<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Asmenvardžių rodyklė. IV dalis 

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge

M  N  O  P

M
 
Macaitė Magdalena 2855
Macas Jonas 2856
Maceika 2857
Maceika Juozas 2858, 2859
Maceikienė 2859
Maceina Aleksandras 2860
Maceina Juozas 2861
Maciejauskas Jonas 2862
Maciejauskas, Micijauskas Julius 2863
Maciejauskas Stanislovas 2864
Maciejauskienė Liudvika 2865
Macijauskas, Macijauskis, Maciejauskas Antanas 2866, 5593
Maciūnas Aleksandras 2867, 2868
Maciūnas Juozas (Marijampolė) 2867, 2868
Maciūnas Juozas (Ukmergė) 2317, 2869, 4194
Maciūnas Kazimieras 2870, 2873
Maciūnas Motiejus 4751
Maciūnas Petras 2871, 2872
Maciūnienė Fortūnata 2871, 2872
Maciūnienė Konstancija 2870, 2873
Macius Antanas 1544, 2874
Macius Jonas 2875
Macius Kazimieras 2876
Macius Stasys 2877
Mackaitis Juozas 2878
Mackeliūnas Vincas 2879
Mackevičienė Agota 2880
Mackevičius (Marijampolė) 2881
Mackevičius (Šiauliai) 4122
Mackevičius Antanas 3441
Mackevičius Dominykas 2882
Mackevičius Izidorius 2883
Mackevičius Juozas 395, 2884
Mackevičius Stasys 2885, 3243, 3443
Mackevičiūtė-Šaulienė Ieva 1430, 1913, 2057, 2886, 4568, 4875, 5781
Mackus, Matckus, Mockus Antanas 2033, 2038, 2190, 2252, 2887
Mackus Jonas 2888
Maculevičius Jurgis 1302, 2889, 3363
Mačeika 2165, 2890
Mačernis Nikodemas 2891, 3974
Mačernis Petras 2891
Mačernis Pranas 3054
Mačinauskienė Antanina 2892
Mačinskas 2893
Mačiokas Juozas 3206
Mačys Adomas 11
Mačys Vladas 530, 2895, 3067
Mačys-Kėkštas Jonas 30, 106, 752, 1521, 1690, 2894, 3070, 4993
Mačiukas Aleksandras 2896
Mačiukis 2897
Mačiulaitis Mykolas 2898
Mačiuliai 5312
Mačiulis 2899
Mačiulis, Mačiulskis, Močiulskis Jurgis 2901, 2903, 5255
Mačiulis Jurgis, Jurgio 2900
Mačiulis Jurgis, Petro 1463, 2902
Mačiulis Tomas 1899, 2901, 2903
Mačiulis-Maironis Jonas 418, 698, 1121, 1819, 3935, 4039, 4548, 4949, 5312, 5685
Mačiulskas Anupras 2904
Mačiulskas Juozas 3284, 383
Mačiulskas, Mačiulskis Juozas 2905
Mačiulskis Antanas 2906
Mačius 2907
Mačius, Mačys Adomas 2908
Madeikis P. 3135
Magelinskas Jonas 2909, 3200
Magidas M. 1313
Maglinskas Kazys 2910
Maikauskas Konstantinas 2911, 3638, 3712, 4493, 5035
Mainionis, Mainonis Juozas 890, 2912
Majauskas Ambraziejus 2913, 3414
Majauskas Jonas 2914
Majauskas, Majevskis Konstantinas 2915
Majauskienė M. 787, 1377, 2676, 2916
Majauskis K. 770
Makackas, Michatskis Stasys 2917
Makaras, Makaris Motiejus 2918
Makareinis Adomas 1323, 1805, 1927, 2663, 2919, 2920
Makareinis Antanas 1927, 2919, 2920
Makarevičiūtė Joana 2921
Makauskas Juozas 2922
Maknavičius, Maknauskas Simanas 2923
Maknavičiūtė Marija 2924
Maknickas Jonas 2925
Maksimavičius 2926, 5448
Maksvytaitė, Maksvytukė Marijona 2927
Maksvyčiai 4691
Maksvytis Juozas 2928
Makusas Juozas 2929
Malakauskas Jonas 2930
Malakauskas P. 642
Malakna 2931
Malcevičius Vincas 2932
Maldonis Andrius 2933
Maldušis Stasys 2934
Maldžius Juozas 118, 453, 1054, 1390, 1613, 2172, 2935, 3721, 4438, 4827, 5524, 5879
Maldžius Stasys 2936
Maleckas Aleksas 2937, 5030, 5709
Maleckienė Kastė 5709
Maleika 2938
Maliauka Motiejus 363, 2939, 2940, 4518
Maliaukienė Amelija 2940
Maliauskai 2628, 2941, 2942
Maliauskaitė Ona 1087, 1245, 2238, 2610, 2628, 2942, 2943
Maliauskas, Maliauskis Antanas 2942, 2943, 4902
Maliauskienė, Muliauskienė, Jokšiūtė Kotryna 2941, 2942, 2944
Malinauskai 560
Malinauskaitė Filomena 2945, 5526
Malinauskaitė-Eglė-Šliūpienė Liudvika 2946
Malinauskas 2947
Malinauskas Donatas 1022, 1091, 1935, 2291, 2461, 2555, 2945, 2948, 3034, 3851, 4991, 5380
Malinauskas Jonas 2949
Malinauskas Mykolas 2950
Malinauskas Stasys 2951
Malinauskas Zenonas 2037, 2952, 5685
Mališauskas Petras 2953
Maliukaitė Marijona 2954
Malonis Juozas 2955
Malukaitė M. 1405
Mamkus Petras 2956
Manelis Vincas 2957
Maniušytė Ieva 1241
Maniušytė Ieva 273, 2958
Mankauskas P. 1195
Mankevičius, Monkevičius Anastasijus 2959, 5430
Mankus Andrius 2960
Mantvydas 4627
Mantvydas Andrius 3976
Mantvydas Pranas 2961
Mantvila Eligijus (Montvila) 1180
Marcijonas, Marcijonis Matas 2962
Marcinkevičius Andrius (Marijampolė) 4552
Marcinkevičius Andrius (Šakiai) 697, 2760, 2963
Marcinkevičius Antanas 2964, 4985
Marcinkevičius Juozas (Prienai) 2965
Marcinkevičius Juozas (Rokiškis) 2966, 3414
Marcinkevičius Karolis 2967
Marcinkevičius Kazimieras 163, 932, 1109, 3623, 3624, 3625, 3786, 4441, 4696
Marcinkevičius Kazimieras, Aleksandro 2969
Marcinkevičius Kazimieras, Augustino 2968, 3783
Marcinkevičius Kazys, Kazio 2970
Marcinkevičius Motiejus 2971
Marcinkevičius Rapolas 2972
Marcinkevičius Stasys 2973
Marcinkevičiūtė Ksavera 2974
Marcinkus 734, 2975, 4877
Marcinkus Pranas 2976
Marcinkus Vincas 2977
Marcišauskas Juozas 2979
Marciulis 2985
Marciulis Martynas 2980
Marciūnas, Mačionis Motiejus 2597, 2981, 4968
Marcinonis Motiejus 2978
Marčiukaitis Juozas 2982
Marčiulaitienė Elzė 2983
Marčiulionis Jurgis 30, 2984, 5429
Marčiulis Martynas 2985
Mardosa Jonas 76, 2986
Marganavičiūtė Ona 2987
Margis 2988, 3725
Margis Henrikas 2932
Margis Kazys 2660, 2989, 3170
Margis Martynas 2990
Markašauskienė Elena 2991
Markelevičius Ignas 2992
Markevičienė (Gustienė) Ona 2133, 2994
Markevičienė 2993
Markevičius Antanas 2995
Markevičius Baltramiejus 2996, 4045
Markevičius Liudvikas 2997, 3393
Markevičius, Markavičius Motiejus (Varėna) 194, 1393, 2999, 3493, 5276
Markevičius Motiejus (Vilkaviškis) 1455, 1766, 2998
Markevičius Vincas (Marijampolė) 69, 2067, 2434, 2857, 2938, 3000, 3063
Markevičius Vincas (Pasvalys) 3001
Markevičiūtė 3002
Markulis 3003
Markūza Petras 3004, 1388
Markvaldas Domininkas 3005
Marma Juozapas 809, 3006, 5222
Marma Kazimieras 3007, 3734
Marozas Jonas 3008, 3012, 5217
Marozas Juozas 3009
Marozas Leonas 3010, 3011
Marozas Petras 3008, 3012, 5217
Marozas Vincas 3010, 3011
Martikonis Jonas 3013, 3014
Martikonis Petras 3013, 3014
Martynaitis (Marcinskis) Antanas 4389
Martynaitis Mykolas 3015
Martinaitis Petras 2149
Martinauskas Juozas 2687
Martinkus Juozas 3016, 4674
Martinkus Konstantinas 3017, 3106, 4298, 4874
Martinkus Martynas 3018, 5619
Martinkutė, Martinkienė Teresė 1013, 3019
Martišiai 3020
Martišius Feliksas 340, 3021
Martišius Petras 958, 3022
Martutaitis Juozas 3023
Martusevičius Juozas 1643
Masaitis Antanas 3024
Masaitis Jurgis 3025
Masiokas Andrius 3026, 3591
Masiokas Benediktas 3027
Masionis Juozas 3028
Masys 1255, 2032
Masiulevičius J. 4636
Masiulis Izidorius 3030, 3814
Masiulis Juozas 2084, 2090, 2590, 3031, 3173, 5816
Masiulis Jurgis 3032, 3034
Masiulis K. 1066, 3033
Masiulis Mykolas 1022, 2291, 2461, 2555, 2586, 2948, 3032, 3034, 3035, 3302, 5380
Masiulis Motiejus 2440, 3032, 3034, 3035
Masiūnas 3036
Masius, Masys 2044, 3037
Maskolaitis Motiejus 735, 3038, 3789, 4231
Maskulaitis Petras 3039
Maslauskas Juozas 1707, 3040, 4056, 4469
Maslauskas Petras 49, 3041
Mastauskas Juozas 3042
Masvolas, Masolas Jonas 3043
Mašalas Povilas 3044
Mašiotai 864
Mašiotas Jonas 3045
Mašiotas Petras 613
Mašiotas Pranas 37, 3045, 3046
Mašnickas Karolis 3047
Mataras 3048
Matavičiūtės 10, 3049
Mateika J. 5836
Matevičius A. 774
Matijošaitis Petras 3050, 4400
Matijošaitis Stasys 1743
Matijošius, Matiejaušis Gabrielius 253, 3051
Matiška Baltramiejus 3052
Matiukas V. 3123
Matyžis Juozas 3053
Matyžius, Matiežius Kazys 3054
Matukas Petras 3055
Matukevičius 3056
Matukevičiūtė Ona 3057
Matulaičiai 34, 520, 1238, 3747, 4454
Matulaitienė-Mackevičiūtė Vilhelmina 3058
Matulaitis Andrius 653, 907, 1725, 2445, 2774, 2817, 3059, 3068, 3854, 4454, 4523, 5607
Matulaitis Jonas 569
Matulaitis Juozas, Antano 61, 62, 614, 2846, 3060, 3074, 3179, 3748, 5610
Matulaitis Juozas, Juozo 3061
Matulaitis Juozas, Jurgio 3062
Matulaitis Jurgis 3063, 2457
Matulaitis Kazimieras 3063
Matulaitis Liudvikas 836, 3065
Matulaitis Matas 3066
Matulaitis Petras 240, 751, 752, 1521, 2261, 2623, 3067, 3068, 3960, 4008, 4264, 4606, 4792, 5555
Matulaitis Pranas 758, 989, 3068, 4264
Matulaitis Sergijus (Sergiejus) 3069
Matulaitis Stasys 34, 205, 322, 330, 518, 1091, 1156, 1341, 1521, 1556, 2019, 2072, 2816, 2818, 2894, 3069, 3070, 3454, 3717, 3854, 4205, 4206, 4911, 5523, 5556, 5803
Matulaitis Vaclovas 3071, 3082, 5478
Matulaitis Vincas 3058, 3060
Matulaitytė Marcelė 1122, 3072
Matulaitytė Marija 2218, 3066, 3073, 5492
Matulaitytė-Aglinskienė Ona 30, 3065, 3074
Matulaitytė-Akelaitienė Marija 3075
Matulaitytė-Rimšienė Justina 3076
Matulevičius 3279
Matulevičius Juozas 3077
Matulevičius Jurgis 3078
Matulevičius Motiejus 3079, 4216
Matulevičius Povilas 3080
Matulionis Adomas 3566
Matulionis Juozas 1124
Matulionis Mykolas 3081
Matulionis P. 1103, 3488, 3488, 4622, 5231
Matulionis Povilas 1091, 2414, 2948, 3082, 3851, 4567, 5177
Matulis Kazys 3083
Matulis Petras 3084, 3221, 4321
Matusevičienė Juozapota 3085
Matusevičius 3086, 3205
Matusevičius Baltramiejus 3087
Matusevičius Vincas 3088
Matusevičius Vincas, Motiejaus 3089, 3179, 3498, 4420, 4520
Matutis Jonas 676, 3090, 5765
Matuzas Feliksas 3091
Matuzas Izidorius 3298, 3681
Matuzas J. 2076, 5374
Matuzas, Matuza, Motuzas Juozas 264, 313, 314, 493, 787, 1327, 1587, 2430, 3031, 3092, 3201, 3257, 3718, 3899, 5192
Matūzas-Matuzevičius Vladas 3093
Matuzonis Izidorius 3094
Mauderodė Ottas 105, 109, 110, 218, 278, 471, 662, 675, 1177, 1195, 1349, 1825, 2010, 2037, 2631, 2778, 3000, 3090, 3132, 3454, 4657, 4761, 4951, 5074, 5130, 5228, 5765
Mauricas Aleksandras 3095
Mauricienė Barbora 3096
Mauša Aronas 563
Mauza Pranas 2374, 3097
Mazalauskas Juozas 3098
Mazulevičius Feliksas Polikarpas 3099, 4820
Mazūras, Mozūras Jonas 3100
Mažeika Andrius 3102, 3269
Mažeika Antanas 3102
Mažeika Augustinas 3101, 4636
Mažeika Dominykas 3104
Mažeika Jonas 528, 1137, 1984, 1991, 2156, 2277, 3105, 3777, 3334, 3862, 4885
Mažeika Juozas 3017, 3106, 4298, 4874
Mažeika Juozas Jurgis 3107
Mažeika Kazys 3108
Mažeika M. 5428
Mažeika Matas 3109
Mažeika Mykolas 3110, 5543
Mažeika Pranas 3111
Mažeika Pranas, Simono 3112
Mažeikaitė Antanina 3113
Mažeikaitė Ona 428, 3114
Mažeikienė Elena 3115
Mažeikis 3116
Mažeikis Stanislovas 3117
Mažeikis Tomas 3118
Maželis Kazimieras 3119
Maželis Motiejus 774, 1982, 2275, 3120
Mažylis Pranas 109, 1870, 2424, 3121, 3135, 3830
Mažionis Leonas 3122
Mažiulis Antanas 3123
Mažonas Jonas 3124
Mažonas Kazys 3125
Mažonas Povilas 3126
Mažonas Tadas 3127, 3294, 4097, 5004, 5005, 5294, 5615
Mažonis, Mažonas Pranas 3128
Mažukna Pranas 3129
Mažuolis Jonas 3431
Meckulienė Ona 3130
Mėčajūtė Kotryna 3131
Mečionis Kazys 3132, 3133
Mečionis Petras 478, 2713, 3132, 3133
Medeikis, Medeinis Jonas 3134, 4024
Medeikis Juozas 743, 1422, 2424, 3135, 3830
Medelis Kazys 3136
Medika Jonas 3137
Medinis 282, 1241, 1467
Medzikauskaitė Ona 1572, 3138
Medzikauskas Juozas 3139
Medžiaušis Juozas 3140
Medžiaušis Tomas 3141
Meidutė-Baužienė Karolina 431
Meiliūnas Antanas 3142
Meilūnaitė Kotryna 3143
Meizelaitė Barbora 3144
Meižis Liudvikas 3145
Mejeris Juozas 3146
Mekas Ignas 186
Mekšraitienė 3147
Mekuškaitė Elena 1245, 2123, 2159, 2305, 2408, 2557, 2810, 3148
Melešauskaitė Ona 3149
Meleškaitė Rožė 69, 3150
Melikauskas Aleksandras 1376
Mėlynis Vincentas 3151
Melinskai 3152, 3331
Melinskas Jonas 3153, 3154
Melinskas Petras 3153, 3154
Melkuvienė Kotryna 3155, 4332
Melnikas Antanas 1717, 3156
Mendelis Antanas 3157
Mendelis Jokūbas 3158, 3751, 4037, 4951
Mendelis Jonas 3159, 5348
Mendelis Kazys 3160
Mendelsonas 45
Merčaitienė 3161
Merčaitis Kazimieras 984, 3162, 4898
Merkelis J. 362
Merkevičius Kazys 3164
Merkevičius, Markevičius Jonas 3163, 4969
Merkininkas Vincas 3165
Merkys 3166
Merkys Justinas 3167, 4636
Merliūnas Juozas 3168
Mertinkaitis N. 3169
Mertinsas Ferdinandas 2252
Mertinsas, Mertensas Kazys 1218, 3170
Meseičiukienė Agota 3171
Meškaitis Augustas 3172
Meškauskas Gasparas 3173
Meškauskas Jonas 3174
Meškauskas Juozas 3175
Meškauskas Pranas 3509
Meškauskiai 5612
Meškauskis 814, 3176
Meškis, Meškys Jonas 3177
Meškus J. 5492
Mėšlius Jonas 3178
Mešlius Juozas 3179
Meštikis, Meštikas, Maštikas Mykolas 774, 3180
Metrikaitė Barbora 3181, 3182
Metrikas Antanas 3181, 3182
Mezelaitė Karolina 3183
Micevičius Jurgis 5086
Michatskis Stasys 3184
Miciūnas Kazys 743, 3185
Mickevičienė Margarita 3186
Mickevičius, Mickus, Šakūnas 3188
Mickevičius Adomas 742, 1052, 3249
Mickevičius Aleksandras 3189
Mickevičius Antanas 3190
Mickevičius Feliksas 3191
Mickevičius Izidorius 3192
Mickevičius Juozas 569, 570, 3193, 3996, 4240
Mickevičius Mikas 3194, 3257
Mickevičius Povilas 3195
Mickevičius Pranas 3196, 3199
Mickevičius Stasys 3197
Mickevičius Telesforas 3187, 4636
Mickevičius-Kapsukas Vincas 516, 1786, 1839, 1870, 2351, 2451, 3193, 3198, 3851, 3939, 3949, 4205, 4606, 5186, 5320, 5492, 5593, 5686
Mickevičiūtė-Balkevičienė Aleksandra 3199
Mickienė Elena 3200
Mickūnaitis Juozas 963, 1054, 3092, 3201, 3257, 3393, 3643, 4535, 4906, 4990
Mickus Andrius 3202
Mickus Jonas Juozas 3203
Mickus Julius 3204
Mickus Vincas 992, 3086, 3205
Mičiulienė 5555
Mičiulis Juozas 747, 3206, 3450, 3454, 4619, 4631
Mičiūtė Juzė 3207, 4017
Miegėnas, Mieginis, Migėnas Augustinas 3208
Miegėnas, Mieginis Jurgis 3209
Mieldažis A. 992
Mierkis Balys 3210
Mieščianskis Martynas 3211, 5625, 5627
Miežienė Ona 3212
Miežinis Matas 3213, 3214, 3215
Miežinis Mykolas 3213, 3215
Miežinis, Męžinys, Mežetavičius Mykolas 3214
Miglinas, Miglanas Antanas 3216, 4957
Miglinas Feliksas 4957
Mika, Myka Adomas 1562, 3217
Mikailauskas Antanas 3218
Mikailauskas Jonas 3219
Mikaitė Amelija 3220
Mikalajūnas Jurgis 4621
Mikalauskas Adomas 463, 991, 3084, 3221, 3222, 3227, 4321, 4324, 4328
Mikalauskas Andrius 2178, 3223, 3227
Mikalauskas Antanas 3224
Mikalauskas Juozas 3223
Mikalauskas Leonas 3225
Mikalauskas Motiejus 2249, 3226
Mikalauskas Paulius Petras 2178, 3227
Mikalauskas Pranas 3228, 4353
Mikas S. 4168, 4170
Mikelaitienė Ieva 1325, 3229
Mikelkevičiūtė Juzė 3230
Mikėnas Jonas 3231
Mikilkevičiūtė Juzė 3232
Miklius, Miknius Dominykas 1327, 2090, 3233, 4356, 5198, 5598, 5255, 5660, 5772
Miklosevičienė Elžbieta 3234
Miklušis Jonas 285
Mikkola J. 1560
Mikolainis Martynas 3235
Mikolainis Petras 37, 52, 304, 323, 385, 1354, 1427, 2072, 2165, 2347, 2653, 2723, 3060, 3065, 3068, 3069, 3235, 3236, 4531, 5073, 5205, 5686, 5703, 5796, 5850
Mikolajūnienė Ieva 3237
Mikšas Jurgis 109, 1734, 3238, 5300, 5596
Mikšys Antanas 3239
Mikšys Dominykas 557
Mikuckaitė Ona 3240, 3241, 5686
Mikuckaitė-Višinskienė Juzefa 3241
Mikuckas 286
Mikulionis Andrius 3242
Mikulskis (Mikeliūnas) Antanas 2970
Mikutaitė Petronėlė 2885, 3243
Mikutaitis Antanas 3244
Mikutaitis, Mikužis Pranas 3245
Mikužis, Mikušis Jurgis 1218, 3246, 5145
Mikužis, Mikužas Petras 3247
Milančius, Milangis Antanas 3248
Milančius Jurgis 1572, 3249
Milašas Vladas 3250
Milašauskaitė Elena 3253
Milašauskas Kazys 1247, 1248, 3251, 3253, 3255
Milašauskas Marcijonas 3252, 4237, 4704
Milašauskas Pranas 3251, 3253, 3254, 3255
Milašauskienė-Petkutė Elena 3255
Milaševičienė Ona 3256
Milašiai 3261
Milašiūnas Juozas 495, 517, 665, 963, 2084, 3092, 3194, 3173, 3201, 3257, 3422, 3643, 3751, 4535, 4621, 5107, 5696, 5767
Milašius 3258
Milašius Gabrielius 3054, 3259, 3587
Milašius Ignacas 455, 721, 1994, 3260, 3504
Milašius Jonas 3261
Milašius Juozas (Kretinga) 282, 3054, 3259, 3262, 3587
Milašius Juozas (Ignalina) 3263
Milašius Petras 3264
Milašius Pranas 3265
Milčinskaitė-Mickuvienė Veronika 3266
Milčiūnas Kazys 2441
Milčiūnas Vincas 3267
Mileikis Dominykas 3268
Mileišis Vaclovas 1111, 1729, 3102, 3269
Milerienė Barbora 3270
Mileris Polikarpas 963, 3271
Mileris V. 613
Milevičius Feliksas 3272
Milevičius Ipolitas 3273
Miliauskas Andrius 3275, 3495
Miliauskas Antanas 3276, 3423
Miliauskas Eliziejus Juozas 752, 3277, 4401
Miliauskas Juozas 3278
Miliauskas Kastantas 928, 3280
Miliauskas Tomas 3281
Miliauskas, Myliauskis Aleksandras 3274
Miliauskas-Miglovara Juozapas 125, 489, 1030, 1381, 2174, 3274, 3279, 4126, 4515, 4895, 5016, 5103, 5169
Miliūnas Petras 3282
Miliūnas Pranas 3283
Milius Jonas 3597
Milius Jurgis 383, 1661, 3284
Milius Martynas 383, 1661, 3285
Milius Pranciškus 3286
Milius-Miliauskas Jurgis 3287
Miliūtė 5816
Miltinis Leonas 3288, 3289
Miltinis Pranas 3289
Milukaitė Kristina 5731
Milukas Antanas 2567, 3071, 3290, 3291, 4092, 4538, 4607, 4804, 5731
Milukas Matas 1097, 3291, 5731, 5844
Mineika Leonas 3292
Mineika Petras 3293
Mineikis Jonas 3127, 3294, 4097, 4098, 5004, 5005, 5294, 5301, 5615
Mingėla Jonas 3295, 3296
Mingėlaitė-Perskaudienė, Mingėlaitė Agota 3295, 3296
Minkevičius 3297, 3300, 4825
Minkevičius, Minkus Jonas Juozas 3298, 3681, 4157, 4159, 5224
Minkevičius Pranas 3299
Minkevičiūtė-Šakalienė Elena 2357, 3297, 3300, 4825
Mireckis M. 5680
Mironas Jonas 3301
Mironas Juozapas 3302
Mironas Juozas 1982, 3034
Miseika Jonas 497, 863, 2635, 2636, 3303, 3362, 3949, 5392
Misevičienė, Misiuvienė Marijona 3304
Misevičius Liudvikas 1043, 3305, 5815
Misevičiūtė Stanislova 5506
Misiukevičius 3306, 3748
Misiulytė Ona 3307
Misiūnaitė Rozalija 3308
Misiūnas Augustas 1755, 3309
Misiūnas Domas 186
Misiūnas Dominykas 3310
Misiūnas Jonas 1700
Misiūnas Klemensas 3311
Misiuravičius Matas 3312
Misiūrevičius Juozas 3313
Misius Feliksas 1953
Miščikas Juozas 4619
Mišeika Jonas 729, 3314, 3316
Mišeika Vincas 3315
Mišeikienė Agota 3314, 3316
Mišeikis Juozas 4034
Mišeikis, Mineikis Juozas 3317
Miškevičius Antanas 419, 3318
Miškinis Ignas 538, 2022, 3319, 4602
Miškinis Petras 3320, 4426, 5027
MiškinisVincentas 2328, 3321
Mitavičius 3322
Mitkus 505
Mitkus Pranas 3323
Mizaras Jonas 3324
Mizgiris Jonas 3325
Mizgiris Vincas 3326
Mocevičiūtė Ieva 848, 3327
Mockaitis, Mackeliūnas, Mockeliūnas, Mockus, Ubagas Antanas 2127, 3328
Mockaitis Jonas 3329, 3526
Mockevičius 3330
Mockūnas Juozas 3152, 3153, 3154, 3331
Mockus Antanas 3332
Mockus Jonas 3333, 3374, 4415
Mockus Jonas, Kazio 1040, 1164, 1431, 1638, 3334, 3778
Mockus Julius 3335
Mockus Juozas (Plungė) 228, 2385, 2712, 3338, 4271
Mockus Juozas (Šilutė) 3337
Mockus Juozas (Tauragė) 3336, 4018, 4019, 4163, 4271
Mockus Juozas, Kazio (Klaipėda) 3339
Mockus Kazys 3340
Mockus Stasys 3341
Močiulskienė Brigita 3342
Moigis Jonas 3343, 2403, 1091
Molinskaitė Bronislava 80, 3344, 3939
Moncaitė Kunigunda 3346, 4168
Moncaitė Marija 3347, 4168
Moncaitė Petronėlė 3348, 4168
Moncaitė-Dokšienė Konstancija 3345, 4168
Moncaitės 4170
Mongirdas Vladislovas 3349, 5445
Monkevičius 3350
Monkevičius Vincas 3351
Monkūnas Karolis 3352, 3951
Monstvilaitė-Žuolienė Ona 3353
Montvydas Andrius 3354
Montvila 2736, 3355
Montvila, Mantvila Antanas 682, 1385, 1462, 2176, 3356, 4943
Montvila Jonas 3357
Moravskis A. 4792
Morkeliūnas Steponas 3358
Morkevičiūtė Ona 3359
Morkytė Kotryna 3360
Morkūnaitė, Markūnaitė Pranė 3361
Morkūnas Adolis 497, 2635, 2636, 3303, 3362, 3949, 5392
Morkūnas Antanas 1302, 2889, 3363
Morkūnas Ignas 3364
Morkūnas Juozas 3365
Morkūnas Petras 3366
Morkūnas Stanislovas 3051
Morozas Juozas 469, 3367
Morozas Leonas 3368
Morozas Vincas 3369
Moscickis 362
Mosteikis Juozas 4191
Mošdūšis Stasys 3370
Motiejaičiūtė, Motiejaitytė Agota 1138, 1711, 3371
Motiejauskas 10, 2657, 3372
Motiejūnas Kazys 3373
Motiejūnienė, Motekienė Morta 3374, 4902
Motuza Pranas 3375
Motuzas Jonas 1977, 3376, 3515, 4980
Motuzas Juozas 2159
Mozeris, Mozūraitis Antanas 1894, 2145, 2148, 3377, 3378, 5074
Mozeris, Mozūraitis Juozas 1894, 2145, 2148, 3377, 3378, 5074
Mozūrėlis 3379
Muleikaitis Vaitiekus 3380
Mulevičius Andrius 1129, 3381
Mulokas Petras 3382
Mumgaudis Antanas 3383
Munkevičienė Juozapota 3384
Munkevičius Liudvikas 5476
Murašinskas Pranas 3385
Muraška Juozapas 3386
Muraška Juozas (Kaunas, r.) 3387
Muraška Kazys 3388, 4969, 5492, 5628
Murauskaitė Uršulė 121, 126, 3389, 3623, 3624, 3625
Murauskas Juozas 3390
Murauskas, Makauskis Mykolas 3391
Murinas Juozas 3392
Murka Simonas 142, 2997, 3201, 3393
Murza Adolfas 3394
Musteikienė 3395
Musteikienė Ona 3396
Musteikis Motiejus 3500
Mušinskaitė Kazimiera 3397
Muzikevičius 361, 1941, 3398
 
N
 
Nacevičius Mykolas 3399
Nacevičius Vincas 592, 3400
Nagevičius Mykolas 3401
Nagevičius, Nagius Vladas 1029, 3402, 3505
Naglys Povilas 3403
Naglys Trachimas 3403
Nagreckis Juozas 2822
Naividelis Šolomas 1712
Namgaudis, Numgaudis Kazimieras 3404
Namikas 5816
Naneškevičius Antanas 3405
Nargėlas Mataušas 1412
Narijauskas Andrius 1552, 3406
Naryškinas 4672, 5633
Narjauskas, Narijauskas Jurgis 3407, 3848, 3969
Narkevičius, Norkevičius Ignotas 3408, 3652
Narkevičius Jonas 3409
Narkevičius Julijonas 3410
Narkevičius, Norkus Julijus 3411
Narkevičius Juozas 969, 3412
Narkevičius, Norkus Jurgis 2447, 3413
Narkevičius Konstantinas 2647, 2649, 3414
Narkevičius L. 3415, 4906
Narkus Juozas 3070
Narmantas 3416
Narmontas Anicetas 3417
Narmontas Edvardas 3417, 3418
Narmontas Ignas (Ignacas) 3419
Narmontas Kazimieras 3417, 3420
Narmontienė Praksėda 3421
Naruševičius 3257, 3422, 3643, 4535
Narušis Petras 3276, 3423
Narušis Tadas 861, 3424
Narutavičius Dionizas 3425
Narvydas Pranas 3426
Narvilis, Norvilis Fabijonas 94, 3427
Naseckas, Neseckis, Noseckis Mykolas 3428
Nasiulevičius Juozas 3429, 4020, 4051
Nastopka 3430
Nastopka Jonas 3431
Natkevičius Juozas 2452, 3432, 5001
Natkevičius Jurgis 3433
Natkevičius S. 517
Naudžius Jonas 3434, 3436, 3873
Naudžius Leonardas 3435
Naudžius Petras 3434, 3436, 3873
Naujalis Antanas 2842, 3437
Naujalis Juozas 191, 3438, 5194, 3400
Naujokaitis Antanas 3439, 5186
Naujokaitis Petras 3442
Naujokas Jurgis 3440
Naujokas Mykolas 3441, 5256
Naumavičius Kazimieras 2885, 3443
Naumkinas 2778
Naumskis Antanas 3444
Nausėdaitė Anelė 3445, 4858
Nausėdaitė Ona 3446, 4858
Nausėdaitė, Nausėdavičiūtė Veronika 657, 3447, 3512, 5371
Navakauskas Adomas 3448
Navakauskas Simonas 3449
Navickaitė-Mičiulienė 3450
Navickas Antanas 3451
Navickas Ignas 3452
Navickas Jonas (Kaunas) 3453
Navickas Jonas (Širvintos) 4947
Navickas Juozas 49, 942, 1156, 1554, 1556, 2019, 2053, 2441, 3070, 3206, 3450, 3454, 4319, 4740, 5555, 5556
Navickas Leonas 1617, 3455, 3456
Navickas Leonas, Prano 3456
Navickas Stasys 3457
Navickienė Marija 5492
Navikaitė-Klimienė Ona 3458
Navikas Kazys 3459
Navikas Stasys 3460
Nedzinskas Antanas 3461
Neimanas Hermanas 3462
Neimanas Johanas 3463
Neimanas Jurgis 3464
Neimantaitė, Neimaigaitė Karolina 3465
Neimantai 1954
Neimantas Antanas (*a. 1839) 1954, 3466, 4090, 5518
Neimantas Antanas (*1869) 1954, 2826, 3467
Neimontas Juozas 3468
Nekrašas K. 2069
Nekrašas Pranas 2775, 3469
Nekrašas Teodoras 504
Nekrašienė Pranė 3469
Nemanius, Nemanis Vincas 3470, 3734
Nemeikša Juozas 3471
Nemeikšaitė Marija 3471
Nemura Petras 3472, 4399
Neniauskas, Nenevskis Antanas 3473
Neroslavskis Monis 3474
Neščiukaitis Adomas 3475
Neštaras Antanas 3476
Neštonas Antanas 5690
Neteckis, Nateckis Juozas 2219, 2527, 3477, 3643, 5198, 5652
Neteckis K. 2219
Neteckis Stanislovas 741, 761, 829, 881, 1663, 3092, 3422, 3478, 3601, 4323, 4535, 4801, 4968, 5177, 5348, 5374, 5598,
Neverdauskas 3479
Neverdauskas Izidorius 3480
Nevulis Kasparas 2783
Niedzinskis 752, 3481
Niekiūnas 3482
Nikodemas 115
Nikšas, Nikšys Jurgis 845, 1190, 1258, 2092, 2311, 3483, 3683, 3741, 5373
Nikšys Andrius 3484
Nitas Antanas 3485
Niūniavas Tadas 2742, 2743
Nivinskas Jonas 3486
Nivinskas Vaclovas 3487
Noimanas Š. 244, 4650, 4865
Nonevičius Elijošius 3488
Nonevičius Kazys 3489
Norbertas 4698
Norbutas 3490
Noreika Juozas 3491
Noreika, Norkus Vladas 3492
Noreikaitė Antanina 214, 3493, 4385, 4910, 5276
Noreikaitė-Višomirskienė Idalija 3494, 4016
Noreikienė Marija 3275, 3495, 4612
Noreikis Jonas 3496, 5323
Noreikos 2339
Norgelavičius Kleofas 3497
Norkevičius Antanas 3089, 3498
Norkytė Kotryna 3499, 3874
Norkūnas Andrius 3500
Norkūnas Mykolas 3501
Norkai 1990
Norkus Antanas 3502
Norkus Jonas 3504
Norkus Jonas, Benedikto 3503, 3973, 4396
Norkus, Norkaitis Juozas 2037, 3505
Norkus Jurgis 3506
Norkus Konstantinas 536, 3175, 3507, 5177
Norkus, Narkevičius Simonas 2447, 2567, 3508, 5702
Norkus, Narkus Viktoras 310, 363, 410, 536, 672, 843, 1808, 2013, 2184, 3509, 4168, 4170
Norvaiša Antanas 818
Norvaiša Jonas 2619
Norvaiša Juozas 3510
Norvaišas Juozas 3511
Norvaišas, Norvaiša Vincentas 657, 1176, 1177, 1500, 2020, 2520, 3134, 3447, 3512, 3763, 4024, 5154, 5371
Norvantas Jonas 3513
Norvydas Juozas 3514
Norvydas Vladas 3376, 3515
Norvila Kajetonas 3516
Norvila, Narvilas Kazimieras 3517
Norvila Marcelinas 3518
Norvilis Jonas 3519
Norvunejevas Juozas 3520
Nosavičius Vladas 3521
Noselis 2263
 
O
 
Oginskienė-Skuževska (Skurzewska) Marija 3353, 3522, 3879
Oginskis B. 3438, 5595
Oginskis Mykolas 2006, 3410, 3522, 3523, 4156, 4273
Ogneris Juozas 3524, 3739
Okuličienė Juzefa 1870
Olechovskis P. 2433
Oleka Kazimieras 3525
Oleka Motiejus, kun. (*1833) 3329, 3526, 3707
Oleka Motiejus, gyd. (*1856) 3527
Oleka, Oliakas, Goliakas Petras 2441, 3528
Oleka Saliamonas 3529, 5073, 5226, 5228
Olekaitė-Lozoraitienė Magdalena Julijona 3530
Olšauskas A. 21
Olšauskas, Olišauskis Konstantinas 77, 187, 3532, 5518
Olšauskas Viktoras 3531, 3533
Onaitis 3534, 5348
Onytė 3535
Opanavičius, Opamas, Opamavičia Benediktas 3536
Opulskis Kazys 3537
Opulskis, Opalskis, Apulskis Mykolas 414, 1384, 2346, 3538
Opulskis Pranas 3539
Opulskis, Apulskis Vladislovas 3540, 4165, 4602, 4998
Ordavičiūtė Ona 3541
Orintas, Orinta Blažiejus 3543
Orintas, Orenta, Orentas Jonas 3542
Orvydas Jonas 3544
Oržanskis Kazimieras 3545
Oržekauskas 3546
Osovskis 216
Oškinis Antanas 3547
Otto Fridrichas 3548
Otto Pranas 3549
Oželienė Rozalija 3550
Oželis 2199
Oželis Juozas 270, 3550
Ožerinskas Aleksandras 3551
Ožienė-Kazlauskienė Marija 3552
 
P
 
Pabarčius Jonas 3553
Paberalis Jonas 3554
Pabrėža Jonas 3555
Pabrėža Jurgis 173, 715, 3556
Pacenta 3557
Pacevičienė, Pacevičaitė [?] Domicelė 3558, 4280, 5214, 5428, 5875
Pacevičius Antanas 3559
Pacevičius Juozas 3560
Pacevičius Kazys 3561, 3564, 3565
Pacevičius (Pocius) Rapolas 347, 3562, 5632
Pacevičius Silvestras 3563
Pacevičius Vincas 3566
Pacevičiūtė-Liutkauskienė 3564
Pacevičiūtė-Zaleckienė Karolina 3564, 3565, 4944
Pačekonis, Pačekajonis Stanislovas 3478, 3567, 3643, 4535
Padegimas Juozas 2128, 2153, 3568
Padleckaitė Karolina 3569
Padleckis, Padleckas Adomas Mikalojus 3570, 4855, 5030
Padlešaitis, Padlešius, Podlešius, Podliašius Vincas 2260, 3571
Pagarielskas Simonas 316, 3572
Pagramantskis Mauša 320, 3573
Pajada Kazys 3574
Pajaujis Andrius 3575, 5448
Pajaujis Pijus 3576
Pajuodis Antanas 3577
Pajuodis Juozapas 3578
Pakalnis Petras 3579
Pakalniškiai 865, 3580, 5071, 5072
Pakalniškienė 471
Pakalniškis 3581
Pakalniškis Ansas 3582
Pakalniškis Ignas 3583
Pakalniškis Ipolitas 3584
Pakalniškis Kazimieras 1524, 3585, 3941, 4925
Pakalniškis Kazys 3259, 3262, 3587, 3588
Pakalniškis Kazys, Prano 3586, 3588
Pakalniškytė Marija 3586, 3588
Pakamoris Antanas 3589
Pakamoris Juozas 3590
Pakarklis Zigmantas 3591
Pakarna Juozas 3592
Pakatinskas, Pakatiliukas Jonas 8, 3593
Pakatinskas, Pakutinskas Kazys 8, 3594
Pakeltis Kazimieras 2772
Pakėnas Jonas 3595
Pakinkis Juozas 2448, 3596
Paknys Juozas 80, 3597, 3718, 3949
Pakštys Antanas 3598, 4036
Pakutinskaitė Marija 3599, 3704
Pakutinskas Antanas 3600
Pakutinskas, Pakutickas Juozas 3478, 3601
Palavykas 174
Palavinskas 649, 3602
Paleckienė-Sondaitė Paulina 3603, 3604
Paleckis Pranas 3603, 3604
Palijauskas 3605, 5414
Paliokas Pranas 3606
Paliukaitis Juozas 3607
Paliukas Julijonas 888, 1691, 2224, 3608, 4304
Paliulionis M. L. 1087, 5518
Paliulis Mykolas 3608, 3609
Paliulis Tomas 3610, 5495
Paliutis Petras 3611
Palkauskas Juozas 689, 3612
Palkevičius Pranas 2437, 3613, 3730
Palkus Antanas 3614
Palšinskas 3615
Palšiūnėlis Povilas 3616
Paltanavičius Mykolas 3617
Paltarokas Antanas 3618
Paltarokas Kazimieras 3619
Palteraitis Vincas 3620
Palubeckas Stasys 3621
Palubenskai 2968, 3783, 3786
Palubenskaitė Antanina 3622
Palubenskaitė Elžbieta 3623
Palubenskaitė Marijona 3624
Palubenskaitės 3389
Palubenskas Antanas 163, 164, 3389, 3624, 3625
Palūdis, Pelūdis, Balūdis Juozas 3626
Palukaitis Bronius 5844
Palukaitis Jonas Juozas 3627
Palukaitis Juozas 5844
Palukaitis Vincas 752, 2261, 2623, 3454, 3628, 3854, 3960, 4180, 4205, 4319, 5556
Palukaitis Vladislovas 3629
Palukėnas Juozas 3630
Paluobis-Povilaitis Jurgis 3631
Panavas 3632
Pancežinskas Česlovas 3633
Panebažis 3634, 5448, 5844
Panka Simas 1324, 3635, 5675
Pankevičienė Ona 3636
Pankus Antanas 3637
Papartis Jonas 2086, 2774
Papikienė, Popikienė Marija 2911, 3638
Papirtytė Cecilija 3639
Paplauskas 774
Paplauskas Juozas 3640
Paplauskas Petras 3641, 5503
Papreckas Dominykas 3642
Papreckas, Papreckis (Ežumbinskis) Pranciškus 414, 761, 881, 1327, 1621, 1637, 2430, 3201, 3422, 3478, 3567, 3643, 3862, 3901, 4121, 4535, 4968, 4980, 5141, 5198, 5506
Parataitis Simanas 4300
Pareigis Petras 3644, 5010
Paršaitis Pranas 1038, 3646
Paršaitis-Gabrys Juozas 30, 3645, 3646, 4528, 5429
Parulis Jonas 3647
Pasausis Juozas 3648
Paserpskis 2324, 3649
Paslauskienė 3650, 3656
Paslavičius Juozapas 3651
Pasnokas L. 5749
Pastarnokas P. 4560
Pašakarnienė 811
Pašakarnienė Ona 3408, 3652
Pašakarnis Andrius 3653
Pašautis [?] Bonifacijus 3654
Pašinskienė Marijona 3655
Paškauskaitė Rožė 1238
Paškauskas Jurgis 3656
Paškevičius Jonas (Rokiškis) 3657
Paškevičius Jonas, Liudviko 3658
Paškevičius Jonas, Mato 2204, 2745, 3659
Paškevičius Juozapas (Radviliškis) 3660
Paškevičius Juozas (Prienai) 992, 3661
Paškevičius Kazys 992, 3662
Paškevičius Kazys, Simono 3663
Paškevičius S. 2536
Paškevičius Vincas 1287
Paškevičius Vincas, Antano 1959, 1960, 3664, 5697
Paškevičius Vincas, Jurgio 3665
Paškevičiūtė Vincenta 300, 1952, 3666
Paškonaitė Teofilija 3667
Paškonis Feliksas 3668
Paškonis P. 3669
Paškūnaitė-Andriejūnienė 3670
Pašukinis 3671
Patalavičius Stasys 3672
Patalavičius Vincas 3461
Patega Martynas 3673, 3674, 3675
Patega Mykolas 3673, 3674, 3675
Pategienė Marija 3673, 3674, 3675
Paukštė Antanas 3676
Paukštienė 3677
Paukštys Jonas (Vilkaviškis) 198, 286, 3298, 3678
Paukštys Jonas (Raseiniai) 286, 3679, 4121
Paukštys Jonas 756, 3680
Paukštis, Paukštys Jonas Petras 278, 3681
Paukštys Juozas 3678
Paulaitis Ignas 861, 1474, 3682
Paulaitis Jonas 1190, 3483, 3683, 3741
Paulauskaitės 1956, 3684
Paulauskas (Šilalė) 4411
Paulauskas Antanas 3288, 3289, 3685
Paulauskas, Paulauskis Feliksas 208, 2518, 3686, 5325
Paulauskas Ignas 3687
Paulauskas Jonas 2704, 5067
Paulauskas Jonas (Kretinga) 2664
Paulauskas Jonas (Kaunas, gub.) 3688
Paulauskas Jonas (Raseiniai) 3689
Paulauskas Jonas (Jurbarkas) 1453, 2664, 3690
Paulauskas Jonas, Petro 1770, 2369, 3691, 4510
Paulauskas Juozas 3693
Paulauskas Juozas, Juozo 3692
Paulauskas Kazys 3694, 3866, 5234
Paulauskas, Paulauskis Narcyzas 3695
Paulauskas Nikodemas 3696
Paulauskas Povilas 3697
Paulauskienė Marcijona 3698
Paulauskienė Pranciška 3699
Paulauskis Jurgis 3700
Paulavičius K. 3701
Paulavičiūtė Teklė 3702
Paulikaitienė, Paulikaitytė Magdalena 3703
Paulikas Antanas 3599, 3704
Paulioniai 2072
Paulionis V. 5556
Pauliukaitis 3705
Pauliukas Pranas 3706
Pauliukevičius Jokūbas 3526, 3707, 3911, 4205, 5647
Paulius Jonas, Juozo 3708
Paulius Jonas, Motiejaus 3709
Pauperis Antanas (Šilutė) 3710
Pautienius Antanas (Vilkaviškis) 3711
Pautienius Jonas 74, 137, 139, 620, 1599, 2911, 3711, 3712, 4493, 5284, 5652
Pautienius Kazimieras 3713
Pauža 3714
Pavalkis Bronislovas 3715
Pavalkis Juozas 2448, 3716, 4682
Pavalkytė-Griniuvienė Joana Dominyka 1029, 3717, 4031
Pavarotnikas Juozas 2159, 3718, 5531
Pavickaitė-Okuličienė, Povickaitė Juzefa 3719
Pavilčius Jonas 3720
Pavilionis Stanislovas 2430, 2988
Paviliūnas, Paliliūnas Kazys 3721
Pavilonis Kazys (Rokiškis) 3723, 4906
Pavilonis, Paviliūnas Kazys (Anykščiai) 3722
Pavilonis, Povilonis Pranas 3724
Pavilonis, Pavilionis, Povilionis, Povilonis Steponas 2104, 3725, 5490
Pazareckas Juozas 3726
Paznokaitis Juozas 109
Pažarauskas, Pažarauskis Stanislovas 3727
Pažerskis Juozas 3728
Peciukonytė Agota 3729, 4365, 5276
Pečaitis, Piežaitis Jonas 3730, 3613
Pečaitis, Piečaitis Jurgis 3731, 4628
Pečiukas Jurgis 3732
Pečiulionis M. 5731
Pečiulis Leonardas 3733
Pečiulis Viktoras 793, 1863, 2151, 3007, 3470, 3734
Pečiūra Konstantinas 3735
Pečiūra Petras 3736
Pečkaitis 3737
Pečkaitis Juozas 3524, 3739
Pečkaitis Konstantinas 3737, 3738
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana Marija 666, 1829, 4519, 5194
Pečkys Jonas 3740
Pečkūnas Petras 1190, 3483, 3683, 3741
Peikertas 3742
Pekšytė Anastazija 3148, 3743
Pekšytė Veronika 3744
Pekštytė, Pekšytė Juozapota 3745
Pėkus Mykolas 3746
Penčyla Petras 2294, 3646, 3747, 5611
Penčyla Pranas 97, 1038, 1788, 2154, 2588, 3432, 3747, 3748, 5492
Penčyla Vincentas 3749
Penikas Dominykas 3750
Penikas, Penikis Pranas 80, 410, 3159, 3751, 3939, 4015, 4016, 4040
Penkauskaitė Gr. 2790, 3752, 4991, 5093
Penkauskaitė Joana 3754
Penkauskaitė Stanislova 2790, 3753, 4991, 5093
Perednis Liudvikas 3755
Perednytė Kotryna 3756, 4798
Perekšlis Karolis 666, 3757
Perveneckas Gabrys 3758
Peseckiūtė, Peseckytė Ieva 3759
Pesliakas Konstantinas 3760
Pesliokas, Pesliakas Stasys 3761
Pėstininkas P. 3277
Peteraitis Jonas 3762
Peteraitis Simonas 657, 2520, 3512, 3763, 4886, 5371
Petkauskas Jonas 3764
Petkelis Antanas 3765
Petkelis Jonas 3766
Petkevičaitė Rozalija 1572
Petkevičaitė-Bitė Gabrielė 187, 205, 414, 526, 548, 1117, 1442, 1647, 1694, 2006, 2090, 2451, 2623, 3767, 3771, 3851, 4016, 4307, 5177, 5752
Petkevičiai 5291
Petkevičienė, Žukauskienė, Abramavičiūtė Veronika 3768, 3770
Petkevičius A. 2681
Petkevičius Ignas 3769
Petkevičius Jonas Leonas 3768, 3770, 3771, 3851, 5291
Petkevičius Kazys 3772
Petkevičius Pranas 3773
Petkevičiūtė Antanina 3774, 4947
Petkevičiūtė Emilija 3775
Petkevičiūtė Stefanija 3776
Petkus Jonas 1040, 1164, 1431, 3334, 3778
Petkus Petras 3777
Petliukas M. 5565
Petraičiai 163, 2968
Petraitienė, Boklerienė 3779
Petraitis 479
Petraitis Jonas 650, 3780
Petraitis Juozas 3781
Petraitis Mikas 3782
Petraitis Petras (Kaunas) 2968, 3625, 3783
Petraitis Petras (Šakiai) 3784
Petraitis Pranas 3785
Petraitis Simas 2968, 3625, 3786
Petraitis Simonas 3787
Petraitis Vincas 3788
Petraitytė, Petraičiukė Ona 735, 3038, 3789, 4231
Petras 3790
Petraška Martynas 3791
Petraškevičius Česlovas 728, 3792
Petrauskaitė Marcijona 3793
Petrauskaitė Uršulė 3794
Petrauskas 761, 3795
Petrauskas Aleksandras 3796
Petrauskas Antanas 361, 3797
Petrauskas J. 1102
Petrauskas Jonas 3798
Petrauskas Jonas, Igno 3799
Petrauskas Jonas, Juozo 3800
Petrauskas Juozas 3801, 5365
Petrauskas K. 1778, 3802, 5142
Petrauskas Kajetonas 3803, 3810
Petrauskas Kipras 3798, 4757
Petrauskas Mikas 3269, 3798, 4757
Petrauskas Mykolas, kun. 3804, 4906
Petrauskas Mykolas (Pasvalys) 3805
Petrauskas Mykolas (Marijampolė) 3806
Petrauskas Petras 3807, 4343
Petrauskas Pranas 3809
Petrauskas Pranas, Stasio 3808
Petrauskienė Ona 1865
Petrauskienė-Mikalauskaitė Kotryna 3803, 3810
Petravičienė Barbora 3811
Petravičius 3812
Petravičius 3813
Petravičius Antanas 3030, 3814
Petravičius Feliksas 124, 228, 310, 410, 448, 471, 675, 999, 1184, 1279, 1562, 3090, 3110, 3127, 3294, 3333, 3815, 4098, 4722, 4787, 4823, 4977, 5004, 5005, 5079, 5301, 5480, 5486, 5520, 5543, 5615, 5692
Petravičius Jonas 3816, 3820
Petravičius, Pratapas Mykolas 3817
Petravičius Simas 2829, 3818, 4416
Petravičius Vincas 3819
Petravičiūtė-Ramanauskienė, Petravičia Agota 3820
Petreikis Antanas 3821
Petreikis Jonas 3822
Petreikis Kazimieras 1087, 3823
Petrika J. 2267, 2332, 2351, 3824
Petrika Silvestras 98, 3825, 3932
Petrikaitė Amelija 1405, 3826
Petrikaitė Ona 3827
Petrikauskas Simonas 3828
Petronis Mykolas 3829
Petronis Povilas 743, 1422, 2424, 3830
Petronis Pranas 2354, 2355
Petrošiūtė Magdalena 3831
Petroška 3832
Petrukaitis, Petriukaitis Pijus 1554, 1556, 3833
Petrulevičius P. 1546, 3834
Petrulienė Veronika 3835
Petrulionis Rapolas 3836, 3837
Petrulionytė-Pupeikienė Elžbieta 3836, 3837
Petrulis 787, 3838
Petrulis Juozas (Rokiškis) 3839
Petrulis Juozas (Kretinga) 1169, 3840
Petrulis Jurgis 787, 1307, 2525, 3841
Petrulis Kazimieras 3842
Petrulis Petras 3843
Petrulis Pranas 3844
Petrulis Stasys 3845, 4911, 5466
Petrulytė Petronėlė 1376, 3846, 5351
Petrusevičius K. 867
Petrusevičius Pranas 730, 1022, 2291, 2461, 2555, 2948, 3034, 3321, 3473, 5380, 5396
Petruškevičius Jokūbas 3847
Petruškevičius Karolis 617, 1004, 1150, 3407, 3848, 5347
Pėžius Jurgis 3849, 5420
Pficneris 3850
Piaseckaitė-Šlapelienė Marija 77, 3851, 4993
Piečaitis Jurgis 2437, 5037, 5830
Piečiauskas Stasys 4300
Piepolis 5506
Piešina Povilas 3852
Piešina Vladas 3852, 3853
Pietaris, Pieteris Kazimieras 836, 3164, 3854
Pietaris Vincas 543, 742, 1105, 1681, 2174, 3434, 3854
Piežaitis Jonas 1782, 3855
Pijus A. 1131
Pikčilingis Jonas 3856
Pikčilingis Pranas 3857
Pikčiūnas Petras 3858, 4311, 4386
Pikelienė Morta 3859, 4275
Pikeraitis-Benžas Jonas 3860
Pikturna J. 1395, 4372
Pilibaitytė Marija 3861
Pilypas Jurgis 1621, 1955, 3862, 4636, 5506
Pilipavičius Jonas 3863
Pilyponis 3864
Pilius Juozas 2010, 3865
Pinelis Jurgis 2030, 2190, 3694, 3866, 5234, 5653
Pinikienė Filomena 3867
Pipiras 3868
Pipiras Jonas 3869
Pivoraitė Marijona 3870, 4633
Plačekis, Plačiakis Eduardas 3871
Plačelis Juozas 3872
Plačenis Mykolas 1144
Plateris Jurgis 4266
Plaušinaitė Ona 3499, 3874
Plaušinaitis Pranciškus 3873
Plečkaitis Motiejus 3875
Pleikienė Barbora 839, 2577, 3876
Pleikys Antanas 3877, 5581
Pleikys Ignas 3878
Pleirytė-Vaidilutė, Puidienė Ona Elžbieta 2106, 3522, 3879
Plekšytė Juozapota 3880
Plesnevičius, Pliaunevičius Antanas 3881
Pleškaitė (Pleškalė) Ona 1954, 3882
Pliaterienė G. 2809
Pliateris 1016, 3326, 4821, 5549, 5593
Pliateris Adomas 2809, 4266
Pliatorovas 363
Pliura J. 548
Pliuškaitė R. 356
Pliuškevičius 80, 3939
Plokštys Mykolas 2084
Plūdrikis Kazys 3883
Plukauskas Jonas 3884
Plungė 3885
Pocevičius Vladas 4045, 5879
Pocevičiūtė, Pocevičaitė Domicelė 3886, 3944
Poceviečienė Paulina 3901
Pocienė, Pociuvienė Felicija 3887
Pocienė Ona 3888
Pociulis Pranas 3889
Pocius (Kelmė) 3890
Pocius (Tauragė) 3891
Pocius Domininkas 666, 3892
Pocius Ignas 3594, 3888, 3893
Pocius Izidorius 1776, 3593, 3894
Pocius Jonas 3895
Pocius Juozas 3896, 5076
Pocius Kazys 3897
Pocius Kazys, Kazio 356, 3898
Pocius Pranas 2354, 2355
Pocius Tomas 3899
Pocius Vincas 3900
Pocius-Pocevičius Vladas 3901
Pociūtė, Pocaitė Emilija 3902
Podelskas Juozas 3903
Poderys Antanas 3904
Poderis K. 1174
Podoleckas 3905
Podolskas, Padolskas Juozas 3906
Podolskas, Podalskis Tomas 3907
Podumanskas-Lokys Antanas 2293, 3908
Pogodinas A. 2536
Poidėnas Vosylius 3909
Pomaitis Tomas 3910
Ponas 3911
Popovas Gervazas 3912
Porutis Juozas 3913, 5428
Poska Feliksas 3914
Poslauskaitė-Visockienė 1109, 3915
Posmus Baltramiejus 3916
Posmus Jonas 3917, 3918
Posmuvienė, Puslauskienė, Poslauskienė Barbora 1320, 3650, 3917, 3918, 5601
Poška D. 3919
Poška Feliksas 3920
Poškevičius Jonas 3921
Poškus Melitonas 3922
Poškus Pranas 3923
Potapovas A. 603, 2681, 3214
Potockis (Norkus) Augustinas 3924
Potockis Jonas 3925
Povickai 602
Povickaitė Felicija 606
Povilaičiai 697, 3020
Povilaika Antanas 3926
Povilaika Motiejus 3927
Povilaitienė Marija 3928
Povilaitis 2128
Povilaitis Antanas (Šakiai) 3929
Povilaitis Antanas (Kaunas, r.) 3930, 4045, 4046
Povilaitis Ignas 3931
Povilaitis Jonas 98, 430, 693, 695, 3825, 3928, 3932, 4583, 4585, 4647
Povilaitis Jonas, Silvestro 3933
Povilaitis Pranas 3934
Povilaitytė-Ivanauskienė Ieva 1637, 2846, 3935
Povilaitytė-Macevičienė Pranciška 3936
Povylienė Agota 3937
Poviliūnas, Paliliūnas Kazimieras 2043, 3938
Povylius Antanas 80, 95, 2006, 3937, 3939, 5839
Povilonienė Veronika 2281, 3940
Povilonis, Pavilonis Antanas 3941
Poznakaitis 3942
Požėla V. 5445
Požėla Antanas 80
Požėla Aleksandras 3943
Požela Antanas, Antano 3944,
Požela Antanas, Juozo 3945
Požėla Ignotas 3946
Požela Juozas Edvardas 3947, 3951
Požėla, Požela Leonas 3948, 4940
Požėla, Požela Vladas 187, 497, 863, 1786, 2635, 2636, 3303, 3362, 3597, 3949, 5392
Požėris Andrius 3950
Prakaitas Stasys 1414, 2635, 3947, 3951, 3980, 4119, 4940, 4941
Prakapas Jonas 3952
Prakapas Juozas 3953
Prakulevičius Stasys 3954
Pranaitis Jurgis 3955
Prancišis, Proncišius Pranas 3956
Pranckaitis, Pranckūnaitis Antanas 3957
Pranckevičius Juozas 3958
Pranckevičius, Pranevičius Karolis 3959, 5660
Pranckevičius Matas 3960
Pranckevičiūtė Pranciška 3961
Pranckūnas, Pronckūnas Adomas 881, 3962
Pranckūnas Motiejus 54
Pranckūnas Pranas 605
Pranckūnas, Pranckus Mykolas 3963
Pranckus Motiejus 3964
Pranevičius Petras 3965
Pranys Juozas 3966
Pranys Kazimieras 3967
Prapuolenis Bronius 3968
Prapuolenis Kazimieras 1121, 3969
Praškevičius Jurgis 261, 3970, 5030, 5861
Pratapas Ciprijonas 3971
Prečaitienė Ieva 3972
Preidžius Nikodemas 4731
Prialgauskas Bonifacas 3503, 3973
Prialgauskas, Prielgauskas, Prielgauskis Kazimieras 10, 3974, 4196, 4986, 5501
Prialgauskas Vladislovas 4396
Prijalgauskas Mykolas Andrius 666, 3975
Prijalkauskas Julius 3976
Prochožovas 3977
Prokopavičienė 3717
Prokurotas, Prakurotas Povilas 3978
Pronckietytė Elžbieta 3979
Pronckūnas Baltrus 3951, 3980
Pronckus Aleksandras 3981
Pronskietis, Pronckietis Kazimieras 3982
Proškus, Proškevičius Aleksandras 2541, 3983
Prunskis Petras 3984
Prūseika Leonas 569
Pučiliauskas Antanas 3985
Pučiliauskas, Pučuliauskas Pranas 98, 1082, 3929, 3985, 3986, 4389, 4805, 5162,
Pudzevičiai 264
Puida K. 3879
Puidokas Jonas 1245, 3987
Puišys Jurgis 3988
Puišys Motiejus 3989
Pūkas Jurgis 3990
Pukelis Julijonas 3991
Pukelis Pranas 3992
Pukys Povilas 3993
Pūkys Vincas 3994
Pukštis Kazimieras 3995
Pumeris Simonas 1762, 3996, 5205
Pundelis Pranas 3997
Puniškytė 3069
Pupeikis Izidorius 3837
Pupelis Feliksas 3998
Pupkevičius 5506
Pupšaitė, Pupčaitė Marijona 3999, 5371, 5457
Pupšys Julius 4000
Pūras Jurgis 4001
Pūras Motiejus 4001
Puras Vaclovas 4002
Purėnas Antanas 4003, 4911
Purinienė Anrata 4004
Puronas Juozas 4005
Purtokas Adolfas 4006
Purvėnas 4007
Pusdešris Aleksandras 4008
Pusdešris Jurgis 4009
Pusvaškis J. 253, 4010
Pusvaškytė Marijona 4011
Puteikis M. 4012
Putrys Benediktas 4013
Putvinskaitė-Žmuidzinavičienė Marija 4014
Putvinskiai 1207, 1207, 1760, 1786, 2006, 2058, 2451, 3471, 3494, 3727, 3751
Putvinskienė-Gruzdytė Emilija 4015
Putvinskis Kazys 381
Putvinskis Vladas 80, 205, 1549, 2006, 2059, 3494, 3751, 3939, 4014–4016, 4039, 4040, 5773
Puzaras Antanas 4017
Puzaras Jonas 3207, 4017
Puzyna 2961
Puzinas 198
Puzinas P. 2315
Pužauskas Benediktas 3336, 4018
Pužauskas Jurgis 3336, 4019
 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge