<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Fotoreportažas iš Lietuviškos spaudos
lotyniškais rašmenimis atgavimo
100-mečio minėjimo programos pristatymo
visuomenei
(2004 m. sausio 6 d., Parlamento galerija, LR Seimas)

 

Salės vaizdai Kalba LR Seimo  Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas
Andriukaitis 
Kalba A. Vaišnys
Salės vaizdai Kalba Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkė, Lietuvos Respublikos kultūros ministrė Roma Žakaitienė,  Kalba Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Jolanta Zabarskaitė
Dainuoja Danielius Sadauskas, akompanuoja Justinas Bruzga Režisierius Aleksandras Digimas, operatorius Henrikas Mikalauskas  Kalba LR Kultūros ministerijos sekretorius Rolandas Kvietkauskas
Kalba Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Irena Smetonienė Koncertuoja Ievutė Prudnikovaitė, prof. Vladimiras Prudnikovas ir Nijolė Ralytė Kalba poetas Justinas Marcinkevičius

Kalba Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė

^ Salės vaizdai; Kalba Vilniaus universiteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto direktorė dr. doc. Audronė Glosienė, mokslinio seminaro „Biržiškos skaitymai“ koordinatorė.  ^
Renginio dalyviai Salės vaizdai Kalba Kristijono Donelaičio draugijos pirmininko pavaduotojas Steponas Lukoševičius
Dainuoja, renginio dalyvius sveikina Šilutės krašto  jaunimas Salės vaizdai Kalba Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Regina Varnienė