<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    

 

PIRMASIS LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-MEČIO PAMINĖJIMO KOMISIJOS POSĖDIS

 

Nuotraukose: Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio paminėjimo komisijos nariai svarsto pirminį jubiliejinės programos variantą

2003 m. kovo 16 d. Lietuvių kalbos institute (Vileišio g. 5) įvyko pirmasis Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio paminėjimo komisijos posėdis. Jam pirmininkavo, susirinkusiuosius su Knygnešio diena pasveikino LR Seimo ir Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio paminėjimo komisijos Pirmininkas Artūras Paulauskas. Kalbėjo Lietuvių kalbos instituto direktorius Giedrius Subačius, LR Seimo kanceliarijos Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas ir Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio paminėjimo komisijos sekretorius Andrius Vaišnys, komisijos nariai Dainius Numgaudis, Algirdas Gaižutis, Romas Gudaitis, Gediminas Ilgūnas, Algis Kalėda, Domas Kaunas, Irena Kubilienė, Justinas Marcinkevičius, Algirdas Saudargas, Antanas Tyla.
Posėdyje aptartas jubiliejinės programos pirminis variantas, sudaryta jubiliejinių renginių (programos) koncepcijos parengimo redakcinė grupė (nariai: D. Kaunas, J. Marcinkevičius, A. Vaišnys, A. Tyla, M. Bučys, J. Zabarskaitė, A. Kalėda).
Pasiūlyta dabartinį jubiliejinės komisijos ir programos pavadinimą - Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio paminėjimo - pakeisti į kitą, labiau atitinkantį istorinę tiesą - Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio paminėjimo.
Pažymėta, kad dvimetėje jubiliejinių renginių programoje labiausiai reikėtų aktualizuoti knygą, lietuvių kalbą, knygnešystę, kaip unikalų reiškinį Europos kultūros ir istorijos raidoje.
Posėdyje dalyvavę regionų atstovai paprašė išplėsti programą ir į ją įtraukti svarbiausius renginius, kurie vyks Lietuvos rajonuose ir šiems renginiams skirti didesnį dėmesį.

Nuotraukose: komisijos posėdžio ir ekskursijos po
Lietuvių kalbos institutą akimirkos

ŽKD IKC inf.
Danutės Mukienės nuotrauka