<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Asmenvardžių rodyklė. VI dalis

 

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge

U  V  Z  Ž
U
 
Ubeika Jonas 5195
Uborevičius Tamošius 5196
Ūdra, Ūdras, Ūdrys Juozas 5197, 5199
Ūdra, Ūdras, Ūdrys Kazimieras 71, 363, 364, 414, 665, 669, 671, 761, 829, 924, 1054, 1057–1059, 1067, 1090, 1587, 1652, 1668, 1929, 2216, 2219, 2230, 2314, 2346, 2525, 2527, 2528, 2590, 2616, 2775, 3201, 3257, 3478, 3567, 3643, 3942, 4228, 4323, 4621, 4629, 4653, 4700, 4844, 4882, 4906, 4968, 5170, 5198, 5199, 5292, 5478, 5640
Ūdraitė Augustė 5199
Ūdras Justinas 5200
Ūdras Pranas 5201
Ūdrėnas Adomas 5202
Uleckas Motiejus 2478, 5203
Ulevičius Andrius 2165, 3996, 5204, 5205
Ulickis Jonas 1169, 1245
Ulinskas Ignas 5206
Ulinskas Kazys 5207
Ulys Antanas 5208
Ulozas Antanas 5639
Ulozevičius Vladas 5209
Ulpa 5210
Umbrazas Matas 5211, 4906
Ungurys Antanas 5212
Ungurys Marcijonas 881, 3962, 5213
Untulis Bronius 1115, 1152, 3110, 3913, 4280, 5214, 5875
Untulis Kazys 5215
Uoga Jurgis 5216
Uoginčius Juozas 3008, 3012, 5217
Uogintaitė Petronėlė 1218, 5218
Uogintas Kazimieras 5219
Uogintienė Domicelė 5220
Urbaitis Jonas 5221, 4374
Urbaitis Juozas 594, 809, 942, 957, 1174, 1713, 3006, 4211, 4483, 5222, 5456
Urbaitis Jurgis 5223
Urbaitis Motiejus 3298, 5224
Urbaitis Pranas 5225
Urbaitytė Ieva 242, 913, 1140, 2211, 2539, 4501, 4623, 5223, 5226
Urbaitytė Ona 50, 242, 913, 1140, 2211, 2539, 4501, 4623, 5223, 5228
Urbaitytė-Pakalnienė Marijona 5227
Urbanas Kazys 5229
Urbanavičius 2832
Urbanavičius Boleslovas 5230
Urbanavičius (Urbutis) Petras 2344
Urbanavičius, Urbonavičius, Urbonas Valentinas 330, 1214, 4205, 4206, 4713, 5231, 5526
Urbanavičius Vincas 5232
Urbanavičiūtė Julija 5336
Urbašalė 5233
Urbašius Ignas 3694, 5234
Urbė K. 102, 4269, 4284, 4273, 5235
Urbelis, Urbošalis 5236
Urbelis Petras 2829, 4416, 5237
Urbytė Natalija 1890, 1923, 2622, 5238
Urbonas Antanas 5231, 5239
Urbonas, Urbanas Baltramiejus 3902, 5241
Urbonas Boleslovas 5240
Urbonas Jonas 4955, 5242
Urbonas Juozas 5243
Urbonas Jurgis 5244
Urbonas Liudvikas 5245
Urbonas Petras 5246
Urbonas Pranas 5247, 5253
Urbonas Simonas 5248
Urbonavičius 210
Urbonavičius Antanas 436, 5249
Urbonavičius Jurgis 5250, 5448
Urbonavičius, Urbanavičius Kazimieras 1983, 5251
Urbonavičius, Urbanavičius Pranciškus Motiejus 1419, 2090, 5252
Urbonienė Ona 5247, 5253
Urbutis Benediktas 5254
Urbutis Jonas 1030, 2584, 2901, 3233, 5255, 5772
Urbutis Juozas 1071, 1574, 1816, 2147, 2808, 3441, 5256
Urbutis Petras 253, 541, 542, 1990, 3594, 4821
Urbutis, Urbanavičius Petras 5257
Urkis Mykolas 4759
Urmonienė Ona 5258
Urniežytė Marcijona 5259
Urniežytės 2076, 5260
Urniežius (Joniškis) 3734
Urniežius (Šiauliai) 5261
Urniežius Juozas 5262
Urniežius Kazimieras 5263
Urnikas Leopoldas 5264
Urvikas, Urvikis Vladas 5265
Ūsas 3731
Ūsas Jonas 5266
Ūselis Jokūbas 5145, 5267
Ūselis Juozas 4726, 5268
Ūselis Motiejus 5269
Ūselis, Uselis Vincentas 2354, 2355, 5270
Ūsonis Antanas 5271
Ūsonis Mykolas 5272, 5273
Ūsonis Simonas 538, 2022, 5273, 5421, 5422, 5424, 5425, 5426
Ustrimas, Ustrymas Juozas 2574
Užbalys, Užbalis 5275
Uždavinys Jurgis 77, 130, 194, 214, 299, 1941, 2999, 3493, 3729, 4365, 4910, 5276
Uždavinys Motiejus 5375
Užgalis Kazys 5277
Užkuraitis Antanas 5279
Užkuraitis Jonas 5278
Užkuraitis Vincas 5280
Užkurnys Baltramiejus 5281
Užubalis Kristupas 5282
Užupis Juozas 4969, 5222, 5283
Užupis Pranciškus 4300, 5073, 5284
Užupis-Šerenga Jonas 1302, 5285
 
V
 
Vabalas Antanas 5286
Vabalas Baltramiejus 5287
Vacikauskaitė-Sprainaitienė Rožė 5288
Vadapalas Jonas 5289
Vadgarys, Vagdaris Jonas 5290
Vadopalas Antanas 5291
Vaicekauskas Jonas 4056
Vaicekauskas Kazys 5294
Vaicekauskas, Vaiciekauskas Jonas (Utena) 3092, 3414, 4056, 4460, 4820, 5292
Vaicekauskas, Vaitekauskas Jonas (Zarasai) 4064, 5293
Vaicekauskienė Barbora 5293
Vaičaičiai 2063
Vaičaitis Antanas 23, 5295
Vaičaitis Jonas 5296
Vaičaitis Juozas 5297
Vaičaitis Pranas 340, 989, 1983, 2187, 5297, 5298
Vaičaitis Vincas (Rokiškis) 5300
Vaičaitis Vincas, 1869 (Raseiniai) 5299
Vaičekauskas, Vaičikauskas Kazys 3294, 4097, 5004, 5005, 5301, 5615
Vaičikauskas Ignas 5302
Vaičiulėnienė Elžbieta 5303
Vaičiulis Izidorius 5304, 5600
Vaičiulis Jonas 5305
Vaičiulis Juozas 5306
Vaičiulis Kazys 5309
Vaičiulis Mykolas 5307
Vaičiulis Pranas 5308
Vaičiulytė Anelė 5309
Vaičiulytė Ona 5310
Vaičiūnas Jurgis 5311
Vaičius Jonas 5312
Vaičius Petras 5213
Vaičkutė Elena 5314
Vaidelis Antanas 5315
Vaidilavičienė Hiacinta 5316
Vaikas Juozas 5317
Vaikšnoraitė-Bižienė Agota 944, 1722, 5318
Vailada Juozas 5319
Vailokaičiai 2063
Vailokaitis 3000
Vailokaitis Juozapas 5320, 5819
Vainauskas Domininkas 5321
Vainauskas Jonas 5322
Vainauskas, Vainauskis Kazimieras 1006, 2242, 3496, 5323, 5797
Vaineikienė-Paulauskaitė Stasė 2664, 5324, 5325
Vaineikis Liudas 42, 114, 205, 208, 354, 362, 456, 458, 536, 632, 658, 751, 864, 874, 985, 1206, 1187, 1216, 1326, 1469, 1652, 1739, 1741, 1743, 1751, 1829, 1844, 2046, 2384, 2445, 2506, 2518, 2623, 2710, 2834, 3003, 3198, 3349, 3527, 3686, 3713, 3949, 4050, 4122, 4279, 4280, 4476, 4515, 4911, 4921, 4993, 5017, 5169, 5324, 5325, 5326, 5379, 5428, 5445, 5466, 5746, 5839
Vaineikytė, Vaineikė Valerija 4122, 4280, 5326
Vainoris Jonas 5327, 5328
Vainoris Pranas 5327, 5328
Vaiškūnas Antanas 5329
Vaiškūnas Mykolas 4855, 5330, 5331
Vaiškūnas Stanislovas 4855, 5331
Vaišnora Martynas 2445
Vaišnoras Pranas 152, 5332
Vaišnoras Silva 5333
Vaištaras Petras 5334
Vaišvila Ignas 51, 1177, 5335
Vaišvilaitė Ona 5336
Vaitelis Dominykas 712, 5337
Vaitiekūnaitė Ona 5338, 5703
Vaitiekūnas 5339
Vaitiekūnas Dominykas 2050, 2652, 5340
Vaitiekūnas Edvardas 5342
Vaitiekūnas Petras 5341
Vaitiekūnas Povilas 5342
Vaitiekus, Vaitkus Juozapas 1959, 1960, 5343
Vaitiekus Vincas 554, 5344, 5666
Vaitkevičienė Julijona 5345, 5348
Vaitkevičius (Alytus) 5346, 5395
Vaitkevičius (Lazdijai) 2234, 5347
Vaitkevičius Adomas 1070
Vaitkevičius, Vaitkus Antanas 2592, 3159, 3534, 4814, 5173, 5345, 5348, 5730
Vaitkevičius D. 1294, 3400, 3499
Vaitkevičius Juozas 1070
Vaitkevičius Jurgis 5349
Vaitkevičius Mikalojus 2227, 2228, 2651, 5350
Vaitkevičius Petras 1376, 3846, 5351
Vaitkevičius Pranas 5352
Vaitkevičius Vladas 5353
Vaitkūnas 5354
Vaitkus Feliksas 5163, 5355
Vaitkus Jonas 356, 5356
Vaitkus Rokas 1184, 3093, 5088, 5357
Vaitkutė-Šliūpienė Ona 5357
Vaivada Vincas 5358
