<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Asmenvardžių rodyklė. III dalis 

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 553–611

 

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge

J  K  L

J
 
Jablonskaitė 1649
Jablonskiai 3851
Jablonskis Aleksandras 1650, 4253, 5171
Jablonskis Felikas 1651
Jablonskis Jonas 205, 545, 751, 864, 1052, 1054, 1139, 1560, 1652, 1829, 2059, 2159, 2445, 2456, 2536, 2643, 2820, 2834, 3939, 4545, 4993, 5073, 5177, 5325, 5376, 5686, 5752, 5773, 5839
Jacynas 1653
Jaciunskas Julius 1654, 5110
Jadamskas Vincas 1070
Jagadinskas Vladas 1655
Jagaitė Karolina 1656
Jagelavičius Ignas 1657
Jagičius V. 5016
Jagminas Albinas 64, 1658
Jagminas Antanas 1165, 1166, 1659
Jagminas Kazimieras 1660, 3326
Jagminas Konstantinas 383, 928, 1661, 2330, 3284, 3285, 5110
Jagminas Romualdas 1662
Jagminas Silvestras 1213, 1333, 1651, 1663, 2152, 2490, 3964
Jagnieška 1664
Jagomastas Enzys 1521, 1665, 2631, 2816, 3236, 3400, 5492
Jakaitis Jonas Jeronimas 1666
Jakaitis Juozas 1667
Jakaitis Povilas 1668
Jakaitis Tomas 1669, 2448
Jakaitytė Agnietė 1670
Jakavičienė Barbora 1671
Jakavičius Domininkas 675, 1672
Jakavičius Liudvikas 785, 1172, 1410, 1516, 1671, 1673, 1716, 1755, 2908, 3792, 3839, 3968, 4356, 4486, 4977, 5660
Jakelaitis Mykolas 1674, 4112
Jakelaitis Tadas 1675
Jakeliūnas Adomas 2935
Jakimavičius Antanas 1089, 1676
Jaks-Tyris Jonas 1677
Jakševičius 1786
Jakševičiūtė-Venclauskienė Stanislava 1678
Jakšta Pranas 1679, 5190
Jakštaitė-Šukienė Rozalija 1680
Jakštas Adomas 890, 1681, 2706, 3233, 4039, 4580, 4897
Jakštas Jonas 1682
Jakštys Juozapas 1683
Jakštys Vincas 914, 1684, 2333, 2791
Jakubaitis Kasparas 1685
Jakubaitis Pranas 4698
Jakubaitytė, Jakubaičikė, Jokubaitytė Marcelė 1685
Jakubauskaitė Domicelė 427, 4730
Jakubauskas (muitininkas) 154, 1686–1688, 2394, 2447
Jakubauskas (Plungė) 1686, 2394
Jakubauskas (Seinai, Lenkija) 1687
Jakubauskas (Vilkaviškis) 154, 1688, 2447
Jakubauskas, Jakubauskis Andrius 1689
Jakubčionis Motiejus 1690
Jakubėnas Povilas 1612, 1691
Jakučionienė Juozapota 1692, 1693
Jakučionis Antanas 1692
Jakučionis Motiejus 1693
Jaloveckiai 1694
Janaičaitis 1695
Janavičienė Barbora 1696
Janavičius Jonas 1697
Janavičius Liudvikas 3488
Janavičius Simas 1698
Janavičius Vincas 515, 5526
Jancevičius 3093
Jančevskis Juozapas 1700
Jančevskis, Jančiauskas Juozapas 1699
Jančevskis, Jančiauskas Valerijonas 1410, 1699, 1700, 4895
Jančevskis Vincas 608
Jančiauskas Stasys 1701
Jančys Antanas 1702
Jančys Matas 1703
Jančytė Ona 1704
Jančiulevičius Petras 1705
Janeliūnas Stanislovas (Telšiai) 1706
Janeliūnas Stanislovas (Panevėžys) 1707, 3040
Janeliūnienė Viktorija 1708
Janiulytė Anelė 1709, 5407, 5408, 5409
Jankauskaitė-Tamašauskienė Agnietė 1710
Jankauskaitė Elzbieta 1711, 3371
Jankauskaitė Marija 1712
Jankauskaitė Teklė 4914
Jankauskas 1148
Jankauskas Antanas 3419
Jankauskas Antanas, Juozo 1714
Jankauskas Antanas, Simono 1715
Jankauskas Dionizas 1713
Jankauskas Eugenijus 1716
Jankauskas J. (Vilkaviškis) 1717, 3156, 5809
Jankauskas Jonas (Prienai) 1718
Jankauskas Jonas (Panevėžys) 4621
Jankauskas Jonas, Antano (Prienai) 1719
Jankauskas, Jankauskis Jonas (Jurbarkas) 1721
Jankauskas Jonas, Zakaro (Šilutė) 1720
Jankauskas Juozas 702, 1722, 4657, 5022, 5028, 5318
Jankauskas Konstantinas 1723
Jankauskas Leonas 1724
Jankauskas Mykolas 1725
Jankauskas Motiejus 1726
Jankauskas Povilas 1727
Jankauskas Pranas 1728
Jankavičius Mikas 1729
Jankevičius Jonas 1730
Jankulis Antanas 1731
Jankūnaitė, Jankūnaičia Ona 1054, 1732
Jankūnas 3593
Jankus Kazimieras 1733
Jankus Martynas 80, 109, 113, 125, 340, 457, 471, 504, 505, 536, 548, 665, 734, 917, 953, 1030, 1047, 1139, 1349, 1392, 1688, 1700, 1721, 1734, 1739, 1825, 1954, 2174, 2184, 2219, 2527, 2536, 2620, 2631, 2689, 2723, 2786, 2816, 2894, 2897, 2901, 3042, 3154, 3157, 3198, 3238, 3247, 3478, 3567, 3607, 3643, 3839, 3904, 3932, 4068, 4266, 4515, 4657, 4882, 5016, 5017, 5043, 5076, 5284, 5300, 5423, 5527, 5566, 5577, 5596, 5686, 5749, 5808, 5819
Janonis 1735
Janonis Juozas 1736
Janonytė Elzbieta 1737
Janukaitis Petras 1738, 2055
Janulaičiai 3093
Janulaitis Augustinas 187, 529, 540, 1442, 1739, 1740, 1741, 1743, 1786, 2451, 2834, 3939, 4015, 4016, 4240, 5492, 5593, 5839
Janulaitis Juozas 1740
Janulaitis Pranciškus 1741
Janulaitytė-Alseikienė Veronika 1742
Janulaitytė-Biliūnienė-Matijošaitienė Julija 529, 1743
Janulis Jonas 1744, 2520
Janulytė Konstancija 1745
Janus, Anus Aleksandras 1746
Janušaitis Jurgis 1747
Janušauskas Augustas 755, 1748, 4809
Janušauskas Petras 1749
Januševičienė Magdalena 1750
Januševičius P. 3400
Janušis, Jonušis Feliksas 1751, 2438, 2439
Janušis Petras 952, 1752
Januškevičienė, Januškevičiūtė Petronėlė 1753, 4189, 4669
Januškevičius Antanas 1754
Janušonis Antanas 1755, 3309
Janušonis Juozas 1756
Janutėnas Augustinas 852, 1428, 1572, 1757, 2356, 2461, 2547, 4355, 4826, 4855, 5130
Janutis 2803
Jaras Aleksys 1758
Jaras Ignas 1759
Jarašius 1760
Jarašius Juozapas 1026, 1761
Jarmala, Jermala, Jermola, Jarmalavičius Andrius 361, 385, 1762, 3565, 5848, 5874
Jarmaška Jonas 1763
Jarulaitis Petras 1764
Jarulaitis, Jerulaitis Vincentas 1541, 1544, 1765
Jarumbavičius Jonas 1766
Jaruševičius Jonas 1767
Jasaitis Dovydas 1769
Jasaitis Izidorius 1768
Jasaitis Juozas 1770, 2369, 3691, 4510
Jasas Juozapas 1771
Jasas Juozas, Vinco 1772
Jaseliūnas Jonas 1773, 2165
Jasėnai 3725
Jasėnas Jonas 1774
Jasevičius Leopoldas 1775
Jasienskis, Jasinskis, Jasinskas Julijonas 560, 1776, 1777, 3894, 4248, 4487
Jasienskytė-Pranckevičienė Felicija 1777
Jasilionis Ignas 1778, 3802, 5142
Jasilionis, Jasiulionis Kazimieras 1779
Jasilionis Stasys 1780
Jasinauskas A. 5844
Jasinskas 471
Jasinskas Aleksandras 1781
Jasinskas Kazys 1783, 1784, 5752
Jasinskas, Jašinskas, Jasaitis Jonas 1782, 2060, 3855, 4243
Jasinskienė Barbora 1784
Jasinskis, Jasienskis, Jasinskas Kazimieras 1785
Jasiukaitis Konstantinas 1786, 2451
Jasiukėnas Mykolas 1787
Jasiulaitis Aleksandras 97, 1788
Jasiulaitis, Jesiulaitis Juozas 1789
Jasiūnaitė-Jurgelionienė Marijona 1790
Jasiūnas Antanas 1791, 1793
Jasiūnas Jurgis 2835
Jasiūnas Mykolas 1792
Jasiūnienė Morta 1791, 1793, 4053
Jaskevičius Jonas 1794
Jasmantaitė-Vileišienė, Jašmontaitė Emilija 1795, 1796
Jasmantas, Jašmantas, Jašmontas, Jošmantas Jonas 1796
Jasmantienė-Jučinskaitė Marija 1797, 1907
Jastrzembskis 1560
Jasūdienė Magdalena 3640
Jasulaitis A. 3748
Jasulaitis Pranas 1798
Jasulevičius, Jasiulevičius Juozas 1799, 2083
Jašinskas Pranas 152, 1800, 4253, 5332
Jaškevičius Jurgis 1801
Jatulis Juozas 1802
Jaučė Pranas 1803
Jaudžemis Andrius 1804
Jaudžemytė Ona 1805, 2919, 2920
Jaunius Juozas 1806
Jaunius Kazimieras 1087, 1395, 1691, 1806, 1807, 2001, 2006, 2039, 2447, 2536, 2821, 4304
Jazbutis Jonas 1808
Jazbutis Pranas 1809
Jazdauskas Stanislovas 1810
Jazukevičius 5705
Jecevičiūtė 1811
Jedenkus Jurgis 1812
Jelenskaitė-Venslovavičienė 4546
Jelenskaitė-Venslovavičienė Sofija Emilija 1813
Jenavičius Dominykas 1814, 5649
Jenkus, Jankus Aleksandras 470, 1084, 1815
Jerkmutis, Jurkutaitis Jonas 1816, 5256
Jerkūnas Kazys 1817, 1818
Jerkūnas Petras 1817, 1818
Jermala Andrius 2457, 2800, 3996, 4520, 4521, 4595, 5097, 5179, 5378, 5723
Jesaitis, Jasaitis Juozapas 24, 30, 646, 1819, 2186, 2331, 5447
Jesaitis, Jasaitis Jurgis 1819, 1820
Jezneris Jankelis 830, 1821
Jocaitis Petras 1822
Jocevičius Kazys 1823, 1824
Jocevičius Simonas 1823, 1824
Jocys Antanas 1427, 1825
Jocius Jonas 1826
Jočius, Joča Jurgis 1827
Jodelis Rapolas 1828
Jodinskaitė Elžbieta 1829
Jokantas Kazimieras 1830
Jokimas Jokūbas 1831
Jokšaitis Juozas 1832
Jokšys Jonas, Antano 1833
Jokšys Jonas, Jurgio 1834
Jokšys, Jokšas Pranas 1835, 2027, 2031
Jokšius Juozas 1836
Jokšius Kazys 1837
Jokubaičiukaitė Marijona 1838
Jokubaičiukas Kasparas 1838
Jokubaitis 1839, 3198, 4606
Jokubaitis, Janavičius Adomas 1840
Jokūbaitis Antanas 1165, 1166, 1269, 1841
Jokubaitis Jonas 1842
Jokūbaitis Mykolas 1843
Jokubaitis Simas 1844
Jokubauskaitės 3031
Jokubauskas Andrius 1845
Jokūbauskas Gasparas 1846
Jokubauskas Jokūbas (Raseiniai) 1847
Jokubauskas Jokūbas (Tauragė) 1848
Jokubauskas Juozas (Akmenė) 1851, 4199
Jokubauskas Juozas (Kretinga) 4841
Jokubauskas Juozas (Tauragė) 1850
Jokūbauskas, Jakubauskas Juozas (Tauragė) 1849
Jokubauskas Kazys 1852, 5541
Jokubauskas Pranas 1853
Jokūbauskis 8, 881, 1854
Jokubčionis Motiejus 1855
Jokūbėlis 1856
Jokūbynas 1857
Jokūbynas Vincas 1858, 5085
Jokubka Justinas 1859
Jokuvienė, Jokienė Antanina 1860
Jomantas Tamošius 1861
Jonaitis (Raseiniai) 1637, 5100
Jonaitis (Skuodas) 1862
Jonaitis (Šiauliai) 1863, 3734
Jonaitis Kazimieras 1864, 4810
Jonaitis Petras 1865
Jonas 1866
Jonavičius St. 5644
Jončys Petras 1867
Jončius Jonas 1868
Jonelis Jonas 1131, 1869
Jonelytė-Repčienė Kotryna 1870
Jonikaičiai 3050
Jonikaitė Juozapa 2189
Jonikas Antanas 1871
Jonikas, Jonikis Jurgis 1872, 3901
Jonikas Petras 1873
Jonikas Vincas 1874
Joniškienė Ona 1875
Joniškis Mykolas 1876, 4590
Joniškis Steponas 1877
Jonkaitis 1878
Jonkus Jonas 1879
Jonušas (Akmenė) 1880
Jonušas (Marijampolė) 1881
Jonušas Jonas 1882, 1883
Jonušas Juozas (Tauragė) 1882
Jonušas Juozas (Telšiai) 1884
Jonušas Juozas (Šiauliai) 1885
Jonušas Petras 1886, 2747
Jonušis 1887
Jonušis Juozas 1888
Jonušis Pranas 1280, 1889, 4333
Jonušytė Marija 1890, 1923, 2622, 5238
Jonušytė-Matuliauskienė Uršulė 1891
Jonuška Gabrielius 1892
Jonuška Leonas 1893
Josiukai 4688
Joškys, Jakšys Jonas 1894, 2145, 2148, 3377, 3378, 5074
Jotautas Kazimieras 1895, 2084
Jotkus Vincas 1896
Jovaiša Povilas 1897, 2658
Jovaišaitės 1898, 4991
Jovarauskas 1899, 2903
Jucaitis Motiejus 1375, 1900
Jucevičius Aleksandras 1901
Jucevičius Liudvikas 1902
Jucienė Ona 1903
Jucikas Jurgis 1474, 1904
Jucius Baltrus 1905
Jucius Jonas 1906, 2018, 4278
Jučinskas Jonas Marcelinas 1797, 1907
Judelevičius 1908
Jukna 1909, 5526
Juknaitė Karolina 1910
Juknevičius Antanas 1911, 4695
Juknevičius Augustinas 1912
Juknevičiūtė Marija 1430, 1913, 2057, 2886, 4875, 5781
Julis, Julius Jurgis 1914
Juodaitis 1915
Juodakis Petras 1916
Juodeikis Adomas 1917
Juodela Jonas 1918
Juodelė 1919, 2299
Juodys Jonas 1920
Juodis Juozapas 1921
Juodišius P. 1922, 4087, 4897
Juodytė Ona 1890, 1923, 2622, 5238
Juodonis Petras 1924
Juodvalkytė Barbora 1925
Juodviršis, Jadviršis Petras 1926
Juodžemytė Ona 1927
Juosiukas Pijus 1928
Juozaitis Kazys 1929
Juozapaitis 1930
Juozapaitis J. 1580
Juozapaitis Motiejus 1931
Juozapavičienė Agota 1932
Juozapavičius 2515
Juozapavičius Ignas 503, 1933, 4644
Juozapavičius Marcelinas 1934
Juozapavičius Motiejus 1935, 2937
Juozėnas Antanas 1936
Juozepaitis, Juozupaitis Mykolas 1937, 1966, 2283
Juozuvaitis Simonas 1938
Juraitis Jurgis 1939
Juras Antanas 3361
Juras Ignas 1940
Jurašiūnas J. 3400
Jurašius, Juraišas 361, 1941, 3398, 5276
Juraška Aleksandras 536, 1942
Juraška Antanas 1943
Juraškaitė Julija 1944
Juraškienė Barbora 1945
Jurelė Jonas 1946
Jurelė Justinas 1947
Jurelienė Julija 1948
Jurelienė, Jurelytė [?] Uršulė 1949
Jurevičius, Juravičius Jonas (Biržai) 1950
Jurevičius, Juravičius Jonas (Kėdainiai) 964, 1951, 2084, 3553
Jurevičiūtė Pranė 300, 1952, 3666
Jurgaitis Jonas 1953
Jurgaitis Marcijonas Povilas 1954, 2753, 3114, 3466, 3467, 3882, 5181, 5469, 5518, 5598
Jurgauskai 1955
Jurgauskaitė Marcelė 1955
Jurgauskaitė Ona 1364, 1956, 3684
Jurgėlaitė Ona 1957
Jurgelaitis Pijus 1958
Jurgelas, Jurgelis, Jurgilas, Jurgėla, Urvinas Antanas 866, 1959, 3664, 5343, 5697
Jurgelas, Jurgėla, Jurgelis, Jurgilas Juozas 1959, 1960, 3664, 5343, 5698
Jurgelionis Antanas (Alytus) 680, 1961, 1964
Jurgelionis Antanas (Rokiškis) 1962
Jurgelionis K. 4039
Jurgelionytė, Jurgelytė-Meiluvienė Viktorija 1755, 1963, 2962
Jurgilas, Jurgelas Augustinas 1964, 1959
Jurgilas Vincentas 697, 1965
Jurgutaitis, Jurkutaitis Jonas 1937, 1966, 2283
Jurgutis Ignas 1967
Jurgutis Petras 1968
Jūris Juozas 1969
Jurjonas Jonas 1970
Jurkaitė Agota 1971
Jurkaitė Kleopa 1972
Jurkevičius Tadas 1973
Jurkšas Nikodemas 1974
Jurkštas Jonas 1975, 4543
Jurkūnas 1976, 2283
Jurkūnas Jonas 1977, 3376, 3515, 5290
Jurkus Antanas, Adomo 1978
Jurkus Antanas, Jurgio 1979, 1980, 1981
Jurkus Jonas, Antano 1980
Jurkuvienė-Lektauskaitė Barbora 1979, 1980, 1981
Juršėnas Antanas 1982, 3120, 3302, 4855
Jusaitis Antanas 1983, 5251
Jusčius J. 2147
Jūsčius Petras 1984
Jusis Adomas 1985
Justinavičius Antanas 1054, 1065, 1986
Justinavičius Justinas 2282
Jusupavičius Marcelis 1987
Juščius Antanas 1988, 1990
Juščius Jonas 1989
Juščius, Jusčius Juozapas 1988, 1990, 5257
Juščius Petras 1991
Juška (Juškevičius) Antanas, kunigas 2383
Juška Antanas (Kretinga) 1993
Juška Jokimas 1992
Juška Jonas 2383
Juška Juozas 721, 1994, 3260
Juška Motiejus 1995, 5486, 5514
Juška Steponas 3600
Juška Vincentas 675, 1042, 1996, 3376, 3515
Juškaitė-Aleliūnienė Petronėlė 1006, 1997, 4972
Juškauskas Juozas 1998
Juškevičienė Julijona 1999
Juškevičius Antanas 2000
Juškevičius Felicijonas 2001
Juškevičius Jonas 2006
Juškevičius Jurgis 2002
Juškevičius Krizostomas 2003, 2520, 3763, 4193, 5154
Juškevičius [?] Tadas 2004
Juškevičius Vyt. 1691
Juškys, Juškevičius Pranas 2005
Juškytė Jadvyga Teofilė 187, 205, 1103, 2001, 2006, 2007, 2846, 3751, 3851, 5593
Juškytė-Aleliūnienė Petronėlė 2242
Juškytė-Rindzevičienė Marija 205, 2007
Juškytės 3767
Juškus Liudvikas 1256, 2008
Jutaitė Ieva 2009, 2011
Jutaitė Kazimiera 2010, 3865
Jutas Mykolas 2009, 2011
Juzevičius P. 2012
Juzumai 4973
Juzumas Juozapas 2013
 
K
 
Kabalinas Antanas 2014
Kachanauskas Jonas 81, 2015, 5370
Kacinskas 2016
Kaciušas 2017
Kačanauskienė 1906, 2018
Kačergius, Kačergis Juozas 907, 1156, 2019, 2818, 3058, 3070, 3454, 3854, 4205, 4706, 5556
Kačionas, Kočianas, Kočanas 2020, 4024
Kačiulis 2021
Kačkys Adomas 2206, 2022
Kadinaitė Paulina 2023
Kadukas 2024
Kairaitis Vincas 992, 2025, 2478
Kairevičiūtė Agota 2026
Kairiai 2027
Kairienė Ona 2027, 2031
Kairienė-Bielskytė Viktorija 2028, 2043
Kairys A. 2190, 3694, 3866
Kairys Adomas 2029
Kairys Antanas, Stasio 1835, 2027, 2030, 2031
Kairys Antanas, Prano 2030, 5234, 5653
Kairys Feliksas 2032, 2044, 3037, 4203
Kairys Ignas 2033, 2190, 2252, 2887
Kairys Kazys 2035
Kairys Kazys, Antano 2034
Kairys Klemensas 627, 5519
Kairys Konstantinas 2037
Kairys Pranas 2038, 2190, 2252, 2887
Kairys (Tumasonis) Steponas 2039, 3597, 4453, 4911
Kairys Vizgirdas Juozas 2040
Kairys-Kairiūkštis Klemensas 2036
Kairytė Cecilija 2041
Kairytė Kotryna 2042
Kairytė Ona 2043, 3938
Kairytė Topylė 2044
Kairiūkštis Juozapas 154, 2045
Kairiūkštis Povilas 2045, 2046
Kairiūnas Jonas 2047
Kajeckas Pranas 2048
Kaktavičius Feliksas 2049
Kaladė S. 1131
Kaladis Andrius 2050
Kalantavičius Vincas 2051, 2110
Kalasauskas Benediktas 2052
Kalėda Juozas 942, 2053, 2957, 5492
Kalėda Kazimieras 98, 2054, 2142
Kaleva Jurgis 1738, 2055
Kaliaitis 418
Kalinauskas Jonas 2056
Kalnaitytė Kunigunda 1430, 1913, 2057, 2886, 4568, 4875, 5781
Kalnietis Antanas 2058, 4016
Kalnietis Vincas 2058, 2059, 4016
Kalnikaitė Kotryna 427
Kaluškevičius Jonas 616, 991, 1782, 2060, 4552, 5448
Kalvaitis Jonas 340
Kalvaitis Juozas 2753
Kalvaitytė Petronėlė 2061
Kalvelis Augustinas 2062
Kamaitis Adomas 2063
Kambliauskas 3726
Kaminskas Motiejus 2064
Kaminskas P. 992
Kaminskas Petras 2065
Kaminskas, Kaminskis Pranas 2066
Kaminskas, Raminskas Vincas 2067, 3000
Kampickas Juozas 2068
Kanapeckas, Konopackis Jonas 2069
Kanapkus Jurgis 2070
Kancevičius Konstantinas 2071
Kancleris, Kanclerius, Kanclierius, Kancerius, Kancležis Juozas 32, 34, 48, 49, 61, 249, 295, 383, 385, 517, 520, 569, 570, 614, 689, 747, 992, 998, 1091, 1122, 1156, 1295, 1324, 1518, 1661, 1722, 1725, 1762, 1767, 2019, 2053, 2060, 2067, 2072, 2218, 2348, 2352, 2374, 2653, 2760, 2761, 2762, 2763, 2774, 2778, 2779, 2858, 2923, 2957, 2998, 3059, 3060, 3065, 3069, 3070, 3179, 3198, 3236, 3429, 3454, 3565, 3628, 3630, 3717, 3779, 4051, 4180, 4205, 4301, 4308, 4310, 4656, 4761, 4813, 4898, 4927, 4928, 5022, 5027, 5073, 5161, 5556, 5658, 5675, 5703, 5709
Kaneikytė Veronika 2073
Kaniauskas Feliksas 2074
Kanišauskaitė Ona 2075
Kanišauskas 796, 1436, 2076, 3092, 3643, 5260
Kaniušauskas Ignas 2077
Kankalytė Salomėja 2078
Kantautas Jonas 2079
Kantautas Juozas 2080
Kapsius Antanas 2081
Kapuliaras Juozas 2082
Karabelninkas 2083
Karabinas Juozas 187, 964, 1312, 1327, 1623, 1637, 1895, 1951, 1955, 2084, 2124, 2238, 2430, 2775, 3031, 3593, 3594, 4312, 4374, 4608, 4968, 4980, 5141, 5374, 5688
Karalius (Marijampolė) 3749
Karalius (Suvalkai) 4240
Karalius Jonas 2086, 2774
Karalius Jonas, Jokūbo 2085
Karašauskaitė Ona 2087
Karaška Jokūbas 2088
Karaveckaitė, Kraveckaitė Eleonora 2089, 2495
Karbauskas Jonas, Augustino 2091
Karbauskas, Karbauskis Jonas 666, 2090
Karčiauskas Vincas 845, 2092, 3483
Karčmarčikas, Karčmarauskas Pranciškus 2093
Kardelis Kazys 2094
Kardūnaitė Barbora 2095
Kardūnaitė Magdalena 2095
Karevičius Pranciškus 2096
Karka Mykolas 2097
Karkienė-Olšauskaitė Kotryna 2097
Karlauskaitė Agota 2098
Karlonas Juozas 2420
Karnauskaitė Jeronima 2099
Karnauskienė Elžbieta 2100, 2828
Karnilavičius Antanas 2101
Karnilavičiūtė Antanina 2102
Karoblis P. V. 5360
Karolis Jonas 2103
Karoliukas 2104
Karosas Jonas 2105
Karosas Mykolas 1169, 2106, 3879
Karpauskas Jeronimas 2107
Karpavičius (Ignalina) 2108
Karpavičius (Marijampolė) 2109
Karpavičius Jonas (Vilkaviškis) 2110, 2051
Karpavičius Jonas (Marijampolė) 2111
Karpavičius Juozas 2112
Karpičius Jurgis 2113
Karpis 313, 359, 2346, 5105
Karpus Antanas 2114
Karuža Antanas 2115, 2116, 3665
Karuža Jurgis 107, 2445
Karužas Juozas 5226, 5228
Karužienė Magdalena 2116
Karvelis (Marijampolė) 747
Karvelis (Rokiškis) 2117
Karvelis Jurgis 2118
Karvelis K. 774
Karvelis Petras 1408, 2119
Karvelytė Ona 2642
Kasakaitis Antanas 2120
Kasakaitis Jonas 2121
Kasakauskaitė-Vileišienė Ona 2122
Kasarskaitė Kazimiera 2123
Kasilauskis Boleslovas 2124
Kasiliauskas P. 1942
Kasilionis Matas 2125
Kasiulaitis Juozas 2126, 2524, 5366
Kasiulaitis Motiejus 2127, 2313, 3328
Kasiulionis Matas 2128
Kasiulis Vytautas 2129
Kasiulis-Kasiulevičius Matas 2129
Kasparaitis Jonas 2130
Kasparavičienė, Kasperavičienė Ona 2131
Kasparavičius Kazys 414, 2132
Kasperaitis Juozas 2133, 2994
Kasperaitis Jurgis 2134
Kasperavičius 5794
Kasperavičius Ignas 2135
Kasperavičius Jokūbas 2136
Kasperavičius Jonas 2137
Kasperavičius Julijonas Ipolitas 2138, 2364, 2787, 3365
Kasperavičius Juozas (Kaunas, gub.) 2140
Kasperavičius Juozas (Šakiai) 2141
Kasperavičius Juozas (Vilkaviškis, r.) 2139
Kasperavičius Pranas 2142
Kasperavičius Pranciškus 2143
Kasputienė Ona 2144
Kasputis Antanas 1568, 1894, 2145, 2148, 3377, 3378, 5074
Kasputis Jonas 2146
Kasputis Juozas 1195, 1990, 2147
Kasputis Jurgis 1894, 2145, 2148, 3377, 3378, 5074
Kasputis Kazimieras 1039, 2741
Kasputis Petras 2149
Kastanauskas 5662
Kastauskienė, Katauskienė 2150
Kastrickis Povilas 2151, 3734
Kaščiukas, Kasčiukas, Kosciuška Aleksandras 1213, 1333, 1663, 2152, 3964
Kašelionis Motiejus 2153
Kašuba 2154, 3748
Katauskis, Katauskas Antanas 57, 2155–2158, 4933
Katauskis Ignacas 2156, 2157, 2158
Katauskytė Marytė 2157
Katauskytė Uršulė 2158
Katelė Jonas 12, 14, 27, 29, 510, 748, 749, 919, 920, 1052, 1087, 1391, 1532, 1624, 1656, 1680, 1736, 1737, 1790, 1963, 1975, 2159–2163, 2305, 2484, 2488, 2557, 2962, 3082, 3117, 3119, 3135, 3148, 3183, 3239, 3668, 3718, 3743, 3744, 3757, 4094, 4430, 4509, 4556, 4655, 4748, 4749, 4854, 4883, 4968, 5054, 5531, 5565, 5716, 5761
Katelytė Elžbieta 510, 2160
Katelytė Izabelė 2161
Katelytė Uršulė 2162
Katelytė-Bieliūnienė Paulina 2163
Katilius Jonas 2164
Katilius Jonas 344, 643, 757, 768, 934, 1773, 2165, 2890, 5060, 5204
Katilius Juozapas 2166
Katilius Kazimieras 2167
Katilius Petras 2168
Katilius Vincas 2169
Katinas Albertas 2170
Katinas Antanas 264, 2171
Katinas Juozas 2170
Katinas Kazys 253, 2172, 2935, 5879
Katkus Antanas 2173
Katkus M. 2560
Katkus Mikalojus 1026, 2084, 2174, 2775, 2776, 3279, 4672, 5879
Katkus-Katkevičius 1167, 2175
Katutis Jonas 682, 1462, 2176, 3356
Kaukas Andrius 2177
Kaukas Jonas 3763,
Kaukas Juozas 921, 1121, 1238, 2178, 2819, 3067, 3222, 3227, 3406, 3848
Kaukėnas Stasys 282, 2179
Kaulakys Jonas 2180
Kaulakys Petras 1255
Kaulius Kazys 2181
Kaulius Povilas 2182
Kaunackas Povilas 2183
Kaunackis Ferdinandas 186, 310, 1030, 1316, 2184, 2483, 3416, 3509, 4911, 5466
Kaunas Andrius 2185
Kaunas Bronius 1819, 2186
Kaunas Jonas 2188
Kaunas Jonas, Adomo 2187, 5298
Kaunas Kazimieras 2030, 2033, 2038, 2190, 2252, 2887, 3694, 3866, 5234, 5653
Kaunas Kazimieras, Juozapo 2189
Kauneckienė 829, 1576
Kaupaitis, Bartkevičius Juozas 2191
Kaupas Antanas 2192
Kaupas Anupras 2193
Kaupas Juozas 2194
Kaupas Raimundas 2195, 2200
Kaupys Kazys 10, 2196
Kausteklis Antanas 2197
Kausteklis Pranciškus 2197, 2198
Kaušyla Kasparas 2199
Kaušyla Kazys 2199
Kauzūras 2195, 2200
Kavaliauskas 2153, 2201
Kavaliauskas Andrius 2207
Kavaliauskas Antanas 2202
Kavaliauskas Benediktas 2203
Kavaliauskas Jonas 2204, 3659, 5053
Kavaliauskas Juozas 2205, 2209, 3414
Kavaliauskas Petras 2022
Kavaliauskas Petras, Igno 2206
Kavaliauskas Petras, Kasparo 2207, 4799, 4800
Kavaliauskienė 827, 2208
Kavaliauskienė Ona 2209
Kavaliauskienė Petronėlė 2210
Kavaliauskienė Veronika 2801
Kavaliūnas Juozas 2211
Kaveckaitė Antanina 2212, 2213
Kaveckaitė Ona 2212, 2213
Kavoliūnaitė, Kavaliūnaitė Adelė 2214, 2642, 2732, 4139, 5475
Kavoliūnaitė Anelė 2215
Kavoliūnas Matas 3764
Kavoliūnas, Kavaliūnas Vincas 2216
Kavoliūnienė Liudvika 2216
Kavolius Adomas 2217
Kazakevičius, Kazokevičius Jonas 2218, 2957, 3202, 4969
Kazakevičius Juozas 5492
Kazanauskas Vincas 761, 829, 2216, 2616, 2219, 2775, 3477, 3593, 3594, 4906, 5198, 5292, 5704
Kazanavičius Mykolas 2220
Kazariezas Antanas 599
Kazeliūnas, Kazėnas Povilas 2221
Kaziliauskas, Kazilionis, Kaziliūnas Motiejus 1180, 2222, 4936
Kazimieraitis K. 3426
Kazitėnas Tadas 1306
Kaziukonytė Ieva 194, 2223
Kaziūnas Jonas 1691, 2224, 2509
Kaziūnas Lukas 1691, 2225
Kazlas Jonas 2226, 2642
Kazlauskaitė Elžbieta 2227, 2651, 5350
Kazlauskaitė Ona 2228, 2651
Kazlauskas (Širvintos) 258
Kazlauskas (Raseiniai) 2229
Kazlauskas (Šiauliai) 5018
Kazlauskas Benediktas 2143
Kazlauskas Dominykas 2230
Kazlauskas Ignas 2231
Kazlauskas Jokūbas 2232
Kazlauskas Jonas 1817, 1818, 2233
Kazlauskas Juozas 2235
Kazlauskas Juozas, Jono 2234, 5347
Kazlauskas, Kazlas Jurgis 2236, 4161, 4971, 5048
Kazlauskas Kazimieras (Plungė) 1562, 2237
Kazlauskas Kazimieras (Šilalė) 187, 302, 977, 1245, 2238, 2291, 2585, 2706, 2942
Kazlauskas Ksaveras 2239
Kazlauskas Martynas 2240, 5709
Kazlauskas Petras (Pasvalys) 2241
Kazlauskas, Kazlauskis Petras (Plungė) 1006, 2242, 2891, 5323, 5797
Kazokaitė-Bruknienė 2243
Kazokaitis Fortūnatas 2244
Kažemėkaitis Tomas 2245
Kažemėkas 2246, 2374
Kebešius Juozas 856, 2247
Keblas Jurgis 2248
Keblas Simonas 2248
Kedys, Kedis Tomas 2249, 3226
Keilis 5228
Keirienė, Kairienė Viktorija 2250, 2251
Keirytė, Kairytė Ona 2250, 2251
Kėkštys, Kėkštas Martynas 2030, 2033, 2038, 2190, 2252, 2887, 3866, 4504, 5653
Keliauskas Adomas 2253
Keliauskas Mykolas 2254
Keliauskas Motiejus 2255
Keliuotienė Ona 2647
Kelleras 3062
Kelpša 2256
Kelpša Juozas 2257
Kemėšis Domininkas 2258
Kemėšis Fabijonas 2258, 2259
Kemėža Andrius 155, 2048, 2260, 2263, 2670, 3571, 4529
Kemėža Jonas 1798, 2261, 2262
Kemėža Juozas 2261, 2262
Kemėžaitė Ona 2263
Kemzūra Antanas 2264
Kėras, Keras Jurgis 2265
Kerbelis Jonas 2266
Kerevičius K. 2267, 2332, 2351, 3824
Kernazickas Pranas 2268
Kerpauskas Augustinas 2269
Kerpauskas Juozapas 2270
Kerpė Antanas 2271, 2832
Kersonienė, Kernienė Petronėlė 2272
Keršanskas Juozas Marcijonas 780, 2273
Keršys 2274
Keršys Jonas 2275, 3120
Keršys Petras 2276
Keršulis Antanas 2277
Keruckas Jonas 2278, 4118
Keruckas, Keruckis Jurgis 122, 761, 2279
Kervelis, Kirvelis Antanas 2280
Kesiūnaitė-Dugnienė Teofilė 2281
Kesiūnas Tamošius 2282
Keturaitis Jonas 1987
Keturakaitis Martynas 1937, 1966, 1976, 2283
Kėželis Andrius 2284
Kiaulakys Antanas 2285
Kiaunytė, Kiauniūtė, Kiaunaitė, Kiauniukė Marijona 2286
Kybartaitė Liudvika 1979, 1980
Kybartas Jonas 1380, 2287
Kybartas Kazys 1279, 2288
Kybartas Liudvikas 2289
Kybartas Vincas 2290
Kybelis, Kibelis Kazimieras 181, 1022, 1214, 1571, 1572, 1653, 2291, 2461, 2555, 2842, 2948, 3034, 3138, 3756, 3864, 4797, 4798, 4947, 4991, 5380, 5567, 5680
Kibildis Juozas 2292
Kičas Antanas 2293, 3908
Kidolis, Kidolius Jonas 1038, 2294, 3432, 3646, 3748
Kielė, Kiela Silvestras 719, 2295
Kielys Petras 2296
Kiliau Julija 2297
Kilius Juozas 2299, 5816
Kilna Antanas 2298, 4205
Kymantaitė Uršulė 2300, 2301, 2302
Kymantaitė-Juočerienė Ona 2300, 2301, 2302
Kymantaitė-Kaziliauskienė Barbora 2300, 2301, 2302
Kymantaitė-Martinaitienė Magdalena 2300, 2301, 2302
Kymantas Jonas 2303
Kymantas Tamošius 2304, 4154
Kymantas Vaclovas 2305, 2557, 3148
Kinčinas-Kryževičius Antanas 2306, 2307, 2389
Kinčinienė-Kryževičienė Ieva 2306, 2307, 2389
Kinčius Martynas 2308
Kinčiūtė 2309
Kinderis Motiejus 2310
Kindurys Jonas 845, 2311, 3483
Kiniulis Jurgis 2312
Kinka, Kinkis Juozas 159, 2313, 5000
Kirdulis Zigmas 2314
Kirkila Antanas 2315
Kirkšnelytė-Braknienė, Vikšnytė, Ievavičiūtė, Kersnavičiūtė Petronėlė 787, 2316, 5069, 5784
Kirlys Motiejus 2317, 4194
Kirpys Petras 2318
Kiršgalvytė Agnietė 2319
Kiršinaitė Veronika 2320
Kirvaitis Dominykas 2321
Kirvelis Antanas 2322
Kisennas Johanas Rudolfas 5145
Kisielius 3643
Kisielius Julius 2323
Kisielius Vincas 648, 2324
Kisielūtė-Bancevičienė Magdė 2325
Kiškytė Elžbieta 2326
Kituraitis Jonas 1934
Kiūdys Jonas 2327
Kizevičius Juozas 2328
Kizevičius Stanislovas 2329
Kizevičius T. 2330, 5314, 5701
Kizilevičius, Kizelevičius, Kezelaitis Kazys 2331, 4999
Kizlaitis J. 2267, 2332, 2351, 3824
Kizlaitytė, Kazlaitaitė Ona 914, 1684, 2333, 2791
Kiznis Antanas 2334
Kiznys Jonas 2335
Klapataitis Jonas 199, 2336, 5714
Kleinas Jurgis 2337
Kleinas Pranas 2338
Klemensas 2339
Klėmka Juozas 2340
Klevartavičienė Magdalena 2341
Klevečka Juozas 2342
Klevečkaitė Petronėlė 2343
Klezienė Elžbieta 3103
Klikna 1872
Klikna Antanas 2344, 5257
Klikūnas Grigalius 2345
Klykūnas Jurgis 414, 1384, 2346, 3538, 3956, 4374, 5105
Klimai 1518, 2348, 2352
Klimaitis Nikodemas 1882, 1883
Klimas Aleksandras 2347
Klimas Bernardas 385, 2348, 2352, 5703
Klimas Pijus 2349
Klimas Sergijus 2350
Klimašauskas Antanas 1479
Klimavičius Ignotas 517, 757, 2351, 2763
Klimienė-Rašytinaitė Elena 385, 2352, 2348
Klinga Adomas 2353
Klinga Juozapas 2473
Klipštas Julius 2354, 2355
Klipštienė J. 2354
Klipštienė-Lebartaitė Julija Petronėlė 2355
Klysas 286
Klisevičienė U. 1757, 2356
Kliukytė Uršulė 2357, 3300
Kloninskas Jonas 2359
Klova Jokimas 2360
Klovienė Ona 2361
Klumbis Andriejus 2362
Kluonius J. 809
Klusnys 3693
Kmieliauskas 2363
Knabikaitė-Zabulionienė Bronė 999, 2138, 2364, 2365, 5520
Knabikas Juozas 2364, 2365
Knapkus 2366
Knystautas Jonas 2367
Knystautas Jurgis (Tauragė) 1770, 2369, 3691, 4510
Knystautas, Knystavičius Jurgis (Skuodas) 2368
Knystautas Leonas 2370
Kniūkšta Antanas 2371
Kniūkšta Jonas 1542, 1543, 2372, 5079, 5692
Kniuras Stasys 365
Knoras, Kniurys Pranas 2373
Kobranas Benjaminas 2375
Kobielskis Jurgis 2246, 2374, 3097
Kodys A. 3290
Kodytė Magdalena 2647
Kojaševskis Ignas 2376
Kojelis Jokūbas 2377
Koleblauskas Juozas 2378
Kolyta J. 4211, 4808
Kolonkevičiūtė Kastancija 2379
Konapeckaitė Elžbieta 1339, 2380
Konapeckaitė-Rakauskienė Teklė 2381
Konarskis, Konarskas Pranas 2382
Koncevičius Jonas 2383, 2786
Končauskis Mataušas 2384
Končius Antanas Mykolas 2385
Končius Jonas 1162, 2386
Končius Juozas 2387
Končius Kazys 2388, 2390
Končius Leonas 2306, 2307, 2389
Končius Pranas 2387
Končiuvienė-Juozapaitytė Marija 2390
Kondrataitė Marijona 2391
Kondratas Baltramiejus 2392
Kondratas Benediktas 2393
