<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos posėdis (2004 m. balandžio 22 d.)

Istorijos institutas (Kražių g. 5, Vilnius)

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
1. Informacija apie Komisijos kreipimąsi į Vyriausybę dėl investicinių projektų finansavimo bei papildomų lėšų skyrimo.
2. Dėl Kalbos premijų kriterijų nustatymo tvarkos (pagal patvirtintus Kalbos premijų fondo nuostatus).
3. Prašymas pritarti Martyno Jankaus muziejaus investiciniam projektui.
4. Lietuvos dailininkų sąjungos projektas, skirtas Spaudos atgavimo 100-mečiui paminėti.
5. Dėl Lietuvos Kultūros paveldo organizacijos rengiamo festivalio „A lėpontiū ī - 2004" (renginio pristatymas).
6. Dėl knygos ,„Vincas Kudirka. Literatūros rodyklė“ išleidimo.
7. Dėl Lietuvos istorijos instituto rengiamų leidinių finansavimo (parengiamiesiems darbams).
8. Dėl VU bibliotekos rengiamos Lietuviškų kontrafakcinių leidinių bibliografijos (1864–1904 m.) finansavimo.
9. Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros centro paraiška (paramos, reikalingos knygai išleisti, prašymas).
10. Dėl tarpininkavimo Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui kreipiantis į Vyriausybę patalpų atlaisvinimo klausimu.
11. JAV lietuvių bendruomenės prašymai:
11.1 skirti lėšų radijo laidoms;
11.2 skirti lėšų dramos veikalo projektui.
12. Anykščių A. Vienuolio gimnazijos prašymas skirti knygų respublikinės konferencijos dalyvių apdovanojimui.
13. Dėl būtinybės patikslinti renginių, įvykių terminus programoje.
14. Apie pasiruošimą tarptautinei konferencijai Šiauliuose (referuoja D. Staliūnas).
15. Informacija apie Knygnešių kapaviečių ir paminklinių vietų tvarkymą (referuoja: D. Varnaitė, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė, V. Karciauskas, Kultūros paveldo centro direktorius).
16. Apie virtualių konferencijų su užsienio partneriais organizavimą (referuoja: dr. A. Nugaraitė, dr. I. Smetonienė).
17. Dėl finansinės paramos knygai 100 metų ietuvių kalba“.
18. Kiti klausimai.