<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    

 

Vilniaus pedagoginiame universitete – konferencija, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100 - mečiui paminėti

 

2004 m. balandžio 2 d. Vilniaus pedagoginiame universiteto II rūmų (T. Ševčenkos g. 31)
Posėdžių salėje (222 aud.) įvyko konferencija, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečiui paminėti. Konferenciją surengė Vilniaus pedagoginis universitetas ir Nepriklausomybės akto signatarų klubas.


KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko A. Paulausko sveikinimas.
Akademiko A. Gaižučio įžanginis žodis.
Prof. habil. dr. A. Tyla.
Lietuviškos spaudos uždraudimas ir jo panaikinimas.
Dr. D. Staliūnas. Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas ir rusifikacijos samprata.
Prof. dr. V. Drotvinas. Mokslininkai prieš spaudos lotyniškais rašmenimis draudimą.
Doc. dr. J. Zabarskaitė. Kalbos vertės ir reikšmės samprata pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose.
Dr. D. Vaitiekūnas. „Aušra“ ir „Varpas“: draudžiamos spaudos reklama.
Akad. Z. Zinkevičius. Lietuviškos knygos priešaušris.
Doc.dr. A. Ragauskas. XVIII a. rašytiniai Vilniaus laikraščiai.
Doc. dr. V. Martinkus. Carinės cenzūros ypatumai ir tradicijos lietuviškos spaudos uždraudimo išvakarėse (cenzoriai prieš Aleksandrą Griškevičių).
G. Ilgūnas. Vincas Pietaris draudžiamoje spaudoje.
Prof. habil. dr. S. Skrodenis. XIX a. pabaigos Lietuva Suomijos spaudoje.
Doc. dr. V. Pocius. Antano Macijausko žemėlapio istorinė ir politinė reikšmė.
Dr. V. Černiauskaitė. Pirmojo atgautosios lietuviškos spaudos dešimtmečio knygų leidybos pasiekimai.
Dr. A. Vasiliauskienė. Arkivyskupas M. Reinys lietuviškos spaudos skatintojas, kritikas ir rėmėjas.
Dr. S. Grigaravičiūtė. Lietuvių kalba ir kultūra danų spaudoje.
Prof. dr. L. Klimka. Kalendorių leidyba spaudos draudimo metais: kultūrinė ir šviečiamoji reikšmė.
Ž. Zavadskytė. Lietuviškos spaudos atgavimo išvakarės - moterų literatūros istorijos pradžia.

ORGANIZACINIS KOMITETAS
Komiteto pirmininkas – akad. A. Gaižutis, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius.
Nariai: prof. dr. P. Bražėnas, Lituanistikos fakulteto dekanas, R. Gudaitis, Nepriklausomybės akto signatarų klubo pirmininkas, doc. dr. V. Kniūraitė, Istorijos fakulteto dekanė, doc. dr. J. Zaborskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė

MOKSLINIS KOMITETAS
Komiteto pirmininkas – doc. dr. A. Ragauskas, Vilniaus pedagoginio universiteto prorektorius.
Nariai: prof. dr. L. Klimka, Istorijos fakulteto prodekanas, doc. dr. V. Martinkus, VPU Lietuvių literatūros katedros vedėjas, dr. R. Miknys, Lietuvių istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas, prof. habil. dr. S. Skrodenis, VPU Lietuvių literatūros katedros profesorius

KONFERENCIJĄ REMIA LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
(Lithuanian State and Studies Foundation)