<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Felicijos Bortkevičienės premija

 

Parengta pagal LR Seimo VIR 2005 m. kovo 15 d. pranešimą

 

Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija (buv. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija), remdamasi Kalbos premijų fondo nuostatais, pagal kuriuos numatoma premijuoti „labiausiai nusipelniusius lietuvių kalbos ir informacinės kultūros puoselėtojus, įamžinant įžymios lietuvių visuomenės veikėjos, redaktorės, spaudos laisvės gynėjos Felicijos Bortkevičienės atminimą“, skelbia kandidatų atranką Felicijos Bortkevičienės premijai gauti.
 
Kandidatas turi atitikti vieną iš šių sąlygų:
 
1) savo pastangomis išplėtoja taisyklingos ir gražios lietuvių kalbos vartojimą įvairiomis formomis – jos informaciniu pateikimu viešajame ir akademiniame gyvenime, periodinės spaudos ir knygos menu, renginiuose, socialinėse akcijose, taikant šiuolaikiškas technologijas, kai už tokį tiesioginį darbą negauna atitinkamo atlygio ir tai neįeina į tiesiogines jų pareigas ar įteisintas sutartis;
 
2) padeda plėtoti lietuvių kultūrą, šiuolaikiškai įgyvendindami sumanymus, projektus, turinčius įtakos visuomenės pažangai, jeigu jiems atlikti nebuvo skiriama būtina išmoka iš Lietuvos valstybės ar kitų valstybių biudžeto įstaigų, institucijų asignavimų arba nebuvo skiriamas atitinkamas sutartinis atlyginimas kaip už atliekamą pareigą;
 
3) paskelbia lituanistikos (kalbotyros, knygotyros, spaudos istorijos, socialinės kultūros) tyrinėjimus arba parašo ir apgina mokslo darbus (ne žemesnės pakopos kaip magistro), kurie gali būti vertingi visuomenei turinio naujumu ir reikšme.
 
Iki 2005 m. balandžio 15 d. kandidatų pavardes su atitinkama anotacija prašome siųsti adresu:
 
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Seimas
Gedimino pr. 53
Vilnius 01109
 
Tel. pasiteirauti 8~5 2396210
 
Nuostatai numato, jog „kandidatus kalbos premijai gali pristatyti, teikdamos rekomendacijas, mokslo, švietimo ir kultūros institucijos, leidyklos, labdaros ir nevyriausybinės organizacijos. Kandidatų negali siūlyti valstybės įstaigos (ar pareigūnai) ir politinės partijos (ar politikai).“
 
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija