<< Lietuviškas žodis     << Meno galerija     << Atgal    

 

PROGINIŲ VOKŲ PARODA

Vokai – iš asmeninio Irenos Kubilienės archyvo

 

Vokas, skirtas 150-osioms knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo metinėms. Ant voko – Jurgio Bielinio nuotrauka 
Vokas, skirtas 150-osioms knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo metinėms.
Ant voko – Jurgio Bielinio nuotrauka 

Vokas, skirtas 150-osioms knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo metinėms. Išleistas 1996 m. kovo 16 d. Dailininkas A. J. No. 129.
Ant voko – J. Zikaro skulptūra „Knygnešys“, J. Bielinio nuotrauka 

Vokas iš serijos „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Skirtas Vyskupui, poetui, kalbininkui, muzikui, matematikui  Antanui Baranauskui (1835-1902) ir knygnešio Jurgio Bielinio 150-osioms metinėms.
Išleistas 1996 m. kovo 16 d. Dailininkas Arvydas Karaška 

Vokas iš serijos „Įžymūs Lietuvos žmonės“. Skirtas Žemaičių vyskupui, rašytojui, istorikui, tautos blaivintojui, švietėjui Motiejui Valančiui (1801-1875) ir knygnešio Jurgio Bielinio 150-osioms metinėms. 
Išleistas 1996 m. kovo 16 d. Dailininkas Arvydas Karaška 

Vokas, skirtas 150-osioms knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo metinėms. Išleistas 1996 m. kovo 16 d. 
Ant voko – J. Zikaro skulptūra „Knygnešys“

 

Vokas, skirtas 150-osioms knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo metinėms. Išleistas 1996 m. kovo 16 d. Dailininkas A. J. 
Ant voko –  knygnešio Jurgio Bielinio ir kunigo Antano Miluko (dešinėje), Tilžė, 1902 m. (iš leidinio „Aušros“ 40 m. sutiktuvėse“
Vokas, skirtas 150-osioms knygnešio Jurgio Bielinio (1846-1918) gimimo metinėms.
Ant voko – Lietuvos knygnešio draugijos ženklas

 

 

Ant vokų – pašto ženklai su Kazio Griniaus (1866-1950), Vinco Kudirkos (1858-1899) portretais (abiejų pašto ženklų autorė dail. A. Ratkevičienė) ir pašto ženklas su Jono Basanavičiaus portretu (pašto ženklą sukūrė dail. J. Zovė)