, 3970
Balaševičienė Rozalija 262
Balbachas, Balbakas Leopoldas 263
Balbata Juozas 264, 4968, 5493, 5738
Balcevičius Antanas 265
Balčikonis J. 2419
Balčikonis Juozas (*1872) 266
Balčikonis Juozas 267
Balčikonis Kazys 267, 268
Balčytis Juozas 270
Balčiūnaitė 274
Balčiūnaitė Brigita 271, 280
Balčiūnaitė Domicelė 272, 4820
Balčiūnaitė Liudvika 273, 274, 2958, 4780, 4820
Balčiūnas (Marijampolė, aps.) 275
Balčiūnas (Panevėžys, aps.) 719
Balčiūnas, Balčytis, Balčėnas Andriejus 269, 1218, 568, 2621, 4266, 5146
Balčiūnas Antanas 276, 2295
Balčiūnas Dominykas 4780
Balčiūnas J. 842
Balčiūnas Jonas 277
Balčiūnas Juozapas 279
Balčiūnas Juozas 278
Balčiūnas Kazys 271, 280, 1170
Balčiūnas Kęstutis 517
Balčiūnas Mykolas 281
Balčiūnas Motiejus Juozas 144, 272, 273, 282, 774, 795, 852, 1043, 1241, 1259, 1467, 1921, 1925, 2179, 2265, 2958, 3262, 3263, 3305, 3570, 3681, 4056, 4099, 4115, 4188, 4756, 4820, 4821, 5130, 5456, 5671, 5734
Balčiūnas Povilas 283
Balčius 284
Balčius Antanas 285, 2978
Balčius Jonas (Šakiai) 286
Balčius Jonas (Lazdijai) 287
Baldauskas Juozas 288
Baldauskas Vincas 289
Baldauskienė, Baldauskaitė Julijona 290
Baleišis Jurgis 291
Balenis [?] Antanas 292
Balionis Juozapas 293
Balys Jokūbas 294, 787
Baliūnas Jurgis 48, 49, 295, 2072
Baliūnienė Ona 296
Baliūnis Juozapas 5672
Baliūtis Juozas 297
Balkauskas Benediktas 298, 3307
Balkė Adomas 299, 5276
Balkutė Juzefa 300, 1952, 3666
Balnionis Petras 301
Balnionytė Ona 302, 2238
Balnys Juozas 304, 4971
Balnius 3454
Balnius Justinas 303
Balsevičiai 4793
Balsevičienė 4793
Balsienė Barbora 305, 5145
Balsys Jeronimas 306
Balsys Jonas 307, 5145
Balsys Mataušas 308, 3327
Balšys Juozas 309
Baltėnas, Baltinas Konstantinas 310, 672, 843, 1041, 1042, 1316, 1808, 2013, 2184, 3509, 3962, 4168, 4170
Baltikauskas Mykolas 311
Baltmiškis 312
Baltramaitis S. 1103, 3082, 3523
Baltramiejūnas Domas 313, 314
Baltramiejūnienė 313, 314, 3092
Baltramiejus Simonas 315
Baltrumaitis Juozas 316, 3572
Baltrūnas Juozas 317
Baltrūnas Leonas 318
Baltrus 320, 3573
Baltrus, Baltramiejus Vytas 319
Baltrušaitis Andrius 321
Baltrušaitis Antanas 15, 22, 24, 49, 97, 182, 183, 209, 240, 278, 322, 323, 330, 624, 747, 761, 783, 913, 914, 980, 987, 1039, 1063, 1109, 1122, 1140, 1160, 1161, 1457, 1473, 1478, 1711, 1782, 1919, 2063, 2126, 2127, 2210, 2260, 2443, 2481, 2505, 2587, 2603, 2639, 2723, 2760, 2838, 2881, 2963, 3072, 3079, 3147, 3232, 3371, 3442, 3479, 3531, 3533, 3547, 3677, 3705, 3717, 3720, 3731, 3737, 3748, 3779, 3816, 3820, 3857, 3949, 4031, 4179, 4180, 4208, 4243, 4259, 4301 4308, 4310, 4389, 4540, 4620, 4708, 4714, 4840, 4930, 4931, 4934, 4935, 5057, 5187, 5225, 5367, 5537, 5540, 5655, 5758, 5780, 5782, 5830
Baltrušaitis Jonas, kunigas 324, 848, 1158
Baltrušaitis Jonas, Juozo 325
Baltrušaitis Simanas 327
Baltrušaitis-Mėmelė Juozas 326
Baltūsis Antanas 328
Baltūsis Jurgis 329
Baltūsis Motiejus 329, 330, 602, 3061, 3065, 3070, 3074, 3163, 3202, 3528, 3854, 3873, 4205, 4713, 4715, 4873, 4911, 4927, 4928, 5186, 5231, 5526, 5844
Baltušis 331
Baltušis Jonas 332
Baltuška 335
Baltuška Feliksas 333, 2317, 2501, 4194
Baltuška Justinas 334
Baltuškienė Ona 335
Baltušninkas Vincas 336, 2090
Balvočius Jonas 337
Bambliauskas Ignas 338
Bamšys Juozas 339
Banaitienė Ieva 340
Banaitis J. 2631
Banaitis Saliamonas 21, 340, 341, 3004, 4051, 4209
Banaitis Stasys 342
Banaitis Stasys, Jurgio 343
Banavičius Jonas 344
Bancevičius Petras 2325
Bandzevičius Ignas 345
Bandzevičius Kazimieras 431
Bandziulis Dionizas 346
Banevičius Benediktas 4079
Banevičius, Banys Dominykas 347, 348, 2430, 3562, 5632
Banys 349
Banys Jonas 350
Banys Juozas 351
Banys Konstantinas 352
Banys Stasys 353
Baniulaitis Zigmas 354
Baniulis Antanas 355
Bankaitė, Bonkaitė Magdalena 356, 2844
Bankauskienė Jadvyga 4385
Banuškevičius Stasys 357
Baranauskas 3414
Baranauskas 358
Baranauskas Adomas 359
Baranauskas Alfonsas 360, 1555
Baranauskas Antanas, vysk. 161, 603, 627, 758, 1054, 1807, 2655, 3201, 4415, 4573, 5103, 5160, 5298, 5519
Baranauskas Antanas 361, 1941, 3398, 3797, 5179, 5723
Baranauskas Augustinas 11, 218, 362, 729, 734, 1206, 1607, 2448, 2908, 4185, 4877
Baranauskas Juozas 335, 360, 363, 364, 367, 422, 1054, 1555, 2199, 2939, 2940, 3175, 3509, 4110, 4111, 4323, 4396, 4518, 4636, 4716, 4770, 4821, 4906, 4908, 4968, 5130
Baranauskas Jurgis 363, 364, 1054, 2939, 2940, 3201, 4111, 4832, 4908
Baranauskas Kazimieras 365
Baranauskas Povilas 367, 4111
Baranauskas, Barauskas Petras 366
Barauskaitė, Barauskiūtė 368
Barauskas E. 2706
Barauskas Jurgis 369
Barauskas Mykolas, Antano 370
Barauskas Mykolas 371
Barauskas Tadas 372
Barauskienė Ona 373
Barauskis Vincas 374
Baravykas Aleksandras 375
Baravykas Juozas 376
Baravykas Karolis 377
Barčius Kazys 378
Bardauskas Izidorius 379
Bardauskas Jonas (Kupiškis) 380
Bardauskas Jonas (Kelmė) 381
Barysas Jonas 382, 1661
Barysas Kazys 383, 1661, 3284, 3285, 5027
Barystienė Ona 384
Barkauskas, kun. 888
Barkauskas, dvarininkas 3716
Barkauskas Juozas (Marijampolė) 385, 1762, 2072, 2348, 2352, 3060, 3179, 3236, 5703
Barkauskas Juozas (Panevėžys, aps.) 386
