<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Mokslinė konferencija
„Kovo 11-oji istorinių tyrimų akiračiuose“

 

2005-ieji – Didžiojo Vilniaus Seimo
ir parlamentinės tradicijos metai
 
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos mokslų akademija
Vilniaus universitetas
 
Mokslinė konferencija
 
Kovo 11-oji istorinių tyrimų akiračiuose
 
Konferencija skirta
Didžiojo Vilniaus Seimo (Lietuvių suvažiavimo) 100-osioms,
Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio 85-osioms ir
Lietuvos Respublikos nepriklausomos valstybės atkūrimo 15-osioms metinėms
 
Konferencija vyks
2005 m. kovo 9 d. 10 val.
 
Lietuvos mokslų akademijos Konferencijų salėje
(Gedimino pr. 3, Vilnius)
Programa:
10.00-10.30 Sveikinimo žodis
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas, Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas
Vilniaus universiteto rektorius akad. Benediktas Juodka
 
10.30-10.50 Įžangos žodis
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis
Konferencijos pirmininkai: akad. Algirdas Gaižutis ir dr. Algirdas Jakubčionis
10.50-12.00 Pranešimai:
 • Istoriniai valstybingumo atkūrimo pagrindai, dr. Nerijus Šepetys, Vilniaus universitetas
  Kovo 11-oji kaip dviejų Lietuvos istorijos epochų riba, dr. Antanas Kulakauskas, Vytauto Didžiojo universitetas
 • Lietuvos nepriklausomybės postūmis sovietinei erdvei, dr. Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universitetas
12.00-12.20 Kavos pertrauka
12.20-14.30 Diskusijos:
 • Lietuvos demokratizacijos proceso tyrinėjimai, dr. Algimantas Jankauskas, Vilniaus universitetas
 • Kovo 11-oji ir okupacinės kariuomenės problema, dr. Arvydas Anušauskas, Vilniaus universitetas
 • Naujosios Lietuvos istorijos tyrimų galimybės valstybės archyvuose, dokt. Ramojus Kraujalis, Vilniaus universitetas
 • Išeivijos požiūriai į Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo Aktą, dr. Juozas Skirius,  Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Nepriklausoma Lietuva lenkų istorikų darbuose, dr. Audrius Abromaitis, Vilniaus universitetas
 • Kovo 11-osios Akto reikšmė, prof. MA n. e. Antanas Tyla
 • Diskusijose taip pat dalyvauja mokslininkai, Kovo 11-osios Akto signatarai
Konferencijos apibendrinimai
 
Pranešimų trukmė iki 20 min.