<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOJE – 
sesija „Lietuvių kalbos padėtis 
moksle ir visuomenėje“

 

 

  LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA,
  LR SEIMO ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETAS,
  EUROPOS SĄJUNGOS ATEITIES LIETUVOS FORUMO TARYBA
   
  2003 m. lapkričio 10 d. visuomenę pakvietė į sesiją
   
  „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“,
  skirtą lietuviškos spaudos laisvės atgavimo šimtmečiui
   
  Sesija vyko 
  Mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius)
  el. p. icc@ktl.mii.lt
   
   
  SESIJOS PROGRAMA

Pirmininkavo: Akad. Z. R. Rudzikas, akad. R. Pavilionis, akad. A. Gaižutis

Įžangos žodis

  Lietuvos moklsų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas, MA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas, Europos Sąjungos ateities Lietuvos forumo prezidentas akad. Algirdas Gaižutis.

Sveikinimo žodis:

  Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, LR Švietimo ir mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius.

PRANEŠIMAI – 10.30-12.45 val.:

 • APIE KALBOS „GĖDĄ” – akad. Rolandas Pavilionis;

 • LIETUVIŲ KALBA INFORMACINĖJE VISUOMENĖJE – akad. Adolfas Laimutis Telksnys;

 • LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMAS MOKSLE - prof. Albertas Rosinas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tarybos narys;

 • LIETUVIŲ KALBOS MOKSLINIO STATUSO KLAUSIMU – akad. Edvardas Gudavičius;

 • LIETUVIŲ KALBA IR VISUOMENĖS SĄMONINGUMAS – MA n. k. Romualdas Grigas;

 • LIETUVIŲ KALBA HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ STRATEGINĖS PLĖTROS KONTEKSTE – doc. Giedrius Viliūnas, VU Lietuvių literatūros katedros vedėjas;

 • HUMANISTIKA IR LIETUVIŲ KALBA: REALYBĖ AR FIKCIJA? –- dr. Irena Smetonienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė.

DISKUSIJOS – 13.15-15.00 val.

 • MOKSLINĖS KALBOS FUNKCIONALUMAS – prof. Eugenijus Butkus, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas;

 • KALBA: MOKSLININKO APSISPRENDIMAS – dr. Romas Pakalnis, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos pirmininkas;

 • DĖL GIMTOSIOS KALBOS PRESTIŽO LIETUVIŲ VISUOMENĖJE –- prof. Arnoldas Piročkinas;

 • PASAULIO LITUANISTIKOS BRANDUOLYS - LIETUVOJE – prof. Bonifacas Stundžia, VU Filologijos fakulteto dekanas;

 • LIETUVIŲ KALBA MEDICINOS MOKSLE IR STUDIJOSE – akad. Vytautas Sirvydis;

 • NACIONALINIŲ KALBŲ UGDYMO PATIRTIS KITOSE EUROPOS ŠALYSE – akad. Zigmas Zinkevičius;

 • DĖL MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ LIETUVIŲ KALBA IR JŲ PRIPAŽINIMO MOKSLINĖMS PUBLIKACIJOMS – MA n. k. Evaldas Nekrašas

 • FIZINIŲ MOKSLŲ KALBA IR JOS PROBLEMOS – MA n. e. Artūras Žukauskas;

 • LIETUVIŠKOSIOS TERMINIJOS PRIVALUMAI MOKSLE – akad. Antanas Kudzys;

 • AR NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAMS ŠALIES VYRIAUSYBINIŲ BEI KITŲ ISTITUCIJŲ PRIIMTI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMĄ MOKSLE IR STUDIJOSE –- dr. Stasys Stačiokas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas.

KITŲ DALYVIŲ KALBOS IR KLAUSIMAI.

REZOLIUCIJOS PROJEKTO SVARSTYMAS.