<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Konkursas „Tėvų ir senelių gimtoji 
kalba ir aš“

 

 

Lietuvių kalbos draugija, siekdama palaikyti užsienyje gyvenančių lietuvių tautiškumą, norėdama sužinoti jų požiūrį į tautinį tapatumą, į artimųjų ir savo vartojamas kalbas, skatindama domėtis savo giminės ir šeimos istorija, skelbia rašinių konkursą „TĖVŲ IR SENELIŲ GIMTOJI KALBA IR AŠ“. Konkursas skiriamas lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui. Prie konkurso prisideda Švietimo ir mokslo ministerija.
 
Konkurso uždaviniai:
1. Atskleisti požiūrį į gimtąją kalbą, į jos ir kitų kalbų vartojimą;
2. Žadinti norą domėtis savo šeimos (giminės) kilme, veikla ir išvykimo iš Lietuvos priežastimis;
3. Ugdyti gebėjimą parodyti, kuo ypatinga ir įdomi yra konkrečios šeimos ar konkretaus žmogaus istorija;
4. Skatinti skirtingų kartų bendravimą;
5. Mokyti vertinti, lyginti gyvenamojo krašto ir Lietuvos istoriją, kultūrą ir tradicijas;
6. Parodyti šeimos, mokyklos ir bendruomenės sąveiką puoselėjant tautinį tapatumą ir palaikant ryšius su Lietuva;
7. Išleisti knygą apie lietuvių kelius iš Lietuvos ir gyvenimą įvairiuose kraštuose.
Konkurso sąlygos:
Konkurse gali dalyvauti užsienio lietuviai moksleiviai ir jaunuoliai kartu su savo šeimos ar giminės nariais; lituanistinių mokyklų moksleiviai.
Rašinys rašomas lietuvių kalba; apimtis: 3-6 spausdinto teksto puslapiai (10-12 tūkst. spaudos ženklų).
Rašinyje turi būti atskleistas požiūris į gimtąją kalbą: jeigu šeima mišri - iš ko rašinio autorius išmoko lietuvių kalbos; kokiomis kalbomis gali kalbėti autorius ir jo šeimos nariai, kokia kalba kalbama šeimoje ir per giminės šventes; su kuriuo iš šeimos narių kalbamasi lietuviškai (gal ir kuria nors tarme), ar praverčia lietuvių kalbos mokėjimas mokantis kitų kalbų ir kitų dalykų ir pan.
Parodyti lietuvių bendruomenės ir lituanistinės mokyklos įtaką ir svarbą ugdant tautinį tapatumą, puoselėjant pagarbą spausdintam lietuviškam žodžiui.
Rašinyje pageidautina atspindėti išeivių ir tremtinių kelią iš Lietuvos; rašiniai gali būti iliustruojami autentiškais pasakojimais apie tai, kada, iš kur ir kodėl aprašomi žmonės paliko Lietuvą; kuo vertėsi prieš palikdami Lietuvą, ką dabar dirba šeimos nariai; kas lėmė, kad ir dabar gyvena ne Lietuvoje; kokios lietuviškos tradicijos yra išsaugotos ir kokie ryšiai palaikomi šiandien su Lietuva ir Lietuvoje gyvenančiais giminaičiais.
Prie rašinio būtina pridėti kokybiškų nuotraukų, iliustruojančių gyvenimą dar prieš išvykstant iš Lietuvos (jei jų turima) ir atvykus į šalį, kur gyvenama ir dabar, bei naujausių rašančiojo asmens, jo šeimos ar giminės nuotraukų.
Įdomiausios istorijos ir nuotraukos pateks į knygą, kuri bus išleista 2004 metais; nuotraukos bus grąžintos.
Visi konkurso dalyviai gaus išleistą knygą.
 
Rašinių laukiame iki 2003 m. gruodžio 30 d. adresu:
Konkursui „Tėvų ir senelių gimtoji kalba ir aš“
Arsenalo g. 1, LT-2001 Vilnius
Išsamesnės informacijos prašom kreiptis el. paštu: mslusinskaite@mail.lt
Lietuvių kalbos draugijos taryba