<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Nacionalinė lietuvių kalbos mokytojų konferencija „Šių dienų raštingumas“, skirta lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimui

Didlaukio g. 82, Vilnius
2004 m. gruodžio 3–4 d.

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
PEDAGOGŲ PROFESINĖS RAIDOS CENTRAS
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ SĄJUNGA
 
Pedagogų profesinės raidos centras (Didlaukio g. 82, Vilnius)
2004 m. gruodžio 3–4 d.
 
2004 M. GRUODŽIO 3 D., PENKTADIENIS 
 
8.00–10.00 DALYVIŲ REGISTRAVIMAS (II aukšto fojė)
10.00–10.30 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS. SVEČIŲ SVEIKINIMAI
10.30–16.30 PLENARINIS POSĖDIS 
 
VEDĖJOS:
JŪRATĖ SLAVINIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Kauno lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė
ŽIVILĖ BANDORIENĖ, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, PPRC vyresnioji metodininkė, Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos narė
 
10.30–10.50 AUDRONĖ RAZMANTIENĖ, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė. „Lietuvių kalba ir švietimo politika“
10.50–11.10 ALDONA KRUŠEVIČIŪTĖ, Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. „Kalbos problemų šaltmis – mokykla?“
11.10–11.30 IRENA SMETONIENĖ, humanitarinių mokslų daktarė, Valstybinės kalbos komisijos pirmininkė. „Mažos kalbos likimas daugiakalbėje aplinkoje“
11.30–11.50 KĘSTUTIS BREDELIS, Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedros asistentas. „Gimtosios kalbos reikšmė ugdant pilietį ir asmenybę“
11.50–12.10 SIGITAS LŪŽYS, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų centro lektorius. ,,XIX amžiaus antrosios pusės Lietuvos kultūra ir ,,graždankos“ adresatas“
 
12.10–12.30 KAVOS PERTRAUKA

12.30–12.50 DAIVA VAIŠNIENĖ, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvių kalbos instituto mokslinė sekretorė. „Iš šnekos pažinsi“
12.50–13.10 VILIJA NIAURONYTĖ, Vilniaus A. Kulviečio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. „Humanitaro dalia – knygnešystė“
13.10–13.30 VALENTINAS STUNDYS, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas. „Mokykla ir asmens raštmgumas – krizė ar kelias?“
13.30–13.50 SAULIUS ŽUKAS, humanitarinių mokslų daktaras, literatūrologas. „Pasaulio iššukai lietuvių kalbai“

13.50–15.00 PIETŲ PERTRAUKA
15.00–15.30 MUZIKINIS SVEIKINIMAS

15.30–15.50 AUŠRA MARTIŠIŪTĖ, humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslinė bendradarbė. „Teatro reikšmė tautinės savimonės formavimui“
15.50–16.10 IRENA ARLAUSKIENĖ, Šilutės Pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė „Dešimtmečiai su lietuvių kalba mokykloje“
16.10–16.30 REGIMANTAS TAMOŠAITIS, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas. „Gimtoji kalba – nacionalinės kultūros gyvybė“
17.00... Pokalbių vakarėlis.
 
2004 M. GRUODŽIO 4 D., ŠEŠTADIENIS
8.00–9.00 PUSRYČIAI
9.00–10.00 DARBAS GRUPĖSE
 
I grupė – „IT privalumai ir gresmes“. Vedėja RŪTA BALTRUŠAITENĖ, Kauno „Santaros“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
II grupė – „Gimtosios kalbos reikšmė ugdant pilietį ir asmenybę“. Vedėja VlLIJA NIAURONYTĖ, Vilniaus A. Kulviečio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
III grupė – „Lituanistas – interpretatorius“. Vedėja IRENA ARLAUSKIENĖ, Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
IV grupė – „Ar lituanistas – švietimo politikos dalyvis?“. Vedėja DALIA KUBILINSKIENĖ, Vilniaus Gabijos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
 
10.00–10.20 Kavos pertrauka
10.20–11.00 PLENARINIS POSĖDIS
DARBO GRUPĖSE PRISTATYMAS
11.00–12.00 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS IR PABAIGA