<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl 2004 metų paskelbimo kalbos ir knygos metais“ 

(2003 m. liepos 3 d. Nr. Ix-1689, Vilnius)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
NUTARIMAS
 
DĖL 2004 METŲ PASKELBIMO KALBOS IR KNYGOS METAIS
 
2003 m. liepos 3 d. Nr. IX-1689
Vilnius
Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo reikšmę tautos atgimimui, lietuvių visuomeninės viešosios minties plėtojimui ir brandai, valstybingumo atkūrimui ir kultūros pažangai, n u t a r i a :
 
1 straipsnis.
Paskelbti 2004 metus Kalbos ir knygos metais.
2 straipsnis.
Siūlyti Vyriausybei kitų metų biudžete numatyti lėšų Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarytos ir patvirtintos programos įgyvendinimui remti.
3 straipsnis.
Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKAS ARTŪRAS PAULAUSKAS