<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


Knygnešių kapai

Žinomų knygnešių, daraktorių kapų, ant kurių pastatyti paminklai, sąrašas

 

Akmenės rajonas
Murka Simonas (1848-1922). Papilė, kapinės
 
Anykščių rajonas
Bortkevičienė-Povickaitė Felicija (1873-1945). Troškūnai,kapinės
Didžiulienė-Žmona Liudvika (1856-1925). Padvarninkų km. kapinės, Andrioniško  apylinkė
Didžiulis Stanislovas (1850-1927). Padvarninkų km. kapinės, Andrioniško apylinkė  
Griganavičius Antanas (1867-1940). Kavarsko senosios kapinės
Laskauskas Valerijonas (1872-1932). Anykščių kapinės
 
Biržų rajonas
Bielinis Jurgis (1846-1918). Suostai, šventorius
Verkelis Pranas (1859-1948). Biržai, kapinės
 
Ignalinos rajonas
Cicėnas Mykolas (1864-1935). N. Daugėliškis, kapinės
 
Joniškio rajonas
Geosaitė Teresė (1855-1911). Lieporių km., kapinės (netoli Kriūkų)
Stančiauskas Matas (1850-1924). Rūdiškiai, kapinės
 
Jurbarko rajonas
Survila Martynas (1853- 1927). Pašaltuonys, kapinės
Paškauskas Jurgis (1850-1945). Skirsnemunės kapinės
 
Kaišiadorių rajonas
Gudelis Petras. Gilučių kaimo kapinės
Zykus Pranas (1882-1944) Pakuonio kapinės
 
Kaunas
Račkus Mykolas (1866-1937). Mosėdžio g-vė, prie IX forto
Varkala Petras (1872-1941). Panemunės kapinės
Simanonis Mykolas (mirė 1914) Panemunės kapinės
Nacevičius Mykolas (mirė 1944) Kauno rajonas, Zapyškio kapinės (kapas ieškomas)
 
Kelmės rajonas
Burokas Kazys (1869-1934). Kupiškis, kapinės
 
Kėdainių rajonas
Dalbokas Jeronimas. Krakės, kapinės
Juškytė Jadvyga (1869-1948). Pernarava, kapinės (užr. A.Juškevičius)
Jurevičius Jonas (1875-1920). Krakės, senosios kapinės
Vytas Baltramiejus (1871 - ?). Krakės, kapinės
 
Kretingos rajonas
Jurjonas Jonas (mirė 1953), Veiviržėnų kapinės
 
Lazdijų rajonas
Kaluškevičius Jonas (1862-1941). Būdvietis, kapinės
Kazlauskas Juozas (1874-1940). Rudamina, kapinės
Tumasonis Karolis. Seirijai, kapinės
 
Marijampolės rajonas
Matulaitis Andrius (1872-1953). Marijampolė, kapinės
Švedas Antanas (1857-1930). Marijampolė, kapinės
Markevičius Vincas (1865-1938). Sangrūda, kapinės
Kancleris Juozas. Kalvarija, kapinės
Mažeikių rajonas
Beržanskis Liudvikas (1864-1888). Viekšniai, senosios kapinės
Ercupas Kazimieras (1845-1945). Pikeliai, kapinės
Pilinka Jonas (1868-1940). Mažeikių miesto kapinės
Semėnas-Semenavičius Antanas (mirė 102 metų amžiaus). Ukrinų kapinės
 
Molėtų rajonas
Šlamas Stanislovas, kunigas (1866-1951). Jonškis, šventorius
 
Palangos miestas 
Šilauskaitė Kristina (1864-1944)
Panevėžio rajonas
Ūdra Kazimieras (1863-1937). Vadaktėliai, kapinės
Stiklius Kostas (1880-1962). Krekenava, kapinės
Ladukas Adomas (1852-1930). Ramygala, kapinės
 
Pasvalio rajonas
Gumbelevičius Simonas. Tetervinai, kapinės (bendrame kape)
Gumbelevičius Kazys (1859-1941). Pasvalys, senosios kapinės
Povilonis Steponas (1866-1938). Saločiai, kapinės
Šėmbelis Petras (1870-1943). Pasvalys, senosios kapinės
 
Plungės rajonas
Juška Vincas (1860-1939), Varduva, kapinės
Pocaitė Emilija (1860-1937). Varduva, kapinės
Lukošiūtė Rozalija (1865-1934). Plungė, senosios kapinės
 
Prienų rajonas
Mačys - Kėkštas Jonas (1867-1902). Prienai, kapinės
Prakapas Jonas (1872-1956). Balbieriškio senosios kapinės
 
Raseinių rajonas
Papreckas Pranas (1858-1952). Šiluva, kapinės
Rosenas Kazys (mirė 1932, 88 metų amžiaus). Šiluvos kapinės
 
