<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Paroda apie nežinomą Lietuvos 100-mečio istoriją. Paryžiuje ir LNK televizijoje 

2004 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo ryšių 
su visuomene skyriaus pranešim
a
s 

 

Valstybinė Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija, vadovaujama Seimo Pirmininko pirmojo pavaduotojo Česlovo Juršėno, pritarė nacionalinės parodos, rengtinos UNESCO būstinėje Paryžiuje, koncepcijai, skirdama jos surengimui 35 tūkst litų. Parodą apipavidalins dailininkai Saulius Valius ir Sigutė Chlebinskaitė; turinį koordinuoja M.Mažvydo bibliotekos, Lietuvos nacionalinio muziejaus specialistai, spaudos istorikai.
Komisija taip pat pritarė pateiktam LNK televizijos projektui – dokumentinių reportažų ciklui apie 100-mečio spaudos laisvės istoriją, susijusią su rašto ir politinės kultūros atgimimu bei raida. Paminėtieji renginiai buvo įtraukti į metų programą, kurią sudaro iš viso 5 dalys, patvirtintos 2003 metais (žr. www.spaudos.lt ). 
Komisija, sudaryta Seimo nutarimu 2003 m. sausį, paminėtą programą sudarė 2003 m. gegužės mėn., o 2003 m. spalio mėn. Parlamentas ją įtraukė  į valstybės biudžeto sandarą . Visuomenei ji buvo pristatyta per atvirą renginį Parlamento galerijoje 2004 m. sausio 6 d.

Lietuviškos spaudos lortyniškais rašmenimis 100-mečio minėjimas vyksta visoje Lietuvoje, jis įtrauktas į UNESCO svarbių datų kalendorių.

Komisijos sekretorius hum. m. dr. Andrius Vaišnys