<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS
RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-MEČIO
MINĖJIMO KOMISIJA

 

 

LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-MEČIO MINĖJIMO KOMISIJA INFORMUOJA, kad 2004 m. vasario 23 d. Vilniuje, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Konferencijų salėje (Gedimino pr. 51), įvyks Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio komisijos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos naujausios veiklos pristatymas. Referuoja: R. Varnienė, LNB direktoriaus pavaduotoja.
2. Dėl rekomendacijų skirti lėšas programoje patvirtintoms pozicijoms įgyvendinti (renginiai ir leidyba). Referuoja: Komisijos darbo grupės narys prof. hab. dr. D. Kaunas, Komisijos sekretorius A. Vaišnys ir Komisijos narys R, Kvietkauskas (asignavimų valdytojo - Kultūros ministerijos sekretorius).
3. Dėl knygnešių dienos minėjimo 2004-aisiais švietimo sistemoje (plakatų išskirstymas mokykloms) ir Komisijos narių dalyvavimo renginiuose. Referuoja: D. Numgaudis, Komisijos narys.
4. Numatytų išleisti leidinių svarstymas:
4.1. Lietuvių raštijos slapyvardžiai. Sąvadas iki 1990 metų.
4.2. Vincas Kudirka. Literatūros rodyklė.
4.3. Žinynas apie Lietuvos knygnešius ir daraktorius (autorius B. Kaluškevičius).
5. Dėl investicinių projektų (parengtų pagal programą). Referuoja: A. Vaišnys, Komisijos sekretorius, R, Kvietkauskas, Kultūros ministerijos sekretorius.
6. Dėl LNB parodos eksponavimo užsienyje ir papildomo lėšų skyrimo ekspozicijai pristatyti JAV.
Referuoja: R. Varnienė, Komisijos narė, A. Vaišnys, Komisijos sekretorius.
7. Dėl pasirengimo konferencijoms:
7.1. Poz., 111.2.16. Referuoja: prof. hab. dr. A. Gaižutis, Komisijos narys (VPU rektorius), A. Vaišnys, Komisijos sekretorius.
7.2. Prašymas įtraukti į Renginių programą Kauno VDKM inicijuojamą konferenciją „Žodžio laisvės patyrimas: spaudos ir valdžios santykių įtaka visuomenės pažangai“ (Prezidentūros muziejaus salėje). Referuoja: vedėja A. Veilentienė.
8. Dėl Kėdainių viešosios bibliotekos pasiūlymo (klausimas svarstytas praėjusiame posėdyje). Referuoja: Projekto „Rašto ir knygos istorija Kėdainiuose“ atstovas, Kėdainių raj. Savivaldybės M. Daukšos viešoji biblioteka.
9. Kiti klausimai:
9.1. Dėl monografijos apie Antaną Macijauską išleidimo (papildomos paraiškos svarstymas).
9.2. Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmų prašymas-paraiška dėl renginių įtraukimo į programą ir dalies finansavimo. Referuoja: Mokslininkų rūmų direktorė A. Daučiūnienė.9.3. JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos paraiška. Registr. 2004-02-17 (dėl lėšų skyrimo pagal Valdybos pirmininkės V. Vėbraitės pateiktus projektus „Žodžio kelias“ ir „Spaudos atgavimo metų minėjimas“).
 
Informaciją pateikė Komisijos sekretorius Andrius Vaišnys