Kondratavičienė Kotryna 1686, 2394
Kondratavičius Adomas 2395, 4231
Kondratavičius Rapolas 2396
Kondratienė-Visockienė Petronėlė 2398
Kondrotaitė Agota 2397
Kondrotovičius B. 2399
Kondziliauskienė Elžbieta 2400
Koniušanskas Ignas 2466
Konradas Augustas 2401
Konstantas 2402
Kontautas S. 1091, 2403, 3343
Kontrimas Juozas 2404
Kontrimas Kazys 2405
Korys Juozapas 2406
Koršas Juozas 2407
Korzonas Povilas 2408
Kosminskis Kazimieras 363
Kostra 2409
Kostrickas, Kastrickas Aleksandras 2410
Košaitė Rozalija 2411
Kovėra Kazys 2412
Kozirevičius Juozas 2413
Kozmianas Kleofas 625, 2414, 3082, 3835, 4086, 5103, 5431, 5434
Krakaitis Albinas 2415, 2778
Krakaitis Jurgis 653, 2416
Krakauskas 2417, 5448
Kralikauskas Juozas 2418
Kranauskaitė Vincenta 2419
Krančiukaitė-Karlonienė Agota 2420, 2421
Krančiukas Kostas 2420, 2422
Krančiukas Povilas 2421
Kraniauskas Jonas 666, 2423
Krapavickas Povilas 787, 2424, 3830
Krasauskas Jonas 2425
Krasauskas Juozas 2426
Krasauskas Kazimieras 2427
Krasauskas Ksaveras 2428
Krasickis 2853
Krasinskaitė Salomėja 2429, 2431
Krasinskas Antanas 348, 831, 1579, 1587, 1682, 2084, 2143, 2429–2431, 2864, 2865, 3092, 3605, 3643, 3725, 4316, 4881, 5033, 5414, 5578, 5579
Krasinskienė Marijona 2429, 2431
Krasnickas Juozas 2432
Kraševskienė, Olechoskaja Valerija 183, 2433, 2481
Kraševskis 2433
Kraugžlytės, Kriaužlytės 2434, 3000
Krauzė Jonas 2392, 2435
Kravčenko Josifas (Kraučenka Juozas) 4787
Kraveckaitė Eleonora 2436
Kregždienė Gertrūda 2437, 3613, 3730
Kreivienė Juzefa 312, 1751, 2438, 2439
Kreivys Pranas 410, 2438, 2439
Kremeris 1688
Krepsas Jonas 4505
Krevertavičienė Konstancija Teklė 2440, 3035, 4441
Krevertavičius Aloyzas 2440
Kriaučeliūnas 653
Kriaučeliūnas Antanas 1156, 2441, 3528, 4205
Kriaučiūnai 1560
Kriaučiūnaitė Magdalena 415, 2443
Kriaučiūnaitė Marija 2442
Kriaučiūnas Antanas 2444, 3163, 3713, 3960
Kriaučiūnas Jonas 21, 77, 107, 216, 751, 1139, 1174, 1652, 1721, 2442, 2445, 2447, 3068, 3290, 3459, 3892, 4536, 5416
Kriaučiūnas Laurynas 2446
Kriaučiūnas Petras 73, 107, 154, 233, 752, 1395, 1521, 1560, 1602, 1789, 2178, 2445, 2447, 2456, 2506, 2623, 2719, 2894, 2895, 3065, 3067, 3069, 3277, 3413, 3508, 3628, 3717, 3767, 3825, 3960, 3988, 3989, 4051, 4338, 4462, 4484, 4551, 4606, 4657, 4682, 5001, 5251, 5669, 5742, 5793
Kriaučiūnas Pranas 110, 125, 218, 978, 1478, 1577, 1669, 1754, 2448, 2927, 3596, 3716, 5207, 5363, 5383
Kriaučiūnas Simonas 2449
Kriaučiūnas Vincentas 2165
Krygeris Kazys 2450
Krikščiūnas Matas 2452
Krikščiūnas-Jovaras Jonas 80, 186, 2451, 3939, 4016, 5593
Kripaitis Antanas 261, 2453, 4235
Krisnickis Juozas 2454
Kriščiukaičiai 2469
Kriščiukaitis Jonas 1762, 2457, 3565
Kriščiukaitis, Krikščiukaitis Antanas Jokūbas 2455, 2509
Kriščiukaitis-Aišbė Antanas 757, 864, 2456, 2457, 4993
Kriščiūnas, Kriščius 2126, 2458
Kriškijonas Pr. 2488
Krištapaitis Jokimas 2459
Krištapavičius Petras 2460
Krištaponis, Krištopanis Benediktas 507, 1022, 1757, 2291, 2461, 2555, 2948, 3034, 4424, 5380, 5680
Krištopaitis Juozas 2462
Krištopaitis Petras 2463
Kriukonis Juozas 2464
Kriūzaitis 2465
Krivickas Jurgis 2466
Kryževičius Antanas 2467
Kryževičius Ignotas 1564
Krokininkas Jurgis 2468
Kronkaitis Antanas 2469
Krotkus Kazimieras 2470
Krubiniūnas Adomas 2471
Kručas P. 2424, 3830
Krukauskas 5728
Krukonaitė, Krukonytė Ieva 1661, 2330, 2472
Krukonis 2330
Krulis, Krulys Antanas 2473, 2474
Krulis Jonas 2474
Krūminienė Aloyza 2475
Krupavičius Mykolas 85, 1097, 1171, 1601, 2476, 4281, 5844
Krušauskienė Barbora 2477
Krušnauskas Kazimieras 2478
Krušnauskas Petras 1417, 2025, 2478, 5203
Krutulis Ignas 2479
Kružikienė 740, 4618
Kružinauskas Raulas 2480, 5448
Kržickis 143
Kšivoblocka (Krsziwoblocka, Krzywoblocka) Malvina 2481, 2433, 4031
Kubickis Jonas 2482, 4878
Kubilas Leonas 2184, 2483
Kubilienė 2484
Kubilienė Liudvika 2485
Kubilinskaitė Boleslova 4323
Kubilius Jonas (Skuodas) 2486
Kubilius Jonas (Rokiškis) 2487
Kubilius Juozas 2488, 2962
Kubilius Simonas 2489
Kubiliūtė Marija 3060
Kubiliūtė, Kubilytė Barbora 2490
Kubiliūtė, Kubilaitė Viktorija 2491
Kučas Jonas 2492
Kučiauskaitė Marytė 2493
Kučiauskas Pranas 2494
Kučinskaitė Ona 2495
Kučinskas (Šilalė) 2496
Kučinskas (Marijampolė) 2497
Kučinskas (Panevėžys) 2498
Kučinskas Jonas 2029
Kučinskas Kazys 2500
Kučinskas Pranciškus 3441
Kučinskis [?] Aleksandras 2499
Kudarauskas Vincas 2501
Kudirka Feliksas 464
Kudirka Jonas 49, 2503, 5073
Kudirka, Kudirkevičius Jonas 856, 2502
Kudirka Juozas 628, 2505, 4657
Kudirka Juozas, Jono 2504
Kudirka Vincas, Motiejaus 21, 98, 183, 205, 233, 340, 408, 693, 742, 751, 864, 1025, 1238, 1240, 1521, 1560, 1652, 1683, 1819, 2006, 2007, 2072, 2141, 2178, 2433, 2465, 2502, 2506, 2508, 2623, 2719, 2816, 2927, 2982, 3067, 3236, 3260, 3631, 3645, 3717, 3767, 3932, 3960, 3969, 4031, 4211, 4266, 4315, 4462, 4583, 4682, 4708, 4808, 4873, 4993, 5016, 5017, 51325185, 5186, 5325, 5593, 5807
Kudirka Vincentas 2507
Kudirkaitė-Akelienė Uršulė 2508
Kudūkis Pranas 1034, 2509, 2510
Kudūkis Romanas 2509, 2510
Kudzytė Elžbieta 2511
Kugelis Augustas 2252
Kuisis Aleksandras 835, 2512
Kuizinas Stanislovas 2513
Kukauskienė Veronika 2514
Kuklierius 1766
Kuklys Juozas 1049, 2515, 4630, 5380
Kukštienė Apolonija 2516
Kukta Juozapas 2517, 3598
Kukta Martynas 2517
Kukukas, (Čimpa, Bartlackis) Michelis, Mikelis 208, 2518, 3686, 5325
Kuladis, Kuladis, Mačkūnis Andrius 2519
Kulakauskas Antanas 11
Kulakauskas Simonas (Kulikauskas Frydrichas) 657, 2003, 2520, 3763, 4193, 5371
Kulevičiūtė Ona 2521
Kulienė Prakseda 2527
Kuliešienė Teklė 2522
Kuliešius Mykolas 2523, 5110
Kulikauskas Andrius 2126, 2458, 2524
Kulikauskas, Kulys Jokūbas 787, 2525, 2528
Kulikauskas Jonas 2525, 2526, 4280
Kulikauskas, Kulys Justinas 787, 2525, 2527
Kulikauskienė Praksėda 2525, 2528
Kūlis 3841
Kulys Juozas 2529
Kulnelis [?] 2530
Kulnys Vincentas 2531
Kulvinskas 2532, 2736
Kumeliauskas 2533, 4753
Kūmelis Adomas 4066
Kumetienė Ieva 2534, 2535
Kumetis Jonas 125, 286, 423, 838, 858, 983, 1303, 1846, 2536, 2537, 2840, 2903, 3400, 4102, 4261, 4657, 4721, 5185, 5317, 5502, 5503, 5566, 5822
Kumetis Petras 2536, 2537
Kunca 1762
Kuncaitis Jonas 2538
Kuncaitis Juozas 696, 2539, 3020
Kuncaitis Jurgis 2540
Kuncevičius Juozas 2541
Kuncmanas Pranas 4597
Kunčiūnas Motiejus 2384, 2542
Kundevičius, Kundavičius 2543
Kundrotas Juozapas 2544
Kundrotienė [?] Kotryna 2545
Kunevičius Juozas 2546
Kungis Antanas 1757, 2547
Kungys Stasys 2548
Kunigėlis 2549
Kunigiškis 2550, 5448
Kunskinas Stasys 2551
Kuodis Juozas 4861
Kuodis Justinas 2552
Kuodis Petras 2553
Kuolaitis Teofilius 2554
Kuolas P. 1066
Kuolas, Kolas Povilas 2555
Kuolys Povilas 1022, 2291, 2461, 2948, 5380
Kuoras J. 198
Kupčinskaitė G. 2060
Kupčiūnas Motiejus 2556
Kupetytė, Kupstaitė, Kupstytė Teresė 2159, 2305, 2557, 3148
Kupliauskas Simonas 1861
Kuprelis Jonas 2559
Kuprelis, Kuprys Antanas 2558
Kuprevičius Mikalojus 2560
Kuprienė Barbora 2561, 2563, 2565
Kuprinskas Jurgis 2562
Kuprys Jonas 9, 2561, 2563, 2565
Kuprys Jonas, Jokimo 2564
Kuprys Pranciškus 2561, 2563, 2565
Kuprius-Kuprevičius K. 5824
Kupstaitis Petras 696, 2566, 3020
Kupstas Povilas 69, 2567, 5703
Kupstienė Apolonija 5413
Kuraitis 2568, 4968
Kuraitis Andrius 2569, 2570
Kuraitytė Stasė 2569
Kuraitytė-Varnienė Marija 2570
Kurapkis 2571, 5752
Kuras Antanas 2572, 4971
Kuras Juozas 2573
Kuras Juozas, Juozo 2574
Kurkackas Andrius 539
Kurlys Juozas 2575
Kurmis J. 4026
Kurmis Nikodemas 2576
Kurpeikytė Marija 839, 2577, 3876
Kurtinaitis, Kurtinys Vincas 2578
Kurtulis Juozas 2579
Kurulis Antanas 2580
Kuskytė, Kuskienė Marijona 2581
Kustas, Kusta Adolfas 2582
Kušeliauskas Juozas 2583
Kušeliauskas Serafinas Laurynas 109, 125, 519, 2584, 3100, 3233, 3246, 3524, 3739, 4386, 4389, 5598, 5772
Kušleika 2238, 2585
Kušleika Jonas 2586
Kušnerytė-Adomaitienė Ieva 2587
Kutaitis Antanas 987, 2588, 3748
Kuzavinis Feliksas 2589
Kuzma Juozas 2590
Kuzma Pranas 2591
Kuzma Vincas 3031
Kuzminskas 2592, 5348
Kvasas Juozapotas 2593
Kvasauskas Jurgis 2594
Kvasienė Barbora 670, 2595
Kvasienė Juzė 2596
Kvedaras Antanas 2597, 4968
Kvedaras Petras 2598
Kvedaris K. 279
Kveitys Ignas 2599
Kvetkauskas 2600
Kvietinskaitė Ieva 2601
Kvietinskaitė Ona 2213
Kvietinskas 2602
Kvietkauskas (Vilkaviškis) 2603
Kvietkauskas Cirijus 2604
Kviltonas 2605
 
L
 
Labanauskas Antanas 2606
Labanauskas Tomas 2606, 2607
Labanauskienė, Labanauskaitė Morta 2608
Labokas Petras 2609
Labrencis 2610, 2942
Labžentis Simas 2611, 4168, 4170
Ladauskaitė Elžbieta 2612
Ladauskas Ignas 2613, 4359
Ladauskas, Ladauskis Jonas 2614
Ladyga 3608
Ladyga Stasys 1096
Ladukaitė Ona 2615, 2617
Ladukas Adomas 504, 506, 1604, 2216, 2615, 2616, 2617, 3909, 5198
Ladukas Vincas 2617
Lagunavičius Pranas 2618
Laikūnas Liudas 2619
Lalis, Lelys Kazimieras 2620
Lamsardis Kazys 269, 568, 2621
Lamsargytė Barbora 1890, 1923, 2622, 5238
Landsbergis-Žemkalnis Gabrielius 159, 864, 2623, 4317, 5402, 5752
Landsbergytė Viktorija 3058
Landžius Petras 2624
Langas Oto 3645
Langienė Uršulė 2625
Laniauskas Juozas 2626
Lankis Juozas 2627
Lankutis Antanas 1087, 2628, 2941, 2942, 2943
Lapaitis Jonas 2629
Lapienis Juozas 2630
Lapinas Jurgis 1174, 1521, 1562, 2331, 2631, 2818, 3000, 3454, 4873, 5492, 5526
Lapinskas 4087, 4897
Lapinskas Andrius, Igno (Telšiai) 2632
Lapinskas Andrius (Kaišiadorys) 2633, 5861, 5030
Lapinskas Domininkas 2634
Lapinskas Ignas 497, 863, 2619, 2635, 2636, 3303, 3362, 5392
Lapinskas Jonas 863, 497, 2635, 2636, 3303, 3362, 3949, 5392
Lapinskas Jurgis 2637
Lapinskas Kazimieras 2638
Lapinskas Pranas 2639
Lapinskienė 3162, 4898
Lapkus Jonas 2640
Laskauskas Jonas 2641
Laskauskas Valerijonas 2214, 2226, 2642
Lastas Adomas 5080
Lastauskas Adomas 2643
Laškevičienė Pranciška 2644, 4441
Latvelis Petras 2645, 2646
Latvelis Povilas 2645, 2646, 2647
Latvėnas Kazys 1149, 2647, 2649
Latvėnas Petras 2648
Latvėnas Povilas 2649
Latvys 2650
Lauciūtė Elena 2227, 2228, 2651, 5350
Laučka, Laučikas Jonas 2652
Laukaitis Jonas 2653
Laukaitis Juozas 1983, 2655, 3407, 3969, 5251
Laukaitis Juozas (Prienai) 2654, 2763
Laukaitis Juozas, kunigas (Prienai) 2655
Laukavičius J. 2138
Laukys Adomas 2656
Laukys Antanas 356
Laukys Juozapas 10, 2657, 3372
Laukšas Dominykas 1897, 2658
Laukšas Kazys 2659
Laukžemis Antanas 1218, 2660, 2989
Laukžemis Augustas 2661, 2662
Laukžemis Juozas 2662
Laukžemis Jurgis 2144, 2663, 2919
Laureckis, Laureckas Jokymas 2665
Laureckis Juozapotas 2664
Laurinaitienė Barbora 2666
Laurinaitis (Raulynaitis) Jonas 2670
Laurinaitis (Raulynaitis) Juozas 2671
Laurinaitis Antanas 2668
Laurinaitis Eliziejus 653, 2667
Laurinaitis Jonas (Tauragė) 2669
Laurinaitis Jonas (Vilkaviškis) 2670
Laurinaitis Juozas 2671
Laurinaitis Petras 2672
Laurinaitis Vincas 2674
Laurinaitis Vincas, Vinco 2673
Laurinavičiai 1003
Laurinavičius 2675
Laurinavičius A. 1377
Laurinavičius, Lausikavičius Adolfas 2676
Laurinavičius Adomas Jonas 2678
Laurinavičius Jonas 2677
Laurinavičius Julius 2679
Laurinavičius Pranas 2680
Laurinavičiūtė Karolina 2681, 3999, 4354, 5371
Lauryninkas 2682
Laurinkus Ignas 2683
Laužikienė Antanina 2684
Laužys Ignas 2685
Lazauskis, Lazauskas Leonas 2686
Lazdauskas Antanas 2687
Lazdauskas, Lazauskas P. 78, 2688
Lazinka, Lozinka Petras 1392, 1757, 2689
Lažanauskas Mykolas 2690
Lebedinskas Juozas 2691
Lebiušas Zelikas Ruvelis 2692
Lėbus Petras 2693
Ledraitė Johanas 2694
Legeckas Petras 2695
Legenienė 2696
Lėgus Vincentas 2697
Leikys Juozas 2698
Leišys Kazimieras 2699
Leizegangas Frydrichas 2700
Lekavičius Antanas 2701
Lekešis Jonas 1920
Lekys Jonas 2702
Lekutis Antanas 2703
Leleika, Lileika Kazys 2704, 5067
Lelys, Lalis, Lelis Antanas 2620, 2705, 2707
Lelis, Lelys, Lialis, Lialys Felicijonas 666, 977, 1580, 2138, 2238, 2364, 2706, 2942, 3135, 4580, 4906, 5101, 5177, 5233, 5624, 5685
Lelis Juozapas 2707
Lemežis Aleksas 2708
Leminskas Juozas 2709
Lemkė 2710, 5324
Lengvenis Juozas 2711
Lengvinas 2712, 3333, 3374
Lenkauskas Ipolitas 478, 2713, 3132
Lenktys Juozas 2714
Lenktys Pranas 2715
Lenkutis Antanas 2716, 2775
Leonas Antanas 2717
Leonas Augustas 2717, 2718
Leonas Petras 2623, 2719, 3989
Leonavičius Adomas 2720
Leonavičius, Leonas Jonas 2721
Leonavičius Jurgis 2722
Leonavičius, Leonas Silvestras 1174, 2721, 2723, 3960, 4331, 5153
Leonavičius Stasys 2724
Leščinskas Augustas 2725
Leščinskis Antanas 2726
Leščiukaitis Antanas 2727
Leščiukaitis Jonas 2728
Leškauskaitė Brigita 2729, 4213
Leškevičius Vincas 2730
Lešonienė Ona 2731
Levandauskas Jonas 2214, 2732
Levenaitė-Gaučienė Petronėlė 2733, 5599
Leveskas Pranas 2734
Levickas Motiejus 947
Levickas Vladas 1360, 2532, 2736, 3355
Levickas, Leveckas Vincas 2260, 2735
Levickienė Domicelė 2737
Levickis Pranciškus 2738
Levitas Isakas 2739
Ležaitis Jurgis 2740
Liatukas Apolinaras 2742
Liatukas Pranas 1039, 2741, 2764
Liatukienė Antanina 2743
Liaudanskas Ipolitas 2744
Liaudanskienė Konstancija 1231
Liaudanskis Pijus 2745, 2204, 3659
Liaugaudienė Pranciška 2746
Liaugminas Juozas 1886, 2747
Liaugminienė Pranciška 2748
Liaukevičius, Levkevičius Juozas 2749
Liausginas Lionginas 2750
Liberman Hana 2751
Libermanas Šliomas Icikas 2751
Lideikis Jonas 2752
Lideikis Juozapas 1954, 2752, 2753
Lidienė, Lydienė Jadvyga 2754
Liegus Antanas 2755
Liekis Jonas 2756
Liekis Motiejus 10, 2757
Lieknius Kazimieras 2370
Lieponis Jonas 1715, 1719
Lieponis Jurgis 2758
Liesys 3257
Liesis Bronislovas 2759
Lietuvninkas Jurgis 2760, 2763, 2851, 3628, 4495, 4552, 4761
Lietuvninkas Klemensas 2761
Lietuvninkas Petras 2761, 2762, 4495, 4761, 5805
Lietuvninkienė Petronėlė 2763, 4552
Lignarskis-Lignoras Petras 2764
Lygnugaris Petras 2765
Liguori A. 560
Lygutytė, Ligutytė Ona 2766
Likas Petras 2767
Lileikis Antanas 3053
Lileikis Jokūbas 270, 2768
Lileikis Pranas 2769
Lilionis Juozas 2770
Limontas 5582
Limontas P. 4168, 4170
Linažiedis Juozas 2771
Lingevičius Ignas 2772
Lingis, Lingys Antanas 2773
Lingis, Lingys Pranas 2086, 2774
Lingvevičius Vincentas 2084, 2219, 2775, 4550
Lynius Antanas 2776
Linka A. 2894
Linkevičienė Ieva 2778, 2779
Linkevičius Jonas 2777
Linkevičius Juozas 2348, 2352, 2415, 2778, 2779
Linkutis, Lenkutis Kazys 2781, 4732
Linkutytė, Linkuckienė Emilija 420, 2780, 4926
Linskis 1922
Liolis 5415
Liorenčaitis Jurgis 2782
Lipavičius Mykolas 2783
Lipinskienė 5073
Lipinskis 2037, 3225
Lipnevičius 2784
Lipnickas Kazys 2292
Lipskas 2785
Lipštas, Lipštavičius Pranciškus 2786
Lisajevičius 2787
Lisajienė Magdalena 2788
Lisas Ignas 2789
Lisauskaitė Ona 2790, 3752, 3753, 4991, 5093
Lisauskienė Henrieta 914, 1684, 2333, 2791
Liubšys Jonas 2792
Liudvinaitytė Viktorija 2793
Liudžius Juozas 2794
Liukamas Jonas 2795
Liulys Jonas 2796
Liutika Leonas 2797
Liutikienė Ieva 2798
Liutinskaitė Veronika 2799
Liutkauskienė 1762, 2800, 3565
Liutkevičius Steponas 2801, 5614
Liutkevičiūtė, Liutkevyčalė 2802
Liutkus 2803
Liutkus Juozas 2804
Liutkus Kazys 2805
Liutkus Stasys 2806
Liutkus Stasys, Antano 2807
Lola-Petkus, Livlia-Petkus Jonas 2808, 5256
Lomsargis Tadas Kazimieras 1012, 2809, 4042, 4075, 4266
Lonkutis Antanas 2810
Lopata Jonas 2812
Lopata Simonas 2811
Lopšys 2365, 2813, 5573
Lošys Povilas 2814
Lotovas Robertas 2815
Lozoraičiai 864, 1554, 2719
Lozoraitis Jonas 2816
Lozoraitis Jonas, Andriaus 2817
Lozoraitis Juozas 1554, 2019, 2818, 3058, 3530, 5186
Lozoraitis Justinas 2819
Lozoraitis Motiejus 2456, 2820, 3988, 4476, 4672
Ložinskis Juozas 1218, 2821, 3082, 4925, 5598, 5764
Lubytė Grasilda 2822
Luckus Antanas 2823
Luckus Kazys 2824
Lučkienė Viktorija 2825
Lučkus Pranas 2825
Lukaitis Antanas 2764, 2826, 3467
Lukamskienė Marija 2827, 5412
Lukas Antanas 2100, 2828
Lukaševičienė-Sereikaitė Elzbieta 2829, 4416
Lukaševičius Juozas (Šalčininkai) 2830
Lukaševičius Juozas (Vilkaviškis) 2831
Lukauskaitė Ona 2271, 2832
Lukauskas Aleksandras 2833
Lukauskas Juozapas 1215
Lukauskas, Lukauskis Stanislovas 515, 2834, 5526
Lukavičius Juozas 873
Lukijanovas Juozas 2835
Lukočius Antanas 687, 2836
Lukočius Jonas 2836, 2837
Lukošaitis Juozas 2838
Lukošaitis Vitalijus 5593
Lukoševičius 1195
Lukoševičius Ambroziejus 2839
Lukoševičius Mykolas 150, 2842
Lukoševičius, Lukošius P. 2840
Lukoševičius Raulas 2843
Lukoševičius-Lušas Juozas 2841
Lukošytė, Lukošaitė, Lukošiūtė, Lukoševičiūtė Rozalija 2844
Lukošiūnas Pranas 2845
Lukošius, Lukošiūnas Jonas 964, 1721, 1951, 2006, 2536, 2546, 2846, 3593, 3594, 3935
Lukošius P. 3935
Lukošiūtė Julijona 2847
Lukša Juozapas 2848, 5859
Lukša Stasys 2849
Lukšaitis Pranas 104
Lukšėnaitė Petronėlė 2850
Luobikis, Luobikas Jonas 60, 1725, 2763, 2851, 3612
Lūža Juozas 2852
Lūžaitė Konstancija 2853
Lužienė, Stropienė Ona 2854

Skaičius po pavardės (ar vietovardžio) nurodo straipsnio (biogramos) eilės numerį kataloge