<< Lietuviškas žodis     << Istorija     << Atgal    


Motiejus

Kas jis toks ir kas jis buvo

 

Vileišis Antanas gimė 1856 metų spalio 21 dieną Mediniuose (Pasvalio r.). Visuomenės veikėjas, gydytojas, Jono ir Petro Vileišių, kurie taip pat buvo aktyvūs visuomenės veikėjai, brolis. Baigė Maskvos institutą (1898 m.). Nuo 1898 m. gyveno Vilniuje. Vienas „Aušros” švietimo draugijos (įk. 1905), „Rūtos” (1909), Lietuvių moklso draugijų (1907), Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti (1914) ir pirmosios lietuviškos dviklasės mokyklos kūrėjų. Suorganizavo pirmąją nacionalinės lietuvių dailės parodą bei aktyviai bendradarbiavo nelegalioje lietuviškoje spaudoje. Mirė 1919 m. balandžio 9 d. Vilniuje.

Parengta pagal Vytauto Merkio tekstą, publikuotą 
Lietuvos enciklopedijoje 1988 m., 4 tomas 517 psl.