LIETUVOS KNYGNEŠIAI IR DARAKTORIAI 1864–1904

 

      Pažymėti

                                 Įrašyti

Pasirinkti

Knygnešys
Daraktorius
Organizatorius
Platintojas
Bendradarbis
Knygrišys
Knygnešių rėmėjas
Kitas
Pavardė
 
Antroji pavardė
 
Vardas
 
Antrasis vardas
 
Tėvo vardas
 
Vietovė
 
Gimimo metai
 
Mirimo metai
 

Pagrindinė profesija

 

Antroji profesija

 

Teistumas

 

   


 

1607.  GUTAUSKAS J. Mokinys. Mokėsi Liepojos g-joje, buvo slapto liet. moksleivių ratelio narys. Skaitė ir platino liet. spaudą bei atsišaukimus. Spaudos gaudavo iš tuo metu Liepojoje gyvenusio knygnešio A.Baranausko ir kt. Per vasaros atostogas į namus veždavosi liet. atsišaukimų. Su bendramoksliais būdavo susitarę šv. Jono naktį juos išlipinti ant stulpų visuose artimiausiuose miesteliuose ir prie vieškelių.
L: Mačius A. Farmacininkai – Liepojos gimnazijos slaptojo ratelio nariai // Farmacijos žinios. – 1938, nr. 2.

 

 

 

 

 

11 pozicija tekste