<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Jubiliejiniai renginiai Mažeikių 
rajono viešojoje bibliotekoje

 

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVIŠKOS SPAUDOS LOTYNIŠKAIS RAŠMENIMIS ATGAVIMO 100-MEČIUI, MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE 
 
Konferencija „Draudžiamosios spaudos metai ir Žemaitijos krašto knygnešiai“. Balandžio 23 d. 11 val.
 
PROGRAMA
Literatūrinė kompozicija „Žmogaus misterija“ iš Vinco Kudirkos literatūrinio palikimo.
Atlieka aktorė Virginija Kochanskytė.
Pranešimai:
„Spaudos draudimas ir Mažeikių apylinkių knygnešiai“. Kazys Misius, Kultūros paveldo centro vyresnysis istorikas.
Varnių kultūros paveldo virtualus pristatymas. Antanas Ivinskis, Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius.
„Spaudos draudimo laikotarpio leidiniai Šiaulių „Aušros“ muziejuje“. Roma Baristaitė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus istorijos skyriaus vyr. muziejininkė.
Parodų „Spausdinto žodžio keliai Žemaitijoje 1864–1904 metais“ ir „Lietuviškos knygos raida: 1864-1904-2004“ pristatymas.Dangira Undžienė, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skyriaus vedėja.
 
 
Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus lėlių teatro spektaklis „Suplėšyta knyga“. Balandžio 27 d. 10.30 val.
 
Kitos parodos Mažeikių viešojoje bibliotekoje:
„Iš sodžiaus į sodžių su lietuviškais žodžiais“;
„Knygos ženklai“;
„Knyga ir žodis muzikoje“;
„Jozefo Šapiros ekslibrisai“.