<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


„Kalbos ir knygos metus palydint“

Išleido  Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija. - Vilnius, 2004
Rengiant leidinį spaudai, panaudota medžiaga iš Lietuvos valstybės centrinio archyvo fondų

 

II dalis

 

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus Skulptorės Dalios Matulaitės sukurta skulptūrėlė „Vyturys“, kuria apdovanoti 2004 m. Kalbos („Felicijos“) premijos laureatai LR Seimo vicepirmininkas,  Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas Česlovas Juršėnas ir Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė
2004 m. Kalbos („Felicijos“) premijos laureatėVioleta Bakutienė 2004 m. Kalbos („Felicijos“) premijos laureatas prof. Vladas Žukas 2004 m. Kalbos („Felicijos“) premijos laureatė, Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos direktorė Dalia Užpelkienė
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Irena Smetonienė 2004 m. sausio 6 d. Vilniuje, Parlamento galerijoje, pristato elektroninį „Palemono“ šriftą   Skulptorė Dalia Matulaitė Iš kairės: Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos sekretorius dr. Andrius Vaišnys, pirmininkas Česlovas Juršėnas, hab. dr. Alvydas Nikžentaitis Lietuvos istorijos institute, komisijos posėdyje
Hum. m. dr. Audronė Glosienė, „Biržiškos skaitymų“ organizatorė Hum. m. dr. Audronė Nugaraitė Konferencijos, 2004 m. lapkričio 18–19 dienoimis vykusios Lietuvos mokslų akademijoje, dalyviai
Iš kairės: prof. hab. dr. Rolandas Pavilionis (vienas iš minėjimo iniciatorių), akad. Algirdas Gaižutis, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Zenonas Rokas Rudzikas Hum. m. dr. Aivas Ragauskas
Konferencijos, 2004 m. lapkričio 18–19 dienoimis vykusios Lietuvos mokslų akademijoje, dalyviai Akademikas, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius Algirdas Gaižutis: „Universitetas paskatins ne tik mokslo, bet ir pedagogų bendruomenę išplėtoti lituanistikos tyrimus, minint spaudos atgavimą“
Parodos, surengtos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, atidarymas. Iš kairės: Česlovas Juršėnas, Artūras Paulauskas, dr. Regina Varnienė Desidentas Vytautas Andziulis, pogrindinės, sovietmečiu nesusektos spaustuvės „ab“ įkūrėjas Spaudos pusryčiuose, surengtuose LR Seime 2004 m. gegužės 7 d.
Komisijos posėdžio, vykusio Vilniaus pedagoginiame universitete, akimirka Minėjimo programos pristatymas visuomenei Vilniuje, Parlamento galerijoje, 2004 m. sausio 6 d.
Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė kalba minėjimo programos pristatyme visuomenei, vykusiame 2004 m. sausio 6 d. Vilniuje, Parlamento galerijoje. Ekrane – 1900 m. Paryžiuje vykusios parodos vaizdas Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinio apie lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo metus ir kovą už lietuviškos spaudos atgavimą, skirto Rusijos skaitytojams, viršelis
Aušros Lisanskienės plakatas, jubiliejaus proga organizuotame konkurse laimėjęs II-ąją vietą L. Ivinskio kalendorius, išleistas 1865 m. Vilniuje
Vutauto Bublio romano „Tas ryto laukimas“ (apie lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis draudimo laikus) viršelis Grafiko Valerijono Jucio sukurtas ekslibrisas, skirtas spaudos atgavimo 100-mečiui. Iš parodos, vykusios Vilniuje, Medalių galerijoje
I dalis