<< Lietuviškas žodis     << Valstybinė jubiliejinė programa     << Atgal    


Dėl 2004-ųjų paskelbimo Kalbos ir knygos 
metais

Informacija iš Lietuvos Respublikos Seimo. Parengė Marius Gedutis, tel. (5) 239 62 03

 

2003 m. liepos 3 d. Seimas priėmė nutarimą „Dėl 2004-ųjų paskelbimo Kalbos ir knygos metais“ (projektas Nr.IXP-2597(2). Balsavo: už-62.
Nutarimu parlamentas, įvertindamas lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo reikšmę Tautos atgimimui, lietuvių visuomeninės viešosios minties plėtojimui ir brandai, valstybingumo atkūrimui ir kultūros pažangai, nutarė paskelbti 2004 metus Kalbos ir knygos metais. Vyriausybei pasiūlyta kitų metų biudžete numatyti lėšų Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos sudarytos ir patvirtintos programos įgyvendinimui remti. Pasak nutarimo projektą svarstymui birželio 26 d. parlamento posėdyje pateikusios Komisijos pirmininko pavaduotojos, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pavaduotojos Dalios Teišerskytės, būtent ši komisija nusprendė siūlyti paskelbti 2004 metus Kalbos ir knygos metais.
D.Teišerskytės nuomone, svarbios sukakties minėjimas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu (pasiūlius įtraukti į UNESCO renginių programą) sudaro galimybę išplėtoti lietuvių kalbos vartojimą per šiuolaikiškas technologijas, plačiau pristatyti Lietuvos kultūros laimėjimus, paskatinti susidomėjimą naujausiais knygotyros darbais, susigrąžinti, atnaujinti nacionalines vertybes, skirti daugiau dėmesio istorinių šaltinių, kitų paminklų išsaugojimui arba sukūrimui (ypač tų sumanymų, kurie atidėliojami).
Primename, kad š.m. sausio 28 d. nutarimu buvo sudaryta Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija, vadovaujama Seimo Pirmininko Artūro Paulausko. Gegužės 20 d. ši komisija, į kurią, be kitų narių, įeina kalbininkai, istorikai, žurnalistai, patvirtino Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo renginių programą. Su šiuo bei kitais Komisijos dokumentais galima susipažinti: www.spaudos.lt .