<< Lietuviškas žodis     << Knygnešiai     << Atgal    


KNYGNEŠIŲ PORTRETAI

Dailininkas L. Juozonis

 

K. Ūdra A. Ūdraitė

P. Vidugiris J. Bielinis J. Tumas-Vaižgantas

Tautodailininko L. Juozonio tapyti portretai eksponuojami Juozo Tumo-Vaižaganto ir knygnešystės muziejuje Ustronėje (Ustronė, Krekenavos paštas,
LT-5346 Panevėžio r. Tel. (8-25) 587050