Barkauskas Jurgis 387
Barkauskas Kazys 388
Barkauskas Motiejus 389
Barkauskas Pranas 390
Barkauskienė Ieva 391
Barkevičius Antanas 392, 3388, 5492
Barkevičius Vincas 393
Baronas 394, 4400
Barsaitis Juozas 2037
Barščiauskas Konstantinas 396
Barškietis Dominykas 3878
Bartaševičiūtė-Vaitkevičienė Ona 395, 2884
Bartkavičius, Bartkus Eduardas 397
Bartkevičius, Bortkevičius Juozas 398
Bartkus Juozas 399
Bartkus Stasys 400
Bartoševičienė Ona 401
Bartoševičius Andrius 2159
Bartoševičius Pranas 402
Bartulėnas Kazys 403
Bartuška Juozas 404
Bartuškevičius Kostas 405
Barzda Juozas 406
Barzdaitis Motiejus 407, 525
Barzdaitytė Marcelė 408
Barzdauskis 3549
Barzdelienė Anelė 409
Barzdžius 3465
Barzdžius, Barzdys Kazys 410, 4067, 4722
Basanavičius Jonas 30, 65, 77, 187, 205, 411, 543, 742, 1673, 2141, 2165, 2174, 2613, 2948, 3062, 3082, 3249, 3426, 3508, 3527, 4070, 4551, 4580, 4713, 4914, 5185, 5527, 5566, 5596, 5807
Bastienė Monika 412
Bastys, Basas Jonas 413, 5226, 5228
Bataitis Antanas 414, 417, 1384, 1780, 2132, 2346, 2430, 3538, 4374, 4968, 5011, 5012, 5191, 5339, 5489
Bataitis Baltramiejus 415, 856, 2443
Bataitis Justinas 416, 650
Bataitytė-Šumskienė Agota 417
Batoras Stanislovas 418
Baubas Mykolas 419, 3318
Baublaitytė, Baublytė Uršulė 420, 2780, 4926
Baublys Juozas 421
Baukytė Ona 422, 4655
Baukus Jonas 423
Bautrelis 424
Bauža Izidorius 425
Bauža Kazys 426
Baužaitė Anelija 427
Baužinskaitė Elzbieta 428, 3114
Baužinskas Pranas 429
Baužai 1990
Baužys Jonas 430, 3933, 4585, 4647
Baužys Karolis 431
Baužys Stanislovas 432
Baužys Zenonas 431
Baužytė Ieva 433
Bedalis Kazys 434
Bedaras Abraomas 435, 5014
Bedarfas Karolis 436
Bėgulienė Agota 437
Bėgulis Augustas 437, 438
Beinoras Antanas, Juozo 439
Beinoras Antanas 1080
Beinoras Juozas 440
Beinoravičius, dvarininkas 2878
Beinoravičius, Beinoraitis Jonas 441, 442, 443
Beinoravičius, Beinoraitis Kazys 442
Beinoravičiūtė Teodora 443
Beinoris Izidorius 445, 709
Beinoris Juozapas 446
Beinoris Juozas 444
Beinoris, Beinaris Jurgis 446
Beinoris, Beinaris Kazys 447
Bekeris Mykolas 448, 1562
Beleckis Jurgis 449
Beleckis Kazys 450, 4053
Belekevičius Simonas 451
Belevičius 2586
Beliajevas Ignas 452
Bencelis 453
Bendikaitė Uršulė 454
Bendikas Aleksandras 410, 455, 3260, 5020
Bendikas Jonas, Igno 456
Bendikas Jonas, Mykolo 457
Bendikas Juozas, Juozo 458
Bendikas Juozas, Vinco 459
Bendikas Jurgis 362, 460
Bendikas Kazys 461
Bendikas Mykolas 462
Bendoraitis 746
Bendoriai 463
Bendorius Adomas 464
Bendžiūnas Pranas 465
Bendžius, Beidžius Jonas 466
Benedikstenas-Mėjeris A. 1560
Benikauskis Ignas 467
Beniušytė Uršulė 468
Benžaitis Juozas 469, 3367
Berenis Dominykas 470, 1815
Beresnevičius Petras 471, 999, 3580
Bergenas 472
Bergenienė, Bergiemienė Ona 473
Berkertas Antanas 474
Bermanas Abraomas 475, 669
Bernatavičius, Bernotavičius Ignotas 476
Bernatonis Aleksandras 477
Bernaueris Mečislovas 478, 2713, 3132
Bernikis 3454
Bernotaitis Vincas 479
Bernotas Antanas 480
Bernotas Ignas 481, 3217
Bernotas Jokūbas 482
Bernotas Mykolas 483
Bernotas Zigmantas 484
Bernotienė 481
Bernotienė O. 200
Bertašius Andrius 485
Bertlingai, broliai 5861
Bertulienė Domicelė 486
Beržanskienė-Šiuipytė Barbora 487
Beržanskis Ignas 683
Beržanskis Juozas 683
Beržanskis Liudvikas 489, 491
Beržanskis, Beržanskas Jurgis 490
Beržanskis-Klausutis Jonas Gediminas 489, 487, 491, 3279, 4973
Beržinskienė Marija 488
Beržinskas 492
Beržinskis Jonas 493
Beržys Juozas 1437
Bešeičienė Ona 494
Bibartas 495
Bicka Martynas 496
Bičkūnas Ignas 497, 863, 2635, 2636, 3303, 3362, 5392
Bieliauskas Aleksandras 498
Bieliauskas, Bidiajevas Ignas 499
Bieliauskas J. 5697
Bieliauskas Pranas 500
Bielicas Nikodemas 4730
Bielickas 501
Bielikaitė Brigita 502
Bielinienė-Brazauskaitė Ona 503, 4644
Bielinis, Bieliakas Andrius 503, 504, 2775, 3469
Bielinis Jurgis 64, 71, 187, 204, 205, 251, 313, 355, 362–364, 375, 414, 503–506, 523, 529, 548, 549, 560, 603, 650, 665, 669, 671, 792, 829, 888, 1021, 1026, 1054, 1067, 1310, 1381, 1496, 1547, 1562, 1587, 1612, 1652, 1668, 1691, 1778, 1933, 1951, 1955, 2084, 2174, 2216, 2219, 2346, 2445, 2509, 2525, 2527, 2560, 2571, 2616, 2623, 2634–2636, 2705, 2707, 2775, 2776, 2912, 2662, 3055, 3153, 3188, 3233, 3257, 3290, 3323, 3352, 3362, 3422, 3477, 3478, 3567, 3619, 3643, 3651, 3725, 3767, 3802, 3885, 3921, 4142, 4155, 4168, 4280, 4307, 4323, 4356, 4374, 4515, 4535, 4566, 4644, 4700, 4844, 4881, 4882, 4884, 4906, 4968, 4980, 4991, 5105, 5142, 5198, 5266, 5292, 5342, 5374, 5454, 5495, 5640, 5652, 5660, 5752, 5753, 5754
Bielinis Kipras 506, 529, 728, 1039, 1178, 1649, 1977, 2741, 2806, 3188, 3402, 3792, 4356, 4452, 4486, 5275
Bielinis Leonas 507, 2461, 4855
Bielionis 508
Bielis Juozas 509, 5448
Bieliūnaitė-Sideravičienė Felicija 510
Bielozaras 575, 576
Bielozaravičius 4320
Bielskienė [?] Dominika 511
Bielskis Antanas 512
Bielskis Jonas 513, 2834, 5728, 5838
Bielskis Kazimieras 514
Bielskis Vaclovas 515, 5526
Bielskis Vladas 516
Bielskus Petras 4787, 5320
Bielskus Vincas 49, 61, 78, 85, 517, 518, 546, 757, 907, 1507, 2218, 2294, 2351, 2774, 3065, 3748, 4679, 4688, 5477, 5001, 5429