Vaivuckas, Vaivutskas Juozas 5359
Vaižmužys Juozapas 5360
Vajevodienė Ona 4789, 5361
Vakturas Juozas 5362
Valaitis Antanas 5363, 5364
Valaitis Juozas 3801, 5365
Valaitis Pranas 3873, 5366
Valaitytė Petronėlė 5367
Valančytė, Valančiūtė, Valancikė Ona 5368
Valančius Kazimieras 5369
Valančius Mykolas 81, 2015, 5370
Valančius Motiejus 41, 487, 505, 603, 657, 735, 800, 818, 944, 1035, 1054, 1064, 1085, 1176–1178, 1270, 1335, 1337, 1373, 1487, 1500, 1732, 1801, 1881, 2003, 2020, 2068, 2096, 2105, 2159, 2222, 2395, 2396, 2405, 2520, 2544, 2545, 2567, 2584, 2614, 2681, 2723, 2738, 2750, 3038, 3134, 3167, 3214, 3260, 3447, 3477, 3478, 3512, 3538, 3610, 3763, 3789, 3795, 3999, 4016, 4024, 4059, 4195, 4231, 4275, 4306, 4354, 4389, 4401, 4441, 4545, 4580, 4698, 4747, 4787, 4789, 4876, 4936, 4941, 4968, 4973, 5033, 5138, 5154, 5162, 5208, 5289, 5312, 5323, 5361, 5371, 5375, 5456, 5588, 5589, 5594, 5652, 5773
Valančius Motiejus, Antano 5372
Valantiejus Pranas 845, 3483, 5373
Valantinienė Teklė 5374
Valavičius Vincentas 1049, 5375
Valeika Matas 80, 1652, 3944, 5376
Valeika Motiejus 5377
Valenta 5378
Valentas Jonas 5379
Valentinas, Valantinas Kazimieras 1022, 2291, 2461, 2555, 2948, 3034, 5380
Valentinas Sebastijonas 3790
Valentinavičius M. 5381
Valentinavičius V. 2804
Valentukevičienė Ona 5382
Valevičius 2448, 5383
Valinčius 1195
Valinskas, Valickis Kristupas 5384
Valionis Jonas 5385
Valys, Valius Juozas 5386
Valys Kazimieras 5387
Valytė Liudvika 5388
Valiukonis Petras 5389
Valiulis Domininkas 5390
Valiulis Jonas 64, 5391
Valiulis Juozas 497, 863, 2635, 2636, 3303, 3362, 3949, 5392
Valiulis Vladas 5393
Valiulytė-Šviežinskienė Julijona 5394
Valiūnaitė Morta 5021, 5346, 5395
Valiūnas, Vilūnas Kazimieras 5396
Valiūnas Martynas 5397
Valnickas Antanas 5398
Valonis Pranas 5399
Valskus Adolfas 5400
Valteris 5401, 5461
Valtys Jonas 5402
Valuckaitė, Valuckiūtė Antanina 5403
Valuckas Antanas 5404, 5405
Valuckas Ignas 5404, 5405
Valukaitienė Cecilija 5406
Valunta Antanas 3881
Valuntis, Valuntas Justinas 1709, 5407
Valuntis, Valuntas Kazimieras 5408
Valuntis, Valuntas Mykolas 5409
Valušis Balys 5410
Valutis Antanas 5411
Valutis Juozapas 2827, 5412
Vanagaitė Ieva 5413
Vanagaitė Vilhelmina 1709
Vanagaitis J. 3400, 3968, 5749
Vanagas 5414
Vanagas Dominykas 5415
Vanagas P. 1691
Vanagas-Vanagaitis Jonas 5416
Varaitis, Varevičius, Voveriūnas, Voveraitis Jokūbas 5417
Varanauskas Anūpras 5418
Varanauskas Juozas 5349
Varanavičienė Emilija 5419
Varanius Kazimieras 3849, 5420
Varanka Motiejus 4681
Varašius 4122
Vareikiai 5273, 5421, 5422, 5424, 5425, 5426
Vareikis Adomas 5421, 5422, 5422, 5426
Vareikis Ignas 5422
Vareikis Justinas 5423
Vareikis Kazimieras 5424
Vareikis Petras 5425
Vareikis Stanislovas 5426
Varkala 5427
Varkala Juozas 3558, 5428
Varkala Petras 30, 1417, 2984, 5429
Varkala Povilas 2983
Varkalevičius Martynas 2959, 5430
Varna Dominykas 5431
Varnaitė Ieva 5432
Varnas Adomas 1442
Varnas Antanas 1029
Varnas, Vargonas Augustinas 5433
Varnas, Varna Dominykas 5434
Varnas Jonas 5435
Varnas Stasys 5436
Varpulevičius Petras 1004, 3848, 4677, 5437
Varvuolis Pranciškus 5348
Vasauskas Jurgis 5349
Vaseris Augustinas 5440
