<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Kauno „Ąžuolo“ vidurinės mokyklos renginiai, skirti jubiliejui

Parengė Liudvikas Lukošius

 

KAUNO „ĄŽUOLO" VIDURINĖ MOKYKLA
Kodas 9014005 Baltų pr. 103, LT-48211 Kaunas
Tel. 37 75 83 Faks. 37 75 83 El. p.
azuolovm@azuolas.kaunas.lm

   
 • Respublikinė konferencija „Lietuviškos knygos kelias". 2004 m. kovo 19 d.

 • Susitikimas su Knygnešių draugijos Kauno skyriaus pirmininku K. Blaževičiumi. 2004 m. kovo mėn.

 • Mokyklos tradicinė šventė prie knygnešių sienelės, skirta spaudos atgavimo šimtmečiui. 2004 m. gegužės 7 d.

 • Integruotos literatūros-istorijos-muzikos pamokos knygnešystės tema. l -12kl. 2004 m. kovo–balandžio mėn.

 • Knygnešio M. Račkaus kapo tvarkymas ir pagerbimas. 2004 m. balandžio–lapkričio mėn.

 • Sveikinimai knygnešių ainiams. 2004 m. gegužės1–7 dienomis.

PARODOS:

 • Mokinių literatūrinių darbų, originaliai įrištų knygų paroda.

 • Knygnešių ainių dokumentinės medžiagos paroda.

 • Lietuviška spauda draudimo laikotarpiu.

 • Akvarelisto O.Jablonskio paroda „Rašytojų tėviškės".

 • Apskrities viešosios bibliotekos kilnojamoji ekspozicija, skirta jubiliejui.

 • Kauno apskrities pedagoginio muziejaus paroda, skirta jubiliejui.

 • Senųjų spaudinių paroda.

 • G.Didelytės graviūrų ciklas, skirtas spaudos atgavimo 100-mečiui „Slaptakeliai.
  Slaptavietės. Slaptaknygės".

 • „Knygnešių atneštos knygos" /iš D.Akstino kolekcijų/.

 • „Sovietinės okupacijos metais pogrindyje leistos knygos" / iš D.Akstino kolekcijų/.

 • Knygos ženklų / eksxlibristų/ paroda.