Bielskuvienė-Ilgūnaitė Agota 518
Bijeika Vincas 519
Bikantavičius 520
Bikauskas Vincas 521
Bikešas (pravardė) Kazys 522
Bikinas Juozapas 523, 5868
Byla Juozas Motiejus 524
Byla Kazys 407, 525
Bilevičiūtė-Milevičienė Bronislava 526
Bilevičiūtė-Narutavičienė Joana 527
Biliūnas (Tauragė) 528
Biliūnas Jonas 187, 529, 619, 729, 897, 1137, 1294, 1739, 1743, 1786, 1870, 1984, 1991, 2641, 2908, 3314, 3525, 3562, 3845, 4016, 4240, 4873, 4885, 4911
Biliutavičius Stanislovas 530
Bilminienė-Vaitkevičienė Elena 531
Bilvinas 532, 4674
Bimbiras 534
Binevičius 533
Birbalaitė Agnietė 535
Birbalas, Birbilas Vincentas 366, 536, 537, 985, 1336, 1580, 1942, 2918, 3315, 3507, 3509, 3991, 4280, 4304
Birbilienė Anelė 537
Birieta Boleslovas 179, 538, 4602, 4906, 4990
Birmanas Ksaveras 539
Birontas 694
Birutavičius, Birutis 540, 3093
Birutavičiūtė 73
Birvydas, Birvytis Pranas 541, 5257
Birvydas, Birvytis Vincas 542, 5257
Biržiška Antanas 543
Biržiška Mykolas 544, 3597
Biržiška Vaclovas 545, 2457, 3216
Biskis Vincas 546
Bistras Simas 547
Bitaitis Ignas 548, 4882, 4991, 5150, 5752
Bitaitis Jonas 549
Bytautaitė Ieva 550
Bytautaitė Marija 550
Bytautas (Plungė) 551, 933
Bytautas Adomas 552
Bytautas Antanas 553
Bytautas Juozas 554, 5344, 5666
Bytautas Stasys 1652
Bitelis Petras 555
Bitinas Justinas 556
Bittis Vincentas 557
Biveinis Liudvikas 558, 1241
Biveinis Mykolas 559, 3414
Bizauskas Antanas Pranciškus 560, 1087, 2942, 3823
Blaževičius Antanas 562
Blažonis Andrius 561
Bliachas Genachas 162, 563
Blynas Anupras 564
Blynas Domininkas Jonas 565, 4528
Bliūdžius Adomas 566, 5147
Bliūdžius Dominykas 567
Bliūdžius Jonas 269, 568, 2621, 4266, 5547
Bliūdžius Juozas, Jono 569, 3193, 4100, 4240
Bliūdžius Juozas (Tarpučiai ą Marijampolė) 570
Bliūdžius Jurgis 571
Bliūdžius Mykolas 572
Bliūdžius Petras 4454
Bliujus Vincas 573
Bliumas Aleksandras 574
Bliumas Kazys 576
Bliumas Motiejus 575
Blyža Juozas 577
Boba Jonas 578, 4143, 4223
Boboriškinas M. 713, 3696, 4406, 4411, 4698
Bočelienė Anastazija 579, 580
Bočelis Juozas 581
Bočelis Juozas, Kazio 580, 579
Bočkus Antanas 582
Bočkus Pranas 583
Boduenas de Kurtene J. 2536
Bogdanas Anupras 584
Bogdanas Petras 585
Bogdanienė Barbora 586
Bogdanovas Levas 587
Bogušas Mykolas 588
Bojalis, Bajalis Juozas 589
Bomblauskienė Veronika 590, 591
Bomblauskis 591
Bončkus Jonas 5719
Bonifacas 592
Borchertas Aleksandras 593
Borchertas Augustas 594
Bordzenkaitė Barbora 595
Borisovas Maksimas 596, 597
Borisovas Vladimiras 596, 597
Borkauskienė Elzbieta 598
Borkertas Antanas 599
Borkevičius Vincas 600
Bortkevičienė Emilija 601, 607
Bortkevičienė-Povickaitė Felicija 205, 602, 2039, 3240, 5686
Bortkevičius Antanas, Klemenso 603
Bortkevičius Antanas 604
Bortkevičius Hiliarijus 605
Bortkevičius Jonas 602, 606, 4622
Bortkevičius Pranas 601, 607
Borutis, Boras Konstantinas 608, 1700
Bosas Jonas, Jono 609
Bosas Jonas, Juozo 610
Bosas Juozas 610, 611
Botas Jonas 612
Botyrius Andrius 613
Botyrius Juozas 614
Bradauskas 615
Bradūnas Jurgis 616, 2060
Bradūnas Vincentas 617
Brajūtė Ona 618
Braknys Povilas 619
Braniška 620, 3712
Bratnys Jonas 621
Braukyla Jurgis 622, 5229
Braukylaitė Veronika 623, 2799
Brazaitis 624
Brazaitis Juozas 625
Brazaitis Pranas 626, 2260
Brazauskas 4125
Brazauskas Juozas 629, 2504
Brazauskas Vincas 630, 631
Brazauskas, Brazinskas Jonas 628
Brazauskas, Brzozovskis Gustavas 627, 4906
Brazauskienė Viktorija 630, 631
Brazdytė Emilija Petronėlė 632
Brazdžionis A. 633
Braziličienė Monika 634
Brazinskienė 635
Brazys Jurgis 636
Braziukaitis Kajetonas 637, 2541, 3983
Braziukas 638
Braziulytė Monika 186, 640, 1023
Brazulevičius Jurgis 639
Bražinskas Ignas 641, 4103
Bražinskas Jonas 642
Breckis Rachmilis 2147
Breičikienė Ona 643, 2165
Bričkus Jurgis 644
Bričkus Kazys 645
Bridickas, Bridzickas Albertas Pranas 646, 1482, 1819, 2331, 4999, 5447
Bridžius Juozas 647, 649
Bridžius Jurgis 648, 2324
Bridžiūtė-Kačergienė Marijona 649, 3602
Briedelis, Bridelis, Briedis Antanas 650, 3780
Brijūnas Juozas 651, 5593
Brikšniūtė Marijona 5226
Brizgys Jonas 652
Brizgys Motiejus 653, 2416, 2667
Bronišova Ana 2089, 2436
Brožytė [?], [Brazytė (?)] Ona 654
Bruklienė Uršulė 655
Brundza Andrius 656, 2478
Brundza Antanas 603, 657, 800, 1035, 1177, 1180, 1337, 1500, 2003, 2520, 3447, 3512, 3763, 4193, 5154, 5371, 5652
Brundza Juozas 658, 4400
Brundza Motiejus 659, 2723, 2766, 4685, 4686, 5616
Bruožis Antanas 660, 2631
Bruožis Marcijonas 661
Bruožis, Bruožaitis Vilius 662, 1030
Bruzdelingas 5234
Bružaitė Antanina 663
Bružaitytė Marija 664
Bružas Antanas 665, 1574,
Bružas Petras 666, 2423, 3757, 3850, 3975, 5335
Bružas Pranas 667
Bružas Vincentas 663, 668
Bružys, Bružas, Bruožis Antanas 669, 671, 3909, 4968, 5198, 5256
Bružys Kazimieras 670
Bružys, Bružas Martynas 671
Bubelė Anicetas 672, 4168, 4170
Bubelė Florijonas 673, 1168, 5726
Bubėnas Antanas 674, 675, 4722
Bubėnas Domininkas 3410, 3455, 3507, 5101
Bubėnas, Bubenis, Bubnys, Bubinas Dominykas 124, 338, 448, 471, 536, 674, 675, 999, 1279, 1562, 1672, 3090, 3233, 3333, 3815, 4801, 4977, 5079, 5177, 5335, 5480, 5520, 5765
Bubilas Jokūbas 676
Bubilas Mykolas 677
Bubinienė 471
Bubkovskis [?] Anupras 678
Bubliauskas Julius 679
Bubnienė Marija 680, 1961
Bubnys Adomas 681
Bucevičius Adolfas 1385, 2176, 4943
Bucevičius Bronislovas 682, 1462, 3356
Bucys Petras 683
Buciuta Kazimieras 684
Buckūtė Juozapota 685
Bučinauskas 1195
Bučinskas Jonas 686, 688
Bučinskas Juozas 2836
Bučinskas Juozas 689, 3612
Bučinskas Juozas, Andriaus 687
Bučinskas Juozas, Juozo 688
Bučionis 690
Bučionis Rokas 4684
Būčys Antanas 253, 691
Būčys Jonas 286, 2539, 2566, 3020
Būčys Jonas, (*1844) 692, 695
Būčys Jonas, Jono 693, 697
Būčys Juozapas (Ukmergė) 694
Būčys Juozas (Šakiai) 98, 695, 3932, 4583
Būčys Petras 696, 697, 3020
Būčys Pranciškus 47, 249, 693, 696, 697, 856, 1033, 1195, 1302, 1349, 1476, 1965, 2539, 2963, 3020, 4657, 4736, 5022, 5819
Būčys Pranciškus Petras (vyskupas) 693, 695, 698, 1121,
Bučiūnienė Viktorija 699
Bučnius, Bučkus Antanas 700
Būda 701
Būdelis Viktoras 702, 1722
Budginaitė-Pranckienė Rozalija 703
Budginas Fortunatas 703
Budinas 704, 1184
Būdininkas 705
Būdininkienė 706
Budkeraitis Silvestras 707
Budra Jonas 708
Budraitis Vincas 3038, 3789
Budras Antanas 445, 709
Budrevičius [?] Antanas 711
Budrevičius Antanas 710
Budrienė Petronėlė 712, 5337
Budrikas Juozas 356, 713, 714, 4411, 5743
Budrikas, Budrikis Pranciškus 173, 715, 3556
Budrikas Stasys 716
Budrys Izidorius 717, 4636
Budrys Jokūbas 718
Budrys Juozas 719, 2295
Budrys Vincas 720
Budulas Pranas 721, 1994, 3260
Budvytis Juozas 853
Budvytis Juozas, Jono 722
Budvytis Juozas, Kazio 723
Budvytis Juozas, Kazio 724
Budvytis Kazys 725
Budzeika Petras 726
Budzilauskas Jonas 727
Būga Kazimieras 3669
Bugaila Stanislovas 728
Bugailiškis Peliksas 729, 2424, 3135, 3830, 4003, 4752, 5172, 5515, 5623
Bugenis Motiejus 730
Būgnaitė Ieva 731
Buitvydas 732
Buivydaitė Marijona 733, 4916
Buivydas, Buividas Antanas 95, 734, 2786, 2975, 4877
Bujauskas Motiejus 736
Bujauskas Nikodemas 735, 3038, 3789, 4231
Bujevičius Feliksas 737
Bukantas Kazimieras 666, 5194
Bukas Jonas 738
Bukas Povilas 739
Bukauskas 740, 4618
Bukauskas Petras 741
Bukaveckas Kazimieras 742
Bukelis 5668
Bukėnas Juozas 743, 2424, 3830
Buknys Antanas 744
Bukontas Vincentas 5022
Bukota 745
Bukšnaitis Pijus 746, 5844
Bukšnaitytė Petronėlė 747
Bukšnytė, Bukniūtė, Bukšniūtė Ona 747, 4308, 4310
Bulatovas 4318
Bulavas Jonas 748
Bulavas Kastantas 749
Buleris Juozas 750
Bulota Andrius 751, 753, 3069
Bulota Jonas Jurgis 613, 752, 3481, 3628, 3960, 3969
Bulota Juozas, (Marijampolė) 753, 864
Bulota Juozas, (Kaunas, r.) 754
Bulota Jurgis 755, 1748, 4809
Bulotai 2957
Bulotas, Bulutas Stasys 756, 3680
Bulvičius Juozas 757, 758, 1482, 2135, 2165, 2267, 2332, 2351, 2456, 3439, 3824
Bulvičius Petras Povilas 758
Bumblauskis Petras 759, 4787
Bumblys Dominykas 760
Bumbulis A. 4266
Bundza Motiejus 761, 2279, 3802
Bundžiulis Dionyzas 762
Bunkitas Augustas 763
Buntinas Jonis 764
Buntinas Mikelis 765
Buožienė-Tutytė Ona 766
Burauskas Juozas 767, 5448
Burauskienė Agota 768, 2165
Burba 115, 769
Burba Aleksandras 106, 603, 770, 777, 2238, 3290, 4092, 5685, 5761
Burba Antanas 3756
Burba Baltramiejus 771
Burba Dominykas 773
Burba Dominykas, Juozo 772
Burba Jonas 282, 431, 774, 832, 852, 1392, 1757, 1982, 2586, 3034, 4424, 4947, 5130, 5330
Burba Jonas, Stasio (Skuodas) 775
Burba Juozas (Pašeimeniai ą Vilkaviškis) 776
Burba Juozas (Stolaukis ą Vilkaviškis) 778
Burba Juozas, Petro 777
Burbienė Monika 779
Burbulis Aleksandras 780, 2273
Burbulis Povilas 781, 4991, 5491
Burdzi 657, 2520
Burdžiūtė, Burdžiuvienė Elzbieta 782
Burinskaitė-Gylikienė Marijona 783
Burkus J. 4882
Burkus, Borkus Jonas 784
Burneika Jonas 785
Burneika Petras 786
Burokas Kazys 294, 787, 788, 2243, 2316, 2424, 2525, 2527, 2916, 3092, 3482, 3841, 4558, 5747
Burokas Viktoras 5733
Burokas-Sakalnykas Balys 788
Buškevičius Stasys 5638
Butavičius [?] Apolinaras 790
Butavičius Motiejus 791
Butėnas Juozapas, gyv. Dovydai 792
Butėnas Juozapas, kunigas 793
Butkevičiai 814
Butkevičius (Gražiškiai ą Vilkaviškis) 794
Butkevičius (Leliūnai ą Utena) 795
Butkevičius Baltramiejus 796, 2076
Butkevičius Feliksas 797
Butkevičius Jonas 798
Butkevičius Liudvikas 799
Butkevičius Pranas 801
Butkevičius, Butkus Pranciškus 800, 800, 1064, 1085, 1177, 1335, 1337, 4195, 5371, 5652
Butkus Antanas (Deveitoniai) 802
Butkus Antanas (Ežaičiai) 803
Butkus Antanas (Žarėnai) 812
Butkus Antanas, Mykolo 804
Butkus Jonas (Kurtuvėnai) 805
Butkus Jonas (Veiviržėnai) 806
Butkus Jonas (Šiauliai) 814
Butkus Juozas (Snukaliai) 807
Butkus Juozas (Gailynai) 809, 3006, 5552
Butkus Juozas, Prano 808
Butkus Kazimieras 810
Butkus Povilas 811
Butkus Pranas 804, 812
Butkus Stasys 1392
Butkus Steponas 813
Butkus Vincas 4164
Butkutė, Butkaitė Ona 805, 814, 3176, 1339, 5191, 5612
Butnevičius Baltramiejus 815
Butrimas Juozas 816
Butrimas Kazys 817
Buturlevičius 118
Butvydas Juozapas 819
Butvydas, Butvidas Vincentas 818, 1721
Butvila Juozas 820
Buzas Petras 821
Buzelis Juozas 822
Bužinskis Aleksandras 823, 1786
Bžezinskis Antanas 946, 4977
 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge