<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos
atgimimas XIX a. pabaigoje“

2004 m. lapkričio 12–13 dienomis, Klaipėdos universiteto posėdžių salėje

 
Klaipėdos universiteto Senato posėdžių salėje 2004 m. lapkričio 12 d. įvyko Klaipėdos universiteto Baltaskandijos akademijos suorganizuota tarptautinė mokslinė konferencija „Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje“, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio paminėjimui. 
 
KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ
 
I dalis
Pirmininkauja prof. Domas Kaunas ir doc. Aleksandras Žalys
Lionginas Abarius: „Gimtinėje“. Groja prof. Vytautas Tetenskas.Skaito docentai Nelė Savičenko ir Vytautas Anužis, studentės Simona Daugnoraitė ir Vilma Dirgėlaitė.
GEORGAS SAUERWEINAS. EILĖRAŠČIAI:
1. Mano motinos kalba;2. Mylimosios regėjimas;3. Kalbų mokslas;4. Lietuvininkai mes esam gimę.
 
II dalis
SVEIKINIMO ŽODŽIAI:
Valstybinės komisijos pirmininko sveikinimas;
Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius;
Klaipėdos apskrities viršininkė Virginija Lukošienė;
Klaipėdos universiteto l.e. Rektoriaus p. prof. Vaidutis Laurėnas.
III dalis
PRANEŠIMAI
I posėdis
1. Gaižiūnas Silvestras „Georgas Sauerweinas Baltoskandijos literatūrinių ryšių kontekste“.
2. Domas Kaunas „Georgo Sauerweino sąlyčio su lietuvių tautiniu sąjūdžiu ištakos: klaipėdietiškasis laikotarpis“.
3. Hans Masalskis (Vokietija) ,,Georgas Sauerweinas ir Lietuvos tautinis judėjimas“.
4. Vaitekūnas Stasys „Lietuvos gyventojų tautinė padėtis ir tautinė situacija XIX a. pabaigoje“.
5. Varanauskienė Birutė „Georgas Sauerweinas ir to meto įvykiai Didžiojoje Lietuvoje".
6. Bernardas Aleknavičius „Mažoji Lietuva G. Sauerweino atvykimo į Lietuvą metais“
7. Lindsoe Jan Torgeir (Norvegija) „Dovre-G. Sauerweino, britų posūnio Arkadija“.
 
PERTRAUKA (20 min.)
II posėdis
Pirmininkauja prof. Stasys Vaitekūnas ir doc. Silvestras Gaižiūnas
 
8. Haanes Aksel (Vokietija) „G. Sauerweino raštai lotynų kalba“.
9. Dalitz Richard (Didžioji Britanija) „G. Sauerweinas ir Neu Wiedo Princesė“.
10.Georg Sauerwein M. A. (Vokietija) „Apie Georgo Sauerweino asmenybę Leo Meyerio dienoraščiuose“.
11. Baublys Arūnas „G. Sauerweino laikų Prūsijos bažnyčia: etninis, konfesinis ir politinis kontekstas“
12. Vistdal Oskar (Norvegija) „Gamta ir kultūra G. Sauerweino kalbinėje poleminėje retorikoje“.
13. Šidlauskas Marijus „G. Sauerweino ir J. Mačio-Kėkšto polemika „,Aušroje“
14. Žalys Aleksandras „Sauerweino poezija XIX a. lietuvių literatūros kontekste“.
 
2004 m. lapkričio 13 d.
Ekskursija po Klaipėdos kraštą
Ekskursijai vadovauja Bernardas Aleknavičius