<< Lietuviškas žodis     << Meno galerija     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo logotipo (ženklo) ir plakato konkursui atsiųstų darbų parodos fragmentai

LR Seimo galerija, 2003 m. lapkričio 26 d. Danutės Mukienės nuotraukos. (Plakatų autorių pavardės tikslinamos)

 

Plakatas, kuriam konkurse pripažinta I-oji vieta Parodos fragmentai
Parodos fragmentai

Parodą apžiūri Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos
nariai, parodos organizatoriai, konkurso vertinimo komisijos nariai

Plakatas, kuriam konkurse paskirta II-oji premija (autorė  Aušra Lisauskienė) Plakatas, kuriam konkurse paskirta III-oji premija (autoriai Inga Pakšaitė ir Mindaugas Jokubauskas) Vienas iš konkursui atsiųstų plakatų (autoriaus pavardė tikslinama)
Parodos plakato konkurso rezultatai >
Andrius Vaišnys: „Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio 
minėjimo plakato ir ženklo konkurso nugalėtajai“ >