<< Lietuviškas žodis     << Daraktoriai     << Atgal    

Duomenų bazės turinys >>>

Vardyno priedas

Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius.
Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904. -  Vilnius, 2004. P. 7–11. 552–554

 

Pateikiamos knygnešių, daraktorių bei jų rėmėjų, taip pat draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojų pavardės, kurios įrašytos į KNYGNEŠIŲ IR DARAKTORIŲ VARDYNĄ, bet dėl įvairių priežasčių apie juos nebuvo parengti atskiri straipsniai.
 
(Pavardė, vardas, gyv. arba veiklos vieta (arba profesija), eilės numeris VARDYNE).
 
1. Abromavičius Ignas (Telšiai) 4787
2. Abromavičius Petras (Kaunas, r.) 1294
3. Adomaitis (Marijampolė) 4618
4. Adomaitis, kun. (Seinų vyskupija) 286
5. Adomaitis Vladas (Telšiai) 4787
6. Adomavičius Jurgis (Vilkaviškis) 1070
7. Auškalnis (Šilalė) 536
8. Bacevičius, kun. (Seinų vyskupija) 1195
9. Baikauskas Juozas (Kėdainiai) 26
10. Bajorinas A., kunigas (Plungė) 1245
11. Balčiūnas Dominykas (Utena) 4780
12. Balnius (Pilkalnis ą M.Lietuva) 3454
13. Bandzevičius Kazimieras (Švenčionys) 431
14. Bankauskienė Jadvyga (Varėna) 4385
15. Baranauskas (Zarasai) 3414
16. Barsaitis Juozas (Klaipėda ą M.Lietuva) 2037
17. Bartoševičius Andrius (Rokiškis) 2159
18. Barzdauskis [?] (Skuodas] 3549
19. Baužai (Jurbarkas) 1990
20. Baužienė-Meidutė Karolina (Švenčionys) 431
21. Belevičius (Ignalina) 2586
22. Bernikis (Vilkaviškis) 3454
23. Beržanskis Juozas (Kretinga) 683
24. Beržanskis Ignas (Kretinga) 683
25. Bieliauskas, kun. (Zarasai) 5697
26. Bielicas Nikodemas (Šilalė) 4730
27. Bytautas Stasys (Kaunas, gub.) 1652
28. Bliūdžius Petras (Marijampolė) 4454
29. Brikšniūtė Marijona (Šakiai) 5226
30. Bubinienė (Tryškiai ą Telšiai) 471
31. Bucevičius Adolfas (Šilalė) 1385, 2176, 4943
32. Bučinauskas, kun. (Žemaičių vyskupija) 1195
33. Bukantas Kazimieras, kun. (Žemaičių vyskupija) 666
34. Bumbulis A. (Šilutė) 4266
35. Burkus Jonas, kunigas (Žemaičių vyskupija) 4882
36. Buškevičius Stasys (Trakai) 5638
37. Butkus Stasys (Ignalina) 1392
38. Ciolkavičius V. (Panevėžys) 3343
39. Čekauskis (Tauragė) 5506
40. Černiauskas Pranas (Ignalina) 1679, 5190
41. Čėsna Vincentas, kun. (Seinų vyskupija) 2165
42. Čiakas Pranas (Lygumai) 186
43. Čivylis (Ignalina) 4958
44. Čižiauskas (Veiveriai ą Prienai) 5844
45. Dagytė O. (Biržai) 1709
46. Dargienė Joana (Viekšniai)
47. Daugėla A., kun. (Žemaičių vyskupija) 5685
48. Daunytė Ona (Joniškis) 4485
49. Daunora (Marijampolė) 689
50. Daunoras (Radviliškis) 5624
51. Devaniai (Pasvalys) 4884
52. Domininkaitis Augustas (Vilkaviškis) 1363
53. Dunaitis D. (Šakiai) 5228
54. Dzengelevičius (Varėna) 1066
55. Eidrigevičius Stanislovas, kunigas
(Kauno vyskupija) 2430
56. Endriukaitis Juozas (Šakiai) 1191
57. Endriukaitis P. (Šakiai) 695
58. Gabrys A. (Joniškis) 3426
59. Gaigalas Kasparas (Utena) 2199
60. Ganusauskas Julius (Kėdainiai)1761
61. Gauduševičius Juozas, kun. (Žemaičių vyskupija) 873
62. Gerulskis Jonas (Skuodas) 186
63. Girdžiauskaitė Antosė (Panevėžys) 2286
64. Glavackas (Vilkaviškis) 4682
65. Glemžaitė Stefanija (Kupiškis) 3844
66. Grajauskas Jonas, kun. (Seinų vyskupija) 5228
67. Grybauskas Juozas (Vilkaviškis) 646, 4753
68. Grinas J. (Kupiškis) 2424, 3830
69. Grinblatas Šolomas (Ukmergė) 1449
70. Grudžinskas Antanas (Vilkaviškis) 3833
71. Gruzdytė Stefa (Šiauliai) 3344
72. Indrulis Jonas, kun. (Žemaičių vyskupija) 3467
73. Jadamskas Vincas (Vilkaviškis) 1070
74. Jakubauskaitė Domicelė (Šilalė) 427, 4730
75. Jankauskaitė Teklė (Radviliškis) 4914
76. Januševičius Povilas, kun. (Žemaičių vyskupija) 3400
77. Jasinauskas A. (Veiveriai ą Prienai) 5844
78. Jasulaitis A. (Šakiai) 3748
79. Jakūbauskas Juozas (Kretinga) 3841
80. Juozapaitis Jonas, kun. (Žemaičių vyskupija) 1580
81. Juozapavičius (Varėna) 2515
82. Jarašiūnas Jonas, kun. (Žemaičių vyskupija) 3400
83. Jokūbauskas Juozas (Kretinga) 1849
84. Justinas (Justinavičius) (Anykščiai) 1054
85. Juškevičius Vyt. (Tartu un-tas) 1691
86. Juškytė-Aleliūnienė Petronėlė (Plungė) 2242
87. Kalnikaitė Kotryna (Šilalė) 427
88. Kalvaitis Jonas (Šakiai) 340
89. Karužas Juozaas, kun. (Seinų vyskupija) 5226, 5228
90. Kasputis Kazimieras, mokinys (Ryga) 1039
91. Kašuba (Šakiai) 3748
92. Keliuotienė Ona (Rokiškis) 2647
93. Kybartaitė Liudvika (Akmenė) 1979, 1980
94. Klezienė Elžbieta (Pasvalys) 3103
95. Kluonius J. (Šakiai) 809
96. Kniuras Stasys (Šiauliai) 365
97. Kodytė Magdalena (Kupiškis) 2647
98. Kosminskis Kazimieras (Utena) 363
99. Kriaučeliūnas (Marijampolė) 653
100. Kručas P. (Kupiškis) 2424, 3830
101. Kružikienė (Marijampolė) 740
102. Kudirka Feliksas (Marijampolė) 464
103. Kunca (Lazdijai) 1762
104. Kuoras J. (Vilkaviškis) 198
105. Kuzma Vincas (Panevėžys) 3031
106. Kvasienė Barbora (Kretinga) 670
107. Kvietinskaitė Ona (Plungė) 2213
108. Landsbergytė Viktorija (Vilnius) 3058
109. Lapinskienė-Šeškevičiūtė (Kaunas, r.) 3162
110. Laukys Antanas (Skuodas) 356
111. Limontas P. (Plungė) 4168, 4170
112. Lukavičius Juozas, kun. (Žemaičių vyskupija) 873
113. Lukšaitis Pranas (Kaunas, r.) 104
114. Mačernis Petras (Plungė) 289
115. Mačernis Pranas (Kretinga) 3054
116. Mačiokas Juozas (Vilkaviškis) 3206
117. Mačys Adomas (Mažeikiai) 11
118. Maksvyčiai (Šakiai) 4691
119. Mankauskas Petras, kun. (Žemaičių vyskupija) 1195
120. Matevičius Antanas, kun. (Vilniaus vyskupija) 774
121. Matiukas V. (Zarasai) (3123)
122. Matulaitis Vincas (Marijampolė) 3058, 3060
123. Mekas Ignas (Skuodas) 186
124. Mieldažis A. (Prienai) 992
125. Mikalauskas Juozas (Lazdijai) 3223
126. Mikšys Dominykas, kun. (Kauno vyskupija) 557
127. Mikuckas, kunigas (Seinų vyskupija) 286
128. Miliūtė (Utena) 5816
129. Mironas Juozas, kun. (Vilniaus vyskupija) 1982, 3034
130. Misevičiūtė Stanislova (Kėdainiai) 5506
131. Misiūnas Domas (Pakruojis) 186
132. Miščikas Juozas (Vilkaviškis) 4619
133. Nagreckis Juozas (Plungė) 2822
134. Namikas (Utena) 5816
135. Nargėlas Motiejus (Anykščiai) 1412
136. Navickas Jonas, kun. (Vilniaus vyskupija) 4947
137. Navickaitė-Verbylaitė Marija (Marijampolė) 5492
138. Nekrašas Kazimieras, kun. (Žemaičių vyskupija) 2069
139. Nevulis Kasparas (Panevėžys) 2783
140. Okuličienė Juzefa (Anykščiai) 1870
141. Oželis (Utena) 2199
142. Pakalniškienė (Telšiai) 471
143. Papartis Jonas (Marijampolė) 2086, 2774
144. Paplauskas, kun. (Vilniaus vyskupija) 774
145. Pastarnokas P. (Kupiškis) 4560
146. Patalavičius Vincas (Marijampolė) 3672
147. Paulionis V., kun. (Seinų vyskupija) 5556
148. Pavilionis Stanislovas (Pasvalys) 2998, 2430
149. Pėstininkas P., kun. (Seinų vyskupija) 3277
150. Petkevičiūtė Rozalija (Kaišiadorys) 1572
151. Petrauskas Mikas, kompozitorius 3269
152. Piečaitis Jurgis (Šakiai) 2437, 5037, 5830
153. Piepolis (Tauragė) 5506
154. Pliuškaitė R. (Skuodas) 536
155. Pliuškevičius (Šiauliai) 5939
156. Plokštys Mykolas (Kelmė) 2084
157. Pocevičius Vladas (Raseiniai) 4045, 5879
158. Pocius Pranas (Tauragė) 2354, 2355
159. Poderis K. (Kaunas, r.) 1174
160. Prūseika Leonas (Marijampolė) 569
161. Pupkevičius (Tauragė) 5506
162. Pūras Jurgis (Kaišiadorys) 4001
163. Puzinas (Vilkaviškis) 198
164. Radzevičiūtė Magdalena (Punskas, Lenkija) 1148
165. Rašinskas M. (Kaunas, r.) 1294
166. Raškauskas Vincas (Lazdijai) 5029
167. Rauktys, Raukčius Antanas (Klaipėda) 4409
168. Reklys Antanas (Marijampolė) 392
169. Rinčius Martynas (Šilalė) 427
170. Romaitis Mykolas (Vilkaviškis) 4225
171. Rubavičius Vincas (Rokiškis) 844
172. Rudis Juozas (Palanga) 5644
173. Ruikovičius (Klaipėda) 1385, 2176
174. Rumbavičius (Vilkaviškis) 3454
175. Rumpiai (Pasvalys) 4884
176. Ružas Stanislovas (Vilkaviškis) 4300
177. Sabaliauskas Antanas (Vilniaus vyskupija) 3034
178. Sakalnykas (Utena) 5816
179. Sapkauskaitė G. (Vilnius) 602
180. Sakevičius M., kun. (Seinų vyskupija) 5556
181. Sketeriai (Pasvalys) 4884
182. Simonaitis J. (Vilkaviškis) 4761
183. Slabokas Vladislovas (Raseiniai) 3901
184. Sluoksnaitis (Veiveriai ą Prienai) 5844
185. Smolenskas (Marijampolė) 747
186. Sniečkus Izidorius, kun. (Seinų vyskupija) 1195
187. Spurga (Šakiai) 286, 2445
188. Stakauskas J., kun. (Žemaičių vyskupija) 560
189. Staniulis (Šakiai) 5288
190. Stankevičius Juozas (Jurbarkas) 3621
191. Stašys J. , kun. (Žemaičių vyskupija) 4991
192. Steponaitis (Šakiai) 809
193. Stoškus Pranas, kun. (Žemaičių vyskupija) 3987
194. Strumskienė Kotryna (Ukmergė) 1581, 1582
195. Strumskis Pranas (Rokiškis) 2647
196. Šackus Juozas (Vilkaviškis) 1878
197. Šakna (Šiauliai) 5816
198. Šaulys Kazys (Tauragė) 447
199. Šeikus Juozas (Zarasai) 5656
200. Šeštokas Petras (Prienai) 5844
201. Škiragis Antanas (M.Lietuva) 599
202. Šliafertas (Ryga) 2806
203. Šliažas A. (Joniškis) 3426
204. Šliogeris Vincentas, kun. (Žemaičių vyskupija) 603
205. Šniūkšta Petras (Talinas) 1652
206. Štaras Ignas (Radviliškis) 881
207. Štrimaitis Jonas (Veiveriai ą Prienai) 5844
208. Šturmaitis Jonas (Vilkaviškis) 3472
209. Šukaitis J. (Marijampolė) 4971
210. Šukevičius Petras (Ignalina) 5396
211. Šukvietis A. (Vilkaviškis) 3236
212. Šulcienė (Mažeikiai) 4692
213. Šumašius Martynas (Tauragė) 57, 2155
214. Tamošaitis Juozas (Jurbarkas) 5095
215. Tamošauskaitė Ieva (Pakruojis) 4889
216. Tamulevičius Antanas (Marijampolė) 5809
217. Tamuliai (Širvintos) 5377
218. Tareila Jonas (Varėna) 5546
219. Tervydis Antanas (Ukmergė) 244, 4650
220. Tomašauskas Ignas (Kretinga) 683
221. Ulickis Jonas, kun. (Žemaičių vyskupija) 1169, 1245
222. Urbanavičiūtė Julija (Klaipėda, r.) 5336
223. Ūsas (Šakiai) 3731
224. Uždavinys Motiejus (Varėna) 5375
225. Užupis Jonas, kunigas (Šakiai) 1302
226. Vaišnora Martynas (Suvalkija) 2445
227. Vanagaitė Vilhelmina (Biržai) 1709
228. Vanagas P., studentas (Tartu) 1691
229. Vasilevskis Kazimieras (Švenčionys) 3570
230. Vaznaitytė Karolina (Šilalė) 4730
231. Velutis Motiejus, kunigas (Radviliškis) 557
232. Venclovas Motiejus, Mykolo (*1864), gyd. 864, 4895
233. Venskaitis Jurgis (Tauragė) 4723
234. Vičiulis Juozas (Kretinga) 1378
235. Vičkackienė Jadvyga (Varėna) 1283
236. Viešnautis (Ignalina) 4958
237. Vileišis Vincentas (Pasvalys) 4758
238. Vilutytė Agota (Utena) 5816
239. Vinciūnas Justinas (Švenčionys) 3570
240. Vinčaitis Vincas (Rokiškis) 917
241. Vinickas (Veiveriai ą Prienai) 5844
242. Viskantas A., kun. (Žemaičių vyskupija) 1054
243. Vornikaitis (M.Lietuva) 243
244. Zelikas, prekybininkas (Kaunas, r.) 5429
245. Žebrys Kazimieras, kun. (Žemaičių vyskupija) 2430
246. Žilinskas A. (Kaunas r.) 1294
247. Žilinskas Juozas (Šakiai) 2504
248. Žilius Jonas (Nemirseta ą Klaipėda) 2764
249. Žiogas (Šilutė) 5415
250. Žiogienė Elžbieta (Šilutė) 3550
251. Žiselis Igdalskis (Žickus), prekybininkas 3716
252. Žviedrys A. (Šiauliai) 80, 5839, 3939