2564.  KUPRYS Jonas, Jokimo, *1843.XI.7 Šerkšniai ◊ Mosėdis ◊ Skuodas, ·1922. Pauparis, padienininkas, knygnešys.
Nuolatinės gyv. vietos neturėjo, dažniausiai apsistodavo Darbėnuose (Kretingos r.) ir Salantuose. Platino liet. spaudą visoje buv. Telšių aps., bet daugiausia apie Darbėnus, Karteną (Kretingos r.). 1894–1895 buvo 3 mėn. kalintas Telšiuose už liet. spaudos platinimą. Policijai gavus žinių, kad jis toliau dirba šį darbą, 1899.III.24 buvo suimtas kelyje iš Kartenos į Plungę. Per kratą pas jį surado liet. spaudos ir 95 religinius paveikslėlius. Ligi 1900.IV.23 paskirtas kardomasis areštas Šiauliuose. Caro 1900.III.29 paliepimu nuo papildomos bausmės atleistas. Platino liet. spaudą apie 35 metus. Buvo sunkiai sugaunamas.
L: Merkys V. DLSK; Merkys V. KL; Žadeikis Pr. Lietuvių spaudos skleidėjai žemaičių krašte 1864–1904 m. // Rytas. – 1924, rugpj. 12, nr. 180.