3810.  PETRAUSKIENĖ-MIKALAUSKAITĖ Kotryna, Juozo, * a. 1867 Reketė ◊ Imbarė ◊ Kretinga, gyv. Kadžiai ◊ Plateliai ◊ Plungė. Vlst., knygnešių rėmėja.
Kajetono Petrausko žmona. Policija 1900.I.2 kratė jų namus ir lentynoje rado liet. spaudos. Už šią spaudą buvo kaltinta D ir jos vyras. Abu buvo nubausti po 7 d. arešto. Bausmę atliko Gintališkės vls. daboklėje (Plungės r.).
L: Merkys V. DLSK.