<< Lietuviškas žodis     << Lietuvos knygnešio draugija     << Atgal    

 

KNYGŲ PARODA. III dalis

Leidiniai iš Lietuvos knygnešio draugijos bibliotekos

 

LIETUVOS KNYGNEŠIO DRAUGIJOS IR KITŲ BENDRIJŲ, ĮSTAIGŲ LEIDINIAI APIE LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMO PANAIKINIMĄ, KNYGNEŠIUS

Brošiūra „Diržių, Barbiškių ir Steigvilių kaimų knygnešiai“. Sudarytoja G. Juodytė. Išleido Pakruojo savivaldybės viešoji biblioteka 1997 m. Brošiūra „Knygnešiai Juozas ir Ieva Grušiai“. Teksto autoriai: Albinas Vaičiūnas ir Juozas Grušys. Išleido „Vilties“ spaustuvė
Brošiūra „Knygnešių dalia“ (AgotosTumosaitės-Prūsaitienės eilėraščiai). Išleido Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos knygnešio draugija. Kaišiadorys, 1991 m. Brošiūra „Ištikimi gimtajai kalbai“ (Apie Kaišiadorių krašto knygnešius, daraktorius ir jų rėmėjus). Išleido Lietuvos kraštotyros draugijos Kaišiadorių rajono skyrius. Kaišiadorys, 1990 m.
Brošiūra. Jonas Laurinavičius „Platinę lietuvišką žodį“. Išleido Lietuvos kraštotyros draugijos Kaišiadorių rajono skyrius. Kaišiadorys, 1989 m. Brošiūra. Jadvyga Kulikienė, Jonas Laurinavičius „Trakų krašto knygnešiai“. Išleido Trakų centrinė biblioteka. 
Trakai, 1990 m.
Brošiūra. Jonas Laurinavičius. „Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams“. Išleido Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos knyygnešio draugija. Kaišiadorys, 1991 m. Brošiūra „Antanui Milukui – 120“. Teksto autorius Aloyzas Sušinskas
Brošiūra. „Iš lietuvių knygnešystės ir periodikos istorijos. XIX a. II pusė-XX a. pradžia“. Sudarė Genovaitė Burneikienė. Išleido Vilniaus universitetas Brošiūra. Žvirgždė (A. Ambraziejūtė-Steponaitienė) „Mokiausi daraktorinėje“. Parengė Jonas Laurinavičius. Išleido Lietuvos kultūros fondas, Lietuvos knygnešio draugija. Vilnius, 1990 m.
„Knygnešys Vincas Bielskus ir SIETYNAS“. Išleido Lietuvos knygnešio draugija ir Marijampolės kraštotyros draugija. Vilnius, „Raštija“, 1991 m. Žurnalas „Gimtasis žodis“ (1995 m. Nr. 5), skirtas iškiliam spaudos draudimo laikotario veikėjui, Žemaičių vyskupui, rašytojui, švietėjui, blaivybės sąjūdžio organizatoriui Motiejui Valančiui
Lankstinukas „Spaudos atgavimo 90 metinės“. Kaunas, 1994 m.

 

Kvietimo į Knygnešio dienos šventę, kuri vyko 1989 m. kovo 12 d. Kauno sekmadieninėje lietuvių kultūros mokykloje (Muitinės g. 8), viršelis. Kaunas, 1989 m.