Vasilevskis Kazimieras 3570
Vasiliauskaitė Barbora 5441
Vasiliauskas Antanas 2917
Vasiliauskas Gustavas 5442
Vasiliauskas Jonas 5443
Vasiliauskas Juozas 5444
Vasiliauskas Kazimieras 5445
Vasiliauskas Konstantinas 5446
Vasiliauskas Mečislovas 646, 1819, 4668, 5447
Vasiliauskas Mikas 69, 509, 767, 871, 1535, 2060, 2417, 2480, 2497, 2550, 2926, 3575, 3634, 4221, 4317, 4668, 5007, 5250, 5285, 5448
Vasiliauskas Pranas 5449
Vasiliauskas Pranciškus 5450
Vasiliauskas V. 5451
Vasiliauskienė Antanina 5452
Vasilis Mikėlis 5453
Vasylius A. 5454
Vasylius Simonas 5455
Vasiukevičius Juozas 5222, 5456
Vaškevičius (Šakiai) 1560
Vaškevičius (Žemaitija) 5457
Vaškevičius (Zarasai) 5458
Vaškevičius Juozas 5459
Vaškys Jonas 5460
Vaškys Petras 5401, 5461
Vatkus, Vaitkus Kazimieras 5462
Vaznaitytė Karolina 4730
Vaznys-Kavaliauskas 5463
Večerskis Antanas 5464
Veišnoras Juozas 5465
Veitas Motiejus 186, 5466
Vejeris Ernestas 1174, 2584, 3233, 5144, 5145, 5149
Vekteris Augustinas 5467
Velavičius, Veviržaitis, Vidauskis Viktoras 5468
Velička Kazimieras-Juozapas 5255, 5469
Velička Pranciškus 95, 5470
Velička Stasys 5471
Velykis Adomas 5472
Vėlius Motiejus 298
Velutis Juozas 1561, 5473
Vėlutis Motiejus 557
Velžys Jonas 5474
Vembrė, Vembra Juozapas 5475
Vencepalis Petras 5476
Vencius Antanas 4888
Vencius Jurgis Morkus 2455, 5477
Venckavičius Baukus Nikodemas 5478
Venckevičiai 2616
Venckevičius, Venckavičius Jonas 5198, 5478
Venckevičius Justinas 5479
Venckus 2854
Venckus Juozas 5480
Venckus Jurgis 5481
Venclauskis, Venclauskas Kazimieras 1678, 3939, 4911, 5482
Venclovas M. 4895
Venclovas Motiejus 864
Venclovienė Agota 5483
Venclovienė Augustina 5484
Vendzelis Juozas 5485
Vengalis Leonas 5486, 5692
Vengerauskas Ignas 5487
Venys Pranas 5488
Venskaitis Jurgis 4723
Venskūnas Juozas 414, 5489
Venslovai 3725, 5490
Verbelytė-Visockienė Malvina 781, 5491
Verbyla Andrius 330, 392, 942, 2053, 2218, 2452, 2774, 2923, 3073, 3202, 3388, 3454, 4969, 5492, 5620, 5628
Verbutis 264, 5493
Verkelis Motiejus 5494
Verkelys, Verkelis Pranas 191, 3610, 4374, 5495
Vernickaitė-Kazlauskienė Kazimiera 5496
Vernickas 5497
Vernickas Kazimieras 5498
Verseckaitė Marijona 5500
Verseckas Motiejus 194, 5499
Veršickas Jonas 4231, 5501
Veverskis Baltrus 5502
Veverskis Pranas 3641, 5503
Vičas Dominykas 1199, 5504
Vičiulis Juozas 1378
Vičkackienė Jadvyga 1283
Vidginis, Verginis Juozas 5505
Vidlianskis Aronas 5117, 5546
Vidmantas Jonas 1621, 3862. 5506
Vidugiris Jurgis 5507
Vidugiris Povilas, 1837, 5507, 5508
Vidugiris Povilas, Jono 5509
Vydūnas 3400, 3839, 4070, 5686, 5749
Vidūnas Jurgis 5510
Vidutis Jonas 5511
Vienarankis 5512
Vienažindys, Vienožinskis, Vienužis Antanas 1052, 2326, 2430, 2907, 5513,
Vienenas 4589
Viengalis L. 1995, 5514
Vienožinskis 109
Vienuolis (Žukauskas) Antanas 5515
Vieržbovskis Petras 1379
Viesulas Kazys 1367, 5516
Viešnautis 4958
Vikiras Jonas 3257, 3414, 5517
Viksva Juozapas 666, 3466, 3467, 3532, 3585, 5518
Viksva Pranciškus Antanas 2738, 5519
Vilčikauskas, Vaičekauskas Juozapas 2364, 4459, 5520
Vilčinskas Adomas 5521
Vilčinskas Jonas 5522
Vilčinskas Juozas 5523
Vildžius Juozas 2935, 5524
Vileišiai 864
Vileišis Antanas 1795, 3851, 5231, 5525, 5710
Vileišis Jonas 515, 602, 1563, 2122, 2506, 2945, 3630, 3851, 4240, 4911, 5231, 5526, 5686
Vileišis Petras 513, 625, 907, 1117, 1508, 1956, 2059, 2303, 2591, 2613, 2623, 2834, 3394, 3851, 3951, 4497, 4545, 4567, 4587, 4774, 4897, 5016, 5231, 5478, 5527, 5593
Vileišis Vincentas 4758
Vileita Juozas 507, 4906, 5528
Vilimas Izidorius 5529
Vilimavičius Juozas 5530
Vilys Konstantinas 5531
Vilytė-Malvinienė Marijona 5532
Viliukas Antanas 1499, 5533
Viliumienė Marina 5534
Vilius Kazys 5535
Viliušis Jonas 992, 5536
Vilkaitė, Vilkiūtė Ona 5537
Vilkas (Vilkaviškis) 5538
Vilkas (Šakiai) 5539
Vilkas Antanas 5540
Vilkas Jonas 1852, 5541
Vilkas Kazys 5542
Vilkas, Vilkus Petras 3110, 5543
Vilkauskienė Marijona 1370, 5544
Vilkauskis 5545
Vilkišius Jonas 5117, 5546
Vilkytė-Bliūdžiuvienė Marija 568, 5547
Vilktrakis Jonas 5548
Vilkus Antanas 5549
Vilkutaitis Antanas 4240, 5550, 5551
Vilkutaitis Juozas 5550, 5551
Vilniškaitis V. 809, 5552
Vilnius 5553
Vilnius Juozas 5554
Vilovičius B. 1645
Viltrakis Motiejus 3450, 5555
Viltrakis Pranas 2261, 3454, 5556
Vilūnas 5396
Vilūnas Jonas 5557
Vilutis 3839
Vilutis Petras 5558
Vilutytė Agota 5816
Vilutytė Uršulė 5559
Vinciūnas Justinas 3570
Vinčaitis Vincas 917
Vinčerauskas Ignas 5560
Vindigas Niklovas 5561
Vingevičius Juozas 5562
Vingevičius Vincas 5563
Vinickas 5844
Vinkelis Jonas 5564
Vinkšnelis Petras 5565
Virakas Pranciškus 5566
Virbalaitė Malvina 2291, 5567
Virbickas (Žižminskas) Dominykas 5570
Virbickas Mykolas 5568
Virbickienė Domicelė 5569
Virbickienė Ona 5570
Vireliūnas Antanas 5571
Virkietis Teodoras 5572
Virkutis Antanas 999, 2365, 2813, 5520, 5573
Virmauskaitė Veronika 4777, 5574
Viršila Antanas 5575
Viršila Pranas 4233, 5576
Virškalnis 5577
Virvilas, Virvulis Juozas 5578
Virvilas, Virvulis Pranas 5579
Viskantas A. 1054
Viskantas, Viskundas Antanas 5580
Viskantas, Viskuntas Baltramiejus 3877, 5581
Viskantas Juozas 5582
Vismanas Vilhelmas 5583
Vismantas Juozas 5584
Vismantas Petras 5585
Visockas Jurgis 5590
Visockas Motiejus 5586
Visockas Pranas 5587
Visockienė Petronėlė 5589
Visockienė Uršulė 5590
Visockis Stanislovas 5588, 5589
Višinskis Benediktas 5591
Višinskis Juozas 5592
Višinskis Povilas 187, 205, 651, 666, 1103, 1442, 1694, 1739, 1786, 2006, 2039, 2058, 2451, 2834, 3240, 3241, 3494, 3767, 3851, 3939, 4016, 4039, 4240, 4307, 4453, 4519, 5526, 5593, 5686, 5773
Vyšniauskaitė Ona 5594
Vyšniauskas Petras 5595
Višomirskis Ipolitas 3494
Vištelis, Višteliauskas Andrius Jonas 5596
Vitaitis, Rudzinskas Stasys 4317, 5597
Vytartas Antanas 356, 761, 829, 1954, 3233, 3882, 4095, 5598, 5685
Vytas, Vitas Baltrus 5599
Vytas Juozas 5304, 5600
Vitas Stasys 3918, 5601
Vitauskis 814
Vytis 1794, 3249
Vitkauskai 653, 2957, 3176
Vitkauskaitė Julija 5602
Vitkauskaitė-Krūzaitienė Petronėlė 2465, 5603
Vitkauskaitė-Lepšienė (Vitkauskytė) Pranė 5604
Vitkauskas 5605
Vitkauskas, Vinkus Aleksandras 5606
Vitkauskas Feliksas 907, 1520, 2019, 3059, 3630, 4400, 5607, 5610, 5611
Vitkauskas Jonas 5608
Vitkauskas Petras 5609
Vitkauskas Pijus Kazimieras 3065, 5610
Vitkauskas Viktoras 2476, 2774, 3065, 3748, 5611
Vitkauskiai 5612
Vitkus Jonas 4924, 5613
Vitkus Juozapas (Plungė) 807, 5614
Vitkus Juozas (Klaipėda, r.) 3294, 4097, 4418, 5004, 5005, 5294, 5615, 5769
Vitkus Mikalojus 5616
Vitkutė, Vitkaitė Antanina 5617, 5618
Vitkutė Domicėlė 5617, 5618
Vitkutė Ona 3018, 5619
Vitukynas Adomas 5620
Vitukynas Ignas 5620, 5621
Vizbaras 5622
Vizbaras Feliksas 5172, 5623
Vizbaras Jonas Krizostomas 1524, 2706, 5172, 5623, 5624
Vizbaras, Vyzga Jonas 3211, 5625, 5627
Vizbaras Kazimieras 5626
Vizbaras Marijonas 3211, 5625, 5627
Vizbaras Pijus 2218, 3202, 3388, 4969, 5492, 5628
Vizbarienė Marijona 824, 5629
Vizenbergienė Agota 5630
Vizenbergienė Augustina 5631
Vizgaudis Vaitiekus 347, 3562, 5632
Vizgintaitė Sofija 5633
Vizgirdas [?] Jonas 5634
Vižanskienė Rachilė (Rocha) 5635
Vižanskis Jankelis Boruchas 5635
Voinevičiūtė Marijona 3441
Vokas Baltrus 5636
Vokietaitis Juozas 5637
Volas 357, 5638
Voldemaras Pranciškus 1392, 1757, 5130, 5639
Volikaitė, Valikaitė, Valiokaitė Liudvika 5640
Volyncevičius-Sidoravičius 5641
Volosevičiūtė Anelė 5642
Volteris E. 1030, 1560, 2303, 4051, 5477
Vonsevičius Leonardas 5643
Vonsiackis A. 758, 5854
Vornikaitis 243
Vosgirda, Vozgirda Domininkas 4061, 5644
Vosylienė Agota 5645
Vosylius Motiejus (Jurkšai ą Vilkaviškis) 3707, 5646
Vosylius Motiejus (Parausiai ą Vilkaviškis) 5647
Vosylius Vincas 5648
Voska J. 3236
Voveraitis Juozas 1814, 5649
Vrublevskis Tadas 330, 1738
 
Z
 
Zabarauskaitė Veronika 5135, 5650
Zabarskas Juozas 5651
Zabermanas (Zabermann), Cabermanas Johanas 603, 657, 800, 1174, 1335, 1337, 1500, 1996, 3477, 3478, 3512, 3712, 3999, 4024, 4231, 4580, 4698, 5371, 5652
Zabernis Antanas 2030, 2190, 3866, 5653
Zabernis Jonas 5654
Zabiela Jonas 5655
Zabiela Stanislovas 4821, 5656
Zabielaitė 5657
Zabitaitė Barbora 5658, 5675
Zabukas, Zabulėnas Jonas 5659
Zabūras Juozas 5660
Zagorskis, Zagorskas Juozas 5661
Zagurskaitė Ona 5662
Zajančkauskas (tėvas) 5663
Zajančkauskas Vincas (sūnus) 5663
Zakaras Juozas 5664, 5665
Zakaras Kazimieras 5665
Zakarauskas Juozas 554, 5344, 5666
Zakarienė 5667
Zakytė Emilija 5668
Zaleckis Ignotas 5671
Zaleckis M. 2901
Zalenčkauskas Jonas 293, 5672
Zalevskaitė-Arminienė-Kriaučiūnienė (Zalevskaja) Sofija 154, 1688, 5669
Zalevskienė Kotryna 5670
Zalieckas 5673
Zalimavičienė A. 5674
Zamblauskas Tamošius 1324, 1529, 3635, 5658, 5675
Zaniauskaitė Petronėlė 5676, 5677
Zaniauskienė 5676, 5677
Zapkus VIncentas 2279, 5678
Zaranka Antanas 5679
Zaremba, Zaramba Adomas 5681
Zaremba Antanas 5680
Zaremba Jonas 5682
Zaremba Kajetonas 2486, 3827, 5683
Zarembienė Marija 5684
Zauerveinas J. 1734, 5596
Zauka Juozas 2706, 2952, 4968, 5685
Zauka Norbertas 4968
Zauniai 5492
Zaunius Dovas 5686
Zauniūtė, Saunus Morta 602, 1156, 1562, 1673, 1755, 2504, 2631, 2818, 3240, 3454, 3748, 3751, 3839, 4240, 5130, 5231, 5492, 5526, 5593, 5686
Zavadskis Aleksandras 5687
Zavadskis F. 244, 873, 1284, 2050, 2652, 2913, 3847, 4650, 5340
Zavadskis Juozas 4392, 4865, 5688
Zdanavičienė 5689
Zdanavičius Kazys 5691
Zdanavičius, Izdonas, Izdonavičius Petras 5690
Zėdelis, Ziedelis, Žiedelis Kristupas 1543, 2372, 5079, 5486, 5692
Zefcikienė Barbora 5693
Zegalevičienė Veronika 5694
Zeikus 5695
Zelijus 2092
Zelikas 5429
Zelingauskas 5696
Zelmanovičius Mauša 5697
Zemliauskas Petras 1959, 1960, 3664, 5698
Zepčiukaitė Barbora 5699
Zibertas Andrius 5700
Zidanavičius Mateušas 2330, 5701
Zienius Mykolas 5702
Zigmantaitė, Žygmantaitė Agota 385, 958, 1518, 2109, 2348, 2567, 2624, 2839, 3236, 3508, 3557, 4009, 4519, 4982, 5338, 5703, 5796
Zigmantas Antanas 5704
Zigmuntavičius P. (Varėna) 5706
Zigmuntavičius Pranas (Biržai) 5705
Zikaras Juozas 5707
Zikaras Vincas 5708
Zykus Pranas 1481, 2240, 2937, 5709
Zilnys Aleksandras 5404, 5405
Zimkienė 4943
Zimkus Jurgis 5710
Zimkus Kazimieras 5711
Zinius Jonas 5712
Zinkevičius Antanas 5713
Zinkevičius Motiejus 199, 2336, 5714
Ziveckas Juozas 5715
Zizaitė Viktorija 5716
Zizas Antanas 5717
Zlatkus Jonas 5717, 5718, 5719
Zlatkus Motiejus 3299
Zlatkuvienė Domicėlė 5718, 5719
Zobernis, Zabernis Kazys 5720
Zobernis Pranas 5721
Zolekeris, Zolekis Frydrikas 5722
Zolickienė Karusė 361, 1762, 5723
Zolubas, Zolbas Jurgis 5724
Zonelis Martynas 5725
Zubavičius Balys 876, 5726
Zubkauskas Stasys 5727
Zubovai 1207, 3949
Zubovas Dmitrijus 5839
Zubovas M. 513, 3279, 4914
Zubovas Vladimiras 80, 489, 513, 515, 2006, 2834, 3250, 3939, 3967, 5526, 5728
Zubovienė A. 515, 1551
Zubrickas Justinas 5729
Zubrys Antanas 5731
Zubrys Jonas 8, 5348, 5730
Zubrys Juozas 2234, 5731
Zumaras Juozas 5732
Zuoza Povilas 743, 5733
Zvanikas Adomas 5734
Zverovičius S. A. (vyskupas) 4947
 
Ž
 
Žaba Jonas 1158, 5735
Žadauskaitė, Žadauskienė Leokadija 5736
Žadeikis Kazimieras 5737
Žadeikis Pranciškus 5738
Žagrakalis Tadas 1306
Žakevičiūtė Magdalena 5739
Žaldokas Mykolas 5740
Žaldokas Povilas 5741
Žaliauskas Jonas 3222, 5742
Žalimas Ignas 410, 713, 5743
Žalimienė Ona 5744
Žalys 5745
Žalnieriukynas, Žalnieriūnas Kazimieras 5746
Žalnieriūnas 787, 5747
Žalnierius Silvestras 5748
Žalpys Aleksandras 5749
Žaltiekus Antanas 5750
Žaltys Motiejus 5751
Žąsinai 549
Žąsinas Jonas 548, 1785, 2571, 3651, 4991, 5752, 5754
Žąsinas Juozas 5753
Žąsinas Stasys 5752, 5753, 5754
Ždanavičius, Zdanavičius Teifilis 5755
Ždanavičiūtė Rozalija 5756
Žebelys P. 5757
Žebrauskas 2628, 2942, 5758
Žebrauskas Juozas 5759
Žebrys Jonas 33, 5760
Žebrys, Žebris Juozapas 5761
Žebrys Kazimieras 2430
Žeglinskas, Žeglinskis, Žėglinskas, Žiglinskas, Žilinskas, Žioglinskas Stanislovas 2846, 5762
Žeimienė Elena 5763
Žeimys, Žeimavičius Adomas 1972, 5764
Žeimys Leopoldas 4731
Žekas Jonas 676, 3090, 5765
Žeknys 5766
Žekonienė 5767
Žekonis Povilas 3577, 3578
Žekonis Stasys 1598
Želaitis, Želickas Juozas 5768
Želevičius Jonas 4418, 5615, 5769
Želevskienė A. 2946
Želvys Ignas 1199, 5770
Želvys Juozas 5771
Žemaitaitis Jurgis 1030, 1181, 2584, 3233, 4389, 5255, 5772
Žemaitė, Beniuševičiūtė-Žymantienė Julija 205, 1442, 1550, 2451, 3494, 3767, 3830, 3851, 4016, 4549, 5593, 5773
Žemaitis (Vilkaviškis) 5774
Žemaitis (Šakiai) 5775
Žemaitis Ignas 5776
Žemaitis Juozas (Kupiškis) 4906, 5777
Žemaitis Juozas (Pasvalys) 5778
Žemaitis Jurgis 5779
Žemaitis Mykolas 207, 5282
Žemaitis Zigmas 4528, 5639
Žemaitytė Ona 1430, 1913, 2057, 2886, 4568, 4875, 5781
Žemaitytė-Dapkevičienė Marijona 5780
Žemantauskas, Žementauskas Antanas 5782
Žemeckienė 5787
Žemeckienė Domicelė 5783
Žemeikis, Zemeikis Juozas 2316, 5784
Žemelis Antanas 5785, 5786
Žemelis Motiejus 5786
Žemskis J. 548
Žemulienė Domicelė 5787
Žernys, Žernius Dominykas 5788
Žiaulytė Felicija 5789
Žiaušys Juozas 5790
Žibėnas Adomas 5791
Žibutis Juozas 5792
Žičkus, Žičkis, Žičkauskas Tomas 1518, 4607, 5793
Žydanavičius Mykolas 3728, 5794
Židonis Kazys 5795
Žiemeliai 5796
Žiemelytė-Mikolainienė Ieva 5796, 5850
Žygus, Žygas Antanas 5797
Žilevičius Jonas 4629, 5798
Žilevičius Juozas 5799
Žilevičiūtė, Žilevičaitė, Žilienė, Žilevičienė Ona 5800
Žiliai 5801, 5813
Žilienė Barbora 5801, 5813
Žilinskas 2434, 3279
Žilinskas A. 1294
Žilinskas Aleksandras 5802
Žilinskas Antanas 5803
Žilinskas Bronius 5804, 5807
Žilinskas Jonas 2763, 5805, 5811
Žilinskas Juozas 2504
Žilinskas Jurgis 5806
Žilinskas Mykolas 5804, 5807
Žilinskas Tomas 1717, 5808, 5809
Žilinskas Tomas Ferdinandas 5809
Žilinskas Vincas 5810
Žilinskienė Magdalena 5811
Žilinskienė Rozalija 5812
Žilys Fabijonas 5801, 5813
Žilys Ignotas 582, 5814
Žilys Pranas 265
Žilytė Juozapota 5815
Žilytė, Žiliūtė, Žiliučia Veronika 2299, 5816
Žilius Antanas 5817
Žilius Ignas 5818
Žilius J. 5686
Žilius Jonas 2764
Žilius Juozas 5320, 5819
Žimanskas Petras 5820
Žymantas Tomas 3512
Žimenskaitė Veronika 5821
Žindžius, Žindrius Vincas 5822
Žintikas Vladas 5823
Žiogas 5415
Žiogas Juozapas 356, 5824
Žiogas Petras 5825
Žiogevičius 5826
Žiogienė Elžbieta 3550
Žirgulevičienė Veronika 5827, 5828
Žirgulevičius Rokas 8, 881, 5828
Žirnikaitė Teresė 5829
Žitinevičius Jurgis 1174, 3731, 4180, 4211, 5830
Žitkevičienė Morta 5831, 5832, 5833, 5834, 5835
Žitkevičius 1239
Žitkevičius Antanas 5831, 5832, 5833, 5834, 5835
Žitkevičius Juozas 5833
Žitkevičiūtė Marija 5834
Žitkevičiūtė Scholastika 5835
Žitkus, Žitkevičius Pranciškus 5836
Žiūkelis, Žiukelis Antanas 2546, 5837, 5838
Žiukelis Narbas 5837, 5838
Žiupsnys Steponas 729, 5839
Žiūraitienė Marijona 5840, 5841
Žiūraitis Simonas 5840, 5841
Žiūrauskas Mykolas 5842
Žiūrys Baltrus 5843
Žiūrys Vladas 1097, 3291, 5844
Žižas, Žižys Jonas 5845, 5846
Žižas, Žižys, Juozas 5845, 5846
Žižys Simanas 5846
Žliobaitė, Žliobovaitė Ona 5847
Žmuidina (Marijampolė) 5849
Žmuidinas, Žmuidzina, Žmuidina Antanas 78, 517, 1762, 3630, 4679, 5848
Žmuidinas Juozas 5796, 5850
Žmuidinienė 5851
Žmuidzinavičius Antanas 2122, 2925, 4014
Žoromskis, Žeromskis Pranas 56, 5852
Žukas Domininkas 5853
Žukas V. 2259
Žukauskai 5854
Žukauskas A. 3713
Žukauskas Andrius 5857
Žukauskas Antanas (Kėdainiai) 5856
Žukauskas Antanas, Stanislovo (Raseiniai) 5855
Žukauskas Matas 5858
Žukauskas Povilas 2848, 5859
Žukauskas Pranas 5860
Žukauskas Vincas 2633, 4703, 5030, 5861
Žukauskas Vincentas 5862
Žukauskas-Vienuolis Antanas 4752
Žukauskienė Ona 5863
Žukevičius Adomas 5864
Žukienė Ona 5865
Žunda Petras 5866
Žurauskas Mykolas 5867
Žutautas Pranas 523, 5868
Žutautas Vincas 5869
Žuvackienė, Žuveckaitė Elzbieta 5870
Žuvelis Juozas 5871
Žvagždytė Elžbieta 5872
Žviedrys A. 80, 3939, 5839
Žvilauskis Jonas 5873
Žvingilas Jonas 1762, 5874
Žvinglys, Žvinglis Konstantinas 3110, 3558, 5214, 5875
Žvinklys Pranas 4290, 5876
Žvirblienė Elzbieta 5877
Žvirblis Jonas 5878
Žvirblis Simanas (Raseiniai) 3901, 4045
Žvirblis, Žvirblys Simanas (Ukmergė) 2172, 5879
Žvirzdinas, Žvirzdys Kajetonas 5880

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge