<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


„Arkos“ galerijoje (Vilnius) – mažujų 
formų skulptūros ir kaligrafijos paroda 
„KALBOS LAISVĖ. ESU ŽMOGUS“

2004 m. lapkričio 16 – gruodžio 2 dienomis

 
Paroda atidarymas – 2004 m. lapkričio 16 d. 17 val.
 
LDS Vilniaus skulptorių sekcijos ir „Arkos“ galerijos surengtoje parodoje „Kalbos laisvė. Esu žmogus" surengta mažųjų formų skulptūros ir Klaipėdos dailininkų kaligrafijos darbų paroda. Parodos organizatorė – skulptorė Dalia Matulaitė. Parodos menotyrininkė – Aldona Dapkutė.
 
Sukanka šimtas metų nuo lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo. Tai dailininkams davė impulsą plačiau pamąstyti: kas mums yra kalba ir apie galimą kalbos, kaip žmogaus dvasios pasireiškimo, būdų įvairovę. Menas – viena iš universalių kalbų, galinti susieti žmogų su jo tautos ir visos kultūros praeitimi, atsiliepti į dabarties iššūkius, savo meninę energiją ir viziją projektuoti į ateitį. Menas, kaip skleidžiantis tam tikrą energiją objektas, turi savo specifinę kalbą ir siejasi su žmogiškumo esme ir įsišaknijimu kultūroje. Tai – komunikacijos būdas. Kokia yra meno kūrinio vieta istorinių kataklizmų, pervartų, pokyčių kontekste? Kiek menininkas laisvas kurti pagal savo sąžinės balsą ir kas jo balsą girdi? Koks kūrinys gali pasiekti žiūrinčiojo sąmonę ir atverti joje dvasinius klodus?
Parodoje dailininkai keliais kūriniais pristato savo poziciją, kalbėseną, plastinės kalbos laisvės įkūnijimą, kuris geriausiai atspindėtų menininko intencijas, kūrybos motyvus. Tai žiūrovo kvietimas be žodžiam dialogui su savo kūriniu. Kokie energijos srautai pasieks žiūrovą, kokie impulsai sklis iš jo plastinės kalbos, kokias galias pažadins? Siekta, kad paroda keltų klausimus: laisvė ne nuo ko, o laisvė kaip jsipareigojimas laisvė kam?
Pagrindinis parodos „Kalbos laisvė. Esu žmogus" uždavinys – išraiškos laisvė bei žmogaus – menininko gebėjimas sudominti žiūrovą, realizuojant save. Kalbėjimas ir grįžtamoji banga, išprovokuotas dialogas tarp menininko, meno kūrinio ir žiūrovo – svarbūs šios parodos aspektai.
 
2004 lapkričio 25 d. ,,Arkos" galerijoje vyks konferencija ,,Kalbos laisvė. Esu žmogus". Konferencijos metu bus skaitomi parnešimai ir vyks diskusijos apie kūrinio poveikį žiūrovui ir menininko atsakomybę, meninės kalbos laisvės iššūkius ir menininko pasirinkimą. Pranešimus rengia menotyrininkai, kultūrologai, filosofai, muzikologai. Diskusijose dalyvaus parodos kūrinių autoriai ir įvairių meno sričių atstovai.
 
 
Parodos organizatoriai