<< Lietuviškas žodis     << Meno galerija     << Atgal    


Jubiliejaus plakato ir logotipo (ženklo) konkursas 

 

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo logotipo (ženklo) ir plakato konkurso nuostatai
Sąlygos teikiamiems darbams
Spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimas 1904 metais interpretuojamas kaip laimėjimas, paspartinęs tautinio lietuvių tapatumo raišką, paskatinęs įvairialypę kultūrinę ir politinę veiklą, kuri nulėmė mūsų demokratinės valstybės paskelbimą.
Knygnešystė iki dabartinių laikų vertinama kaip išskirtinis reiškinys Europoje, padėjęs lietuvių tautai išlaikyti tautines istorines vertybes draudimo aplinkybėmis.
Logotipas turi tikti 100-mečio minėjimo nacionalinei programai (kurios metmenys paskelbti www.spaudos.lt), o plakato mintimi reikalinga atskleisti istorinių pokyčių ryšį su XXI amžiaus lietuvių kalba, visaverčiu jos taikymu šiuolaikinėse technologijose, knygos menu, spaudos laisvės galia.

Darbų pristatymo terminas ir atrankos būdas:

Šifru pažymėtus darbus prašome pateikti iki 2003 m. spalio 30 d. Seimo leidyklai „Valstybės žinios“ (Gedimino pr. 53, III rūmai, tel. 2396300);
2. Leidykla surengs darbų atrankos parodą, kurios metu bus įvertinti geriausi darbai.

Premija
Geriausio logotipo autorius premijuojamas 2000 Lt premija: II vietos laimėtojui skiriama 1000 Lt premija, III vietos laimėtojui - 800 Lt premija;
Geriausio plakato autorius premijuojamas 3000 Lt premija: II vietos laimėtojui skiriama 2000 Lt premija, III vietos laimėtojui - 1000 Lt.
Darbus vertins:
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija (1 balsas);
Konkurso vertinimo komisija (6 balsai).