<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    

 

KNYGŲ PARODA. I dalis

Leidiniai iš Lietuvos knygnešio draugijos bibliotekos

 

SPAUDOS DRAUDIMO LAIKOTARPIO LEIDINIAI

„Knygelės naudingos“

„Dokumentas apie lotyniškas litaras lietuviškoje literatūroje“. Perspausdinta iš „Varpo“. Tilžė, 1899 m. Spausdinta Otto v. Mauderode spaustuvėje „Kova. Drama iš trijų veikmių“. Autorius B. Perspausdinta iš „Varpo“. Tilžė, 1900 m. Išleido „varpo“ ir „Ūkininko“ redakcija. Spausdinta Otto v. Mauderode spaustuvėje
„Apie Joną Gutenbergą ir apie tai, 
kaip žmones rašyti ir spausti išmoka“. N. P. Tilžė, 1900. Spausdinta Otto v. Mauderodės spaustuvėje
„Naujienos“. Mėnesinis žmonių laikraštis (knygelės formato). Atsakingasis redaktorius J. Lapinas. 1902 m. Nr 12. Spausdinta Tilžėje, J. Šenkės spaustuvėje
„Abėcėla ir taip mokintuvė dėl vaikų sutaisyta“. Tilžė, 1886 m. „Tikras tėvyniszkas Kalendorius“. 
1898 m.