<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Asmenvardžių rodyklė. II dalis 

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge

C  Č  D  E  F  G  H  Y  I

C

Cekanauskas Jonas 824, 5629
Cekanauskas Kazimieras 825, 826
Cekanauskienė Stanislova 825, 826
Celešiūtė Ona 827, 2208
Celiežius, Celiešius 828
Ceplinskis, Cieplinskas, Ciplinskas, Čieplinskis Kazys 829, 1587, 2219, 3643, 3802, 4228, 5291, 5598
Chanovičius Dovydas 830
Chrapovickis 1026
Cibavičius Jonas 2108
Cibulskis Antanas 831
Cicėnas Mykolas 832
Cijūnaitis M. 833
Ciolkavičius V. 3343
Ciparis Jonas 834
Ciparis Juozas 835, 2512
Ciplijauskas Liudvikas 836, 3164, 3854
Cumpftaitė, Cumftaitė Zofija 837
Cvirka Stasys 838
 
Č
 
Čaikauskas Vincas 839, 2577, 3876
Čalka Mykolas 840, 2900
Čalkūnas Jurgis 841, 5019
Čaplikas Juozapas 842, 3742
Čaplinskis, Čaplinskas Jonas 843, 3507
Čapskai 602
Čarkauskas Martynas 844
Čečerka, Čičirka Juozas 845, 2092, 3483
Čeikauskas Vincas 846
Čekauskas Juozas 847
Čekauskis 5506
Čekavičius Andrius 848
Čekavičius Ignas 849
Čekavičius Jonas 850
Čeknytė 851
Čekutis Adomas 282, 852, 1392, 1757, 5130
Čeliauskaitė Marija 723, 853
Čelkienė 854
Čelkienė-Dambrauskaitė Jadvyga 855
Čelkys Mykolas 415, 697, 856, 857, 1109, 1476, 2247, 2502, 4160, 4750
Čelkys Stanislovas 856, 857
Čelkonas 858
Čenkienė Agnietė 859
Čepanas Kajetonas 860, 1214, 1481, 4947
Čepas Ignas 861, 2279, 3424, 3682, 4657
Čepas Izidorius 862
Čepas Juozas 863, 1854, 2635, 2636, 3303, 3362, 3949, 4645, 5038, 5392
Čepas Motiejus 863, 864, 1052, 1758, 1829, 2623, 2635, 3931, 4907, 4961, 4976
Čepas Silvestras 1643
Čepauskai 865, 3580
Čepauskienė Juzefa 866
Čepavičius 867
Čepėnas Vincas 868
Čepys Jonas 869
Čeplys 870
Čeponas 871, 5448
Čeponis Juozas 872
Čeponis Kazys 873
Čeponis Vaclovas 874
Čeponytė Petronėlė 800
Čepronas Kazimieras, kunigas 673, 876, 5726
Čepronas Kazimieras (Lazdininkai) 875
Čepulevičienė Rozalija 877, 878
Čepulevičius Stasys 877, 878
Čepulienė Bogumila 879
Čepulis Baltramiejus 880
Čepulis, Čepas Juozas 8, 881, 2784, 3643, 3962, 5730, 5828
Čepulis Kazimieras 883
Čepulis Kazimieras, Jono 882
Čepulis Stanislovas 884
Čerbakauskas Juozas 885
Čerekavičius Izidorius 886
Čereška 887
Čerka Jonas 346
Čerka-Čerkauskas, Čerkus, Čerkauskas Jonas 888, 2303
Čerkauskas Juozas 889, 5013
Čerkeliauskas Juozapas 890
Čerkesienė Konstancija 891
Čerkys Stasys 892
Černa Kazimieras 893
Černiauskas Jurgis 895, 253
Černiauskas Kazimieras 896
Černiauskas Mykolas 188, 897
Černiauskas Pranas 1679, 5190
Černiauskas Stasys 894
Černiavskis J. 331
Čerskis Jonas 898, 899, 3760
Čerskis Juozas 899
Červinskas 903
Červinskas Andrius 900
Červinskas Juozas 901
Červinskas Vincas 902
Čeržasta Juozapas 904
Česas, Časas Kazimieras 905
Čėsna Antanas 906, 908, 5001
Čėsna Jonas 907, 908, 5001, 5429
Čėsna Sergiejus 908
Čėsna Stanislovas 909
Čėsna Vincentas 2165
Česnavičius Antanas 910
Česnavičiūtė-Kardimavičienė Salomėja 911
Česniūtė Ieva 5228
Čėsniūtė Magdalena 912, 1684, 2333, 2791, 3073, 4031
Česniūtė, Česnytė Margarita 914
Česniūtė Petronėlė 913, 4714, 5227, 5228
Česnokevičienė-Kunigiškiūtė Karolina 915
Česonis 916, 4753
Čiakas Pranas 186
Čiegis Antanas 917, 5300
Čikas 918
Čipas Juozas 919
Čypas Kazys 5214, 5428, 5875
Čipas Pranas 920
Čitavičius Vincentas 921
Čiuberka Karolis 922
Čiuldė Juozas 923
Čiūras Jonas 924
Čiurinskas Motiejus 925, 926
Čiurinskienė Ona 925, 926
Čiurys Martynas 927
Čiurlionis M. K. 2122, 3628
Čiurlionis Rokas 928, 3280
Čiūta Antanas 929
Čivylienė Teofilė 930, 931
Čivylis 4958
Čivylis Stasys 930, 931
Čižas Andrius 932, 126, 1109, 2536, 2968, 3625, 3783, 4068
Čyžas B. 362
Čižiauskas Ignas 937
Čižauskas Juozas Konstantinas 934, 2165, 5442
Čižauskas Kazys 935
Čižauskas Vincas (Tauragė) 551, 933
Čižauskas Vincentas (Ukmergė) 936
Čižiauskas 5844
Čuberkys 938
Čurinas 3548, 3549, 4306, 4729
 
D
 
Dabkus Simonas 939
Dabrega 940
Dabrila Antanas 941
Dabrila Jonas 942, 5222, 5492
Dabrila Juozas 943
Dabrila, Dobrilas Motiejus 944, 1195, 2115, 5318
Dabulevičius Mikas 945
Dabulskis Ipolitas 946, 4977
Dabušinskaitė, Dobušinskaitė Marijona 947
Dacys Kazys 948, 949
Dacys Petras 949
Dackevičiūtė, Dočkytė Bronė 950
Dagilaitis Antanas 951, 952
Dagilaitis Juozas 951, 952, 1752
Dagilis Stanislovas 953
Dagilis Vincas 954
Dagys Benediktas 955
Dagys Feliksas 956
Dagytė Ona 1709
Dailidė, Dailydė Antanas 957
Dailidė Juozapas 958, 5222, 5702
Dailidė Jurgis 959, 1775
Dailidė Nikodemas 960, 962
Dailidienė-Činskytė Ona 960, 962
Dailidis Motiejus 961
Dailidis Vincas 962
Dalangauskas 963, 3201, 3271
Dalbokas Jeronimas 964, 965, 1951, 2084, 2846
Dalbokas Jonas 965
Dalinevičius Simonas 966
Damašius Jonas 967
Damauskas Antanas 1540
Dambrauskaitė Viktorija 968
Dambrauskaitė-Narkevičienė Bronislova 969, 3412
Dambrauskas 970
Dambrauskas Andrius 971, 2753
Dambrauskas Jonas 972
Dambrauskas Jonas, Jurgio 973
Dambrauskas Jonas, Tomo 974
Dambrauskas Klementas 975, 4106
Dambrauskas Vladas 976
Dambrauskis Leonas 977
Damijonaitis Jonas 978
Damijonaitis Juozas 978
Damininkaitis Juozas 980
Damkus Vincas 981
Damušis Jonas 982
Danaitienė 983
Danauskas Jonas 2143
Danielius Jonas 984, 3162
Danyla Antanas 1015
Danilavičius Jonas 985
Danilavičius Kazys 986
Danilevičius Bernardas 987, 988
Danilevičius Juozas 987, 988, 2588
Daniliauskas Antanas Pranas 599, 751, 989, 5298
Daniliauskas Pranciškus 989
Danisevičius, Denievičius Jonas 990
Danisevičius Vincas 991, 2060, 2793, 3222, 4761
Danulevičius Juozas 992, 3205, 3661, 3662, 4134, 4577, 5536
Daraškevičius Motiejus 993
Dargelis Adolfas 994
Dargevičius 995
Dargiai 4267
Dargienė Joana (Kartena) 996
Dargienė Joana (Viekšniai) 471
Dargis Antanas 997
Dargis Jonas 999, 2364, 2365
Dargis Jonas, Juozo 998
Dargis Kazimieras 1000
Dargis Leonas 1001
Dargys Pranas 1002, 2260
Dargis Silvestras 998, 1003, 2670, 2671
Dargis Vincentas 1005
Dargis Vincentas, Juozo 1004, 3848, 5437
Dargužas, Dargužis Juozapas 1006, 4972, 5323
Dargužis Vincas 1007
Daržinskas, Daržinskis Antanas 1008
Daubaras 1009
Daubarienė Ona 1010
Daubaris Juozas 1010, 1011
Daugėla A. 5685
Daugėla Pranas 1012, 2809, 4075
Daugėlaitė Ona 1013, 3019
Daugėlienė Barbora 1014
Daugilaitytė Brigita 1015
Daugintis Ignas 1016
Daugirdas Kostas 1017
Daugirdas Tadas 1018, 3059, 3767
Daugmaudis Pranas 1019, 4877
Daukša 1020
Daukša A. 340,
Daukša Juozapas 1021
Daukša Kazimieras 1022, 1022, 2291, 2461, 2555, 2948, 3034, 5380
Daukša Leonardas 640, 1023
Daukšys A. 1024, 4269, 4273, 4284, 5235
Daukšiūtė-Dambravičienė Marija 1025, 4808
Daumantas Jokūbas 1026, 1761
Daunytė Ona 4485
Daunora 689
Daunoras Antanas 1027, 1174
Daunoras 5624
Daunoravičius Juozas 1028
Dausinaitė-Varnienė Vanda 1029
Davainis-Silvestraitis Mečislovas 257, 864, 1030, 1236, 1439, 2256, 2948, 5076, 5255, 5772
Davidonis Povilas 1032
Davidonis, Davidanskis 1031
Debeikis Augustinas 484
Dėdynas, Dydynskas Motiejus 1033
Degutis Vincas 1034, 2509
Deinys Juozas 5122
Dembo Levas 5526
Dembskis Vitalis (Vincentas) 1035, 1180, 1562, 4231, 4936
Dembskis Vladislovas 1035
Demereckaitė Petronėlė 1036
Demikis Antanas 1037, 3528
Demikis Juozapas 1038, 3646
Demikis Motiejus 506, 728, 1039, 1178, 2741, 5275
Derganskis Maksimas 1040, 1164, 1431, 3334, 3778
Derkintis Juozas (Jackus) 1041, 1042, 3509, 4168, 4170
Derkintis Vladas, Bladas 1041
Dervinskis J. 5680
Devaniai 4884
Deveikis Antanas 282, 743, 1042, 3305
Deveinytė Agota 1044
Dyburis Kazys 1045
Dichavičius Juozas 1046
Dičpingaitis, Didžpingaitis Juozas 1047
Dičpinigytė Uršulė 3711
Didikas, Didika Antanas 1049, 2515, 5375
Didikas Vincas 1048, 5375
Didvalis Motiejus 1050
Didžionis Jurgis 1051
Didžiuliai 2935, 4968, 5169, 5211
Didžiulienė-Žmona, Nitaitė Liudvika 1052, 3485, 3851, 4515, 5571
Didžiulis Antanas 1053, 1870
Didžiulis Stanislovas 364, 538, 544, 625, 963, 1052, 1054, 1055, 1056, 1230, 1622, 1732, 1986, 2032, 2226, 2414, 2466, 2589, 2935, 3201, 3257, 3279, 3485, 4121, 4515, 4832, 4906, 4990, 5103, 5524, 5528
Didžiulis Vytautas 1055
Didžiulytė-Sketerienė Ona 1056
Didžiulskis 1057
Dielininkaitytė Petronėlė 1058
Dienioniukas 1059
Dyglytė Marija 1060
Dikinis Antanas 1061
Diksas Antanas 1062, 4801
Dikselis 1063
Dilertas Jonas 1064, 4195
Dilys 1065, 1986
Dilys Juozas 1066, 1126, 1328
Dilkis, Dilkus, Dilka Jurgis 1067, 2216, 2527
Dimgaila Konstantinas 1068
Dimgaila Pranas 1069
Dimša Antanas 1070
Dirmantas Nikodemas 1071, 5256
Dirmeikaitė Marija 1072
Dirmeikienė Kotryna 1073
Dirsė Baltramiejus 4062
Dirvaitytė Augustė 1074
Diržys Juozas 1075
Ditrichaitė Marija 1076
Ditrichas Jonas 1077
Dlugoburskis Vladislovas 1078
Dobrivolskis-Dumblis Antanas 1079
Dobrovlskas Aleksandras 1080
Dobrovolskiai 98, 705, 706, 3929, 3932, 4158, 4160, 5655
Dobrovolskis Jonas 1081
Dobrovolskis Vincas 1082, 3986
Dobrovolskytė-Palėjinskienė, Palšinskienė, Palėjienė Agota 1083, 3986
Dobševičius, Dabševičius Pranas 1084, 470, 1815
Dočius Zakaras 1085, 4195
Dočkus Juozas 1086
Dogelis Povilas 560, 1087, 1207, 1503, 1887, 1977, 2408, 2942, 3823, 3987, 4854, 4921
Dojeris, Dajoras Leonas 1088
Domanskas 1089
Domarkas Kazimieras 1090, 4024
Domaševičius Andrius Jonas 1091, 2403, 2948, 3343, 3488, 4792
Domeika Aleksandras 1092
Domfartas 286
Domininkaitis Augustas 1363
Domkus Kazys 1093, 4787
Donėlaitė, Donilaitė Uršulė 1094, 4248
Dornas Leonas 1095
Dovečka, Dzevečka Petras 1096
Dovydaitis J. S. 603, 2695
Dovydaitis Pranas 3291, 1097, 5844
Dovydaitis Stasys 340, 1098
Dragenas Bernardas 1099, 1100
Dragenienė Marija 1100
Dragūnaitė Uršulė 1101
Dransutis, Dransutavičius Juozas 1102, 3799
Drąsutavičius, Dransutavičius, Drąsutis Kazimieras 1103, 2006
Drasutavičiūtė-Ringienė Antanina 1104
Draugelis Petras 1105, 1106
Draugelytė-Čemerkienė Apolonija 1106
Drazdys Antanas 1107
Dreinys Juozas 1113
Dreniakinas A., tardytojas 3447
Drobnys Vaclovas 1108
Dronseikaitė Teklė 816, 856, 868, 932, 1109, 1588, 1185, 3775, 3776, 3915, 4441
Drūkteinis Simonas 200, 1110
Drumstas Kazys 1111, 3269
Drungilas Stasys 1112
Drungilienė Marija 1113
Drungilis Petras 1114, 1514
Drunis Juozas 1115, 5428
Dubauskas 323
Dubeitis, Dubietis Vincas 1116
Dubikaitis Juozas 1117
Dubinaitė, Dubinalytė Barbora 1118, 4697
Dubinskaitė, Dubinskienė [?] Marija 1119
Dubinskaitė Ona 1120
Dubinskas Andrius 698, 1121, 3969
Dubinskas Jonas 1122, 3072, 4308, 2443, 5037, 5225
Dubinskas Juozas 1123
Dubrindys Jonas 1124
Dūda Feliksas 1125
Dūda Jonas 1066, 1126, 1328
Dūda Jurgis 1125, 1127, 1128, 1130
Dūda Petras 1128, 1130
Dūdėnas Gabrielis 1129, 3381
Dūdienė Petronėlė 1130
Dūdonis Juozas 1131, 1869
Dulevičius Edvardas 1308
Dulevičius Vincas 1132
Dulkienė O. 1133
Dumbliauskas 4309
Dumbliauskas Juozas 1134, 4685
Dumčaitis Jonas 1135
Dumčaitis Simonas 1136, 4657
Dumčius 528, 1137, 1984, 1991, 4885
Dumčius Jonas 1138, 3371
Dumčius Petras 1139
Dunaitis D. 5228
Dunaitis Vincas 1140
Dunajevskienė Marija 1141
Dunauskas Stasys 1142
Dunda Motiejus 1143, 4920
Dundulienė Viktorija 1144
Dundulis Juozapas 1145
Dundulis Kazys 1144
Duobeikis Stasys 1146
Durskis Stanislovas 1147
Durtonas Juozas Jonas 1148
Durusevičius Pranas 1149, 2647, 2649
Dvaranauskas, Daironas Petras 1150, 3407, 3848
Dvariškis Jonas 1151
Dzengelevičius 1066
Dzengelevičius Stasys 1152, 5428
Dzešulskis Jurgis 1153, 4129, 4130
Dzikas Motiejus 1154
Džengaitis Jonas 1155
Dženkaitis Jurgis 3, 1156, 1554, 1556, 2019, 2441, 3070, 3454, 3628, 3816, 3854, 5538
Dževerakas Martynas 1157
Dževerakas Mykolas 308, 848, 1158, 1417, 3327, 4175
Džiugas Dominykas 1159
 
E
 
Ebertas Karolis 1160, 4179
Ebertienė, Ebert Marija 1161
Eičinas Pranas 1162, 2386
Eičius Antanas, Adomo 1163
Eičius Antanas, Jono 1164
Eičius, Eičas, Eičia Antanas, Mykolo 1040, 1165, 1166, 1269, 1431, 1659, 1841, 3334, 3778
Eičius, Eičas, Eičia Jonas 1165, 1166, 1269, 1841
Eidimtas 1167, 2175
Eidimtas Jonas 1168
Eidimtas Kazys 1169
Eidrigevičius Stanislovas 2430
Eidukas Petras 1170
Eidukas, Eidukevičius Vincas 1171, 1601, 4281
Eidukevičius Pranas 1172
Eidukonis Petras 1173
Eimaitis Motiejus 249, 1027, 1158, 1174, 1722, 2445, 4211, 4808, 4974, 4975, 5175, 5222, 5830
Einikaitė Barbora 1175
Einikis Leonas 1176, 1177
Einikis Vincas 1177
Einoris 506, 728, 1178, 5275
Eismantas Juozas 1179
Eitutavičius, Eitutis Kazimieras 1035, 1180, 2222, 4936
Ekelis 1181, 5772
Elidžius Petras 1183
Elijošius Viktoras 1182
Elinskas Vincas 704, 1184, 5357, 5126
Elkovičius Zalkė 1109, 1185
Embrasas Povilas 1186
Empacheris Edvardas 1187
Endrilaitytė 1188
Endriukaitis Antanas 1191
Endriukaitis E. 1189
Endriukaitis Juozas 1191
Endriukaitis, Andriukaitis Jurgis 1190, 3483, 3683, 3741
Endriukaitis P. 695
Endriukaitytė Pranė 1191
Endriuškevičius Juozas 1192
Endriuškevičiūtė Elzbieta 1193
Endzelis Juozas 1194
Endzelytė-Valinčienė Morta 1195
Endzinis Jonas 1196
Endziulaitis, Andziulaitis Juozas 1197, 4326
Ercius Motiejus 1198
Erkumas, Erkūnas, Ercupas Kazys 1199, 5770
Etvanas Aleksandras 13, 1200, 1201, 1397, 3657
Etvanas Ignas 13, 1201, 1397, 3657
 
F
 
Fainberg Feiga 1202
Falcas Gustavas 1203
Festerlingas Augustas 1204
Filimonaitė Ona 1205
Fiodorovas 5023
Fišeris Juozas 1206
Fledžinskaitė Ona 1207
Fortunatovas F. 613, 5550
Francesonas 1208
Francevičienė Marijona 1209
Franckevičiūtė Natalija 1210
Franckevičiūtė-Grinevičienė Viktorija 1211
Franckūnienė Emilija 1212, 5054
Franckus, Pranckus Motiejus 1213, 1333, 1663, 2152
Frankonis Vincentas 1214, 1572, 2397, 3308, 3756, 4947, 4798, 4991
Freigoffas Liudvikas 1215
Freimanas 1216
Freitakaitė Marijona 1217, 1218
Freitakas, Freitikas, Freitagas, Preitikis Pretakas Juozas 568, 1217, 1218, 2207, 2821, 3170, 3246, 4894, 4925, 5218
Freitakas Pranas 1219
Fromas-Gužutis A. 1236, 1439
 
G
 
Gabalas Jonas 1220
Gabalas Simonas 1221
Gabietaitė Serafima 1222
Gabrėnas Jokūbas 1223
Gabrėnas Juozas 1224
Gabrėnas Konstantas 1225
Gabrilaitis Jonas 1226
Gabrilavičius Konstantinas 1227
Gabrilevičius 1228
Gabrys A. 3426
Gabrys Jokūbas 1229
Gabriūnas Kazys 1230
Gadeikienė Marijona 1231
Gadeikis 5461
Gadeikis Jonas 356, 1232, 1314
Gadeikis Leonas 1233
Gadeikis Petras 1234
Gadišauskas Jokūbas 1235
Gadliauskis, Godlevskis Mikalojus 1236
Gadliauskis Napoleonas 1237
Gaidamavičius, Gaidys Jonas 21, 1238
Gaidelionis Antanas 1239
Gaidelionis Povilas 1240
Gaidelis Pranas 558, 1241, 3300
Gaidytė Agnietė 1242
Gaidukytė Gertrūda 1243
Gaidukonis Juozas 1244
Gaigalaitė Petronėlė 1087, 1245, 2942, 3148, 3827, 3987, 4268
Gaigalas, Gagilas Jonas 1246
Gaigalas Juozas 1247, 1248, 3251, 3255, 3651
Gaigalas Jurgis 1247, 1248, 3251, 3255
Gaigalas Kasparas 2199
Gailienė Ona 1249
Gailiūnas Benediktas 1250
Gailiūnas Jonas 1251
Gailius Kazys 1252
Gailius Petras 1253, 2079
Gailiūtė, Gailalė, Gailienė Barbora 1254
Gaižauskas 1255
Gaižauskas Jonas 1256, 2008
Gaižauskas Petras 1257
Gajauskas Antanas 845, 1258, 3483
Gajauskas Jurgis 253, 282, 1259
Gajauskas Vincas 83, 253, 1260, 1325, 4478
Galdikas Antanas 1261, 1263
Galdikas Leonas 1262
Galdikas Pranas 1264
Galdikienė Ona 1265
Galdikienė Patronėlė 4848, 1266, 4295
Galeckas Juozapas 1267, 1602
Galenas Antanas 1268
Galiejus Jonas 1165, 1166, 1269, 1841
Galinaitis, Galinevičius Benediktas 1270
Galinaitis Jonas 1271
Galinaitis Kazys 1272
Galinauskas Antanas 1273
Galinevičius Benediktas 1274, 1277
Galinis Andrius 1275
Galinis Antanas 1276
Galinis Benadas 1277
Galinis Jonas 1278
Galminas Feliksas 1279, 1880, 2288, 2708, 4299
Galminas, Gelminas Juozas 1280, 1889, 4333
Galminienė-Kymantaitė Uršulė 1281
Galvanauskas Ernestas 1282, 4575
Galvanauskas, Gilvonas Matas 1283
Ganfmanas M. 5526
Gantila Pranas 1284
Ganusauskas Julius 1761
Ganutis Vincas 1285
Garalevičius J. 3400
Garbačiauskas Antanas 1286
Garbukaitė-Paškevičienė Ona 1287, 3665
Garbukas Motiejus 1288
Garčius 4266
Gardzijauskas Jurgis 1289
Garjonis Antanas 1290
Garjonis Juozas 1291
Garkauskai, broliai 1294
Garkauskas Juozas 1362
Garliauskaitė 1292, 4792
Garliauskas Steponas 1293
Garmus Antanas 249, 1294, 1298, 1300, 1302, 1725, 2984, 3400, 3438, 3499, 3645, 4911, 5429
Garmus Juozas 248, 1295, 1300
Garmus Jurgis 1296, 1300
Garmus, Garnius Kazimieras 1297
Garmus Mikalojus 1294, 1298, 1299, 1302, 3499
Garmus Povilas 1295, 1296, 1300, 1819
Garmus Pranas 1300, 1301
Garmus Simanas 1299, 1300, 1301, 2889, 3363
Garnevičius Aleksandras 1303
Garuolis Juozas 1304
Gaselis [?] Juozas 1305
Gasiliūnas Petras 1306
Gasiūnas K. 1307, 3841
Gasiūnas-Gasilevičius Jonas 1308
Gasparavičius 1309
Gasparavičius, Gasparevičius Juozas 1310, 2993
Gasperavičius Jonas 1311, 2084
Gasperavičius Pranas 1312, 2084, 4889
Gaška Jonas 1313
Gaubys Antanas 1232, 1314
Gaubys Kazys 186, 1315
Gaubys Leonas 1316, 2184
Gaučys Petras 1317, 4475
Gaudešienė 1318, 1319
Gaudešius Antas 1318, 1319
Gauduševičienė 1320, 3650, 3918
Gauduševičius Juozas 873
Gaudzevičienė Teresė 1321
Gaurikas Jurgis 1322
Gauštytė Uršulė 1323, 1805, 1927, 2919, 2920
Gavelis Simonas 1324, 3635, 4123, 5675
Gavėnaitis Jonas 83, 1260, 1325, 3229, 4478
Gavėnas Adolfas 1326
Gavėnas Adomas 1327
Gavėnas Aleksandras 1066, 1126, 1328
Gavėnas Jokūbas 5847
Gavėnas Juozas 1329
Gavėnas Kazys 3099
Gavronskienė 950
Gecevičius Teofilis 1330
Gečaitė Viktorija 1331
Gečas Aleksandras 1332
Gečas, Gečius, Gecas Izidorius (Dzidas) 1213, 1333, 1663, 2152, 3964
Gečas Jonas 536, 1334
Gečas Juozas 1335
Gečas Jurgis 1336
Gečas Zakarijus 1337
Gečeravičienė, Gečerienė Petronėlė 1338, 4790
Gedgaudas Julius (Julijonas) 814, 229, 1339, 4950
Gedgaudas Konstantinas 1340
Gediminaitė 1341
Gedminas Jonas 1342
Gedminas Pranas 1343
Gedminas Vincas 1344
Gedvilaitė, Gedvilienė Pulcherija 1345
Gedžius Jokūbas 1346
Gedžius, Gedrius Jonas 1347
Gegelevičius Ignas 1348
Gegužis Jurgis 697, 1349
Gėgžna 3892
Geičius Mykolas 1350
Geisleris 5652
Geisterytė Elena 1351, 4224
Geitleris Leopoldas 1807
Gelažauskaitė-Rudzienė Apolionija 1352, 1353
Gelažauskas Flioras 1352, 1353, 4388, 5179
Geležiūnienė Elzė 1354, 2723, 3236
Geležius Vincas 1355
Gelgaudžiūtė Ona 1356, 3230
Gelgaudžiūtė Pranė 1357, 3230
Gelvanauskas Simonas 1358
Gelžinis Pranas 1359
Gencevičius Kazys 1360, 2736
Gendvila, Gentvila, Gentvilas Aloyzas 1361
Genys Andrius 1362
Genys Baltramiejus 1363
Genys Juozas 1364
Genis, Genys Kazimieras Antanas 1365, 2764
Genytė Ona 1366
Gerdenis Raimundas 1367, 5516
Gerliakas Antanas 1368
Germanauskas 1369
Germanauskienė Petronėlė 1370, 5544
Germusienė Liudvika 1371
Gerulaitis Pranas 1372
Gerulaitis Vincas 1373
Gerulaitytė-Rapolskienė Pranė 1374
Gerulis Juozas 1375
Gerulskis Jonas 186
Geštautas Aleksandras 1376, 3846, 5351
Gezevičius Vincas 1377, 2676
Giedra Kazimieras 1378
Giedraitis Jonas 1379
Giedraitis Jurgis 1380, 2287
Giedraitis Marcijonas 1381, 4895
Giedraitis Tomas 1382
Giedrelis Ignas 1383
Giedrikas, Giedrikys Adomas 1384, 2346, 3538, 5011, 5105
Giedrikas Kazimieras 2346
Gigienė Marijona 1385, 1462
Gignius, Giknys, Giknius Viktoras 964, 1386, 1621
Gikys Ignotas 1387
Gylienė Marija 1388, 5650
Gylys Jonas 1389, 4657
Gylys Juozapas 1390, 1501, 3414, 2935
Gylys Justinas 1391
Gylys, Gilys Mykolas 852, 1392, 1757, 2689, 4826, 5130
Gilvanauskas Simonas 1393
Gimžauskas Liudvikas 1394
Gimžauskas Silvestras 194, 215, 860, 891, 1049, 1358, 1393–1395, 1481, 1738, 1935, 2098, 2223, 2275, 2331, 2447, 2498, 2515, 2533, 2613, 2999, 3034, 3493, 3765, 4265, 4366, 4611, 4612, 4753, 4372, 4385, 5070, 5190, 5276, 5281, 5375, 5499, 5558, 5727
Gimžauskas Vladislovas 1395
Gineitis Antanas 1396
Gineitis Jonas 1397
Gineitis Karolis 1398
Giniota Antanas 1399
Ginkus Aleksandras 1400
Ginkuvienė Zuzana 1401
Gintautas Jonas 1402
Gintila Juozas 1403
Giponis Jurgis 1404
Girdenytė Antanina 1405, 4433
Girdzijauskas Izidorius 1406
Girdžiauskaitė Antosė 2286
Girdžijauskis K. 1407
Girdžius A. 1408, 2119
Girdžius Jonas 1118, 4697
Girijotas Ignas 1409
Girijotas, Girjotas, Giriotis Juozas 1410
Girys 1411
Girkus Antanas 1412
Girkutė Uršulė 1413
Girnys 1414
Girnys 2635, 3951
Girnius Antanas (Bagotoji ą Marijampolė) 1415
Girnius Antanas (Paraišupys ą Marijampolė) 1416
Girnius Juozas 30, 1417, 2478, 3645, 5429
Girutis Martynas 1418
Girždys, Girgždys, Grigždys Rokas 1419, 5252
Gladkauskas Antanas 1420
Glamba Kazys 1421
Glavackas 4682
Glemža Jonas 1422, 2424, 3135, 3830
Glemža Juozas 1423. 1755
Glemžaitė Stefanija 3844
Gliasas Ferdinandas 1424
Gliaubertas Vandalinas 1425
Gliazevičienė, Glasevičienė Elzbieta 1426
Glinskis Petras 1427, 1428, 1757, 1825
Glionartas Osvaldas 1429
Globienė Ona 1430, 1913, 2057, 4568, 4875, 5781
Globis, Globys Antanas 1040, 1164, 1431, 3334, 3778
Glodenis 1432
Gložaitis Jonas 1433, 5692
Gludrienė [?] M. 1434
Gobrydas Vincas 1435
Gočeikis 1436, 2076
Godliauskas, Godlevskis Laurynas 1437
Godliauskas Napoleonas 1438
Godliauskis, Godlevskis Mikalojus 1439
Goesai 1694, 4993, 5593
Goesaitė, Goesytė Teresė 1440, 1441
Goesaitė-Gravrogkienė Viktorija 1440, 1441
Goesas Stanislovas Juozapas 1440, 1441, 1442
Gogas Juozas 1443
Goldblatas 1084, 1815
Golubeckienė Elzbieta 1444
Gomalskis Jonas 1445
Gonta Jonas 1446, 1447
Gonta Nikodemas 1446, 1447
Goptaitis Antanas 1448
Gordonas Chaimas 1449
Goseniauskas Vladas 1450
Goštautas V. 1406
Gotautas Dominykas 1451
Gozdava-Godliauskas 1452
Grabauskaitė Pranė 1453
Grabauskaitė-Burbienė Petronėlė 1454
Grabauskas Juozas 1455
Grabauskas Vincas 1456
Grabauskienė Elzbieta 1454, 1457
Grabauskienė Rozalija 1453, 1458
Grabys Jackus 1459
Grabys Juozas 1460
Graičiūnas, Greičiūnas Andrius 1461
Grajauskas A. 2060
Grajauskas J. 5226, 5228
Grajauskas, Grajevskis Liudvikas 682, 1462, 3356
Grajauskas Vincas 1463, 2902
Grakauskaitė Eleonora 2810
Grakauskas Juozas 1464
Gramaliauskas 1465
Gramalienė 1466, 1562
Granauskas Adomas 5661
Grašis Vincentas 1467
Grauža Juozas 1468
Graužinytė-Palevičienė, Graužinaitė Domicelė Elžbieta 1469
Gražinys 1470
Gražytė-Matulevičienė Rozalija 1471
Greičiūnas Kazimieras 1472
Greičius Vincas 1474, 1904, 3682
Greičiuvienė Apolonija 1473
Griauzdė Jonas 1475
Grybas Antanas 697, 856, 1476
Grybas, Grybauskas Juozas 646, 1477
Grybas Jurgis 1478
Grybauskaitė A. 1479
Grybauskas Jonas 1480, 4125
Grybauskas Motiejus 573, 860, 1481, 3249, 4753
Grybauskas, Grybas Vincas 757, 1482
Grybinas Antanas 1483
Grybinas Juozas 1484
Gribulytė Marijona 1485
Gricevičius Antanas 1486
Gricius Antanas 1487
Gricius Steponas 1488
Grigaitis Jonas 1489
Grigaitis Juozas 1490
Grigaitis Pijus 1029, 1491
Grigalaitė Petronėlė 1492
Grigalauskas, Grigalauskis Petras 1493
Grigalauskas, Grigalauskis Pranas 10, 1494
Grigaliūnaitė Morta 1495
Grigaliūnas, Grigaitis Adomas 1496
Grigaliūnas, Grigaitis Jonas 1497
Grigaliūnas Jonas 1498
Grigaliūnas Petras 1499
Grigaliūnavičius, Grigaliūnas Pranciškus 1035, 1500, 3512
Griganavičius Antanas 1390, 1501
Griganavičius Jonas 253, 1502
Grigaravičienė Viktorija 1087, 1503
Grigas Kazys 1504
Grigėnaitė Rozalija 1505
Grigėnas Jonas 1505, 1506, 4636, 4636
Grigiškis Juozas (Ryga) 1507
Grigiškis Juozas (Daujočiai) 1508
Grikietis Vincas 1509, 4206
Grikinas Aleksandras 1510
Grikšas Pranas 1511
Grikšas Pranas, Juozo 1512
Grikšas Vincas 1513
Grikštas Mikalojus 1114, 1514
Grimaila Juozas 1515
Grimalauskaitė-Jakavičienė Honorata 1516
Grinas J. 2424, 3830
Grinavietis, Grinaveckis 1517
Grinblatas Šolomas 1449
Grinevičius Adomas 37, 85, 726, 1324, 1518, 2109, 2072, 2348, 2352, 2447, 2624, 3041, 3059, 3069, 3222, 3227, 3236, 3468, 3557, 3565, 3832, 4008, 4060, 4175, 4607, 5702, 5073, 5742, 5793, 5796, 5805
Grinevičius Juozas 1519, 5811
Grinius, Grinevičius Jonas 737, 1520, 5607, 5844
Grinius Juozas 217
Grinius, Grinevičius Kazys 217, 243, 828, 864, 882, 1091, 1520, 1521, 1560, 2053, 2072, 2447, 2506, 2508, 2760, 2778, 2816, 2851, 2894, 2923, 2957, 3087, 3715–3717, 4008, 4031, 4180, 4205, 4606, 4763, 5222, 5492, 5527, 5556, 5686, 5844
Grinius, Grinevičius Vincas 5607
Griniūtė-Bacevičienė Ona 217, 1522
Grinkevičius Juozapas 1523, 3848
Grinkevičius Kazimieras 1524, 4657
Grinkevičius Silvestras 1525
Grinskas Petras 1526
Grisaitis Augustinas 1527, 5348
Grišas Jonas 1528
Griškevičiūtė Julė 1529
Grytė Kazys 1530
Gritis Juozas 1531
Grižaitė Teresė 1532
Griževičius Povilas 1533
Grublys Baltramiejus 1534
Gručka 1535, 5448
Grūdinis, Grūžinis Mykolas 1536, 1618, 4439
Grudzinskas Antanas 1537
Grudžinskas Antanas 3833
Grumas 1538
Grunavytė Marija 1539
Gruodis Pranas 1540
Grušas Antanas 2194
Grušienė-Geniotytė Ieva 1541, 1544
Grušys Jonas 1543, 2372, 5079, 5692
Grušys, Grušas Juozas 1541, 1544, 2874, 5177
Grušys, Trušys Jonas 1542
Grušnys Motiejus 1545, 5130
Gruzbarzdis Juozas 1546, 3834, 3840
Gruzdas Kazimieras 1547
Gruzdys 1548
Gruzdys Jonas 1549
Gruzdys Stanislovas 1550
Gruzdytė Stefa 3344
Gruzdytė-Avižonienė Sofija 1551
Gruzdytės 2006, 5593
Gružas, Gružinskas Petras 1552
Gruževskaitė 3202
Grūžietis 1553
Gružinskas Antanas 1554, 3530
Gružinskas Juozapas 335, 1555, 4636
Gružinskas Kazimieras 1554, 1556, 3454
Gubavičius 1557
Gubavičius Liudvikas 1558
Gudaitis (Kaunas, r.) 1559
Gudaitis (Jurbarkas, r.) 2147
Gudaitis Antanas 97, 1560, 3748
Gudarevičius Tomas 1561, 5473
Gudas Jurgis 448, 481, 506, 672, 675, 923, 1261, 1263, 1318, 1319, 1562, 1977, 2237, 2683, 3217, 3260, 4049, 4168, 4170, 4572, 5243, 5290, 5323, 5743, 5797
Gudas Kazimieras 1563, 1587, 5526
Gudas, Gudavičius Klementas 1564
Gudas Stasys 1565
Gudauskienė Elžbieta 1988, 1990
Gudauskienė Konstancija 1566
Gudavičius (Antazavė) 1567
Gudavičius Klemensas 1568, 2145, 2148
Gudelienė Katrė 1572
Gudelis Jurgis 1569
Gudelis Jurgis, Jokūbo 1570
Gudelis Mykolas 1571
Gudelis Petras 261, 1572, 2291, 2461, 2842, 3138, 3249, 3756, 4798
Gudelis Pranciškus 1573
Gudjonis Baltrus 1574, 5256
Gudjonis Juozas 1575
Gudliauskas J. 1576
Gudzinskas Juozas 1577
Gudzinskas Povilas 1578
Gudžiūnas 1579
Gugys, Gugis Pranciškus Petras 1580
Gujienė Agota 1581, 1583
Gujis Ksaveras 1581, 1582
Gujytė-Strumskienė Kotryna 1583
Gumalskas, Gumalskis Jonas 1584
Gumbelevičienė 1585
Gumbelevičienė-Samulionytė Elžbieta 1586
Gumbelevičius Kazys 140, 761, 829, 1563, 1587, 2430, 2893, 3092, 3725, 3921, 4198, 4213, 4228, 4700, 5470
Gumbelevičius Simanas 1586, 1588
Gumbinas Juozas 1589
Gundermanas Liudvikas 1590
Guntys Liudvikas 1591
Guobis, Guobys Rapolas 1592
Guobytė Ona 1593
Gūra Jonas 402, 1594
Gureckis Leonas 186, 1595
Gurevičius Antanas 1596
Gurklys Antanas 1597
Gurklys Jurgis 1597, 1598, 4601
Gurskis 1599, 3712, 4493
Gustainytė, Gustainiukė Petronėlė 1600
Gustaitis Motiejus 7, 1602, 4679
Gustaitis Petras 1603
Gustaitytė 1601
Gustas, Gustaitis Adomas 253, 1604
Gustas Kazys 1605
Gustis Antanas 1606, 4452
Gutauskas J. 1607
Gutauskas Jonas 1608
Gutmanas Šachna 1609
Gužonas Juozas 1610
 
 
Hakelbergas 2283
Heimanas Markas 1611, 4222
Hinzmanas 560
Hollak 3529
Hopenas 4906
Horchas 682
Hurka J. 4551, 5016
Yčas Martynas 1612, 1691
Idzelis, Izelis Pranciškus 1613, 2935
Igdalskis (Žickus) Žiselis 3716
Ignatavičius Feliksas 1614, 1615
Ignatavičius Juozas 1614, 1615
Ignotas Kazys 1616
Ignotas Mikalojus A. 1617, 3455
Ilginis Antanas 1536, 1618, 4439
Ilginytė Agnietė 1619, 1620
Ilginytė Barbora 1619, 1620
Ilmonas Petras 1386, 1621, 3862, 4198, 5506
Imbrasas Matas 1622
Indas N. 1623, 2084
Indrinaitė Ona 1624
Indriulėnas Povilas 1625
Indriulėnas, Ratkevičius, Jurgis 1626
Indrulis Jonas 3467
Indruliūnas Antanas 1628
Insoda, Isoda Juozas 61, 1627
Intas Albinas 186, 1629
Intas Jurgis 1630
Intas Klemensas 1631
Intas Stasys 1632
Isakas Liudvikas 1633
Išlinskienė Julija 1634, 1635
Išlinskis Viktoras 1634, 1635
Itomlinskis V. 3099
Ivanauskas Jonas 1636
Ivanauskas Karolis 1637, 3935, 5100
Ivanauskas Petras 1638, 3336
Ivanauskas Simanas 1639
Ivaška Konstantinas 1640, 1641
Ivaškaitė, Ivaškienė Marija 1641
Ivaškevičienė, Balandytė Konstancija Eleonora 1642, 1644
Ivaškevičienė Paulina 1643
Ivaškevičienė Pranciška 1644
Ivaškevičius 1645
Ivaškevičius Stasys 1646
Ivinskis Laurynas 487, 1236, 1365, 1647, 2544, 3767, 4192, 4275, 4973, 5787
Ivonytė Marija 1648
Ižėnas Petras 719, 2295

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge