<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Asmenvardžių rodyklė. V dalis 

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge

R  S  Š  T
R
 
Racevičius Aleksandras 4020
Racevičius Leopoldas 4021
Račiūga, Rečiūga J. 4023
Račiūga Juozapas 4022
Račiūga, Račiukaitis, Račiukas, Račiūnas Stanislovas 3134, 3512, 4024, 5371, 5652
Račiūnas Jonas (Šakiai) 4026
Račiūnas Jonas (Panevėžys) 1858 4025
Račiūnas Juozas 4027
Račiūnas Simanas 1195, 4028, 5318
Račka Benediktas 4029
Račkauskaitė Karolina 4032, 5045
Račkauskaitė-Piečaitienė 4030
Račkauskaitė-Seniauskienė Agota 913, 2481, 4030, 4031, 4714
Račkauskas Antanas (Telšiai) 4033
Račkauskas Antanas (Tauragė) 3317, 4034
Račkauskas Benediktas 4035
Račkauskas Julijonas 3158, 4036, 4951
Račkauskas Juozas (Kelmė) 4037
Račkauskas Juozas (Panevėžys) 4038
Račkauskas Kazimieras 80, 3751, 3939, 4016, 4040
Račkauskas Mykolas 4041
Račkauskas Pranas 2809, 4042
Račkauskas Steponas 5681
Račkauskas-Vairas Karolis 4039
Račkauskauskienė, Pakalniškytė Barbora 4043
Račkauskauskienė-Lunskaitė Marijona 4044
Račkovskis A. 3540
Račkus Mykolas 2996, 3901, 3930, 4045, 4046, 4742, 5053, 5622
Račkuvienė-Povilaitytė, Račkienė Petronėlė 4046
Radavičienė Petronėlė 4047
Radavičius Jonas 4048
Radavičius Motiejus 4047, 4049
Radulis Petras 4050
Radušis Antanas 340, 801, 992, 1518, 2447, 3429, 3565, 4051, 4577
Radvila Kajetonas 4052
Radvila Motiejus 450, 1793, 4053
Radzevičienė Marija 4054
Radzevičius 4055
Radzevičius Antanas 4056
Radzevičiūtė Magdalena 1148
Radzys, Radis Jonas 4057
Radziukynas Juozapas 4058, 4059
Radziukynas Motiejus 4059
Radzvickas Petras 4060
Radžiūnas 1105
Radžius, Raudys, Radys Juozas 4061
Rafanavičius, Rafanovičius Mykolas 4062
Ragaitis Juozas 4063
Ragauskas Jonas 1215
Ragelis Motiejus 4064, 5293
Ragelskytė Veronika 4065, 4836
Ragėnas Justinas 4066
Raibužis Juozapas 4067
Raila Stanislovas 4068
Raimutis Juozas 4069
Raišukytė Morta Augustė 4070
Raizgys Juozapas 4071
Rakalskis 4072
Rakauskas Jonas 4073
Rakauskas Juozas 1012, 2809, 4073
Rakauskas Juozas (Suvalkai, gub.) 4074
Rakauskas Juozas (Šilutė) 4075
Rakauskas Mykolas 4073, 4046
Rakauskas Motiejus 4077, 5130
Rakauskas Nikodemas 4078
Rakevičienė Marijona 4079
Rakickas Simonas 4080, 4081
Rakickienė Marcelė 4081
Rakunas 4082
Rakutis (Biržai) 4083
Rakutis (Marijampolė) 4084
Rakutis, Briedis Kazys 4085
Rakuzinas Jurgis 5520
Ramanauskaitė Stefa 2414, 4086
Ramanauskas A. 1922, 4087, 4897
Ramanauskas Anicetas 4088
Ramanauskas Antanas Juozas 4089
Ramanauskas Juozas (Skuodas) 4090
Ramanauskas Juozas (Vilkaviškis) 4092
Ramanauskas Juozas, Motiejaus (Tauragė) 4091
Ramanauskas Jurgis 4093
Ramanauskas Kazimieras (Rokiškis) 4094, 5054
Ramanauskas Kazimieras, Kazio (Skuodas) 3466, 3467, 4095
Ramanauskas Martynas 2279, 4096
Ramanauskas Povilas 1995, 3294, 4097, 4098, 5004, 5294, 5486, 5514, 5615
Rameikis Matas 4099
Ramonaitis Juozas 569, 4100
Ramonaitis Mykolas 4101
Ramonas Augustas 4102
Ramonas Jonas 641, 4103
Ramonas Juozas 4104
Ramonas Petras 4105
Ramonienė Ona 975, 4106
Ramoška Antanas 4107
Randis Jonas 4108
Rankus 10, 4109
Rapševičius Kasparas 4110
Rapševičius, Repševičius Zigmantas 4111
Rastauskas Antanas 1674, 4112
Rastauskas Jonas 4113
Rastauskas Jonas, Petro 4114
Rastenis 4757
Rastenis, Rastonis Adomas 282, 4115
Rastenis Kristupas 282, 4116
Rašatinskas Pranas 4117
Rašinskas Jonas 2278, 4118
Rašinskas M. 1294
Rašytinaitė Elena 2348
Raškauskas Vincas 5029
Raškevičius-Girnys 3951, 4119
Raštutis Nikodemas 4120
Ratkevičius Antanas 1241, 3024, 3643, 3679, 4121
Ratkus Aleksandras 4122, 4515
Raudenis 1324, 3635, 4123
Raudys Kazimieras 4124
Raudonikis Petras 1480, 4125
Raudonis Antanas 4126
Raudonis Kazimieras 4127
Raudvila Jurgis 4128
Raugytė, Raugaitė Agota 1153, 4129
Raugytė, Raugaitė Uršulė 1153, 4130
Raugytės 4129, 4130
Rauka Baltramiejus 4131
Raukčius Antanas 4409
Rauktienė Marija 4132
Raulinaičiai 1003
Raulinaitis Jurgis 4133
Raulinaitis Motiejus 992, 4134
Raulinaitis Vincas (Marijampolė) 4136
Raulinaitis, Raulynaitis Vincas (Šakiai) 4135, 5037
Ravas Jurgis 4137
Ravotienė 4138
Razickas Juozas 2214, 4139
Razma Adomas 4140
Razma Antanas 4141
Razma Kazimieras 4142
Razma, Razmus Pranciškus 4143
Razmislevičius-Kairys 4144
Razmus Ignas 4145
Razmus Jonas 4146
Razutis Jonas 4147
Razutis Juozas 4148
Razutis Pranas 4149
Razutis, Rasutis, Ražutis Vincas 4150
Razutytė Kotryna 4151
Raževičiūtė-Polteraitienė Agota 4152
Reipa Jokūbas 4153
Reivytis Jonas 1281, 1660, 2300–2302, 2304, 4154, 4911
Reivytis Pranas 4154
Reivytis Stanislovas 4155
Rekašius Kazimieras 4156
Rekešiai 705, 706, 1082, 3929, 3932, 5655
Rekešienė Agota 3298, 4157, 4159
Rekešius Jokūbas 4158
Rekešius Juozas 3298, 4157, 4159
Rekešius Pranas 4160, 4750
Reklys Antanas 78, 392, 4679
Rėkuvienė, Garmutė Kotryna 4161
Remeikis Jonas 4162
Remeikis Juozas, Jono 3336, 4163, 4951
Remeikis, Rymeika, Rymeikis Juozapas, kunigas 4165, 4998
Remeikis, Romeika, Rameikis Juozas, Antano 18, 4164
Remeikis Motiejus (Mataušas) 4166
Reminas, Remikas Jonas 4167
Rėpšaitė, Rėpšiūtė Barbora 310, 672, 1996, 2611, 3345, 3346, 3347, 3348, 3535, 3815, 4169, 4168, 5553
Rėpšaitė Ona 4169
Rėpšaitė, Repšiūtė Petronėlė 310, 672, 1042, 1996, 2611, 3345–3348, 3535, 3815, 4169, 4170, 5553
Rėpšaitės 356, 3509, 4168
Repšas Liudvikas 4171
Repšienė-Glemžaitė Uršulė 4172
Repšys Kazys 4173
Reškevičius Vincas 4174
Reuta Antanas 3789
Reventa Teofilis 1158, 4175, 4898
Ribienė 4176
Ribskaitė Ona 4177
Riestys Jonas 4178
Ryklienė, Ryklikienė Pranė 1160, 4179
Riklikytė-Baltrušaitienė, Ryklytė, Rykliūtė Ona 323, 4180, 4301
Rima Kazys 4181
Rymas Aleksandras 4182, 4528
Rymas Kazys 4183
Rimavičius 5575
Rimavičius Vincentas 4184
Rimdeikis Gaudentas 4185
Rimgaila Kasparas 4186
Rimydis Jonas 4187
Rimka Antanas 282, 4188
Rimkevičienė Joana 1753, 4189, 4669
Rimkevičius Antanas 4190
Rimkevičius Dominykas 4191
Rimkevičius Juozapas 4192
Rimkevičius Karolis 657, 1035, 2003, 4193, 5371
Rimkevičius Kazimieras 657, 2317, 4194
Rimkevičiūtė Joana 800, 1064, 1085, 4195
Rimkūnas Antanas 4196
Rimkus 4197
Rimkus Antanas (Tauragė) 1587, 1621, 38624198
Rimkus Antanas (Akmenė) 1851, 4199
Rimkus Jonas 4200
Rimkus, Rimkevičius Jonas 4201
Rimkus Jurgis 4202
Rimkutė Topylė 2032, 3037, 4203
Rimokaitis Jonas 4204
Rimša Juozas 330, 648, 656, 392, 1156, 1509, 1554, 2019, 2185, 2298, 2758, 2774, 2778, 2998, 3058, 3070, 3076, 3198, 3406, 3454, 3528, 3530, 3628, 3707, 3854, 3911, 4205, 4206, 4315, 4680, 4683, 4898, 5022, 5186, 5231, 5492, 5555, 5556, 5647
Rimša Petras 1509, 2122, 2891, 4182, 4206, 5231
Rinčius Martynas 427
Ringys Kristupas 4207
Rinkevičius Baltrus 4208
Rinkevičius Jonas 4209
Rinkevičiūtė Ieva 4210
Rinkus-Rinkevičius Antanas 4211, 4808, 5109
Ripelis, Rypelis Jurgis 4212, 4595
Ripinskas Leonas 4426
Ripskis Stasys 1587, 2729, 4213
Ripskytė, Ripskaitė Ona 4214
Riškevičius Juozas 4215
Riškevičius Vincas 3079, 4216
Riškūnas Antanas 4217
Riškus Antanas 4218, 4219
Riškus Juozas 4218, 4219
Riškus Teofilis 4220
Rizauskas Jonas 4221, 5448
Rocius Vincas 1611, 4222
Rodka Juozas 819
Rodzevičius J. 4998
Rogalska Konstancija 3225
Rojus Stanislovas 4223
Rokaitė 3839
Roličienė, Ralienė, Priedaitytė-Gaiževskytė Ona 1351, 4224
Romaitis Jonas 4225
Romaitis Mykolas 4225
Romeika Dominykas 4226
Romeikis Tamošius 4227
Ropas 5560
Rosenas, Rasėnas Kazys 761, 829, 1587, 3593, 3594, 3901, 4228
Rozgevičius Povilas 4229
Rozgys Kazys 4230
Rožanskas, Rožanskis Jurgis 735, 2396, 3038, 3789, 4231, 5501
Rubavičius Vincas 844
Rubaževičienė 4232
Rubaževičius 2383
Rubaževičius Apolinaras 4233, 5576
Rubaževičius Ignotas 4234
Rubikas Zigmas 2453, 4235
Rubinas Vincas 4236
Rubinšteinas Jokūbas 3252, 4237, 4704
Rubšas Stasys 4238
Rucas Ignotas 4239
Rucevičius Antanas 529, 569, 570, 614, 836, 1038, 1341, 1520, 1786, 2294, 2774, 3060, 3193, 3198, 3206, 3597, 3646, 3748, 4100, 4240, 4688, 5526
Rucevičius Stanislovas 4241
Rudaitienė 4242
Rudaitis, Rūdaitis, Radaitis Antanas 323, 1782, 4242, 4243, 4473, 4712, 5037, 5186
Rudaitis Jonas 4244
Rudaitis Juozas 4245
Rudaitis Stasys 4246
Rudakys, Rudakis Kazys 4247
Rudavičius Juozas 1776, 4248
Rudgalvis Antanas 4249
Rudienė Domicelė 4250
Rudienė Rozalija 3200, 4251
Rudis, Rubys Antanas, Juozo 152, 1650, 1800, 4250, 4253, 5171, 5332
Rudis Jonas (Pasvalys) 3200, 4251, 4254
Rudis Jonas, Juozo (Jurbarkas) 4255
Rudis Juozas 5644
Rudis Jurgis 4256
Rūdminas Antanas 4258
Rudminas, Rudminavičius, Rudminaitis, Jonas Pranas 4257, 4260
Rudminas Pranas Jonas 4259
Rudminienė, Rūdminienė Kotryna 4260
Rudokas Feliksas 1680, 4261, 4323
Rudokas Vincas (Utena) 4263
Rudokas Vincas, Prano (Kupiškis) 4262
Rudvalis Motiejus 3068, 4264
Rudžionytė Justina 4265
Rūgys, Rugis, Rugys Juozapas 269, 568, 1218, 1906, 2809, 4266
Ruibys 3217
Ruibys Ignas 4267
Ruikys Juozas 1245, 4268
Ruikovičius 1385, 2176
Rukšys Juozas 1024, 4269, 4273, 4284, 5235
Rukuiža 4270
Rumbavičius 3454
Rumbutis Kazimieras 4271
Rumė 4272
Rumpiai 4884
Rumša Jeronimas 1024, 4273, 4284, 5235
Runkienė Simparoza 4274
Rupka, Rupkus, Rupkevičius Jurgis 3859, 4275
Rupšas J. 1906
Rupšienė, Rupšaitė Agota 4276
Rupšys Adomas 4277
Rupšys, Riupšys Juozapas 4278
Rupšys, Rupšius Kazimieras 4279, 5325
Rupšys, Rubšys Stanislovas 729, 2526, 4280, 4515, 4911, 5214, 5326, 5386, 5428, 5730
Rupšys Tadas 4276
Ruseckaitė 4281
Ruseckas Petras 4282, 4528
Rūsis 4283
Rusteika Antanas (Šilutė) 1024, 4269, 4273, 4284, 5235
Rusteika Antanas, kun. 4121
Rusteika Petras (Klaipėda) 4285
Rusteika Petras, kun. 4286
Rusteikienė Cecilija 4287
Ruščica K. 4288
Rušėnas Feliksas 4289
Rušinskas K. 4290, 5876
Rušinskis-Ruškevičius Motiejus 4291
Ruškienė Barbora 4292
Ruškys Mykolas 4293
Ruškytė-Kavaliauskienė Ona 2207
Rūta Aleksandras 64, 4294
Rutienė Barbora 1266, 4295, 4848
Rutkauskas Jonas 4297, 4629
Rutkauskas Kazimieras 4296
Ruzgaila Petras 3017, 3106, 4298, 4874
Ruzgys Juozas 1279, 4299
Ružaitė-Paratainienė Ona 4300, 5284
Ružas Stanislovas 4300
 
S
 
Sabaitienė Marijona 4301
Sabaitis Motiejus 4302
Sabaliauskas 4303
Sabaliauskas Juozas 10, 4305
Sabaliauskas N. 3034
Sabaliauskas, Sabaliauskis Pranas 3549, 4306
Sabaliauskas-Žalia Rūta Adolfas 888, 1691, 2224, 3608, 4304
Sabas Jonas 497, 863, 1694, 2635, 3303, 3362, 3949, 5392, 5593
Sabas, Siabas, Sabenskis, Sabanskis Jonas 4307
Sabas Vincas 4309
Sabas-Sabaitis Juozas 747, 1294, 4301, 4308, 5037,
Sabas-Sabaitis Vincas 747, 1294, 4301, 4310
Sadauskaitė Agota 4311
Sadauskas 2084, 4312
Sadauskas Eugenijus 4313
Sadauskas Grigalius 4314
Sadauskas Ignas 4315
Sadauskas Jonas 4316
Sadauskas Juozapas 4317, 5448, 5597, 5857
Sadauskas Jurgis 4318
Sadauskas Mikalojus 3706
Sagevičius, Sagys Juozas 4319
Sakalauskas 4636
Sakalauskas Antanas 4320
Sakalauskas Jonas, Antano (Radviliškis) 3084, 3221, 4321, 4324, 4328
Sakalauskas Jonas, Antano (Vilkaviškis) 4322
Sakalauskas Juozas 58, 109, 113, 363, 671, 761, 829, 1333, 3084, 3092, 3221, 3257, 3286, 3478, 3567, 3643, 3862, 3894, 4261, 4321, 4323, 4328, 4535, 4801, 4948, 4968, 5199, 5348, 5512, 5598, 5740, 5879
Sakalauskas Juozas, Juozo (Radviliškis) 4324
Sakalauskas Jurgis 4322
Sakalauskas Kazimieras Stasys 4325
Sakalauskas Motiejus 4327
Sakalauskas Petras 3084, 3221, 4321, 4324, 4328
Sakalauskas Pranciškus 4329
Sakalauskas-Vanagėlis Ksaveras 30, 52, 106, 1197, 2894, 4326, 5809
Sakalauskienė Barbora 4330
Sakalnykas 5816
Sakavičius, Sakevičius Kazimieras 2723, 4331
Sakevičius Motiejus 5556
Salatka Andrius 3155, 4332
Saldukas Pranas 1280, 1889, 4333
Salyklis Antanas 3112, 4334
Salomnaitis Adomas 4335
Saltonas Antanas 4336
Samaitis Antanas 4337
Samajauskas Kazimieras 4338
Samalytė Antanina 4339
Samalius Pranas 4340
Samas Juozas 4341
Samaška Augustinas, Jackaus 4342
Samaška Augustinas, Silvestro 4343
Samaška Kazys 3336, 4345, 5369
Samaška Petras 4344
Samsonavičius Vladas 4346
Samuilienė Juzė 4347
Samuilis Stanislovas 4347, 4348
Samulionis Mikalojus 4349
Samuolis Jonas 4350, 5073, 5284
Samuolis Juozas 5724
Sanda 4351
Sanderas Jonas 4352
Sankauskas Jurgis 4353
Sankūnaitė, Saukūnaitė Elena 4354
Sapkauskaitė G. 602
Saplienė Ieva 1757, 4355
Saračinskis, Saračinskas Ignas 4356, 5660
Saradis Jonas 4357, 4634
Sarakaitė Juzė 4358
Sargautas Antanas 2613, 4359
Sarpalius Motiejus 4360
Sasnauskas Č. 3241
Sasnauskas Ignas 3092
Sasnauskas Petras 4361
Sasnauskas Povilas 4362
Saudargas Vincas 4363
Saudargienė, Saudaraitė Domicelė 4363
Saukinas Juozas 4364
Saulėnaitė Ieva 3729, 4365, 5276
Saulėnas Juozapas 4366
Saunius, Zaunius Juozas 4367
Saunoris Juozas 4368, 4369
Saunoris Liudvikas 4370
Saunorytė Ona 4369
Sauskaitė Elena 4371
Savelevičius Juozapas 4372
Savickas Adomas 4373
Savickas, Savickis Aleksandras 2084, 2346, 3956, 4374, 5221, 5495
Savickas, Savickis Andrius 4375
Savickas Antanas 4376
Savickas Benediktas 5065
Savickas Jonas 4377
Savickas Juozapas 4378
Savickas Jurgis 4379
Savickas Leonas 4380
Savickas Petras 4381
Savickienė Ieva 550
Savickienė Julija 4381
Savinskas Jonas 901, 4382
Savukynas Kostas 4383
Sčesnulevičius Kazimieras 4384, 4385
Sčesnulevičiūtė Zofija 3493, 4384, 4385
Sedauskaitė Agota 3858, 4386
Sėdelys Jonas 4387
Sederevičiai 5183
Sederevičius, Sederavičius, Sidaravičius Kazimieras 1352, 1353, 4388, 4426, 4541, 4944
Sederevičius, Sederavičius Sideravičius Martynas 109, 110, 125, 202, 413, 464, 610, 611, 697, 856, 861, 918, 932, 944, 952, 954, 982, 991, 1005, 1030, 1081–1083, 1109, 1174, 1181, 1191, 1195, 1236, 1379, 1382, 1439, 1448, 1474, 1518, 1683, 1752, 1765, 1856, 2045, 2054, 2115, 2142, 2296, 2502, 2503, 2584, 2723, 2968, 3100, 3233, 3246, 3277, 3328, 3330, 3400, 3499, 3615, 3682, 3784, 3787, 3825, 3868, 3874, 3936, 3977, 3986, 4051, 4158, 4160, 4291, 4389, 4425, 4441, 4483, 4562, 4570, 4574, 4661, 4681, 4685, 4684, 4686, 4736, 4750, 4812, 4822, 4872, 5073, 5131, 5226, 5228, 5255, 5456, 5577, 5598, 5703, 5742, 5772
Sekevičius 4390
Selenis Kazys 4391
Semaška Stanislovas 4392, 5688
Semėnas Petras 4393
Semėnas-Semenavičius, Seminavičius Antanas 4394
Semenavičius Severinas 4395
Semenavičius Vladislovas 3503, 4396
Senavaitis Mikas 4397
Senda Jurgis 4398
Sendzikas 3472, 4399
Seniauskas 4031
Senikas Pranas 394, 4400
Senkauskas 3279
Senkauskas, Senkus Vincentas 2218, 3277, 4401, 4402
Senkus Baltrus 4969
Senkus Juozas (Marijampolė) 4402
Senkus Juozas (Sasnava ą Marijampolė) 4403
Senkus Jurgis 770
Senkus Karolis 4404
Senovaitis Mikas 4405
Serapinaitė, Serapinutė Barbora 4406
Serapinas Juozas 3426, 4407, 4698
Serapinas Kazimieras 4408
Serapinas Stanislovas 4409
Serapinas Vincas 4410
Serapinienė-Steponaitytė Barbora 4411
Serbenta Andrius 886, 4412
Serbenta Jurgis Stasys 4413
Sereika 4414
Sereika Feliksas 1120, 1506, 1955, 1956, 3333, 4415
Sereika Jonas 2829, 4416, 5237
Sereika Mykolas 4417
Seselskis Juozas 4418, 5615, 5769
Siaurytė Karolina 4418
Sidabra Antana 3089, 4420
Sidabras 4421
Sidaravičienė Veronika 4422, 4423
Sidaravičius Pranas 4423
Sidarkevičius Justinas 4424
Sideravičius, Sederevičius Vincas 4389, 4425
Sidziniauskaitė Kotryna 3320, 4426, 5027
Sieniauskienė 4482
Sigmundas Zigmantas Motiejus 4427
Sikarevičius, Zikarevičius, Sikorskis Julijonas 4428
Sikorskytė, Sikorskiūtė Anelė 4429
Silickas 2159, 4430
Silickas Juozas 4431
Silkauskis Adomas 4432, 4433, 4434
Silkauskis Juozas 1405, 4432, 4433, 4434
Silkauskis Kazimieras 4432, 4433, 4434
Silkinis Steponas 4435
Simanauskas Motiejus 4436
Simanavičius Jurgis 4437
Simanavičius Kazys 4438
Simanavičius Pranas 1536, 1618, 4439
Simanonienė Elena 4440, 4441
Simanonis, Simananis, Simanauskas, Simonevičius Mykolas 932, 1109, 1185, 2440, 2644, 2968, 4440, 4441, 4493, 5614
Simaškevičienė Grasilda 4442
Simaškevičius Jurgis 4442, 4443
Simokaitis Jonas 4444
Simonaitis Adomas 4445
Simonaitis J. 4761
Simonaitis Mykolas 4447
Simonaitis N. Motiejus 3000, 4446
Sinkevičius Petras 4448
Sinkevičius, Senkevičius Vincas 4449
Sinkevičiūtė Ieva 4450
Sireikis Adomas 4451
Sirutavičius, Siriutavičius Juozas 4452
Sirutavičius Vladas 2039, 4453, 4545, 4911
Sirutis Feliksas 3060, 4454
Sirutis Kazimieras 4455
Sirutis Martynas 2582, 4456
Sirvydis Anūpras 4457
Sirvydis Dominykas 4968
Siurplytė 4458
Skabeika, Skabeikis Jonas 4459, 5520
Skačkauskas Juozas 4460
Skaisgirienė Marijona 4461
Skalandžiūnas Antanas 4462
Skamarokas Pranas 4463
Skanavičienė, Zdanavičienė Ona 4464
Skardinskas Vladas 4465
Skardis Jokūbas 4466
Skariugienė Marijona 4467
Skatikas Jonas 4468
Skaudas Juozas 4469
Skeirys Petras 4470
Skeirytė Ona 4471
Skeivys Antanas 4472
Skelčiūtė-Stiklienė Marcelė 4473, 4711
Skersys Juozas 4474
Skersys Jurgis 1317, 4475
Sketeriai 4884
Sketeris Adomas 1056, 1829, 4476
Skiauteris Antanas 4477
Skiepinaitis 1260, 1325, 4478
Skiepinaitis Jurgis 83, 4479
Skinderis Antanas 4480
Skinderskas, Skindarskis Pranas 4481
Skinkys, Skinkis Jonas 4482, 4483, 4484
Skinkys, Skinkis Juozapas 4483, 5222
Skinkys, Skinkis Simonas 4484
Skiparis, Skiporis Jonas 2530, 4485
Skiparis Juozas 4486
Skipitis Rapolas 4487
Skirbutas Aleksandras 4488
Skirelis Petras 4489
Skirius Adomas 4017
Skirmantas Ipolitas 4490
Skirmantas Juozas 4491
Skystimas Andrius 4492
Skorulis Mykolas 67, 1599, 2911, 3712, 4441, 4493, 4676
Skorupskis, Skorupskas Juozapas 4494
Skrinskas, Skrinskis Jokūbas 4495
Skripas Jokūbas 4485
Skripkauskas Juozas 4496
Skripkus Juozas 4497
Skrodzkis, Skrodskis Kazimieras 560, 4498
Skrudlys, Skrublys, Skrudulis Dovydas 4499
Skruodys Jonas 4500
Skubrys Kazys 4501
Skučas Jonas 4502
Skudas Pranas 4503
Skudis, Skuodis Adomas 4504
Skudis, Skuodis Martynas 4505
Skudulytė Pranė 40, 274, 282, 1241, 1915, 2958, 3395, 4756
Skulskis Juozas 4506
Skumbilis 4507
Skuodžius Kazys 4508
Skuraučiūtė 4509
Skurdelis Antanas 1770, 2369, 3691, 4510
Skutala Norbertas 4511
Skužinskas Juozapas 4512
Slabinskas Jonas 4513
Slabokas Vladislovas 3901
Slančiauskaitė Kristina 4514
Slančiauskas Matas 205, 362, 2166, 2752, 3260, 3279, 3426, 4476, 4514, 4515, 4516, 4662, 4724, 4877, 5017
Slančiauskienė Barbora 4516
Slančiauskienė, Slapšinskienė Juozapota 2939, 2940, 4111, 4518
Slančiauskienė Monika 4517
Slavėnaitė Marija 2109, 4519, 5703
Slavėnas Juozas 3089, 4520
Slavėnas Jurgis 1762, 4521
Slavickaitė 4522
Slavickas Stasys 3065, 4522, 4523
Slavinskas Andrius 4524
Slavinskas R. 253, 4525
Slekienė, Juraitė Ona 4526
Sleževičius Kazys 2806, 4527
Sleževičius Mykolas 3949, 4528
Slibinskis, Slibinskas Juozas 4529
Sliekas Kazys 4530
Sliesoraitis Jonas 4531
Sliesorytė 4532
Sliesoriūnaitė Marija 4533
Sliužas Juozas 4534
Slyvauskas, Slyvauskis M. 33, 3422, 3478, 3567, 3643, 4636, 4535
Slivinskas Antanas 4536
Sližius Jonas 4537
Sluoksnaitis 5844
Slušys Dominykas 1112
Smailytė Anastazija 4538
Smakinas Jonas 4539
Smalevičiūtės 4540
Smaliukas Jonas 4541
Smalstys, Smolskis Antanas 3718, 4542
Smalstys, Smolskis Jurgis 3718, 4543, 5565
Smalstys Rapolas 4544
Smetona Antanas 2159, 4545
Smetonaitė Julija 1813, 4546
Smilčius Jonas 4547
Smilga Antanas 729, 4548
Smilgevičius Jonas 4549
Smilgietis 4550
Smilgius Pranas 4551
Smočinskis V. 2355
Smolenskas 747
Smolenskas, Smalenskas Adomas 2060, 2763, 2858, 4552
Sniečkus Izidorius 1195
Snitkus Pranas 4553
Sobeckas Juozas (*1871) 4555
Sobeckas, Sobeckis Juozas (*1858) 4554
Sokas Juozas 4556
Sokelienė Juzė 4557
Songailai 4267
Songailienė, Sangailienė, Sengailienė Marija 787, 4558
Spaginskas Jonas 4559
Spaičys Kazimieras 4560
Spaustinaitytė Ona 4561, 5095
Sperauskas J. 4562
Spyčiuvienė, Spičienė Barbora 4563
Spreinaitis Adomas 4564
Spreinaitis, Sprainaitis Jurgis 4565
Spudas Antanas 4566
Spudulis Jonas 1956, 2303, 3082, 4567, 5016, 5017
Spudvila Jonas 1430, 1913, 2057, 2886, 4568, 4875, 5781
Spurga 286, 2445
Sputis Pranciškus 4731
Sragaitė Pranciška 4569
Sravinskas Pranas 4570
Srednickas Pranas 4571
Srevinskas Kazys 4572
Sriubas 4573
Sriuoginis, Sriuoginys, Sruoginis, Sroginis Juozas 4574
Sruoga Balys 4575
Sruoga Juozas 1282, 4575
Stacevičius Antanas 4576
Stačiokas Juozas 992, 4577
Stakauskas J. 560
Stakauskas Lionginas 4578
Stakauskas Pranas 4579
Stakelė Sanislovas 77, 781, 3138, 4209, 4424, 4580, 4991, 5177, 5231, 5491, 5652
Stakonis, Stakanskis Jonas 4581
Stakutis Jonas 4582
Stalioraitis Jonas 695, 3932, 4583
Stalmokas Juozas 4584
Stanaitis Jonas 430, 3933, 4585, 4647
Stanaitis Jurgis 4586
Stanaitis Pranas 4587
Stanaitytė, Stanevičiūtė, Stankevičiūtė Karolina 4588
Stancevičius 4589
Stancikas Vincas 1876, 4590
Stanclovas, Stanelis, Stanislavas, Stanslavaitis, Staslovas Simonas 4591
Stančiauskas Pranas 4592
Stančikas 4593
Staneika Vladislovas 4594
Stanelis Juozas 1762, 4595
Stanevičienė Juzefa 4596
Stanevičius Antanas (Telšiai) 4598
Stanevičius, Stonys Antanas (Mažeikiai) 4597
Stanevičius Juozapas 4599
Stanevičius Liudvikas 4600
Stanionis Kazys 4601
Stanionis Lionginas 743, 1597, 1598, 3319, 4602
Stanys Jonas 4603
Stanislovaitis Jonas Simonas 4604
Stanislovas 1741
Stanišauskas Juozas 4605
Staniškis Vincas 1839, 3198, 4606
Staniukynas Antanas 1005, 4607, 5808
Staniulis 4608, 5288
Staniulis Jonas 4609
Staniulis Kazys 4610
Staniulis Simonas, Andriaus 4611
Staniulis Simonas, Motiejaus 4612
Staniulytė Cecilija 4613
Stanius Juozas 2657, 4614
Stankaitis A. 4949
Stankaitis Andrius 4615
Stankaitis Antanas 4616
Stankaitis Klemensas 4617
Stankevičienė Marija 740, 4618
Stankevičienė Ona 3206, 4619, 4631
Stankevičius 4620, 4621
Stankevičius Augustas 2715
Stankevičius B. 5526
Stankevičius Boleslovas 4622
Stankevičius Boleslovas, Antano 4621
Stankevičius Bonifacas 4623
Stankevičius Ignas 4624
Stankevičius Jokūbas 4625
Stankevičius Julius 4626
Stankevičius Juozas (Jurbarkas) 3621
Stankevičius Juozas (Sparviniai ą Šakiai) 4627
Stankevičius Juozas (Raugalai ą Šakiai) 3731, 4628
Stankevičius Juozas (Panevėžys) 2590, 4297, 4629, 5712
Stankevičius Mečislovas 357, 1049, 2515, 4630, 5231, 5638
Stankevičius Motiejus 4632
Stankevičius Petras 4825
Stankevičius Pranas 3206, 4619, 4631
Stankevičius Stasys 4632
Stankevičiūtė Marijona 3870, 4633
Stankulevičius Adomas 4357, 4634
Stankūnaitė Ona 4635
Stankūnas Tamošius 171, 1506, 1555, 1560, 3029, 3101, 3166, 3187, 3862, 4535, 4636
Stankus Antanas 4637
Stankus Juozas 4638
Stankus Vincas 4639
Stankus-Steponavičius Petras 4640, 4641
Stanskas Mykolas 4642
Stanskis Pranciškus 4643
Stapulionis S. 503, 1933, 4644
Staras Ignas 4645
Starinskas 4646
Starkevičius Povilas 4648
Starkevičius, Starkus Simonas 430, 3933, 4585, 4647
Starkus 4649
Starkus Ignas, Mykolo (Rokiškis) 244, 4650
Starkus Ignas, Kazimiero (Rokiškis) 3414, 4651
Starodumskis Vincas 4652
Starševskis, Staršelskis 4653
Stasys, Stasevičius Antanas 4654
Stasiškaitė, Stasiškytė Agnietė 4655
Stasiukynas Kazimieras 4656
Stasiulaitis Juozas (Jurbarkas) 253, 697, 1136, 1390, 1523, 4706, 4750
Stasiulaitis, Stasiulis Juozas (Šakiai) 4657
Stasiulaitis Juozas 4658
Stasiulevičienė Ona 2851
Stasiulienė 3426, 4659,
Stasiulienė Petronėlė 4660, 4663
Stasiulis 4661
Stasiulis Juozas 3426, 4662, 5130
Stasiulis Kazys 4660, 4663
Stasiūnaitis Jurgis 4664
Stasiūnas 4665, 4824
Stasiūnas Juozas 507, 4666
Stasiūnas Kazimieras 4667
Stašauskas 4668
Staševičienė Antanina 1753, 4189, 4669
Staševičius Bonifacas 4670
Stašienė Elzbieta 4671
Stašinskas Vladas 4672
Stašys J. 4991
Staškauskas P. 4266
Staškevičius Kazys 4673
Staškevičius Mykolas 532, 3016, 4674
Staškovskis 3999
Staškūnaitė Barbora 4675
Staškūnas Tomas 4675
Staškuvienė Marija 4493, 4676
Statkevičius Jokūbas 4677, 5347
Statkevičius Juozas 4678
Staugaičiai 2142
Staugaitis Antanas (Šakiai) 4679
Staugaitis Antanas (Vilkaviškis) 4680
Staugaitis Jokūbas 4681
Staugaitis Jonas 286, 2448, 3767, 4058, 4682
Staugaitis Juozas 1683
Staugaitis Jurgis 4684
Staugaitis Justinas 1134, 4685, 5129
Staugaitis Lukas 659, 4578, 4684, 4686
Staugas Motiejus 4687
Stebulis Motiejus Kazimieras 2218, 4688
Steckus Pranas 4689
Steikūnaitė Katerina 4690
Stelmokas A. 4691, 4927, 4928
Stepanavičius Jonas 4692
Stepanavičius Juozas 4694
Stepanavičius Jurgis 4693
Steponaitis 809
Steponaitis A. 341, 1911, 4695
Steponaitytė-Ražutienė, Steponaičiukė Barbora 4696
Steponas Pranas 1118, 4697
Steponavičius, Steponkevičius, Steponka, Steponkus Julijonas 4407, 4698, 5652
Steponavičius Juozas 2471, 2862, 3619, 3921, 4411
Steponavičius Juozas (Pasvalys) 4699, 5564
Steponavičius Juozas (Utena) 4701
Steponavičius Juozas, Tomo 4700
Steponavičius Kazimieras 4702
Steponavičius Petras 4703, 5861
Steponkus Vincas 3252, 4237, 4704
Stepšys Juozas 4705
Stepšys Vincentas 4706
Sterkevičius 4707
Stikliorius Jonas 4708
Stiklius Antanas 4709
Stiklius Antanas, Tomo 4710
Stiklius Jonas 4711
Stiklius Juozas 4243, 4712
Stiklius Kostas 1037, 2448, 3716, 4713, 4715, 5231
Stikliūtė Ona 913, 4031, 4714
Stikliūtė, Baltūsienė, Andriuvienė, Kemežienė Pranė 4715
Stimbirienė 4716
Stimburys, Stimbiris Jonas 4717
Stirbinskas Leonas 4718
Stirblys Petras 4719
Stirna 4720
Stogius Simas 4721
Stončius, Stančius Vincentas 410, 674, 3815, 4722
Stonienė, Abraitienė Ona 4723
Stonys, Stonis, Stonevičius Juozapas 4724
Stonys Kazys-Žitkus 3438
Stonytė Marcijona 4723
Stonkienė Katrė 4725, 4734
Stonkus Antanas 4726, 5268
Stonkus Baltramiejus 4727
Stonkus Jonas 4728
Stonkus Juozas (Skuodas) 4729
Stonkus Juozas, Jono (Šilalė) 4730, 4735
Stonkus Juozas, Juozo 4731
Stonkus Justinas 2781, 4732
Stonkus V. (Klaipėda) 4733
Stonkus Vincas (Kėdainiai) 4725, 4734
Stonkuvienė Ona 4730, 4735
Storas 4736
Stoškus Antanas 4737
Stoškus Jonas 4674, 4738
Stoškus Juozas 3451, 4738, 4739
Stoškus Mykolas 4738, 4740, 4674
Stoškus Motiejus 4741
Stoškus Pranas 3987
Stoškus, Staškevičius Stanislovas 4045, 4674, 4738, 4742
Stragauskaitė Amalija 4743
Strakšaitė Mansvetė 4744
Strauka Petras 4745
Straukienė Ona 4746
Straupas, Struopas, Stropas Pranciškus 1035, 4747
Stravinskaitė Jadvyga 4749
Stravinskaitė-Svionteckienė Bronislava 4748
Stravinskas Jonas 856, 4160, 4750
Stravinskas Motiejus 4751
Strazdas Antanas 2515, 4752, 5076, 5169, 5515
Strazdas Kazimieras 4753
Strazdas Kristupas 4754
Strazdas Pranas 4755
Strazdas Vincentas 2958, 4756
Strazdas-Jaunutis Jonas 4757
Strazdis Antanas 392, 5492
Strazevičius, Straževičius 4758, 5527
Strelčiūnaitė, Strielčiūnaitė, Strielčaitė, Strielčiūtė Marija 4759
Strelčiūnas Jonas 4759
Stryga Vincas 4760
Strimaitis, Štrimaitis Juozas 991, 2261, 4761
Strimaitis Jurgis 4762
Strimaitis Matas 4763
Stripeikis Kazys 4764
Striukis 4765
Striupas, Strušys Ignas 4766, 4767
Striupas, Strušys Kazys 4766, 4767
Stropus, Struopus Juozapas 4768
Strumkaitienė Marija 4769
Strumskienė Kotryna 1581, 1582
Strumskis Pranas 2647
Studnickiai 4014
Stukas 4770
Stulga Antanas 4771
Stulga Dominykas 4772
Stulga Vincas 4773
Stulginskas, Stulginskis Adolfas 4774
Stulginskis Feliksas 4775
Stulpinaitė Bronė 4776
Stulpinas Adomas 4777, 4787, 5574
Stulpinas Domininkas 4778
Stulpinas Juozas 4779
Stundžia Dominykas 4780, 4820
Stundžia Jonas 4780
Stuoka Dominykas 4781
Stuokaitė-Jokubonienė Teklė 4781, 4782
Stupelis Ignotas 4783
Sturonienė Marija 4784
Suchockas, Suchockis Petras 4785
Sudaras Povilas 4787
Sudaras Stasys 4787
Sudaris Juozas 591, 759, 1093, 3403, 4777, 4787
Sudaris, Sudaras Pranas 4786
Sudeikis Jonas (Tauragė) 4788
Sudeikis Jonas, Antano 4789, 5361
Sudinčius Vladas 1338, 4339, 4790
Sugaudis Steponas 4791
Suknelevičius, Sulkevičius Petras 1292, 3058, 4792, 5523
Sungailaitė-Budginienė Ona 4793
Suraučiuvienė, Suraučiūtė Ieva 4794
Surbenis Antanas 2601
Surgailytė Veronika 4795
Surkevičius Jonas 4796
Surmilavičienė Ona 4797, 4947
Surmilavičius Jonas 3756, 4798, 4947
Surplis, Surplys Antanas 4799
Surplytė, Siurplytė Z. 2207, 4800
Survila 2316
Survila Martynas 1062, 1894, 1990, 2145, 2147, 2148, 3377, 3378, 3478, 3567, 3643, 4535, 4801
Survilas 4802
Suševas Kostas 4803
Sutkaitis Jonas 4804
Sutkaitis Jurgis 3986, 4805
Sutkevičius Antanas 4806
Sutkevičius Jonas 4807
Sutkus Baltrus 1025, 1174, 4211, 4808
Sutkus Stasys 755, 1748, 4809
Suvalkietis Jurgis 4810
Sužinskas Pranas 4811
Svaraitis Jonas 4812
Svederskis, Sviderskis Kajetonas 4813
Svetikas 4814, 5348
Sviderskytė Kunigunda 2584
Svionteckis Henrikas 4748
Svirskas Ambraziejus 4815
Svirskas Motiejus 4816
Svirskis J. 842
Svobutas Simonas 4817
 
Š
 
Šabanskas Jonas 4818
Šachovskojus N. 2866
Šackus Juozas 1878
Šadbaras Juozas 4819
Šaikūnas Mykolas 272, 273, 282, 2958, 4780, 4820, 5292
Šaikus, Šeikus Juozapas 4821, 5257
Šakaitas Augustinas 4822
Šakaitė Ona 4823
Šakaliai 4666, 4825
Šakalienė 4666, 4824
Šakalys Antanas, Zigmanto (Zarasai) 3300, 4825
Šakalys Antanas [?] (Švenčionys) 1392, 1757, 4826, 4855
Šakalys Baltrus 2935, 4827
Šakalys Jonas, Stanislovo 4829, 4831
Šakalys Jonas, Zigmanto 4828
Šakalys Juozas 4830
Šakalys Stanislovas 4829, 4831
Šakalytė Rozalija 4829, 4831
Šakarvytė Anastazija 4832
Šakas 4833
Šakelis Tadas 2280
Šakenis Konstantinas 4834
Šakna 5816
Šakočius Martynas 4835
Šakūnas 3188, 3959
Šakurskytė, Šakarskytė, Šakarskienė Domicelė 4065, 4836
Šalavėjus, Šalaviejus, Šaloviejus Juozas 4837
Šalčiūnas Mykolas 4838
Šalkauskienė-Šalkauskaitė Mikalina 4839
Šalkauskai 3344
Šalnaitis J. 3479, 4840, 5057
Šalnys, Šaltenis Kazimieras 1849, 4841
Šaltenis Adomas 4842, 5717
Šaltenis Kazys 4843
Šaltinis 4844
Šaltis Motiejus 4845
Šaltis Vincas 4846
Šaniavskis 3471
Šapalaitė Barbora 4847
Šapalas P. 4480
Šapčenka 751
Šapogovienė Ona 1266, 4295, 4848
Šaputa, Šaputis Martynas 4849
Šarka Antanas 4850
Šarka Kazimieras 4851
Šarka Mykolas 4852
Šarkanevičius 4853
Šarkauskas Jonas 2159, 4094, 4854, 5054
Šarkauskas Placidas 507, 1757, 1982, 3570, 3598, 4826, 4855, 5330, 5331
Šarkis Jonas 4856
Šarkus Jonas 2260, 4857
Šarkūtė Rozalija 3445, 3446, 4858
Šarnelytė Domicelė 4859
Šataitė Kazimiera 2010
Šatas Pranas 4860
Šatas Rapolas 4861
Šatas Vladas 4862
Šateikienė Uršulė 4863
Šateikis Ignas 4864
Šatevičius Petras 4865
Šatkauskas Antanas 4866, 5051
Šatkus Antanas 4867
Šatkus Jonas 4868
Šatkus Jonas, Antano 4869
Šatkus Petras 4870
Šatkuvienė Magdalena 4868
Šaukotas 4871
Šaukščius Baltramiejus 4872
Šaulys Jurgis 819, 2506, 3851, 4873
Šaulys Kazys 447
Šaulys Pranas 4452
Šaulys Stasys 3017, 3106, 4298, 4874
Šaulytė Margarita 1430, 1913, 2057, 2886, 4568, 4875, 5781
Ščensnauskas, Ščerunauskis, Ščesnauskas, Česnauskas Vincas 4876
Ščiupakas 4877
Šeika Ferdinandas 2482, 4878
Šeikus Juozas 5656
Šeižys Jonas 1313
Šeižys-Dagilėlis Mikalojus 4879
Šelmis Liudvikas 4880
Šėmbelis Kazimieras 4881
Šėmbelis, Šimbelis Petras 204, 548, 784, 1587, 2084, 2912, 4882, 5266
Šemetaitė Veronika 4883
Šenkė J. 105, 216, 1195, 2037, 2238, 2631, 5130, 5233, 5414
Šepetys Jonas 3949, 4884
Šeputis Juozas 1770, 2369, 3691, 4510, 4885
Šeputis Pilypas 3763, 4886
Šeputis Pranas 4887, 5720
Šer Icikas 4888
Šereiva J. 2962, 3148, 4968
Šereiva, Šerevičius-Bliabas Jonas 1312, 2084, 4889, 5151
Šerputis Jonas 4890
Šertvytienė Ona 4891
Šertvytis Ignas 4892
Šertvytis Jokūbas 1218, 4893
Šertvitis Juozas 4894
Šešeika, Šašeika, Šežeika, Sešeika Aleksandras 1381, 4895
Šeškevičius Juozas 4896
Šeškevičius Kazimieras 1922, 4087, 4897
Šeškevičius Petras 3162, 4175, 4898
Šeškus Juozas 4899
Šeškus Mykolas 4900
Šeškus Pranas 1411, 4901
Šešplaukaitė Elžbieta 733, 3374, 4902
Šeštokas Juozas 4903, 4904
Šeštokas Mykolas 4903, 4904
Šeštokas Petras 5844
Ševčenka, Sevčenka Mikalojus 4905
Šiaučiukėnas Juozas 5847
Šiaučiūnas, Šaučiūnas Jonas 538, 1054, 2219, 2935, 2997, 3201, 3415, 3722, 3804, 5211, 4906, 5528, 5777
Šiaučiūnas Liudvikas 4907
Šiaučiūnas Mykolas 363, 4908
Šiaulys K. 4908
Šidagys Motiejus 4910
Šidlauskas A. 985
Šidlauskas Domas 2747, 4911
Šikšnelis Jonas 4912
Šikšnys-Šiaulėniškis Marcelinas 4913, 4914
Šikšnius Martynas 4915
Šilauskaitė Kristina 4916
Šilbajoris O. 4917
Šileika Jonas 4918
Šileikis Juozas 4919
Šileikis Pranas 1143, 4920
Šilgalis Antanas 2486, 3827, 4921, 5683
Šilinaitė Marijona 4922
Šilingas Stasys 1935
Šilinskaitė Marija 4923, 4924
Šilinskis, Šilinskas Juozas 4923, 4924, 5614
Šilinskis, Šilinskas Povilas 1218, 4923, 4925
Šilytė, Šilgaitė Marijona 420, 2780, 4926
Šilkauskaitė-Paleckienė Magdalena 4927
Šilkauskaitė-Maksvytienė Petronėlė 4928
Šimaitis Jeronimas 4929
Šimanskaitė Aleksandra 4930, 4931
Šimanskaitė-Barčaitienė 4930, 4931
Šimašius Juozas 4932
Šimašius Martynas 4933
Šimauskaitė Aleksandra 4934, 4935
Šimauskaitė-Baičaitienė 4935
Šimavičius Pranas 1180, 2222, 4936
Šimkevičius Anicetas 2888
Šimkevičius, Šimkus Benediktas 4937
Šimkevičius Jurgis 666, 3850, 4938
Šimkevičius Mykolas 3401, 4939
Šimkevičius Povilas 3948, 3951, 4940
Šimkevičius Pranas 3951, 4941
Šimkevičiūtė-Chmieliauskienė Gertrūda 4942
Šimkienė, Zimkienė Magdalena 4943
Šimkonis, Šimukonis Petras 383, 4944
Šimkūnas Aleksandras 4945
Šimkūnas Aloyzas 4946
Šimkūnas Juozas 774, 1214, 3774, 4797, 4798, 4947, 4991
Šimkus 4948
Šimkus Antanas 18, 1339, 3158, 4164, 4616
Šimkus, Šimkevičius Antanas 4949
Šimkus Antanas (Kelmė) 4950
Šimkus Antanas (Šiauliai) 4951
Šimkus Jonas, kompozitorius 4483
Šimkus Jonas 4952
Šimkus Juozas 4953
Šimkus Jurgis 4954
Šimkus Kazys 4955, 5242
Šimkutė-Barkauskienė Elžbieta 4956
Šimoliūnas, Šimeliūnas Antanas 3216, 4957
Šimonėlis Juozas 4958
Šimonis Dominykas 4949
Šinkūnas Izidorius 3414, 4960
Šionkė J. 3236
Šipaila Jurgis 4962
Šipaila, Sipaila Juozapas 4961
Šipkauskas 4963
Šyrkauskas, Širkauskas Aleksandras 4964
Širvenskas, Širvinskas Ignas 4965, 4967
Širvenskas, Širvinskas Jonas 4966, 4967
Širvenskas, Širvinskas Petras 4967
Širvydas, Sirvydis Juozas Otonas 264, 363, 556, 1066, 2159, 2568, 2597, 2981, 3030, 3128, 3148, 3167, 3718, 4082, 4094, 4535, 4960, 4968, 4990, 5054, 5838
Širvinskas Juozas 1106, 2218, 4969, 5628
Širvinskienė Uršulė 4970
Šiškevičius Petras 304, 2236, 2572, 4971, 5048
Šiuipys Mykolas 4972, 4973
Šiuipytė-Beržanskienė, Šiuipaitė Barbora 4972, 4973
Šiūra 4974
Šiūra Petras 4974, 4975
Šiurna Juozas 4976
Šiušys, Šiušė, Šiušis, Šiuišys Boleslovas 946, 1673, 3815, 4977, 4978, 4979, 5520
Šiušis Konstantinas 4978
Šiušys Vincentas 4977, 4979
Šivickis Pranciškus Baltrus 4980
Šyvis Vincentas 317, 4981
Škėma Pranciškus 4982
Škimelis Dominykas 4983
Škiragis Antanas 599
Šklenikas Jonas 4984
Šklenikas Juozas 2964, 4985
Šklenikas Petras 4986
Škutaitė Kotryna 4987
Škutas Adomas 4988
Škutas N. 5198, 5199
Šlamaitė Apolonija 4989
Šlamas Boleslovas 538, 1898, 3879, 4906, 4990
Šlamas Stanislovas 781, 1066, 1116, 1214, 1728, 2291, 2790, 2948, 3138, 3798, 4947, 4991, 5093, 5752
Šlapelis Jonas 4992
Šlapelis Jurgis 3851, 4993
Šlapelis Justinas 4994
Šlefertas, Šliafertas 4995
Šleicheris 1789
Šleinys Juozapas 4996
Šleivys Kazimieras 2022, 2206, 3540, 4997, 4998, 5194
Šlekys Antanas 1819, 4999
Šlekys Baltramiejus 159, 2313, 5000
Šlekys Vincas 158, 569, 842, 907, 1518, 2653, 2817, 3678, 3742, 3983, 4403, 5000, 5001, 5709, 5695
Šlenikas Petras 5002
Šlepavičius A. 1661
Šlepetys Mykolas 5003
Šlevinskas Juozas 3294, 4097, 5004, 5005, 5294, 5615
Šlevinskas, Šlevinskis Kazys 3294, 4097, 5005, 5294, 5615
Šležys, Šliažys Antanas 5006
Šliafertas 2806
Šliauteris Kazimieras 4377
Šliaužys 5007, 5448
Šliažas A. 3426
Šlikas Liudvikas 5008
Šlimas Juozas 5009
Šlimas Pilypas 3644, 5010
Šliogeris Jonas 5011, 5311
Šliogeris Julijus 414, 5012
Šliogeris Vincentas 603
Šliogerytė-Čerkauskienė Irena 889, 5013
Šliomas Icikas 5014
Šliūpai 811, 5018
Šliūpas Antanas 5015
Šliūpas Jonas 30, 106, 362, 540, 734, 770, 1030, 1461, 1562, 1734, 1819, 1953, 1954, 2006, 2187, 2303, 2414, 2531, 2719, 2946, 3279, 4092, 4266, 4551, 4567, 4580, 4787, 5016, 5017, 5299, 5527, 5596, 5686
Šliūpas Rokas 864, 1030, 3082, 3767, 4122, 4515, 5017
Šliūpas Stanislovas 5018
Šliūpavičius Aloyzas 841, 4045, 5018, 5019
Šliužaitė-Ūdrienė Apolonija 5197
Šližys Ignas 455, 5020
Šmid O. 3240
Šmigelskaitė Elena 5021
Šmulkštys Juozapas 2348, 2352, 5022
Šmulkštys Juozas (Marijampolė) 249, 1295, 4880, 5023, 5703
Šmulkštys Kazys 5024
Šnapštys-Margalis Juozas 5025
Šneideris Aleksandras 5026
Šnirpūnas Motiejus 3164, 3854
Šniukšta Petras 1652
Šoblickas Jonas 3320, 4426, 5027
Šoliūnas Augustas 1722, 5028, 4388
Šolius Jurgis 5029
Šopara, Šoparas Ignotas 431, 507, 5030
Šopys Juozas 5031
Špikleris Motiejus 5032
Špokauskas, Špokevičius Kazimieras 5033
Špokevičius, Špakevičius Leonas 5034
Šprengelis Juozas 2911, 5035
Špukas Tadas 5036
Šrioderis F. 250
Štabinskas, Štubinskis Kostas 53, 1122, 2021, 4135, 5037, 5539
Štaras Ignas 8, 881, 5038
Šteinys E. 5039
Šteinys Juozas 5040
Šteivaitė Ona 5041
Štilius Jonas 5042
Štombergas, Štombergis Aleksandras 5043
Štrimaitis Jonas 5844
Štrimas 5044
Štropas Juozas 4032, 5045
Šturmaitis, Šturmas, Zakas Jonas 3472, 5046
Šuipis Antanas 5047
Šukaitis J. 4971
Šukaitis Vincas 2236, 5048
Šukaitytė Marijona 5049
Šukevičius 4168, 4170
Šukevičius 5050
Šukevičius Petras 730, 3473, 5396
Šukevičiūtė-Šeputienė Ieva 4866, 5051
Šukienė-Tijūnaitytė Barbora 5052
Šukys Juozas 2204, 4045, 5053
Šukys Kazimieras 1212, 3092, 4094, 5054
Šukys Rokas 5052, 5055
Šukvietis A. 3236
Šulcas Jurgis 5056
Šulcas Klementas 1237, 1438
Šulcienė 4692
Šulinskas Jonas 5057
Šulinskas Vincas 5058
Šumašius Martynas 57, 2155
Šumovienė Etta 5059
Šumskas 417
Šunskis 643, 768, 5060
Šuopis Antanas 5061
Šuparis Antanas 5062
Šurys Martynas 5063
Šurmaitis Jonas 5064
Šutaitė, Šutovaitė Emilija Bronė 5065
Šūtas A. 1066, 5066
Šutas Petras 2704, 5067
Švagždytė-Miržinskienė Elžbieta 5068
Švalkauskas Jonas 2316, 5069
Švarcas Jonas 5070
Švažas Jurgis 5071, 5072
Švažienė Emilija 5071, 5072
Švedas Antanas 37, 1518, 1652, 2503, 2602, 4350, 5073, 5284
Švedas Antanas, Juozo 1894, 2145, 2148, 3377, 3378, 4801, 5074
Švedas Jeronimas 5075
Švedas Jonas 58, 117, 1030, 1407, 3894, 3896, 5076
Švedas Justinas 5077
Šveikauskas Jurgis 5078
Šveistrys Antanas 1542, 2372, 5079, 5692
Švenbergeris 5295
Šventickas Stanislovas Aleksandras 5080
Švereba 5081
Švermickas, Švernickas, Šverlickas, Švirnickas, Švirmitskas Vincas 653, 5082
Švilpa Simeonas Simonas 5083
Švitra Aleksandras 5084
 
T
 
Tacilauskas J. 1858, 5085
Talačka Dionizas 5086
Talba Petras 4349
Talvio Maila 1560
Tamašauskaitė Marijona 5087
Tamašauskaitė-Vaitkienė, Vaitkuvienė Elžbieta 5088, 5357
Tamašauskas Motiejus 1710, 5089, 5091
Tamašauskas Petras 5090
Tamašauskas Rokas 3544
Tamašauskienė Agnietė 5089, 5091
Tamašauskienė Rozalija 5092
Tamaševičiūtė Elena 2790, 4991, 5093
Tamošaitienė Marijona 5094
Tamošaitis Jonas 341, 4561, 5095
Tamošaitis Juozas 5095
Tamošaitis Juozas (Jurbarkas) 5096
Tamošaitis Juozas (Lazdijai) 5097
Tamošaitis Kazimieras 5098
Tamošaitis Tadas 5099
Tamošauskas Julijonas 1637, 5100
Tamošauskas Kazimieras 5101
Tamošėtienė 5102
Tamošėtis 5102
Tamošiūnaitė Uršulė 2414, 4968, 5103
Tamošiūnaitė Veronika 5104
Tamošiūnas Antanas 359, 5105
Tamošiūnas Dominykas 5106
Tamošiūnas Klemensas 3257, 5104, 5107, 5108
Tamošiūnienė Konstancija 5104, 5107, 5108
Tamulaitis 1559
Tamulaitis Vincas 4211, 5109
Tamulevičius Antanas 5809
Tamulevičius Juozas 5110
Tamuliai 5377
Tamulis Ignas 5111
Tamulis Pilypas 5112
Tamuliūnas Antanas 5107, 5113, 5115
Tamuliūnas Petras 5114
Tamuliūnienė Magdalena 5113, 5115
Taraškevičienė Marija 5116
Tareila Jokūbas 5117
Tareila Jonas 5546
Tareila Karolis 5117, 5546
Tareila Simonas 5117, 5546
Taroza Mykolas 5118
Tarulis Kazimieras 5119
Tarvydas Leonardas 1187, 2219, 4415, 4887, 5120, 5236
Tarvydas Zigmantas 5121
Tatarė Antanas 1602, 4710, 5456, 4389
Taurys Juozas 5122
Tauskus Tomas 5123
Tautavičius Feliksas 5124
Tauterys Silvestras 5125
Tautkus 1184, 5126
Tautvaišas Benediktas 5127
Tekoras Adolfas 5128
Teleiša 5129
Telyčėnas Aleksandras 282, 774, 852, 1392, 1545, 1757, 3626, 4073, 4077, 4570, 4657, 5130, 5639
Telksnys Klemensas 180, 276, 4903, 4904
Tepliušis Andrius 5131
Tercijonas Laurynas 5132
Tervydis Antanas 244, 4650
Tėveinis Jonas 5133
Tijūnaitis Stasys 5134
Timinskienė Magdalena 1388, 5135, 5650
Tyrylis Antanas 5136
Tiškevičienė 3915
Tiškevičius 1187, 3610
Tiškevičius Aleksandras 3114
Tiškevičius Antanas 2764
Tiškevičius B. 221, 3438
Tiškevičius Feliksas 2764
Tiškevičius Juozapas (Panevėžys) 5137
Tiškevičius Juozapas, grafas 5139
Tiškevičiūtė Kotryna 5138
Tiškevičiūtė Marija 5139
Tiškus Antanas 5140
Tiškus Jonas 5141
Titas Antanas 1778, 5142
Titas Mykolas 5143
Tyzenchauzas 1052
Toleikienė-Jasinskaitė Antanina 5144, 5145, 5146, 5149
Toleikis Juozas 305, 307, 3246, 5144, 5145, 5146, 5149, 5267
Toleikis Leonas 269, 5144, 5145, 5146, 5149
Toleikis Pranas 566, 5147
Toleikis, Tuleikis Vincas 5148
Toleikytė Barbora 5144, 5145, 5146, 5149
Toliušis J. 305, 307
Toliušis Tadas 5150
Tolstojus Levas 907, 3254
Tomašauskaitė Ieva 4889, 5151
Tomašauskas Ignas 683
Tomašauskas Mykolas 5152
Tomašauskienė 2723, 5153
Tomaševičius, Tamoševičius Jonas 5154
Tomkevičius Boleslovas 5155
Torneris 5156
Torunskis Ferdinandas 5157
Toškus Melitanas 5158
Totoraitis Antanas 5159
Totoraitis Jonas 3529, 5160
Totorius Motiejus 5161
Totorvičiukė-Pučiliauskienė, Totoraitytė Pranė 5162
Trašelis, Trakšelis Pranas 5163, 5355
Traškus 5164
Trepkus Mykolas 5165
Treptau Hermanas 2252
Trumpauskas, Trunkauskas, Trunskauskas Anūpras 5166
Trumpulienė-Ambraziūtė Brigita 5167, 5168
Trumpulis Antanas 5167, 5168
Trumpulis, Trumpalis Jonas 1030, 4122, 4515, 5169
Trusas, Trūsas, Trušas Jonas 5170
Trušis Aleksandras 1650, 4253, 5171
Tūbelis Juozas 5172, 5376, 5623
Tūbis Jurgis 5173, 5348
Tūbius Benediktas 5174
Tulaba A. 3848
Tulas Matas 1174, 5175
Tumas Jonas 2665, 5176
Tumas-Vaižgantas Juozas 163, 310, 337, 356, 363, 603, 666, 698, 932, 977, 999, 1094, 1109, 1121, 1169, 1419, 1524, 1544, 1562, 1652, 1765, 2006, 2106, 2159, 2238, 2368, 2451, 2491, 2706, 3082, 3478, 3507, 3879, 3935, 3971, 4045, 4209, 4270, 4304, 4580, 4722, 4854, 4873, 4879, 4925, 5176, 5177, 5181, 5368, 5504, 5508, 5513, 5624, 5712, 5770, 5868
Tumasonis Jurgis 5178
Tumasonis Karolis 361, 1762, 3565, 4383, 4388, 5178, 5179
Tumasonis-Brandukas Petras 5180
Tumėnas Domininkas 1954, 2326, 2451, 2488, 4544, 5181
Tumėnas Motiejus 5182
Tumosa Motiejus 5183
Tumosaitė Agota 5184
Tumosienė Marijona 5184
Tuomas Jonas 5185
Tupčiauskas Juozas 5186
Tupčiauskienė Marijona 5187
Turauskas Edvardas 5188
Turauskas Pranciškus 5189
Turčinskas Liudvikas 1679, 5190
Tuskėnas-Tuskevičius, Tuskenis Domininkas 414, 814, 5012, 5191
Tuskenis Jonas 5192
Tuskenis Kazys 5193
Tuskevičius D. 5559
Tutinaitė Ona 5194

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge