<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Patvirtinta Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio minėjimo programa 

Informacija parengta pagal LR Seimo informacinį pranešimą, paskelbtą leidinyje  www.lrs.lt 

 

Lietuviškos spaudos atgavimo lotyniškais rašmenimis 100-mečio minėjimo komisijos posėdyje, kuris įvyko 2003 m. gegužės 20 d., patvirtinta Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio programa, kurioje atsispindi regioninio, nacionalinio, tarptautinio masto renginiai, leidybiniai, informacinės sklaidos projektai.

Komisija, vadovaujama Seimo Pirmininko Artūro Paulausko, buvo sudaryta Seimo nutarimu sausio 28 d. Jos darbo grupė (Žygintas Bučys - Nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas, prof. Domas Kaunas - Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanas, prof. Algis Kalėda - Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius, poetas Justinas Marcinkevičius, prof. Antanas Tyla - Valstybinės paminklosaugos komisijos narys, dr. Andrius Vaišnys - Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas, dr. Jolanta Zabarskaitė - Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja) suderino visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų, mokslininkų bei mokslo institucijų, politikų, valstybės pareigūnų, žiniasklaidos darbuotojų pasiūlymus ir pateikė komisijai galutinį penkių dalių programos projektą (I.Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje; II.Tarptautiniai renginiai; III.Nacionaliniai renginiai; IV.Paminklinių vertybių grąžinimas, kūrimas ir pristatymas; V.Leidyba).
Komisija įvertino projektą šiuolaikišku aspektu, turėdama tikslą paskatinti, inicijuoti, tarpininkauti arba sudaryti galimybes minėti šią svarbią sukaktį įvairiais įgyvendinamais sumanymais sostinėje ir apskrityse.
Spaudos atgavimo 1904 metais reikšmę lietuvių tautos tapatybei, kultūros pažangai, visuomeninės minties brandai, knygnešystės reiškinio unikalumą mūsų istorijoje atspindi šalies ir užsienio mokslininkų (tarp jų - baltistų, politologų) tyrinėjimai.
Šiuo metu svarbios sukakties minėjimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu (pasiūlius įtraukti į UNESCO renginių programą) sudaro galimybę išplėtoti lietuvių kalbos vartojimą per šiuolaikiškas technologijas, plačiau prezentuoti Lietuvos kultūros laimėjimus, paskatinti susidomėjimą naujausiais knygotyros darbais, susigrąžinti, atnaujinti nacionalines vertybes, skirti daugiau dėmesio
istorinių šaltinių, kitų paminklų išsaugojimui arba sukūrimui (ypač tų sumanymų, kurie atidėliojami).
Programą Komisija paskelbs: www.spaudos.lt
Patvirtinusi programą, Komisija įpareigojo jos narę – Seimo narę Dalią Teišerskytę – įregistruoti Seimo nutarimo projektą dėl 2004-ųjų paskelbimo Kalbos ir knygos metais.