Rokiškio rajonas
Narkevičius Kostas (1861-po 1931). Kamajai, kapinės
Širvydas Juozas Otonas (1875-1935). Jūžintai, kapinės
Vilytė Marijona (1855-1939). Panemunėlio kapinės
Vilys Konstantinas (1875-1955). Salų apyl., Naujosodės kapinės
Zauka Juozas (1862-1943). Obeliuose
 
Skuodo rajonas
Narkus Viktoras (1865-1918). Ylakiai, kapinės
 
Šakių rajonas
Bagdonas Juozas (1866-1956). Kudirkos Naumiestis, kapinės. Palaikai perlaidoti 1979 m.
Kun. Sederavičius Martynas (1828-1909) Sudargas, kapinės
Kušeliauskas Serafimas (1820-1899). Sudargas, kapinės
Pavalkis Juozas (Vijūnas) (1872-1947). Lukšiai, kapinės
Povilaitis Pranas (1880-1940). Valakbūdis, kapinės
Pučiliauskas Pranas (1857-1909). Slavikai, kapinės
 
Šiaulių rajonas
Miliauskas Juozapas (Miglovara) (1845-1937). Šiauliai, senosios kapinės
Baranauskas Augustinas (1861-1923). Šiupyliai, kapinės
 
Šilalės rajonas
Surplys Antanas (1870-1959). Šilalė, kapinės
Kavaliauskas Petras (1847-1933). Kvėdarna, kapinės (bendrame kape)
 
Šilutės rajonas
Rugys Juozapas (1858-1919). Švėkšna, kapinės
 
Širvintų rajonas
Baužys Karolis (1865-1935). Kernavės kapinės
 
Švenčionių rajonas
Burba Jonas, kunigas.  (1853-1915). Kaltanėnai, kapinės
 
Telšių rajonas
Bubėnas Dominykas (1856-1940). Ūbiškė, kapinės
Milašius Ignotas (1874-1947). Lieplaukė, kapinės
 
Trakų rajonas
Didika Antanas (mirė 1933). Onuškio kapinės
Stankevičius Mečys (1875-1953). Onuškio kapinės.
 
Ukmergės rajonas
Čižauskas Vincas (mirė 1928). Vidiškių kapinės.
 
Utenos rajonas
Baranauskas Juozas (1862-1928). Užpalių kapinės.
Misevičius Liudvikas (1864-?). Kuktiškės, kapinės
 
Varėnos rajonas
Jagminas Konstantinas, kunigas (1868-1896). Merkinė, šventorius
 
Vilkaviškio rajonas
Kačergius Juozas (1862-1943). Antupiai, kopl. šventorius
Oleka Petras (1850-1925). Alksnėnų kapinės
Rimša Juozas (1875-1970). Paežeriai, prie koplyčios (bendrame kape)
 
Vilnius, Vilniaus rajonas
Ambrozaitis Jonas (1856-1916). Senosios Rasų kapinės
Butvydas Vincentas (1841-1912). Bernardinų kapinės 
Urbonavičius Valentinas (1845-1929). Senosios Rasų kapinės
 

 

Lietuvių tautinio judėjimo istorijoje, kovoje prieš gimtosios kalbos draudimą knygnešiams tenka garbinga vieta. Niekas iš draudžiamos lietuvių spaudos platinimo nesusikrovė turtų, o kiek patirta nuostolių :konfiskuojamos knygos, prarandami vežimai, arkliai, pagaliau sveikata. Kas gali apsakyti knygnešių pergyvenimus, išgąsčius, kančias kalėjimuose, tremtyje. Kartais tekdavo ir gyvybę paaukoti. Su draudžiama lietuvių spauda įkliuvo apie 2000 asmenų, tačiau tikslios knygnešių statistikos neturime. Diskutuotina ir pati knygnešio sąvoka.
Dar 1969 m. (Kraštotyra, p. 61) buvo pradėta raginti knygnešių gyventose vietose jų vardais pavadinti gatves, mokyklas, kolūkius, rasti ir sutvarkyti užmirštus jų kapelius. Siūlymas daug kur liko be atgarsio.
Pateikiamas knygnešių palaidojimų sąrašas - kukli pradžia. Reiktų registruoti, skelbti, globoti ir draudžiamos lietuvių spaudos rengėjų, bendradarbių, korespondentų, daraktorių, mažiau žinomų to laikotarpio literatų kapus bei kitas memorialines vietas. Tikimės, kad visuomenė, kraštotyrininkai, knygnešių giminaičiai padės išaiškinti ir užmirštus knygnešių kapus.

Parengta pagal „Knygnešio“ publikacijas