<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis

2004 m. gruodžio 17 d.

 

2004 m. gruodžio 17 d. Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (Universiteto g. 3, Vilnius) įvyko Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos posėdis. Jame pristatyta Vilniaus universiteto bibliotekos veikla, svarstyti ir nutarimai priimti šiais klausimais:
1. Dėl elektroninio leidinio “Lietuviškas žodis” vvww.spaudos.lt tolesnės plėtros dalinio finansavimo;
2. Dėl 2004 m. išleistos Benjamino Kaluškevičiaus ir Kazio Miliaus knygos ,,Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904" skaitmeninimo ir publikavimo internete finansavimo;
3. Dėl dienraščio “Vilniaus žinios” (1904–1909) skaitmeninimo finansavimo
(ref. B. Butkevičienė);
5. Dėl leidinio “Stanislovo Didžiulio asmeninės bibliotekos katalogas” finansavimo;
6. Dėl Danieliaus Sadausko projekto dalinio finansavimo;
7. Dėl Vinco Kudirkos muziejaus Kudirkos Naumiestyje ekspozicijos atnaujinimo ir vadovo po ekspoziciją išleidimo (ref. B. Kulnytė);
8. Dėl paminklinės lentos spaustuvininkui Martynui Kuktai sukūrimo (Totorių g. 20,
poz. IV. 12.8);
9. Dėl paminklinės lentos tardytiems knygnešiams sukūrimo ant Lietuvos apeliacinio teismo pastato (buv. Vilniaus teismo rūmai, Gedimino pr. 39/1, poz. IV.12.11, ref. A. Tyla);
10. Dėl informacinio ženklo prie J. Masiulio knygyno Kaune (ref. I. Kubilienė);
11. Dėl leidinio “Lietuviškos spaudos aušra” rusų kalba bei papildomo tiražo lietuvių kalba išleidimo finansavimo;
12. Dėl A. Mockaus knygos “Broliai Juškos” įgijimo;
13. Dėl Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto paraiškos dėl žodyno projekto: prašymo finansuoti iš dalies darbui pradėti;
14. Dėl mokslinės konferencijos, skirtos K. Būgos 125-osioms gimimo metinėms ir 80-osioms mirties metinėms paminėti, medžiagos išleidimo finansavimo;
15. Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto patikslintos paraiškos konferencijos straipsniams finansuoti;
16. Dėl “Vilniaus žinių” 100-osioms metinėms paminėti skirtos konferencijos medžiagos išleidimo finansavimo;
17. Dėl Ričardo Venskaus leidinio “Kai sutemos dengė baltąsias lankas. 1864–1904” leidinio dalinio finansavimo;
18. Dėl leidinio, skirto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos 80-mečiui, finansavimo;
19. Dėl paminklinės lentos “Naujosios Romuvos” redaktoriui Juozui Keliuočiui sukūrimo (Maironio g. 1, poz. IV. 12.7).
20. Kiti klausimai.