<< Lietuviškas žodis     << Meno galerija     << Atgal    

 

Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo logotipo (ženklo) ir plakato konkurso rezultatai

 

Andrius Vaišnys: „Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo plakato ir ženklo konkurso nugalėtajai“ >>>

Jubiliejaus plakatas. Dailininkas Aidas Urbelis

Aido Urbelio sukurtas plakatas, kuriam paskirta konkurso pirmoji premija

Pasibaigus konkursui atsiųstų darbų priėmimui, Seimo leidykla „Valstybės žinios“ (Gedimino pr. 53, III rūmai, tel. 2396300) LR Seimo galerijoje surengė darbų atrankos parodą, kurios metu bus įvertinti geriausi darbai. Vertinant darbus 1 balsą turėjo Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija ir 6 balsus konkurso vertinimo komisija. 
Konkurso rezultatai paskelbti 2003 m. lapkričio 26 d. LR Seimo galerijoje.  
Vertinimo komisijos (pirmininkas – Vaclovas Krutinis, Lietuvos dalininkų sąjungos pirmininkas) nariai, susumuodami konkurso rezultatus, taikė būdingus plakato menui kriterijus, atsižvelgdami į galimybę iš vaizduojamojo kūrinio šiuolaikiškai perskaityti spaudos atgavimo reikšmę paveldui.
Nacionalinis plakatas ir ženklas taps 100-mečio minėjimo atributais 2004 metais.
Iš viso konkursui buvo pateikta 13 plakatų ir 12 logotipų, kurie buvo eksponuojami viešai – Parlamento galerijoje.
Plakato konkurse nugalėjo Aido Urbelio kūrinys. II vieta atiteko Aušros Lisanskienės, III –  Ingos Pakšaitės ir Mindaugo Jokubausko plakatams.
Logotipo konkurso nugalėtojas – jau minėtas plakato konkurso nugalėtojas Aidas Urbelis. II vieta paskirta Luko Ruškio, III – Roberto Jucaičio darbams.

Konkurso premijos:
 
Geriausio logotipo autorius premijuojamas 2000 Lt premija: II vietos laimėtojui skiriama 1000 Lt premija, III vietos laimėtojui - 800 Lt premija;
Geriausio plakato autorius premijuojamas 3000 Lt premija: II vietos laimėtojui skiriama 2000 Lt premija, III vietos laimėtojui - 1000 Lt.
Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo plakato ir ženklo konkurso nugalėtajai
 
Andrius Vaišnys
2003 m. spalio mėn. paskelbus Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo plakato ir ženklo (logotipo) konkursą, Parlamento galerijoje Seime buvo surengta konkursinių darbų paroda. Vertinimo komisija, kaip numatė nuostatai, lapkričio 13 d. atrinko I, II ir III vietų nugalėtojus. Plakatų ir logotipų autoriai buvo viešai paskelbti, iškodavus parašus, lapkričio 26 d.
Valstybinė Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija turėjo 1 balsą: šios komisijos nariai spalio 30–lapkričio 13 dienomis galėjo balsuoti ir jų balsus susumavo paminėtoji Plakato vertinimo komisija (pirmininkas – Vaclovas Krutinis, Lietuvos damininkas). Pasak V. Krutinio, Vertinimo komisijos nariai taikė būdingus plakato menui kriterijus, atsižvelgdami į galimybę šiuolaikiškai perskaityti spaudos atgavimo reikšmę paveldo prasme iš vaizduojamojo kūrinio.
Plakato konkursą nugalėjo Aido Urbelio kūrinys. Antroji vieta atiteko Aušros
Lisanskienės, trečioji – Ingos Pakštaitės ir Mindaugo Jokubausko plakatams.
Vertinimo komisijos nariai atkreipė dėmesį į ryškaus kurinio paprastumą ir
būtiną plakatui raiškumą, paliekant erdvės žiūrovo minčiai. Neįprastą kai kuriems atviro nugalėtojų paskelbimo stebėtojams I vietos pasirinkimas buvo argumentuojamas ir tuo,
jog spaudos atgavimas 1904 m. nulėmė ne tik knygos laisvę, bet ir lietuviškosios
kultūros – dailės, muzikos raišką, lėmė atvirą lauką aktyvaus politinio sąjūdžio erdvei. Taigi įdėmiau žvelgiant, ne tik raidyną, bet ir paminėtų simbolių prasmes galima įžvelgti A. Urbelio darbe. Plakatas turėtų intriguoti, tam tikra prasme “rėkti”. Pagaliau dabar, kai skubant elektroniniame pašte būna praleidžiami būdingi nacionaliniam raidynui ženklai, jų priminimas ryškiame šviesiame fone įspėja, kad spaudos atgavimo pergalės esmė – ne nosinės ir taškai ar brūkšneliai virš balsių, bet jų – kaip kultūrinio paveldo ženklų istorija ir reikšmė.
Kalbos ir knygos metų minėjimo logotipo konkurso I vietos nugalėtoju taip pat tapo paminėto plakato konkurso nugalėtojas Aidas Urbelis (II vieta paskirta Luko Ruškio, III vieta – Roberto Jucaičio darbams).
Ši grafinė knygos šypsena imta spausti ant daugelio leidinių, išleistų pagal nacionalinę programą.
Iš viso konkursui buvo pateikta 13 plakatų ir 12 logotipų.
 

LR Seimo galerijoje surengtos konkursui 
atsiųstų darbų parodos fragmentai >