<< Lietuviškas žodis     << Muziejai     << Atgal    


Martynas Jankaus ir lietuvybės 
puoselėjimas

Tekstą parengė Martyno Jankaus muziejaus direktorė Giedrė Skipitienė

 

 
Martyno Jankaus bareljefas. Martyno Jankaus muziejaus eksponatas. Autorius aiškinamas. Iliustracija iš muziejaus rinkiniųLietuvos mokyklose uždraudus lietuvių kalbos dėstymą, pas 1878 m. Zacerveiną pasitarti buvo nuvykęs Martynas Jankus. Zacerveinas patarė lietuviams aktyviau dalyvauti viešajame visuomenės gyvenime. Pasitaręs su artimais draugais, M. Jankus 1886 m. Tilžėje įsteigė pirmąją tautišką susipratusių lietuvių organizaciją „Birutė. Ji turėjo užsiimti darbu kultūros srityje.
Buvo nutarta aktyviai dalyvauti ir rinkimuose į valdžią. M. Jankus vėl ėmė organizuoti lietuvius. Pradžia buvo liūdna, bet galų gale į Reichstagą pateko vienas lietuvių kandidatas – Smalakys.
dar jaunystėje M. Jankus susidomėjo lietuviškomis knygomis. Jis nuolat domėjosi, kas parašyta,  išleista lietuvių kalba.Skaitė  ir lietuvių vaikiškas knygas, studijavo Lietuvos istoriją.
1883 m. M. Jankus keliavo po Didžiąją Lietuvą. Čia jis susipažino su žmonėmis, kurie sutiko čia platinti raštus lietuvių kalba.
M. Jankus planavo pradėti leisti lietuvišką laikraštį.1889 m jis įsigijo spaustuvę, Iš pradžių ji veikė  Tilžėje, po to Ragainėje. Joje ir buvo pradėtas lietuviškų laikraščių, knygų bei brošiūrų spausdinimas. Trūko lėšų, todėl spaustuvė kelis kartus bankrutavo. Per varžytines M. Jankus neteko turto. Sulaukė jis ir  valdžios persekiojimo – iš viso  buvo  suimtas devynis kartus. 1914 m. gruodyje į jo namus įsiveržę rusai prieš pat Kalėdas išvežė Jankų šeimą į Rusiją. Kelionėje persišaldė ir mirė  jo tėvas, kiek vėliau -  4 metų sūnus Endrius, antrasis –  Nika – mirė  vokiečių prancūzų fronte. Trečiasis sūnus – Kristupas –,  spaustuvėje susižalojo ir neteko regėjimo.